[Ekskluzivno] Je Golob svoje podjetje BPC preimenoval v Vitales z namenom brisanja sledi kaznivega dejanja?

Foto: STA

Ob vseh podvigih, ki prihajajo na dan, se je vredno vprašati, kaj vse bi šele ugotovili, če bi bilo možno vstopiti v elektrooligarhov golobnjak in si od blizu pogledati družbe, ki jih je vodil sam oziroma jih vodijo tesni kolegi Roberta Goloba – kot je na primer Dejan Paravan, ki je sedaj v upravi družbe Gen-i d.o.o. in danes ponovno omenjeni Borut Del Fabbro, ki je bil v preteklosti prav tako del sistema Gen-i d.o.o. Slednjega smo omenjali že prejšnjič v okviru zgodbe o pranju denarja prek poslov z Vitalesovo biomaso v BiH. Tokrat podrobneje obelodanjamo Golobovo mahinacijo, o kateri smo že pisali – nakup lastnega podjetja BPC z veliko denarja družbe Istrabenz Gorenje energetski sistemi (Iges). Kaže, da je bilo podjetje BPC samo prazna lupina in priročno orodje za izvršitev kaznivega dejanja – zanimivo pa se je med drugim izkazalo tudi, da se je družba BPC d.o.o. kasneje preimenovala v Vitales d.o.o. Zgolj naključje?

Pred kratkim smo pisali o tem, kako je elektro oligarh Robert Golob v letu 2008 z denarjem družbe Istrabenz Gorenje energetski sistemi drago kupil svoje lastno podjetje, ki ga je ustanovil skupaj z Dejanom Paravanom, ki je danes član uprave Gen-i. Šlo je za podjetje BPC d.o.o., ki naj bi se ukvarjalo s kongresno dejavnostjo, Iz notarskega zapisa pa je razvidno, da je imelo podjetje osnovnega kapitala nekaj manj kot 9 tisoč evrov. Golob je podjetje BPC in svoja poslovna deleža torej prodal družbi Istrabenz Gorenje. Cena poslovnega deleža je znašala nekaj več kot 166 tisoč evrov, tako da je v vlogi predsednika uprave Istrabenz Gorenje svoje podjetje kupil za krepko več kot po desetkratni ceni.

Robert Golob je dne 24. 2. 2003 ustanovil poslovni subjekt BPC, družbo za prirejanje kongresov in poslovno svetovanje d.o.o., ki je bila vpisana pod številko vložka 1/04299/00. Družbo je registriral na domačem naslovu manjšinskega družbenika, partnerja in dolgoletnega poslovnega partnerja ter zaupnika Paravana. Tako je Golob imel 66-odstotni delež družbe, ki je bila registrirana za prirejanje kongresov in poslovno svetovanje. Družba je bila v letu 2012 po skrajšanem postopku izbrisana iz sodnega registra kot družba Istrabenz Gorenje energetsko svetovanje, d.o.o., v devetih letih pa je bila družba deležna več sprememb in popravkov kot kakšna Kim Kardashian. Pa pojdimo po vrsti. Golob in Paravan sta proti koncu januarja 2003 vplačala minimalni kapital in ustanovila družbo BPC d.o.o. Za direktorja sta imenovala Boruta Del Fabbra, takrat s stalnim bivališčem v Volčji Dragi, kjer je bila dolgo časa tudi Golobova poslovna stalnica. Podjetje je do leta 2008 leta mirovalo, ko se nenadoma začeli vrstiti tektonski premiki.

V začetku julija 2008 je Golob odkupil še Paravanov delež in tako postal 100 odstotni lastnik družbe, družba pa je še vedno ohranila poslovni naslov na domačem naslovu Paravana. Kot je razvidno iz kupoprodajne pogodbe za nakup poslovnega deleža, je družba v teh letih ustvarila zelo malo dodane vrednosti, saj je bil kapital družbe na dan 31. december 2007 le dobrih 14 tisoč evrov. Od tega odpade na vplačani osnovni kapital 8.763 evrov. Tako je družba treh “strokovnjakov” na energetsko poslovnem področju v slabih petih letih poslovanja ustvarila slabih 6 tisoč evrov dobička dodane vrednosti na vložen kapital. A sedaj pridemo do glavnega in najpomembnejšega podatka: Golob je delež svojega dolgoletnega partnerja Paravana odkupil po knjigovodski vrednosti, torej za 4.915 evrov. Pošteno?

Golob je torej pridobil Paravanov delež in postal edini lastnik, po natanko dveh mesecih lastništva pa je svojo družbo BPC d.o.o. prodal družbi Istrabenz Gorenje, d.o.o., kjer je bil sam predsednik uprave, za neverjetnih 166.318 evrov. Pri tem pa je v prodajno pogodbo, v posmeh vsem, vpisal, da znaša knjigovodska vrednost družbe na dan 30. junij 2008 9.671 evrov. Pogodbe si Golob očitno ni upal podpisati sam, pa čeprav je bil takrat predsednik uprave kupca, družbe Istrabenz Gorenje, d.o.o. Raje se je skrival za pooblaščenko za podpis prodajne pogodbe, a tudi to tako nespretno, da se je v prilogi spozabil in podpisal z lastnim imenom kot predsednik uprave.


