Nov debakel vlade pri odpustitvi Dežmana

Dr. Jože Dežman (Foto: STA)

Po ustanovitvi Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije je bil direktor Muzeja novejše zgodovine dr. Jože Dežman prezaposlen v novoustanovljeni muzej, vendar mu je bila nato, kot je povedal, po posebni kurirki vročena redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti. “To bo na sodišču padlo kot zrela hruška. Lažjega delovnopravnega spora še ni bilo. Prima facie napačna uporaba prava,” ugotavljajo komentatorji in dodajajo, da muzeje očitno združujejo zgolj z namenom odpuščanja določenih direktorjev.

“Gre za združitev in ne za ukinitev,” je ob ukinjanju Muzeja slovenske osamosvojitve večkrat poudarjala ministrica za kulturo Asta Vrečko in zatrjevala, da se bodo delovna mesta ohranila. Seveda se je na koncu zgodilo, kot smo vsi slutili in napovedovali – direktor Muzeja novejše zgodovine dr. Jože Dežman je ta teden po kurirju dobil vročeno odpoved delovnega razmerja zaradi nesposobnosti. “Prejemam direktorsko plačo, ne smem pa delati,” je povedal v Odmevih in pojasnil, da je izbrisan. “Ne dobivam nobenih obvestil, nisem vabljen na noben sestanek, odvzeta mi je bila volilna pravica,” je dejal.

Preberite še: Dežmana izbrisali

“To bo na sodišču padlo kot zrela hruška. Lažjega delovnopravnega spora še ni bilo. Prima facie napačna uporaba prava. So pa hkrati demantirane besede ministrice Vrečko, da muzejev ne združujejo zato, da bi odpustili direktorja. Očitno jih točno zato,” so opozorili na “Blogu Svoboda”. Nataša Robežnik, v. d. direktorja Muzeja novejše zgodovine pravi, da so Dežmana iz razloga nesposobnosti odpustili, ker njegovo delovno mesto ne obstaja več. “Kdo jim to pravno svetuje? Če delovno mesto ne obstaja več, je razlog prekinitve poslovni razlog in ne nesposobnost,” so še zapisali.

Če delovno mesto ne obstaja več, je razlog prekinitve “poslovni razlog” in ne “nesposobnost”
V 89. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) so navedeni razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu s strani delodajalca prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca, ali nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno, neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, zaradi česar delavec ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja, kršenje pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, nezmožnost za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov in neuspešno opravljeno poskusno delo.

Dežman je na okrajno sodišče v Ljubljani februarja vložil tožbo za ničnost vpisa novega muzeja v sodni register in za ničnost izbrisa obeh muzejev, ki sta bila vpisana prej – tako ustanovitev novega muzeja niti še ni pravnomočna. Na sodišču so potrdili, da v zvezi s tožbo oziroma pritožbo poteka postopek, o katerem sodišče še ni odločilo. Ker so bili v postopkih, ki jih je izvajala vršilka dolžnosti direktorice, kršene zakonske pravice zaposlenih pa tudi obvezna pravila o sindikalnih pravicah, je Dežman zahteval tudi urgentni nadzor inšpektorata za delo zaradi kršitev zakonodaje.

Sara Kovač