Odvetnik Domen Gorenšek o tem, kaj je in kaj ni človekova pravica

Odvetnik Domen Gorenšek (foto: V.V.)

“LGBT-lobiji, Mirovno društvo in druga podobna društva potrebujejo problem, da lahko upravičijo svoj obstoj. Vsa takšna in podobna društva se praktično v celoti financirajo iz javnih sredstev, torej njihove “projekte” dejansko financiramo vsi državljani. Če problema ali konflikta v družbi ni, ga je potrebno umetno ustvariti, da se lahko še naprej “borijo” za svoje pravice in s tem upravičijo njihovo financiranje,” je med drugim povedal odvetnik Domen Gorenšek.

Živeli naj bi v demokratični državi, imeli naj bi svobodo govora in mišljenja, pa se je ustavilo že prvi ustavni pravici do referenduma. Kako vi kot pravnik gledate na to?
Referendum je najvišja oblika izvajanja demokracije in edino neposredno demokratično sredstvo, ki ga Ustava daje državljanom, da lahko ti zavrnejo določene zakone, ki jih lahko državljanom poskusi vsiliti vladajoča elita. Po drugi strani zakonska zveza med moškim in žensko nikakor ni protiustavna. Zakonska zveza ni nikakršna človekova pravica, čeprav so predlagatelji spremembe ZZZDR laični javnosti skušali predstaviti, kot da to je. Nenazadnje je tudi državni zbor sam v odgovoru na ustavno pobudo zapisal, da se zaveda, da zakonska zveza ni človekova pravica.

Država je dolžna vsakomur zagotoviti oziroma spoštovati temeljne človekove pravice. Če bi bila na primer zakonska zveza človekova pravica, bi lahko nekdo, ki si nikakor ne more najti ustreznega partnerja za sklenitev zakonske zveze, ob logiki, ki jo navajajo pobudniki spremembe ZZZDR, tožil državo, ker mu tega ni omogočila oziroma naj mu to omogoči. Lahko bi celo zahteval odškodnino, ker so mu kršene njegove človekove pravice. Do takšnih pravno nevzdržnih absurdov nas lahko pripeljejo “argumenti” pobudnikov sprememb.

Še bolj absurdno je misliti, da je otrok človekova pravica?
To tudi prvič slišim. Otrok je človek in ima pravice, nikakor pa on sam ni človekova pravica.

Kaj pa sprememba zakonske zveze v zvezo dveh oseb, kakšno je vaše mnenje o tem? A ni to povsem nesmiselno, da s tem na primer dva moška in dve ženski dobita pravico, da svobodno odločata o rojstvu otrok?
Pobudniki spremembe ZZZDR se sklicujejo na načelo enakosti pred zakonom in prepoved diskriminacije na podlagi spolne opredelitve, pri čemer se očitno počutijo diskriminirane in neenake, ker ne morejo skleniti povsem identične zakonske zveze kot heteroseksualni pari. Na povsem isti člen Ustave RS se lahko potem pričnejo sklicevati tudi na primer pripadniki mormonske in islamske veroizpovedi, saj njim na primer vera v določenih primerih omogoča tudi mnogomoštvo in mnogoženstvo. Ali torej naša ureditev zakonske zveze protiustavno posega v njihovo pravico do izražanja veroizpovedi in so tako na tej podlagi diskriminirani in neenaki pred zakonom?

Če pa pogledamo 55. člen Ustave, kaj pravi? Še posebno v drugem odstavku je treba izpostaviti besedo svojih otrok. Starši se odločajo o rojstvu svojih otrok. Ni jasno, kaj bi lahko ta določba pomenila za dve lezbijki in dva homoseksualca. Ali bi potem morala kar naenkrat postati človekova pravica tudi pravica do maternice, jajčnikov in drugih organov, potrebnih za rojevanje otrok? Povrhu vsega še na stroške države glede na to, da je država tista, ki je po tej določbi dolžna ustvariti razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok. Gre seveda za absurdno situacijo. Vendar če LGBT-lobij in na primer določena politična stranka, katere mentalni domet morda nazorno pokaže kontradiktorna besedna zveza “demokratični socializem”, nimata zadržkov pri izmišljevanju novih človekovih pravic, potem ne vem, zakaj bi imeli zadržke pri tako absurdnem vprašanju, kot je to.

Ustava RS, 55. člen
(svobodno odločanje o rojstvih otrok)
Odločanje o rojstvih svojih otrok je svobodno. Država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok.

 

Foto: V.V.

Foto: V. V.

Ali po vašem mnenju zakonska zveza dveh oseb v nadaljevanju odpira tudi možnost umetne oploditve za dve ženski partnerki? Zakonodaja sedaj to prepoveduje.

Po mojem mnenju zagotovo. Vsaka tako družbeno občutljiva predlagana zakonska sprememba mora biti ravno zato presojana striktno sama zase, pred tem pa je potrebno opraviti obširno javno razpravo, da se družba sploh lahko seznani z razsežnostjo predlagane spremembe. Ne pa tako kot sedaj, ko se takšne spremembe sprejemajo po hitrem postopku.

 

 

Lezbijke in homoseksualci lahko že sedaj sklenejo oziroma registrirajo partnersko zvezo po zakonu o registraciji istospolnih partnerstev, vendar pa bi želeli doseči še določene druge pravice. Bi se dalo te spremembe doseči v doglednem času? Zdi se, da homoseksualce in lezbijke skrbi, da bi bil to preveč dolgotrajen proces. Se zakonodaja res tako počasi spreminja?
To, o čemer govorite, je ravno problem tistih, ki hočejo takšne spremembe. Spreminjanja zakonodaje bi se morali lotiti na dostojanstven, primeren način, brez nepotrebnega ustvarjanja konfliktov z drugače mislečimi. Glede na to, da imajo zelo močne lobije in se je v družbi pogled na njih in njihov status v zadnjih 25 letih zelo spremenil, ne dvomim, da bi lahko spremembe, ki morda niso bile zajete z ZRIP in so lahko povsem legitimne, razumne in smiselne, uvedli zelo hitro. Dvomim pa, da je bil to njihov prvoten namen.

