Odstopljeni Simoneti še vedno formalno na funkciji, vladi se ne mudi razrešiti tistih, ki grabijo javni denar!

Andrej Šircelj, predsednik komisije za nadzor javnih financ (Foto: sta).

Komisija za nadzor javnih financ DZ RS je med drugim nadaljevala razpravo o sanaciji bank, ki jo je zaključila oktobra, pri čemer želi pridobiti študijo Veljka Boleta, ki je izračunal, da je bila ocena bančne luknje pred sanacijo leta 2013 pretirana in preplačana. Prav tako želi Komisija izvedeti za načrte z Luko Koper in oceno škode, ki je nastala.

Razpravljali so o Marku Simonetiju, predsedniku upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je predlagal obvod zakona, ki omejuje plače v državnih podjetjih, zaradi česar je ta pozneje ponudil odstop. Ministrstvo za finance je povedalo, da za Simonetija velja še 3 mesece odpovedni rok, preden bo izbran nov kandidat za predsednika odbora DUTB.

Po novem stanje v DUTB nejasno, kljub zagotovilu članov, da vse nemoteno poteka
Simoneti iz DUTB je sam podal odstop, vlada pa bo čakala z razrešitvijo do izteka odpovednega roka 3 mesecev kljub možni nesklepčnosti pri glasovanju. Pri razpravi se je izkazalo, da odstopljeni predsednik odbora v resnici še vedno odloča kot predsednik, čeprav sekretarka Ministrstva za finance Miranda Groff Ferjančič za to ni vedela. Prav tako se ji kot predstavnici vlade ni zdelo sporno, da vlada zavlačuje 3 mesece z razrešitvijo Simonetija, ki si je izplačeval preveliko plačo s pomočjo obvodov zakonodaje.

Miranda Groff Ferjančič, državna sekretarka MF (sta).

Miranda Groff Ferjančič, državna sekretarka MF (Foto: STA)

Alenka Bratušek ugotovila, da je vlada Mira Cerarja odgovorna za to stanje
Alenka Bratušek je ugotovila, da je za vlado Mira Cerarja popolnoma sprejemljivo, da DUTB obide zakon in si izplačuje 20.000–30.000 evrov za mesečno plačo, čeprav je premoženje, s katerim upravlja, premoženje državljanov.

Alenka Bratušek (Foto: sta).

Alenka Bratušek (Foto: STA)

Alenka Bratušek: “Vlada Mira Cerarja je odgovorna za dogajanje na DUTB in SDH,” pri tem je dodala, da se s tem premoženjem ravna zelo neskrbno, in opozorila, da “to premoženje ni premoženje vlade, temveč premoženje Slovencev in Slovenk.”

Stanje v SDH prav tako zamegljeno
Komisija je obravnavala delovanje Slovenskega državnega holdinga (SDH) in upravljanje z naložbo v Luki Koper in Palomi. Povod za to sejo sta bila delavska blokada Luke Koper, potem ko je SDH napovedal menjavo treh nadzornikov Luke, ter prodajanje deleža v Palomi, ki je po propadu že sklenjenega dogovora s poljskim skladom Abris Capital pristala v rokah slovaškega Eco Investa.

Bratuškova: “Jazbec je bil za svoje početje še nagrajen s službo za nedoločen čas!”
Komisijo so obvestili, da se je pozneje (po zadnji seji Komisije) izkazalo, da je izbrani investitor Palome boljši partner, kot je bil predstavljen prvotno, zato podjetje sedaj posluje pozitivno. Zaradi nejasnosti glede prejemkov Jazbeca in drugih nadzornikov je bilo sklenjeno, da morajo za Komisijo pripraviti natančno poročilo o vseh prejemkih nadzornikov v SDH.

Komisija se je danes seznanila z odločitvijo Ustavnega sodišča, da je bila zakonska podlaga za ukrepe Banke Slovenije ob sanaciji bank – tudi glede razlastitve delničarjev in imetnikov podrejenih obveznic – skladna z ustavo, da pa imetniki teh papirjev niso imeli učinkovitega pravnega varstva. Ustavno sodišče je spoznalo 350.a člen za neustavnega, ker ni omogočal pravočasnih seznanitev upnikov s pogoji, da bi jim bilo zagotovljeno pravno varstvo.

Kakšne bodo finančne posledice za državo v zvezi s sanacijo bank?
Lastniki izbrisanih obveznic so bili dostopni Komisiji, le ena obveznica NLB ni dostopna, ki jo poseduje neznani lastnik v Luksemburgu, zato je Komisija sprejela sklep, da mora Banka Slovenije priskrbeti vse potrebne podatke o nakupih hibridnih instrumentov slovenskih poslovnih bank v tujini za 10 let nazaj. Andreja Širclja je zanimalo tudi, kakšni bodo finančni učinki za državo; sekretarka Ministrstva za finance je povedala, da bodo omogočili skupinske tožbe, da ne bo previsokih stroškov za državo, pa tudi bančna luknja je bila po njenem mnenju pravilno ocenjena, tako da na tem področju ocenjujejo, da tožb ne bo.

A. B.