fbpx

Nova karta potresne nevarnosti je postala sestavni del zakonodaje

Nova karta potresne nevarnosti (foto: Vlada RS)

Od 1. maja 2022 je nova karta “Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal” sestavni del zakonodaje o potresno odporni gradnji. V prehodnem obdobju (od 1. maja 2022 do 1. maja 2024) je veljavna tudi dosedanja uradna karta za potresno odporno projektiranje.

Agencija za okolje je skupaj z Geološkim zavodom Slovenije v letu 2021 uspešno zaključila večletni projekt razvoja novega modela potresne nevarnosti Slovenije.

Potresna nevarnost je izračunana s postopkom verjetnostnega ocenjevanja, kot najpomembnejši rezultat ocen pa je nastala karta projektnega pospeška tal, ki je postala priloga Nacionalnega dodatka standarda za potresno odporno projektiranje Evrokod 8 (EC8).

Potresna nevarnost je bila poleg karte projektnega pospeška predstavljena skupaj z drugimi informativnimi kartami, krivuljami ali spektri. Vsi izdelki pa so dostopni v spletnem pregledovalniku. Poleg nove uradne karte projektnega pospeška tal so prikazane tudi informativne karte vršnega pospeška tal za različne povratne dobe, percentilne karte za povratno dobo 475 let, ter karte spektralnega pospeška za različne nihajne čase za povratno dobo 475 let. Dostopni so tudi spektri in krivulje potresne nevarnosti za večje slovenske kraje.