Torej menite, da gre lobijem predvsem za provokacijo?
Opažam, da LGBT-lobiji, Mirovno društvo in druga podobna društva potrebujejo problem, da lahko upravičijo svoj obstoj. Vsa takšna in podobna društva se praktično v celoti financirajo iz javnih sredstev, torej njihove “projekte” dejansko financiramo vsi državljani. Če problema ali konflikta v družbi ni, ga je potrebno umetno ustvariti, da se lahko še naprej “borijo” za svoje pravice in s tem upravičijo njihovo financiranje. Marsikdo od “aktivistov” zgolj od dejstva, da je to, kar pač je, verjetno povsem dobro živi. Po drugi strani pa tudi vem, da je način delovanja tovrstnih društev moteč tudi za marsikaterega geja in lezbijko, ki želi zgolj živeti svoj način življenja, brez stalnih in nepotrebnih ustvarjanj konfliktov v družbi.

Foto: V.V.

Foto: V. V.

Omenili ste homofobijo; še ena taka zmerljivka za tistega, ki misli drugače, je, da je diskriminatoren …

To sta dve besedi, ki sta v teh lobijih največkrat poudarjeni. Fobija naj bi bila nek nerazumen strah. Če jaz povem svoje argumentirano mnenje in pri tem nimam prav nič proti homoseksualcem in lezbijkam in me njihov način življenja ne moti, do njih ne čutim nekega nerazumnega strahu. Nisem homofob. Ne morem pa sprejeti argumentov raznih društev, ki naj bi zastopala pravice homoseksualcev, “progresivnih” medijev in določenih predstavnikov političnih strank, če ti argumenti ne vzdržijo in niso nič več kot le prazni slogani.

Kar se pa diskriminacije tiče, pa bi rekel samo to, da gre po mojem mnenju kvečjemu za poskus diskriminacije manjšine nad večino. Kako si sicer razlagati na primer to, da če povem, da zakonska zveza ni človekova pravica, da mora biti zato referendum dopuščen, ker gre za najvišjo obliko izvajanja demokracije, da na referendumu ne bomo odločali o človekovih pravicah, lahko pričakujem, da bom označen najmanj za homofoba, “sovražnega govorca”.

Ob tem pa se ti ljudje morda sploh ne zavedajo, da so prav oni tisti, ki s takšnim označevanjem drugače mislečih tem dejansko protipravno omejujejo ali celo onemogočajo izvajanje temeljne človekove pravice, svobode govora in izražanja misli, ki jo določa 39. Člen Ustave RS. Biti vedno le tiho lahko zato vodi le v propad ustavno zagotovljenih vrednot.

Velikokrat slišimo, da bi bila sprememba tega zakona napredek, dokaz, da smo moderna družba, vi pa govorite ravno nasprotno. O propadu. Kako gre to skupaj?
Če nekdo poskuša onemogočiti referendum in ljudem poskuša odvzeti pravico, da izrazijo svoje mnenje o predlaganih spremembah zakona, se po mojem mnenju lahko le stežka šteje za del oziroma predstavnika moderne, demokratične družbe. Poleg tega bo ta referendum pokazal, kaj si ta družba v resnici želi. To odločitev, pa kakršnakoli že bo, bo potrebno spoštovati.

Kaj vas osebno nagovarja, da boste šli na referendum. Pravite, da niste konzervativec, pa vendar ste proti uvedbi zakonske zveze dveh oseb. Zakaj?
Sam imam povsem dovolj tega, da je v tej družbi postalo že kar normalno, da se svoboda govora omejuje tistim, ki kritično razmišljajo, predvsem zaradi t. i. politične korektnosti in zaradi strahu pred tem, da ti bo očitan sovražni govor. Zakaj? Ker so t. i. “progresivne skupine” intelektualno preveč občutljive, da bi lahko pred njimi razgalil mišljenje, vsebinsko idejo, ob kateri se takoj počutijo nelagodno, saj ko na njihove floskule in slogane podaš vsebinski in tehten odgovor, sami niso več sposobni ponuditi enakovrednega odgovora. Zato jim ostane le še življenje s slogani, največkrat povsem bedastimi in kontradiktornimi, negativno označevanje drugače mislečih ljudi ter v ta namen ustanavljanje določenih mirovnih in drugih društev.

Glasoval bom proti, ker menim, da lahko svoje pravice in interese homoseksualci zavarujejo in uveljavijo tudi na način, da se društva, ki naj bi zastopala njihove interese, vzdržijo zavajanja javnosti s sklicevanjem na neobstoječe človekove pravice, ki naj bi jim bile sedaj kršene, in sicer na način, da dejansko pripravijo ustrezne predloge sprememb, s katerimi ne bodo namenoma ustvarjali konfliktov v družbi.

Vesna Vilčnik

 • čips

  Bravo!!! Ni kaj dodati.

 • Gr8_1

  Odlično imate odvetnika…..Prvo LGBT Mirovno društvo??? Če bi bil gay bi bil užaljen,da ne veste kaj pomeni LGBT https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT.

