Predsednik KPK še naprej zavaja slovensko javnost: Sodišče EU je odločilo, da je FIFA gospodarska družba, ki opravlja pridobitno dejavnost!

Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel in predsednik KPK Robert Šumi (Foto: STA)

V slovenski javnosti že nekaj časa poteka burna debata o dodatnem delu predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela na Mednarodni nogometni zvezi (FIFA). O Tomažu Veselu se v Sloveniji sploh ne bi pogovarjali, če ne bi tuji mediji poročali o letalskem letu predsednika Fife Giannija Infantina iz Mehike, ki ga je na sumljiv način “pokril” prav Tomaž Vesel. Klobčič se je počasi pričel odmotavati in kmalu je prišlo v javnost, da Vesel poleg letne funkcionarske plače, kot predsednik Računskega sodišča zasluži še letno dobrih 246 tisoč dolarjev bruto na Fifi. Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel in tudi predsednik KPK Robert Šumi zatrjujeta, da Veselovo delo na Fifi ne spada v pridobitno dejavnost in da je Fifa organizirana kot društvo po švicarskem civilnem zakoniku. Vendar besede Vesela na laž postavlja odločba Sodišča Evropske Unije v primeru Laurent Piau, ki je pred Sodiščem EU izgubil prav zato, ker je trdil, da Fifa ni gospodarska družba.

Predsednik Računskega sodišča pozablja, da za Fifo velja evropsko pravo, ki je ugotovilo, da je Fifa po evropskem pravu podjetje in ne društvo. Sodišče EU je s sodbo odločalo o vprašanju, ali se Fifa smatra za društvo ali podjetje, in ali se njena dejavnost smatra za športno ali gospodarsko. Fifa je pred sodiščem zatrjevala, da je društvo in da je njena dejavnost športna. Fifa je res po švicarskem pravu od leta 1904 ustanovljena kot društvo, a za evropsko pravo je bistvena njena gospodarska dejavnost opravljanja storitev, ki ni povezana s posebnostmi športa, zato je po evropskem pravu Fifa “podjetniško združenje” in se obravnava kot podjetje.

Vse to je odločilo Sodišče Evropskih skupnosti v sodbi proti Laurentu Piau. V sodbi, dolgi štirideset strani, je večkrat nakazano, da je Fifa gospodarska združba, ne pa društvo, kot trdita Vesel in predsednik KPK Robert Šumi. S tem pa je tudi jasno, da Vesel svojo popoldansko obrt opravlja kot pridobitno, kar pa po slovenski zakonodaji ni dovoljeno. V nadaljevanju vam predstavljamo ključne člene, ki dokazujejo, da je Fifa gospodarsko združenje.

Fifa letno ustvari šest milijard prihodkov in ima funkcijo gospodarske družbe za opravljanje pridobitne dejavnosti. (Foto: Posnetek zaslona- Wikipedia)

Predstavljamo člene, ki dokazujejo, da je FIFA podjetniško združenje in opravlja gospodarsko dejavnost
Ne glede na izgovore vseh vpletenih je omenjena sodba več kot jasna. Eden ključnih elementov, da je za Evropsko komisijo Fifa podjetniško združenje, je zapisano v 63. točki odločbe. V njej jasno piše, da se člen 82 Evropskega sodišča, ki se nanaša samo na ekonomske aktivnosti, v konkretnem primeru, ko gre za izključno urejevalno dejavnost, ne uporablja. Nadalje piše, da Fife ni mogoče prištevati ne med “ekonomske sile”, ne med monopsoniste.

Po mnenju tožnika Fifa ne predstavlja ekonomskih interesov klubov in igralcev. V tem primeru agenti igralcev z licenco ne opravljajo poklica, ki ni zaprt in brez strukturnih povezav, in “torej ne zlorablja prevladujočega položaja. Komisija pa ravno nasprotno zatrjuje, da je Fifa podjetniško združenje in da je sporni pravilnik sklep podjetniškega združenja.”

Ne glede na to, da se je Fifa  v 65. točki izgovarjala, da spremenjenega pravilnika ni mogoče opredeliti kot sklep podjetniškega združenja, glede na to, da so poklicni klubi, ki jih je mogoče šteti za podjetja, manjšinski člani nacionalnih zvez, včlanjenih v mednarodne organizacije.

V 71. točki je med drugim zapisano, da morajo Fifi nacionalne zveze, ki so v skladu s statuti Fifa, sodelovati na tekmovanjih, ki jih organizira, plačati odstotek skupnega prihodka od vsake mednarodne tekme, Fifa pa jim na podlagi istih statutov priznava izključne pravice za distribucijo in prenos zadevnih športnih prireditev. Tudi na tej podlagi opravljajo gospodarsko dejavnost.

V 72. točki jasno piše, da so člani Fife, nacionalne zveze, ki združujejo klube, za katere nogomet pomeni gospodarsko dejavnost. Ti nogometni klubi so posledično podjetja v smislu člena 81 ES in nacionalne zveze, ki jih združuje
.

V 73. točki je med drugim jasno zapisano, da je posledično mogoče govoriti o gospodarski dejavnosti opravljanja storitev, ki ni povezana s posebnostmi športa, kot jih opredeli sodna praksa (sodbi Sodišča z dne 14. julija 1976 v zadevi Dona, 13/76, Recueil, str. 1333, točki 14 in 15; z dne 15. decembra 1995 v zadevi Bosman, C-415/93, Recueil, str. I-4921, točka 127; zgoraj navedena sodba Deliège, točki 64 in 69, in sodba z dne 13. aprila 2000 v zadevi Lehtonen in Castors Braine, C-176/96, Recueil, str. I-2681, točke od 53 do 60).

Predsednik KPK Robert Šumi. (Foto: STA)

Vesel in Šumi pripovedujeta pravljice, da je FIFA s šestimi milijardami letnih prihodkov ni pridobitna
Prav ti štirje členi na laž postavljajo tako Vesela kot predsednika KPK Roberta Šumija. Po besedah sedanjega predsednika KPK v oddaji 24ur zvečer so v primeru Vesela pridobili obsežno dokumentacijo iz tujine. Glede na to, da se Šumi v svoji biografiji predstavlja kot strokovnjak za področje korupcije, se poraja vprašanje, zakaj so spregledali te štiri člene odločbe, ki jasno dokazujejo, da je Fifa opravlja gospodarsko dejavnost. Vesel pa se v javnosti še naprej obnaša kot, da nihče v Sloveniji ne bi vedel, kaj je Fifa. Iz tega razloga je prav bizarno, ko ima predsednik Računskega sodišča dobršen del državljanov za nevedneže. Fifa, ki naj bi bila nepridobitna fundacija, letno ustvari do šest milijard dolarjev prihodkov, po mnenju nekdanjega prvega piarovca Gorenja, pa naj bi operirali s kar tremi milijardami gotovine. Ja, te pravljice tako predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel in predsednik KPK Robert Šumi brez sramu prodajata slovenski javnosti.
Celotno sodno odločbo, kjer je jasno zapisan status Fife, si lahko preberete TUKAJ.
Luka Perš