fbpx

Slovenija je pod to vlado postala ena najbolj družinam prijaznih držav

Foto: Pixabay

Vse od začetka pandemije, ki je sovpadal z oblikovanjem prve desnosredinske vlade po letu 2012, je vlada Janeza Janše skrbela tudi za družine. Od prihoda desnosredinske vlade na oblast so v vladi staršem na starševskem dopustu zagotovili krizni dodatek v višini 150 evrov, enkratni solidarnostni dodatek za novorojence, povišanje dodatka za velike družine in dodatka za nego otroka, zagotovili brezplačen vrtec za 2. otroka ter uvedli nadomestilo plače zaradi varstva otroka v primeru višje sile.

14. slovenska vlada je vse od svojega oblikovanja imela v mislih družine in njihov položaj v slovenski družbi. S pomočjo raznih protikoronskih paketov je želela koalicija, ki jo trenutno tvorijo SDS, NSi in SMC, finančno razbremeniti družine z otroki.

Vlada je že s sprejetjem PKP1 zagotovila izenačenje med zasebnimi in javnimi vrtci in ne glede na določbo 34. in 36. člena Zakona o vrtcih določila, da po 42. členu PKP1 “zasebnim vrtcem v času epidemije pripadajo sredstva iz proračuna Republike Slovenije v višini 85 % za posameznega otroka, pri čemer je osnova za izračun obveznosti cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, s katero ima zasebni vrtec sklenjeno pogodbo o financiranju.” Ravno tako so po 61. členu PKP1 povečali znesek dodatka za velike družine, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev te pravice. Družinam s tremi otroki se je dodatek zvišal za 100 evrov, družinam s štirimi ali več otroki pa za 200 evrov.

Oprostitev plačila vrtca zaradi odsotnosti
S PKP2 je prišlo tudi do dopolnitev PKP1. Tako je vlada prejemnikom starševskega dodatka, dodatka za nego otroka, družinskim pomočnikom in rejnikom zagotovila enkratno solidarnostno pomoč v višini 150 evrov. Do enake vsote so bili vključeni tudi študenti, vključno z izrednimi. S PKP3 je vlada starše, ki iz spoštovanja preprečevalnih ukrepov svoje otroke niso vključili v vrtec do 30. junija zaradi lažjega organiziranja dela v vrtcih z manjšim številom otrok, oprostila plačila vrtca.

Foto: epa

S PKP5 je vlada od 1. septembra 2020 dalje uvedla 80-odstotno nadomestilo v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi otroku odrejene karantene do vključno 5. razreda osnovne šole. Nadomestilo so zagotovili tudi v primeru varstva otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo stalno varstvo. Povračilo izplačanih nadomestil plač pa lahko uveljavi vsak delodajalec. Za vsak primer je vlada vzpostavila tudi možnost odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika do tri dni. Poleg tega je vlada v PKP5 sprejela, da so starši za dneve odsotnosti otroka v primeru otroku odrejene karantene oproščeni plačila vrtca.

Solidarnostni dodatki
S PKP6 je vlada starše opravičila plačila v javnih in zasebnih vrtcih od 26. oktobra 2020 dalje, če otrok ne obiskuje vrtca. Enako so bili plačila bivanja v študentskih domovih oproščeni študenti v primeri, da bi bili ti zaradi epidemije zaprti. Minister Janez Cigler Kralj pa je zagotovil, da bo vlada med šolanjem na daljavo financirala topel obrok za učence in dijake iz socialno ogroženih družin, do tretjega dohodninskega razreda.

Slika je simbolična (Foto: iStock)

S PKP7 je vlada še bolj poskrbela za družine z otroki. Predstavila je namreč enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vse otroke. Ravno tako je vlada za 100 evrov zvišala dodatek za nego otroka do konca epidemije. Povečal se je tudi dodatek za velike družine. Znesek se je za čas do konca epidemije povečal za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki. Vlada je ob tem zagotovila še enkratni solidarnostni dodatek za novorojence, rojene v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije v višini 500 evrov. Ob tem je vlada zagotovila, da se enkratni solidarnostni dodatek za novorojence ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči. 150 evrov so dobili tudi študenti.

Brezplačen vrtec
S sprejetjem novele zakona o vrtcih pa je vlada zagotovila tudi brezplačen vrtec za družine s tremi ali več otroki. Do brezplačnega vrtca je upravičen tretji in vsak nadaljnji otrok ne glede na to, ali je še kateri otrok v vrtcu. Ravno tako je vrtec brezplačen za drugega otroka, ki je v vrtcu hkrati s starejšim sorojencem.

Sprejete vladne ukrepe na področju družin je za Nova24TV komentiral tudi predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc: “Vladni ukrepi na področju pomoči družinam so odlični in so usmerjeni tako v pomoč družinam, kot spodbujanju za čimprejšnjo odločitev za npr. drugega, tretjega otroka. V finančnem smislu je Slovenija, tudi z zadnjimi vladnimi ukrepi, finančno ena najbolj družinam prijaznih držav na svetu. Velike rezerve za izboljšave so še pri pomoči reševanju prvega stanovanjskega problema ter spodbudam za odločitev za prvega otroka.

Predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc (foto: STA)

Kakor je v finančnem smislu v primerjavi z mnogimi drugimi državami dobro poskrbljeno za družine, pa žal sicer celoten sistem od šolstva naprej ni usmerjen k zdravim partnerskim odnosom, otrokom, zakonski zvezi med ženo in možem ter odgovornemu materinstvu in očetovstvu. Posledica je, da je bilo v letošnjem letu 6% manj rojenih otrok kot lani v tem času.

Za več veselja do življenja in več otrok bo potrebno poleg še boljših finančnih pogojev spremeniti celoten pristop k vzgoji, šolanju in karieri. Vlada ima še slabo leto mandata. Nekaj se da narediti že v tem času.”

Ivan Šokić