  No sedaj pa vprašajte odvetnika kako bo novi družinski zakonik vplival na ljudi, ki živijo v istospolni partnerski skupnosti. S tem ne mislim istospolno usmerjenih, ker istospolna skupnost ne pomeni, da morata dve ženski ali moška imeti spolne odnose. Ampak zgolj živita skupaj, ker si tako delita stroške, dve samohranilke, dva delavca…Niso istospolno usmerjeni, ker pa živijo na istem naslovu jih lahko smatramo kot izven zakonsko istospolno skupnost. Do sedaj je veljala registracija istospolne skupnosti. Od leta 2006 do sedaj se je za to opcijo odločila le peščica http://www.regionalobala.si/novica/v-sloveniji-registriranih-86-istospolnih-partnerskih-skupnosti torej se istospolnim ne gre ravno za družinsko življenje. Kar se tiče perečega problema novega zakona, ki je posvojitev otrok tudi ne pije vode saj, če pogledamo statistiko http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/posvojitve/ je letno na voljo nekje 30 otrok za posvojitev. Statistika navaja tudi, da je primernih parov za posvojitev 369. Če se istospolna dejansko odločita za posvojitev danes bosta na posvojitev čakala 12 LET. Torej naj mi odvetnik pojasni ali je možno, da država cilja s tem zakonom na zgoraj omenjene pare, ki živijo v izven zakonski istospolni skupnosti, da bo moral en sostanovalec preživljati drugega ob izgubi službe, mu bodo odrekli socialno podporo, ker ga bo dolžan preživljati sostanovalec? Ker še enkrat poudarjam ne v razno spolni skupnosti ali isto spolni skupnosti nikjer v zakonu ni pogoj seksualni odnos. In glede na statistiko poroke ali posvojitve istospolnih niso pereči problem. Kaj želi država s tem doseči???

  • if

   Gr8_1, je vejica vmes!

   Torej, LGBT, Mirovno društvo …

   • Borut Stari

    LGBT ni mirovno društvo.V ljudi vnaša nemir in prepir, Osebno bi ga okarakterizira, kot društvo za mečkanje karakterja družbe.Lahko tudi društvo za medsebojno občudovanje. Sicer, ustvarjena je polemika okoli oslove sence, svinjarije na državnem nivoju se pa dogajajo po tekočem traku.
    PS: Za seks ni potrebna zakonska zveza.. Mar ne?

   • viktorh

    Tega ne razume.. Tudi tega ne:
    Pade ne, vrne se.
    Pade, ne vrne se.

    • Gr8_1

     Gre sicer drugače
     Ubiti ne, pomilostiti.
     Ubiti, ne pomilostiti.

     • viktorh

      Vidim, da res ne razumeš, pa saj je…

    • sodnikisozločinci

     Hahaha, dobra, …

  • PIA

   Malo morgen:

   2. člen
   Družina je življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi kor isti otrok uživa posebno varstvo.

   3. člen
   (1) Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene.

   (2) ————Pomen zakonske zveze je v zasnovanju družine.————-

   • Gr8_1

    Samo ne po novem zakonu.
    (2) ————Pomen zakonske zveze je v zasnovanju družine.————-
    Samo nikjer niso omenjeni spolni odnosi, lahko je posvojitev, umetna oploditev…

    • PIA

     Ali brezmadežno spočetje!
     Imaš prav, res bi lahko z zakonom predpisali, kakšna vrsta seksa pride v poštev za delanje otrok. Zahtevam, da se oralni odnos v zvezi z družinsko politiko, iz zakona briše.

  • Antonius

   Narobe se sprašujete! LGTB hoče nekaj, kar ne gre skupaj. Koga pa zanima, če dva osebka istega spola živita skupaj, zaradi delitve stroškov skupnega bivanja? Kaj ima država s tem? Ne potrebujeta nobene registracije, dovolj je dovoljenje lastnika stanovanja, da sostanovalec pridobi uradne dokumente, ki se nanašajo na naslov bivanja. Intimen odnos je povsem njuna zadeva.
   Statistika posvojitev, ki jo navajate je cenen poizkus ustvarjanja megle, ki ne služi ničemur. Vi se sklicujete na dejstvo, da posvojitve v istospolno skupnost še ni bilo, nič pa ne veste o problemih posvojenca, ko, če, se bo posvojitev enkrat zgodila. Najprej je potreben ustrezen zakon, ostalo bo uredil pa denar. Verjetno ste za določen denar tudi vi podkupljivi? Za socialo, kakršno imamo, ne bi dal roke v ogenj.

   Naprej vas moti preživljanje sostanovalca, če je eden obeh izgubil službo. Kaj ima s tem zakon in država. Dogovor med njima bo problem preprosto uredil. Za več pravne varnosti /dedovanje/ naj pa svoj status, kot istospolna, registrirata. Kaj bi pa vi radi dosegli? Seveda upoštevam vaše izpostavljeno dejstvo, da niste gey. Ker pri vašem razmišljanju vse skupaj ne pije vode, vam podarjam namig, da poizkusite s Kokto.

   • Gr8_1

    Če se spomnimo Marka Žitnika že obstoječa zakonodaja z podporo denarja istospolnih omogoča otroka. Za ostala vprašanja bi pa vendarle želel odgovore pravnika ali se bo lahko zakon izkoriščal. Hvala za nasvet vendar se bom vseeno odločil za Jupi.

    • viktorh

     Le najemi si pravnika, pa ti bo….

     • Antonius

      …… prišlo, ob svetem nikoli!

    • Antonius

     Omenjeni, ki ga navajate je, kar ne veste, brez pomoči slovenske zakonodaje. maternico zakupil v Srbiji. On je nedolžen, kar se tiče žensk, oče njegovemu otroku je pa beograjska medicinska fakulteta.
     Ko je zakon enkrat “izkoriščen” veljajo za vse ostale enaka pravila. Saj smo vendar pred zakonom vsi enaki.
     Sicer pa, kaj vam bo pravnik, če že advokata Gorenška ne razumete. A razumete?!

