fbpx

[Javnomnenjska anketa] Večina nasprotuje vključevanju LGBT vsebin v slovenske šole in se ne strinja, da istospolni pari posvojijo tuje otroke

Foto: STA

LGBT ideologija postaja iz leta v leto agresivnejša. Če je bila ta nekdaj v glavnem prisotna v ameriških šolah, je sedaj našla pot tudi v evropske šole. Slovenske šole seveda niso nobena izjema. V uradnem Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2021/2022 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije je namreč mogoče najti tudi predavanje LGBT aktivistične organizacije Legebitra o “Osnovah LGBT s poudarkom na transspolnosti”. Vsemu temu pa očitno ni naklonjena večina Slovenk in Slovencev. 61,7 odstotka vprašanih ima namreč do vključevanja vsebin o istospolnih osebah ter promocije homoseksualnih in transseksualnih vsebin v slovenske šole negativno mnenje, razkriva nedavna javnomnenjska anketa, ki jo je za Nova24TV izdelala agencija Parsifal. 

Rezultati ankete, ki jo je javnomnenjska agencija Parsifal izvedla med 30. avgustom in 2. septembrom, kažejo, da največ (44,7 odstotka) anketirancev meni, da je vključevanje vsebin o istospolnih osebah ter promocija homoseksualnih in transseksualnih vsebin v slovenske šole nepotrebno, da je potrebno, meni 32,0 odstotka vprašanih. Glede na to, da je bilo 17,0 odstotkov takšnih, ki menijo, da je to škodljivo, je mogoče zaključiti, da ima  “negativno” mnenje o tem kar 61,7 odstotka vprašanih.

Vir: Parsifal

Moški bolj nenaklonjeni vključevanju LGBT vsebin v šole
Če si ogledamo križanje med vsebinsko spremenljivko in demografskimi spremenljivkami, lahko vidimo, da med tistimi, ki menijo, da je vključevanje vsebin o istospolnih osebah ter promocija homoseksualnih in transseksualnih vsebin v slovenske šole nepotrebno, prevladujejo moški. Med tistimi, ki menijo, da je ta praksa škodljiva, ravno tako prevladujejo moški. LGBT ideologijam v šolah so najbolj naklonjeni v starosti med 18 in 34 let, nenaklonjeni  pa tisti v starostni skupini 35 do 54 let. Večina teh, ki menijo, da je to škodljiva praksa, pripada starostni skupini 55 let in več. Najbolj naklonjeni LGBT ideologijam v šolah imajo višjo, visoko ali še višjo izobrazbo, nenaklonjeni pa poklicno izobrazbo.

Vir: Parsifal

Večina ne podpira posvojitev otrok v istospolnih skupnosti
Ker se pripadniki LGTB zavzemajo tudi za možnost, da istospolni pari lahko posvojijo tudi tujega otroka, je bilo v anketi tudi to vprašanje. Večina (53,2 odstotka) vprašanih je zatrdila, da ne podpira ideje, da bi istospolni pari lahko posvojili tujega otroka, podpira pa jo 40,7  odstotka anketirancev.

Vir: Parsifal

Križanja med demografskimi in vsebinsko spremenljivko razkrivajo, da so med tistimi, ki so bolj naklonjeni možnosti, da istospolni pari lahko posvojijo tudi tujega otroka, ženske in tisti v starostni skupini 18 do 34 let. Najmanj naklonjeni so v najstarejši starostni skupini (55 let in več), sledi pa starostna skupina med 35 in 54 leti. Sodeč po izobrazbi so tovrstnim posvojitvam najbolj naklonjeni tisti z višji, visoko izobrazbo ali več, sledijo pa anketiranci s srednješolsko izobrazbo.

Vir: Parsifal

V raziskavo, opravljeno med 30. avgustom in 2. septembrom, je bilo zajetih 719 anketirancev, od tega 50 odstotkov žensk in 50 odstotkov moških. Povprečna starost je znašala 52,3 leta, standardni odklon pa 16,6 let. Največ anketirancev je bilo iz najstarejše starostne skupine (44,2 odstotka), nekoliko manj je bila zastopana srednja starostna skupina (37,4 odstotka), najmanj pa najmlajša starostna skupina (18,4 odstotka).

Največ anketirancev je z dokončano srednjo šolo (32,1 odstotek), sledijo tisti z dokončano višjo, visoko izobrazbo ali več (26,8 odstotkov), 22,2 odstotka anketirancev ima poklicno šolo in 18,9 odstotkov anketirancev ima dokončano osnovno ali nedokončano osnovno šolo. Največ anketirancev prihaja z vasi ali zaselka (53,2 odstotka), sledi mesto (29,0 odstotka) in manjši kraj (17,8 odstotkov). Največ anketirancev prihaja iz Osrednjeslovenske regije (24,2 odstotka), sledita Podravska (15,8 odstotka) in Savinjska regija (12,4 odstotka).

Nina Žoher