fbpx

Nekdanji minister Igor Lukšič razkriva: Tako pa se je kradlo na FDV

Faculty of Social Sciences. (Foto: STA)

Mramorjeva druščina ni osamljeni primer kraje profesorjev na ljubljanskih fakultetah. Potem ko si je skupina izbrancev na ekonomski in drugih fakultetah nezakonito izplačevala dodatek za stalno pripravljenost, si je elita fakultete za družbene vede na račun študentov izplačala za več kot 70 tisoč evrov nagrad, opozarja Igor Lukšič.

Na ljubljanski univerziaferam očitno ni konca. Potem ko je inšpektorat za javni sektor razkril, da so si ljubljanske fakultete nezakonito izplačevale dodatek za stalno pripravljenost – največ ekonomska fakulteta -, sedaj po poročanju Reporterja prihajajo informacije o še bolj bizarni kraji na fakulteti za družbene vede (FDV). Ta v nasprotju z ekonomsko fakulteto prerazporeja izključno javna sredstva.

Igor Lukšič (foto: STA).

Igor Lukšič (foto: STA).

Nekdanji dekan FDV in nekdanji minister za šolstvo Igor Lukšič opozarja, da fakulteta pod vodstvom dekana Rada Bohinca na račun znižanja kvalitete visokošolskih programov privarčuje približno 70 do 80 tisoč evrov, po drugi strani pa je skoraj enako vsoto porabila za nagrajevanje administracije in za dodatke predstojnikom kateder, ki jih je na FDV dvanajst. Oboji naj bi prejeli skupno po 30 tisoč evrov nagrad oziroma dodatkov.

Lukšič je prepričan, da gre za neko obliko podkupovanja ožje elite na fakulteti, zlasti predstojnikov kateder, ki so člani senata, ta pa bo junija naslednje leto vnovič volil dekana, kjer se bo za ta položaj spet potegoval tudi sedanji dekan Rado Bohinc. Pričakuje, da se bo do tega problema opredelila tudi KPK.

Teden dni pred začetkom študijskega leta 2014/15 je namreč senat FDV sprejel spremembe študijskih programov: da bi zmanjšal finančni primanjkljaj FDV, je zmanjšal število ur predavanj, vaj in seminarjev pri posameznih predmetih na vseh programih. Prej so za predmete zahtevali po 30 ur predavanj in po 30 ur vaj, skupaj torej 60 ur študijskih obveznosti, po novem sklepu pa je prodekan poljubno nižal obveznosti na manj ur, celo na nič, ne da bi se o tem predhodno posvetoval z izvajalci predmetov, poroča Reporter.

Nad krajšanjem števila ur so ogorčeni tudi študenti. Študentka Maja K. obiskuje četrti letnik na oddelku za politologijo in pojasnjuje: “Predavanja in praktične vaje so nam drastično skrčili. Od tega, da smo v preteklih letih dobili vsaj nek vpogled v določeno področje, zdaj vse skupaj izpade kot nekakšne konzultacije. Brez poglobljenosti. Včasih se mi zdi, da so predstavitve študentov pripravljene na višjem nivoju, kot se profesorji potrudijo za svoja predavanja.”

Profesorji predavajo manj, od študentov pa zahtevajo isto
Lukšič, ki je nosilec predmeta Temelji politologije, opozarja tudi, da so njegov predmet celo prekvalificirali v dva predmeta z različnimi urami predavanj. Študente tako enega kot drugega programa pa na koncu čaka izpit na podlagi enake količine študijske literature. Lukšič vseeno opravi 60 ur predavanj, saj ne želi, da bi študentje občutili posledice varčevalnih ukrepov fakultete.

N. K.