  • antimur

   Ti si pa en trot na kvadrat, verjetno podpornik ZL, Desus ali SD, morda AIS, Mirovnega instituta, ali katerekoli “človekoljubne organizacije”. Da vas malo prizemljim, bi zgoraj navedene vprašal, kdo jim je dal mandat, da določujejo, kaj je človekova pravica. Kopački pa toliko, ker venomer vpije, da se ne bo s sprejetjem novega družinskega zakonika nič spremenilo. Kako ne, če me čez noč spremenite iz očeta v starša 1., ali starša 2. Pa tudi naša kulturna dediščina gre s tem zakonom v tri krasne. Ne bomo peli več o mamicah, naprimer: “mamica je kakor sonček, srček njen je zlat” , ampak, starš 1 je zlat….itd. Ne =bite ga več, pa se ustavite dokler je čas, kajti tukaj gre za kulturno dediščino Slovencev, katere si nikakor ne bomo dovolili odvzeti od raznih pe….. in le….. podpornikov.

   • karlina

    Podpis, glede na vse, kar se dogaja v tej zafurani državi, me je SRAM, SRAM, SRAM, da so uničili demokratično državo, da drugače misleči, predvsem tisti, ki nismo na levici, nimamo v tej državi nobene pravice do svojega mnenja, kajti ,če izrazimo svoje mnenje smo po njihovem diskriminatorni, je pa ravno obratno, oni nas diskriminitirajo in nam jemljemo vse pravice, Bog ne daj, da bi povedali, kaj si mi mislimo, ker po njihovem NIMAMO NOBENE PRAVICE, KER NISMO NJIHOVI-NAŠI. Če jim bo uspel ta zakon, jim bo samo zaradi tega, da nam dokažejo, da so oni glavni in jim bo uspelo še marsikaj podlega, gre v bistvu samo za njihovo NAD.PREVLADO, grozno in še enkrat grozno, kaj nas še vse čaka, nas ,ki smo navadni in ne poneumljeni državljani.

  • viktorh

   “Odlično imate odvetnika…..Prvo LGBT, Mirovno društvo???”
   Toplo ti priporočam, da si pridobiš drugo pravno mnenje, pa ti bo prav gotovo lažje.

 • Ruggedplant

  Zelo dobra argumentacija – jasna, jedrnata in brez znamenitega pravniškega nakladanja (zamegljevanja). Bom očitno moral do določene mere vzeti nazaj izdjave, ki sem jih pavšalno pripisoval vsem slovenskim pravnikom. Obstaja že kar nekaj svetlih izjem… pa je vendarle luč na koncu tunela!

 • viktorh

  Bobu bob!

 • Beli Sneg

  Take pravnike je potrebno vabiti na soočenja. Biti morajo tudi dovolj agresnivni, da bodo recimo tisti kvazi novinarki na Pop TV, ki vodi Epilog zamašili usta. Novinarska srenja se skoraj vsa postavlja na stran gejevskega lobija. V zadnji oddaji Epilog je bil pravnik, ki je predstavljal podobne argumente kot gospod Gorenšek, premalo agresiven in je pustil da ga je kvazi novinarka dobesdno poklopila. Na soočenja v medije je potrebno poslati take profile ljudi, ki bodo poleg argumentacije sposobni ukrotiti vso to levo usmerjeno “bando 571” in še veliko drugih na novo zvaljenih “kvazi” novinarjev.

  • Ruggedplant

   Podpišem.

 • lalaland

  “Zakonska zveza ni nikakršna človekova pravica”. To je popolnoma res, sklepanje zakonskih zvez med katerikolimi partnerji in produciranje potomcev bi moralo biti strogo regulirano. Vsi ljudje, ki bi želeli na kakršenkoli način imeti otroke, tako po naravni poti, z umetno oploditvijo ali posvojitvijo, ne glede na svojo spolno usmerjenost, bi morali biti podvrženi strogim testiranjem, ali so primerni za to, da vzgajajo otroke. Tako morda ne bi bilo več ljudi, ki bi bili sposobni sproducirati otroke, ki odrastejo v take napol pismene komentatorje, kakršni so prisotni tako na nova24tv kot tudi na reporterju.

  “Otrok je človek in ima pravice, nikakor pa on sam ni človekova pravica.” Tako je. V primeru, da otrok ostane brez staršev in brez bližnjih sorodnikov, ki bi ga lahko posvojili, ima pravico, da je posvojen v najboljši možen dom. Za odločanje o najprimernejšem domu imamo pristojne službe. Če ta služba odloči, da je najprimernejši dom za otroka dom istospolnih partnerjev, to pomeni, da sta istospolna partnerja sposobna zagotoviti ljubezen, izpolnjevanje materialnih potreb otroka, prav tako pa tudi otrokov normalni razvoj in izobrazbo, tako predelavo ojdipovega kompleksa (ki ga bo otrok v primeru, da ga v posvojitev dobi lezbični par, pač predelal ob dedku ali stricu ali močni moški figuri, ki jo je lezbični par dolžan zagotoviti ali pa ne bo dobil otroka v posvojitev) kot tudi spolno identifikacijo ter spolno usmerjenost ob vseh drugih stvareh, ki jih je potrebno privzgojiti otroku – spoštovanje, družina, ljubezen do sočloveka ter vera v (žal trenutno neobstoječo) pravno državo ter druge vrednote, ki se jim zdijo pomembne (tako religija kot spoštovanje zakonov, pomembnost trajnih ljubezenskih zvez, spoštovanje drugih ras, barv kože, narodnosti…, nevarnosti opojnih sredstev, kot so droge, alkohol, cigarete, marihuana). Pomembno je, da imajo te DOLŽNOSTI DO OTROKA tako RAZNOSPOLNI kot tudi ISTOSPOLNI starši. Zgodi pa se tudi, da starši kateregakoli spola, bolj pogosto raznospolni starši, ki so dobili otroka po naravni poti in svojo zakonsko zvezo potrdili ne le na matičnem uradu, ampak tudi pred duhovnikom, TEH DOLŽNOSTI NE IZPOLNJUJEJO. Tako nastanejo homofobni ljudje, rasistični ljudje, družinski nasilneži, alkoholiki ipd.
  Če bi se koalicija Za otroke gre dejansko zavzemala za otroke, bi se poglobila v delovanje posvojitvenega sistema, preverjanje družin, zagotavljanje varnih hiš za žrtve družinskega nasilja, programe proti drogam, obveščanje o varni spolnosti (med partnerji katerekoli usmerjenosti), zagotavljanje dobrih rejniških domov in ne za nepomembne stvari, kot je možnost sklenitve zakonske zveze med dvema osebama istega spola, saj je to ob zagotavljanju vseh drugih pogojev za otrokov razvoj pač nepomembno.