Sama transakcija ima vse znake hujše kršitve korporativne zakonodaje
Sama pogodba predstavlja hujšo kršitev dolžnega ravnanja poslovodstva gospodarske družbe. V prvi vrsti gre za povezani osebi in bi bila potrebna najmanj izdelava cenitve vrednosti podjetja, ki bi služila kot podlaga za določitev poštene vrednosti. A to seveda ni bilo narejeno, saj ni ocenjevalca vrednosti podjetij, ki bi lahko ocenil, da je poštena vrednost praznega podjetja 166.318 evrov. Prišlo je do neupravičene obogatitve prodajalca Goloba in na drugi strani do oškodovanja kupca, družbe Istrabenz Gorenje, d.o.o., katere predsednik uprave je bil taisti Golob. Gre za kaznivo dejanje zlorabe položaja in pravic, ki se kaznuje z zaporom od enega do osem let; poleg tega je prišlo tudi do kaznivega dejanja goljufije, saj je Golob delež, ki ga je odkupil od Paravana, v zgolj dveh mesecih preprodal družbi, ki jo je vodil – in to za 50.523 evrov več, kot ga je kupil. V dveh mesecih je prazno družbo preprodal za desetkrat več. Gre za večjo goljufijo in oškodovanje. A Paravan se, kot dober prijatelj, z očitnim goljufanjem njega samega očitno ni ukvarjal, saj še danes sodelujeta v družbi, ki sta jo s predmetno transakcijo v letu 2008 ogoljufala in oškodovala.

Kaže, da je bilo podjetje BPC samo prazna lupina in priročno orodje za izvršitev kaznivega dejanja zlorabe položaja in pravic Goloba
Prav tako je zaveza prodajalca Goloba, zapisana v peti točki pogodbe, najmanj pobalinska – saj je zapisal, da se kot prodajalec zaveže, da bo kapital družbe na dan 31. december 2008, torej konec leta, enak 14.745 evrov. To je identičen znesek ugotovljenega kapitala družbe BPC d.o.o. na dan 31. december 2007, ki ga je Golob potrdil že dva meseca prej v kupoprodajni pogodbi, s katero je pridobil 100-odstotni delež v prodani družbi BPC d.o.o. V tej zvezi sta dve hudo sporni okoliščini, in sicer: od kje Golobu podatek, da ima družba BPC d.o.o. na dan 30. junij 2008 9.671 evrov kapitala. Gre sicer za t. i. medletne podatke, a so po mnenju strokovnjakov očitno ponarejeni. Sam Golob je namreč julija 2008 potrdil, da je knjigovodska vrednost BPC d.o.o. na dan 31. december 2007 14.745 evrov. To je bilo dva meseca pred podpisom predmetne pogodbe. In nato je kot prodajalec, kupcu – torej družbi, ki jo je vodil, garantiral, da bo kapital konec leta tudi enak, če ne, pa bo kot prodajalec razliko doplačal. A dobil je 166 tisoč evrov kupnine.

Druga sporna okoliščina je dejstvo, da je bila družba BPC d.o.o. prazna in ničvredna družba, saj v letu 2008 ni ustvarila nobene dodane vrednosti – kar je tudi sam Golob celo zajamčil. Da Istrabenz Gorenje d.o.o. ni potreboval družbe BPC d.o.o. in da gre za nepotreben nakup, nakup v nasprotju z dolžnim ravnanjem poslovodstva, dokazuje tudi sprejeti čistopis družbe BPC d.o.o., saj poslovni naslov še vedno ostane na domačem naslovu Paravana, ki je tudi še naprej ostal prokurist družbe BPC d.o.o. Paravan je bil od leta 2004 zaposlen v družbi Istrabenz Gorenje d.o.o. na vodstveni funkciji. Več kot evidentno se z družbo BPC d.o.o. ni nihče ukvarjal in je bila samo prazna lupina in priročno orodje za izvršitev kaznivega dejanja zlorabe položaja in pravic Goloba.

Nato se z družbo BPC d.o.o. dogajajo nadaljnji koraki brisanja sledi
Dne 24. november 2009 se je družba BPC d.o.o. preimenovala v Vitales d.o.o., poslovni naslov pa se je preselil na Kidričevo ulico 9 v Novi Gorici. Obenem se je razrešilo dosedanja zastopnika družbe, Paravana in Del Fabbra, Golob pa je na mesto direktorja imenoval samega sebe. Ob tem je pomembno dejstvo, da so bili takrat vsi trije zaposleni v podjetju Istrabenz Gorenje d.o.o. Nato je Golob spremenil oz. dopolnil naziv Vitales Nova Gorica, trgovanje z oplemeniteno biomaso, d.o.o. v Vitales Nova Gorica, raziskave in razvoj na področju naravoslovja in tehnologije, d.o.o. Ponovno gre za še eno izvršitveno dejanje brisanja sledi kaznivega dejanja. V nadaljevanju so poslovni naslov zopet preselili, tokrat “končno” na sedež družbe Istrabenz Gorenje d.o.o., ki se je sedaj tudi preimenoval v Gen-i d.o.o. Čeprav se je družba še preimenovala, se je “lastnik’” Golob vseeno odločil, da bo družba 20. februarja 2012 prenehala poslovati po skrajšanem postopku. In tako se je zaključila odisejada družbe BPC d.o.o., ki nikoli ni imela pravega pomena (ali pač?) – pri vsem skupaj pa je imel edino korist zgolj Golob. In to v višini 156.647 evrov. Tako se je zaključil eden Golobovih plenilskih pohodov, ki jasno kaže na to, da mu ne gre zaupati državnega premoženja. Golob je namreč oseba, ki evidentno zasleduje zgolj lastne interese – polnjenje svojih žepov.

Sara Kovač