fbpx

Nečloveški odnos SSZS do starejših v domovih: Na vsak način se želijo znebiti obolelih za covid-19

(Foto: STA)

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je v ponedeljek, 3. avgusta 2020, izstopila iz delovne skupine za covid-19. Uradno naj bi razlog za izstop bilo dejstvo, da Ministrstvo za delo ni ugodilo njihovi zahtevi po umiku okuženih oskrbovancev socialnovarstvenih zavodov v ustrezne namestitvene zmogljivosti.

“Skupnost socialnih zavodov, ki denar dobiva od države in domov za starostnike, z anketo sama od sebe (svojih članov) ugotavlja, kakšne domove imamo in kaj želijo. In to skupaj z Amnesty International. Kot da ne bi vedeli, s čim in kje zadnja leta delajo,” je odločitev o izstopu Skupnosti socialnih zavodov Slovenije iz delovne skupine za covid-19 komentiral odgovorni urednik Siola Peter Jančič.

Pred dnevi je namreč v javnost prišla anketa, ki sta jo skupaj izvedli Amnesty International Slovenije (AIS) in Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS), v kateri je kar 97,6 odstotkov vprašanih odgovorilo, da nima na voljo dovolj kadra za vzpostavitev in upravljanje s sivimi in rdečimi conami in hkratno opravljanje “rednega dela”.

Da so v domovih za starejše občane (DSO) ponekod težke in neurejene razmere, se je strinjala tudi državna sekretarka za področje zdravstva, Jelka Godec, a je ob tem spomnila, da so pri SSZD bili tiho, ko je kar 74 milijonov evrov “izpuhtelo” za študije. “Sedaj, ko se zadeve vendarle urejajo, ko je s #PKP4 zagotovljenih 30 milijonov evrov za spremembo standardov in normativov v DSO, pa zapuščajo delovno skupino.”

Ustvarja se vtis, da so razlogi, ki jih SSZD navaja, zgolj izgovor. Ali je pravi razlog dejstvo, da so bili na takšen ali drugačen način odrezani od korita, da bi bili deležni gledanja pod lepljive prste, ali pa enostavno želijo ovirati delo vlade, ostaja vprašanje.

SSZS je namreč zahteval osamitev obolelih za covid-19 izključno v pooblaščenih zdravstvenih zavodih ali drugih zmogljivostih, ki po arhitekturni zasnovi, opremljenosti in kadru ustrezajo standardom. Oskrbovance tako želijo premeščati v bolnišnice navkljub zagotovilom zdravniške stroke, da je zanje bolje, da se jih ne premika brez potrebe.

Vsekakor pa je dovolj zgovorno dejstvo, da ravno tako kot socialdemokratska klika v bolnišnici v Ptuju ne želijo imeti opravka z obolelimi zaradi covid-19. Na koncu dneva trpijo prebivalci domov za starejše. Oni so tisti, ki vsak dan poslušajo, kako jih je osebje pripravljeno vreči vnemar, če slučajno zbolijo. Oni so tisti, na katere bodo domovi za starejše na koncu prenesli kakršnekoli realne ali fiktivne stroške, ki bi lahko nastali zaradi potreb pri preprečevanju širjenja okužbe z wuhanskim koronavirusom.

Neodgovorno ravnanje SSZS obsodila tudi evropska poslanka Romana Tomc
“Skupnost naj bi izstopila iz delovne skupine vlade, katera se trudi najti najboljše rešitve zanje. Z drugimi besedami, vlada se trudi najti rešitve za njih, predstavniki domov za starejše pa ne želijo sodelovati. To je res neverjetno. Prav oni so tisti, ki bi morali vztrajati do konca in vleči ministrstva za rokav, naj jim pomagajo, ne pa obratno. To je bežanje pred odgovornostjo, užaljeno, nedoraslo in nestrokovno,” pa je ravnanje SSZS komentirala evropska poslanka SDS Romana Tomc.

Evropska poslanka Romana Tomc

“Neodgovorno, neprimerno in nesprejemljivo do zaposlenih in oskrbovancev je, da se vodilni niso sposobni razumno dogovoriti. Prav tako neodgovorno je, da zavračajo pomoč. Ministrstva jim namreč to pomoč ponujajo v več oblikah, kar je preverjeno in dokazljivo. Zato moja kritika leti izključno na vodstvo Skupnosti in vodstvo nekaterih zavodov, ki jim vodenje v kriznih razmerah očitno ni pisano na kožo, niso pripravljeni na kompromise in ne sprejemajo drugačnega načina dela, kot so ga navajeni,” je še dodala Tomčeva.

Ivan Šokić