  Ob branju takih člankov se je pomembno zavedati, da so odvetniki, ki so proti izenačitvi zakonskih zvez, zelo verjetno prav taisti odvetniki, ki na sodišču zagovarjajo bančnike, ki so pokradli milijone ter odobrili milijardne kredite, podjetjem, ki so bila že vnaprej obsojena na propad. In za pokritje tako nastalih dolgov se seveda uporablja davkoplačevalski denar. Kdo torej izkorišča državo?

 • Peter

  Točno tako:

  Vsa takšna in podobna društva se praktično v celoti financirajo iz javnih sredstev, torej njihove “projekte” dejansko financiramo vsi državljani. Če problema ali konflikta v družbi ni, ga je potrebno umetno ustvariti, da se lahko še naprej “borijo” za svoje pravice in s tem upravičijo njihovo financiranje.

  • andrej

   Ma kaj govoris bucke…to je enostranski pogled..kaj pa ljudje, ki si mislijo, da taki referendumi so nepotrebni in da bi za ta denar ce bi ga namenili druzinam dosti vec naredili..a to se pa ne omeni…

   On je rekel tocno to kar vi zelite slisat in nic drugace

   #Ovce

   • Peter

    Njihova stvar. Kaj pa ljudje, ki mislijo, da so taki zakoni nepotrebni?
    Ja, on je rekel, kar mi želimo slišati. Kar pa ti želiš slišati, boš pa slišal v Nedelskem. Zato ne vem, kaj imaš od tega, da se tukaj delaš pametnega?

    • andrej

     ne jaz bi rad slišal različna stališča brez laži….če si ti proti, si lahko proti in se te glede tega spoštuje, vendar naj tvoj proti temelji na resnici…vi tuki se obnašate počasi kot ena sekta, ki brezglavo veruje v nekaj in kjer je veliko sprenevedanja…

     mah moja želja je ta, da se kot prvo znate postavit v kožo drugega človeka…vi že na tem izpitu padete…polni ste predsodkov, ki izvira iz strahu pred nečim, ki še sami ne veste…

     problem pri vas je že v tem, da, če nekdo nasprotuje vaši miselnosti ga takoj smatrate kot levaka, komunista, faljenega človeka…ne razumete, da ne obstaja en prav…to vam ni jasno in nikoli vam ne bo…

     • Peter

      Ko se boš hotel pogovarjati z mano, uporabljaj ednino.

   • sodnikisozločinci

    Za referendume je kriva genocidna totalitarna levičarska oblast, ki noče upoštevati volje ljudi in vsako leto znova hoče vsiliti nekaj kar večina noče, češ enkrat se bodo ljudje naveličali hoditi na volišča in jim bomo vsilili svojo voljo. Stroške referenduma, kjer je zavrnjen njihov predlog zakona bi morali kriti poslanci vladajoče koalicije, to bi moralo biti zapisano v zakonu o referendumu, s tem bi dosegli tudi večjo udeležbo, saj bi veliko ljudi volilo samo zato proti, da bi barabe pokvarjene tudi kaj plačale, ne samo kradle.

    • andrej

     Hehe ker edino pravilno je leploskat je volja desnice?:)

     Bravo, ti je za ploskat..me nasmejes

 • Gurt1

  Odličen članek in odvetnik, ki ima zdrav razum!!!

  • andrej

   A ce melje mlin na tvojo vodo pomeni, da ima zdrav razum?

   Meni se zdi bolj zdravo, ce bi ta denar namest referenduma namenili tistim, ki so tega potrebni…ampak sj res #zaotrokegre

   • Šejtan

    Ti si en nesrečni gey.

    • andrej

     Gej ja..nesrecni ravno ne..mam job, bajto, ljubezen, zdravje, tak, da mislim, da mi nic ne manjka :) kako je pri tebi?

     • Šejtan

      Družina, 2 otroka žena, smo zadovoljni, ker nismo od nobenega odvisni.

     • andrej

      Torej nobene nesrecne osebe ne vidim tukaj

     • andrej

      Torej vsi srecni..hvalabogu, da nam je ql

   • Gr8_1

    Saj oba veva, da ga ne bo namenila tistim, ki so res potrebni. Verjetno se bo preko kakšne svetovalne pogodbe pretopil v žep nekoga. Bolje, da te 4 milijone dajo ljudem, ki bodo delali na voliščih bo več koristi. In štiri milijone ni nek denar, da se izrazi voljo ljudstva. Še pol kilometra avtoceste niso sposobni narediti s tem denarjem.

    • andrej

     Slaba tolazba

    • andrej

     Aha 3mio je tebi drobiz…jst pa vidim, da za ta denar se lahko nahrani 10.000 otrok

     • Gr8_1

      Ja, v primerjavi z 5.000 milijoni, ki smo jih v zadnjih 10 letih zmetali za vojsko.

     • andrej

      Aha ce smo prej metali denar skozi okno, gremo ga se naprej metat…

      Bravo

     • Gr8_1

      Ne govorimo o prej ampak vsakoletnih 500 milijonih.

