fbpx

Ne samo družinam, s 550 milijonov evrov težkim PKP7 na pomoč tudi upokojencem, študentom, brezposelnim, delavcem v zdravstvu in v socialno-varstvenih zavodih, zaposlenim, kmetom in verskim uslužbencem!

Državni zbor (Foto: STA)

Državni zbor je v torek sprejel sedmi protikoronski paket v katerega so vključene različne skupine prebivalstva. V sedmem protikoronskem paketu je vlada vključila pomoč upokojencem, otrokom in otrokom s posebnimi potrebami, velikim družinam, staršem ob rojstvu novorojenčkov, študentom, zaposlenim z nižjimi plačami, kmetom, brezposelnim in verskim uslužbencem, poleg tega pa so pozornost namenili tudi gospodarstvu. Glavni cilj zakona je omiliti in odpraviti posledice covida-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. 

“Finančni učinek sedmega protikorona paketa po ocenah Ministrstva za finance znaša okoli 550 milijonov evrov,” je na seji Državnega zbora dejal minister za finance Andrej Šircelj, ki je predlog zakona podrobno predstavil že na seji Odbora za finance, kjer so poslanci z enajst glasovi za in dvema proti predlog podprli, naslednji dan pa je predlog zakona predstavil tudi na plenarni seji Državnega zbora RS. PKP7 je bil na 55. izredni seji Državnega zbora  sprejet s 50 glasovi za in 7 proti.

Vsi upokojenci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki imajo pokojnino nižjo od 714 evrov bodo upravičeni do posebnega solidarnostnega dodatka. Tisti, ki prejemajo pokojnino do 510 evrov, bodo prejeli 300 evrov solidarnostnega dodatka. Tisti, ki imajo pokojnino do 612 evrov bodo upravičeni do 230 evrov solidarnostnega dodatka. Tisti, ki pa prejemajo pokojnino do 714 evrov pa bodo prejeli 130 evrov. Izplačilo solidarnostnega dodatka bo potekalo enako kot je to bilo spomladi, izplačan pa bo do 15. januarja 2021.

Foto: Pixabay

Študentje s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020 in 2021 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Sloveniji in na dan 19. oktober 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 150 evrov. Podobno kot so izplačila potekala spomladi, bodo študentje tudi tokrat prejeli nakazilo solidarnostnega dodatka, ki bo izplačan do 31. januarja 2021.

Tokrat so do kriznega dodatka upravičeni tudi tisti z nižjimi plačami
Šircelj je izpostavil, da bo vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplačal krizni dodatek v višini 200 evrov, ki bo oproščen plačila davkov in prispevkov. Tisti, ki niso bili zaposleni celoten mesec, pa bodo upravičeni do sorazmernega deleža kriznega dodatka. Delodajalcem bo izplačana sredstva povrnila Finančna uprava Republike Slovenije, izplačila kriznega dodatka pa bodo delodajalci izplačali ob plači za december.

Foto: STA

Zvišanje urne postavke zaposlenim v bolnišnicah in domovih za starejše
Vsi tisti, ki so zaposleni v javnem zdravstvu in tisti, ki so zaposleni skozi socialnovarstvene programe bodo v primeru, da so bili začasno premeščeni zaradi epidemije koronavirusa na delo z obolelim za covidom-19, bodo upravičeni do dodatna v višini 30 odstotkov na urno postavko osnovne plače. Zakon tako predvideva, da bo omenjeni dodatek izplačan vsak mesec za omenjeno delo, vse do konca leta 2021.

Do posebnega dodatka pa bodo prav tako upravičeni vsi zaposleni, tudi tisti, ki so zaposleni v okviru javnih del in so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za zdravje oziroma prekomerno preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Omenjeni delavci bodo konca epidemije upravičeni do dodatka v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače. S PKP7 se uvaja tudi dodatek za študente in dijake za neposredno delo s pacienti, obolelimi za covidom-19.

https://twitter.com/JJansaSDS/status/1344185207746924544

“Za izboljšanje socialnega položaja ranljivih skupin oseb na podeželju, ki imajo nizke dohodke, se določi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov. Upravičenci morajo biti stari vsaj 65 let in biti nosilci oziroma člani kmetije,” je še pojasnil Šircelj. Za vse tiste, ki so nosilci oziroma člani kmetij s stalnim prebivališčem v Sloveniji in so dopolnili 65 let, njihovi obdavčljivi dohodki za leto 2019 niso presegali 591,20 evrov mesečno, bodo prejeli 150 evrov solidarnostnega dodatka. Upravičenci morajo oddati vlogo na ministrstvo za kmetijstvo, izplačilo pa bo na podlagi upravičene vloge solidarnostni dodatek izplačalo do 31. januarja 2021.

Foto: iStock

Vsi tisti, ki so ostali brez zaposlitve od razglasitve epidemije 18. oktobra 2020 zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali se jim je iztekla pogodba za določen čas, bodo iz zavoda za zaposlovanje prejeli začasno denarno nadomestilo v višini 513,64 evrov bruto mesečno. Izplačilo denarnega nadomestila bo potekalo na podlagi oddane vloge na zavodu za zaposlovanje vsak mesec, vse do konca epidemije.

Verski uslužbenci katere od registriranih cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki so na dan 1. oktobra 2020 vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bodo prejeli mesečni temeljni dohodek v višini 700 evrov na mesec za oktober, november in december 2020. Izplačilo bo potekalo preko Finančne uprave na podlagi oddanih vlog do 10. februarja 2021.

Dodatna pomoč tudi v gospodarstvu
“Gospodarstvu bomo pomagali z namenskim premoženjem javnega sklada za likvidnostna sredstva za podjetja, za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij pa bomo zagotovili finančna sredstva za ukrep garancij za bančne kredite ter zniževanje bančnih stroškov,” je še pojasnil minister, ki je dodal, da bo vlada, zaradi izpada dohodkov na področju turizma in gostinstva zagotovila poroštvo SID banki za kritje prve izgube ukrepa finančnega inženiringa.

Foto: STA

PKP7 prinaša spremembe tudi na področju kritja fiksnih stroškov za podjetja, in sicer tisoč evrov mesečno na zaposlenega, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za 30 do vključno 70 odstotkov in dva tisoč evrov mesečno na zaposlenega, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za več kot 70 odstotkov. Podaljšuje se možnost odloga plačila obveznosti iz kreditnih pogodb – tako za pravne kot fizične osebe, in sicer bodo lahko kreditojemalci na banko naslovili vlogo za odlog do 26. februarja 2021, ta pa bo lahko namesto do 31. januarja 2021 odobrila odlog za devet mesecev.

Foto: STA

Slovenskim prostovoljnim gasilskim društvom, ki zaradi epidemije ne morejo zbirati prostovoljnih prispevkov, bo država zagotovila dodatna sredstva. “Pozabili nismo niti na prostovoljna gasilska društva. Zaradi izpada prihodkov v letu 2020 se jim zagotovi nadomestilo izpada sredstev za namene nakupa osebne zaščitne opreme, skupne opreme in gasilskih vozil,” je še izpostavil minister.

Sara Rančigaj