   • Gurt1

    Tipično levakarsko kvakanje, kot za vojsko kot ste kvakali raje namenimo za zdravstvo in šolstvo, ta denar, ki so ga odtegnili vojski je šel malo po žepih in v roke raznih islamofilnih skrajnolevičarskih inštitutov in človekoljubnih organizacij, ki pozdravljajo in sprejemajo migrante in posledično teroriste v imenu utopičnega multikulturalizma, ki več kot očitno ne deluje in ne more delovati……ne tukaj se ne gre samo za otroke v tem referendumu, ampak za slovenski narod, da rečemo raznim teorijam spolov, da tu nimajo kaj iskati…

    • andrej

     tvoje teorije so po mojem mnenju čisto mimo…s poudarkom na tem, da očitno živiš v zgodovini in tam bi moral tudi ostati…

     najlažje je bit pametn za računalnikom, me prav zanima, če bi se ti rodil v takšni državi kjer je vojna, koliko moder bi bil…

     v osnovi grešiš že v tem, ker se ne znaš postavit v kožo drugega..kar je problem večina folka na tem portalu.

     • Gurt1

      Ravno totalno zgrešene in nevarne so teorije spolov, ki vodijo družbo naravnost v propad in samodestrukcijo….to kar se hoče na tem referendumu potihem vsiliti, saj 90% ljudi ne ve zakaj se gre tukaj v resnici, večinoma misli, da se bo omogočila zakonska zveza istospolnih, kar pa ni res saj že lahko imajo skupno zvezo…

     • Ruggedplant

      To kar očitaš njemu, pravzaprav počneš sam – kako se boš postavil v vlogo muslimana ali migranta, če nimaš pojma o njih. Poznaš realno vojno nevarnost v Siriji? Se zavedaš, da je migrantov iz Sirije manjšina, pa tudi ta manjšina je zadosti velika, da bi ISISovo vojsko zlahka potolkli že v začetku če bi hoteli, ampak oni so raje zbežali – ne pred vojno, ampak po socialo v Evropo, kjer bodo izsilili svoje kulturne otoke sredi Evrope, ki je že zdaj na kolenih trepetajoča pred njimi, kmalu pa jo bodo lahko zavzeli brez bomb in metkov – z razmnoževanjem. Predvidevam tudi, da nimaš pojma o muslimanih in njihovi teologiji, kaj o vsem zgoraj omenjenem pravi Koran. Vem, da se ti zdi svetovljansko in humanistično, ko tako vsesplošno na načelni ravni sprejemaš vse, ampak dokler to ne počneš v LASTNI hiši in z lastnim denarjem, se vsaj pozanimaj komu odpiraš ta skupna vrata v Slovenijo in Evropo. ISIS je samo ena od skupin, ki izvršuje Koranova navodila dobesedno, morali pa bi ga vsi muslimani, zato tudi praktično ne slišiš obsodbe teh grozljivih dejanj s strani islamskih “neskrajniH” avtoritet.

    • andrej

     Mesas prevec stvari skupaj…

     A ti ves kje so bili rojeni vsi skrajnezi? V evropi!!! Mi smo jih vzgojili..pa naj ti bo to se tako tezko za razumet..kaj majo veze begunci…kaj ti ni jasno? Ko smo mi slovenci bili begunci, pa nas je bilo treba razumet…o sej res, sej smo slovenci…mislim a ti imas celotno sliko pred sabo? Beres razen ttrac24 se kaj drugega?

     • Gurt1

      Zato, da so taki je kriva totalitarna religija imenovana Islam, ki je ti več kot očitno ne poznaš, ne poznaš zakonodaje islamskih držav, nasilje v njih, pa nasilje vere, koran, hadit, šeriatsko pravo.Ti zdaj bluziš kot, da smo mi krivi, da so taki, spet tipično kvakanje za levaka! Mogoče si pa ti kriv?! Prebičkaj se!

     • Gurt1

      Aja pa v Islamu bojda ni mavričnih sam tolk za vednost…malo pogooglaj kaj se dogaja po bližnjem vzhodu in tudi pri nas po EU v conah z večjo muslimansko populacijo z njimi…

     • andrej

      Islam kot religija ni slaba…skrajnosti so za obsodit, ki pod pretvezo, da delajo kot jim nrekuje seriatsko pravo povzrocajo teror..

      Sjrajneze pa imas v vseh religijah…

     • Gurt1

      Saj pravim, da ne poznaš, sam nisem veren ampak sem kristjan po vrednotah in običajih, musliman na tak način ne more biti saj mu vera to prepoveduje…vprašaj kakega pravovernega muslimana pa ti bo razložil..

 • Antikrist

  Glasoval bom ZA človekov pravice in ZA enakopravnost! Če zakon uspe, se lahko pridružimo najbolj naprednim narodom sveta, če pa zakon pade, se lahko vrnemo v kameno dobo!

  • Gr8_1

   Boš glasoval ZA ko bo zakon o prostem nošenje orožja, da se pridružimo najbolj naprednim narodom?

   • Antikrist

    Američani niso niti slučajno napreden narod, pač pa eden najbolj zahojenih! Le zakaj imajo vzdevek zabiti Američani?

    • Gr8_1

     Zanimivo, da si se spotaknil v Ameriko, kaj pa Avstrija, Švica, Kanada….

    • Gr8_1

     Hahaha lepo…kje je pa tvoj prejšnji komentar, ko si se spotaknil v Ameriko??? Vidiš kako si nesiguren vase, če bi videl kakšno neumnost sem napisal bi me stresel….edino Amerika ima prosto nošenje orožja…ostale, ki sem jih naštel imajo dovoljeno posedovanje orožja.

     • Antikrist

      Genialec! Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!

    • Ruggedplant

     Posvojitev otroka pa je?

  • Sir Shrek

   Glasoval bom ZA,
   – za pravice naših otrok, staršev, sosedov, sodelavcev, prijateljev… nas
   – za slovence in slovenke, ki se imajo radi in se želijo poročiti
   – za zdrav razum
   …..
   vsi ki ste proti ste proti lastnemu narodu!

   • viktorh

    Ni potrebno, da čakaš na referendum.
    Za “zdravi razum” se lahko odločiš takoj, pa ni treba izgubljati časa in širiti nestrpnosti. Imejta se rada…če pa se želiš poročiti in imeti družino, pa si le izberi eno slovensko deklino in imejta veliko, zdravih otrok.

    • Sir Shrek

     poročim naj se tako kot ti? in potem zcečer, ko žena in otroci zaspijo pošiljaš sms sporočila mladim fantom?

     no, ne vsiljuj mi ne homoseksualnih ne heteroseksualnih odnosov, dejstvo je pač da se ne poznava in tako naj ostane.

   • Peter

    In zakaj si predstavljaš, da nas zanima, kako boš ti glasoval?

    • Sir Shrek

     če ti moje mnenje ne paše ga preskoči.

   • Ruggedplant

    pa ZA pravice otroka? Klinc jih gleda, ne?

    • Sir Shrek

     Absolutno, glasoval bom ZA tudi za pravice otroka.

     • Ruggedplant

      Torej zdaj javno trdiš, da je v interesu otrokovih pravic enospolno starševstvo? Bi tako trdil, tudi če bi šlo za tvoje otroke ali otroke koga iz tvojega sorodstva? Volitv ein referendumi niso kviz v katerem po trenutnem navdihu odločamo o nekih abstraktnih pojmih – predstavljaj si, da gre torej zate osebno. Boš še tako razmišljal?

     • Sir Shrek

      Absolutno, tudi če bi šlo za mojega otroka, ga lahko posvojita na primer moj brat in njegov fant (če bi imel gay brata)…. Če nebi bilo nikogar v družini ki bi lahko prevzel skrb za moje otroke (in bi dobro skrbel za niju) bi bil zadovoljen da sta pri “paru” ki si jih želi. Če je to hetero par super, če bi bil pa od vseh hetero parov boljši, bolj ljubeč ….. gay par bi pa tudi za to bil da gay par posvoji mojega ortoka.

      sploh pa kot že večkrat povedano delate paniko tam kjer je ni. Otroci ŽE ŽIVIJO pri homoseksualnih parih kjer je največjio problem to da je eden starš drugi pa ne in v primeru smrti starša je problem da takega otroka vzamejo iz družine.

      Nihče ti ne bo vzel tvojih otrok brez skrbi, tudi meni ne.

     • Ruggedplant

      Saj prav za to gre – odločamo o stvareh, ki so veliko pomembnejše kot moja ali tvoja rit, govorimo o redefiniciji družine, svetega pojma, skupnosti, ki vzgaja človeka že milijon let in je z razlogom takšna kot je bila. Spreminjati to definicijo je nemoralno ne le zato ker ne upošteva vidika otroka (ki definitivno ne more biti deležen normalne vzgoje, če ga vzgajata 2 profesionalna glumca – eden, ki glumi moškega in drugega, ki glumi žensko), pa naj sta še tako “fajn”. Dvakrat si v komentarju omenil “par, ki si jih bolj želi”, “par, ki je boljši, bolj ljubeč” – stvar je v tem, da o tem otroka ne bo nihče spraševal, kaj šele upošteval. Par, ki mu bo otrok dodeljen, ga bo pač vzel in nič spraševal.

      In ja, otroci žal že živijo pri homoseksualnih parih, materah/očetih samohranilcih, takih, ki jim je kariera na prvem mestu, takih, kjer jim je alkohol na 1. mestu, pretepačih in tako dalje… Vse to ŽE obstaja, ker življenje niso samo rožice, dejstvo pa je, da to NI idealno okolje za otrokovo vzgojo in je tako potrebno poskrbeti, da se izloči vsaj tiste neoptimalne faktorje, ki se jih da izločiti – alkoholizma, pretepaštva, ločitev, smrti, neukvarjanja z otrokom vnaprej ne moreš predvideti, medtem ko lahko ob homoseksualni prošnji za posvojitev upravičeno sklepaš, da bosta homoseksualca igrala svoji anomalni osebnostni vlogi tudi v trenutku, ko prejmeta otroka v rejo in dalje. In tega kot družba, ki se ima za varuhinjo človekovih pravic in osnovnih moralnih standardov ne smemo dopustiti.

     • Sir Shrek

      poleg tega še… to kar trosite laži o tem zakonu (cerkev, razni Primci in podobni) je tako laganje da gre človeku na kozlanje.
      To je tista: ponavljaj laž in postala bo resnica…. sej cerkev ima iskušnje s tem, cca 2000 let izkušenj.

   • Gr8_1

    Glej, istospolni že imajo možnost zakonske zveze z registracijo istospolne skupnosti. Ne boš verjel je bilo to sprejeto pod vodenjem JJ. Ampak do sedaj se je našla le peščica, ki se imajo tako radi, da bi sklenili zakonsko zvezo
    http://www.regionalobala.si/novica/v-sloveniji-registriranih-86-istospolnih-partnerskih-skupnosti

    O razumu pa nebi.

    • Sir Shrek

     torej kje je problem da bi se poročili?

     • Gr8_1

      Ne vem, to vprašaj njih zakaj jih ne zanima zakonska zveza.

     • Sir Shrek

      good one. sem se nasmejal. :D
      ampak resno naprej: pred 50 leti bi se pogovarjala o tem zakaj se črnci ne smejo poročit z belkami, danes pa mate na tapeti homoseksualce. No sej, naslednje desetletje pridejo pomoje nove marginalne skupine ne vrsto…
      Samo ugibam da bodo to frizerji. :D :D

     • Gr8_1

      No kolikor sem razumel zakon sedanjim registriracija istospolnim partnerjem preneha veljava cca. 6 mesecev po uveljavitvi zakona (nekaj takega). Poglej koliko se jih je bo ponovno odločilo obnoviti svojo zavezo z zakonsko zvezo? Zgoraj imamo do konca 2013 86 komadov in manjkata dve leti. Torej reciva 140 komadov. Bomo videli koliko zakonskih zvez bomo imeli v prvem letu veljave. Če jih bo manj kot 140 potem še stari niso obnovili svojih zavez, kaj šele, da bi si jo novi omislili. (no ja nekaj bo novih, nekaj starih) Zapomni si številko 140, ko se bodo hvalili kako dober zakon so sprejeli.

  • tanja

   Zelo simptomaticen nick- Antikrist. :( Se povsem ujema z izrazenim mnenjem. Se ne bi cudila, ce je tudi navdusen nad burkami in islamom (ceprav vere, sploh rkc, sovrazi), je na sociali/drzavnih jaslih in abarholiberalni levicar.

   • Šejtan

    V mojem avatarju je njegova slika, ki jo je imel na Twiterju, drugač si ga kle poglej, .zaveznistvo.si/zorangolavsek/

  • sodnikisozločinci

   Najbolj napredni narodi sveta, velik vzor naših naprednih levičarjev, so skandinavske države, ki so prve okusile plodove “teorije spola”. Ti so moški spremenjeni v punčkaste mevže in ženske v možače. Kako si bo človek, ki mu od malega mešajo glavo, da ni ne fantek ne punčka, ampak to kar si bo izbral, našel življenjskega sopotnika-sopotnico in ustvaril potomstvo, ki je ključen pogoj za obstanek naroda? Že tako imamo nizko rodnost, s takim poneumljanjem otrok in mladine, moralno degeneriranostjo, bi jo pa samo še zmanjšali. Zdaj se nam je peklenski načrt Sorosa in njegovih Evropskih marionet Merklove, Holanda… razkril v popolnosti. Zgoraj napisano je prva faza uničenja nacije, druga pa je z multikulti in rasnim mešanjem popolno uničenje naroda, njegove kulture in zgodovine, na kratko novi svetovni red.
   NA KRATKO, NAD NAMI SE IZVAJA GENOCID, TEMU SE MORAMO UPRETI, NI RES DA MORAMO SPOŠTOVATI IZID, ČE SLUČAJNO PADE, UPOR MORAMO NADALJEVATI Z DRUGIMI SREDSTVI!
   V državi, kjer politika in pravosodje nekaznovano kršita zakone in ustavo, jih ni dolžan spoštovati nihče!

  • Šejtan

   Ti in tvoji lewaki ste še pred kameno dobo, šejtan, mal si frizuro poprav na sliki, preveč se ti pista vidi .zaveznistvo.si/zorangolavsek/

   • Gurt1

    Zobi pa rumeni ko vanili…tipičen levak

 • Antikrist

  Možakarju se takoj vidi da nima pojma o človekovih pravicah, ustavi in zakonih! Vse kar zna, je ponavljanje cerkvenih mantr. Prav zanima me, koliko je podkupil profesorje na pravni fakulteti??? Ne bi pa se čudil, če je bil kdo od njegovih profesorjev trenutni “ustavni” sodnik!

  • viktorh

   Zdi se mi neokusno in žaljivo tako pisati o odvetniku, ki je svoje mnenje podal novinarju.

   • Antikrist

    Če je res tako pameten, potem bo tudi razumel, kaj pravi 14. člen ustave! Po vsem tem, kar je ta odvetnik naštel, neplodni pari ne bi smeli posvojiti sirote, na kar najbrž ni pomislil. Možakar pač trobi tisto, kar so mu naročili!

    • peterpan

     @Antikrist očitno si tipičen predstavnik tistih, o katerih je odvetnik govoril. 14. Clen (enakost pred zakonom)ustave RSin zakaj v tem primeru ne zdrži sklicevanje nanj, imaš med drugim razloženo tudi v odgovoru na tretje vprašanje …

    • Šejtan

     To je brezvezni Šejtan iz Velenja.

   • Sir Shrek

    neokusno? neokusno je to da se večina slovencev spravlja na manjšino SLOVENCEV!

    • viktorh

     ..pa tudi to, da blebetaš, pa ne veš kaj.

     • Sir Shrek

      mar ne? neokusno je to da mi viktorh blebeta o mojem blebetanju. :S
      kr neki.

    • Ruggedplant

     Je bolj okusno, ko se manjšina spravlja na temeljne človekove pravice večine? Večina so namreč otroci, za katere vam je pa itak vseeno, kar dokazujete iz parole v parolo – niti v eni še nisem videl omenjenega vidika otrok. Ne predstavljam si moralno bolj zavrženega dejanja kot lastne spolne in fetišne perverzije igranja vlog postavljati pred pravice otroka do obojespolnih staršev. Saj bi vam privoščil, da bi sami imeli takšno izkušnjo, ampak toliko zlobe pa nimam v sebi. Boste že sojeni, ko bo čas za to, brez skrbi.

     • Sir Shrek

      sojeni bomo vsi, tudi ti.

  • Beli Sneg

   In kakšne protiargumente boš navedel razen diskreditiranja brez vsakršne argumentacije??? Ti bi z njim polemiziral??? S prazno glavo. In seveda nisi pozabil kaj te žuli, ustavno sodišče. Bo treba upoštevat da LGBT lobiji, Mirovno društvo in druga podobno društva potrebujejo problem, da lahko opravičijo svoj obstoj.

   • Antikrist

    Preberi si 14. člen slovenske ustave, butl!

   • Sir Shrek

    polna usta besed kot so “lobiji” in podobno, dejansko je cca 20% ljudi, ki so imeli / imajo homoseksualne izkušnje. Tudi homoseksualci plačujejo davke, torej si lahko od države želijo pravic ki jih nimajo!
    Glasoval bom ZA!

  • antimur

   Ne. to imate samo homaseksualci, ZL, telebani iz Metelkove, kučanistične stranke, Kopačka itd. Mimogrede, kdo ste pa vi 3,14zduni, da si samovoljno jemljete pravico, da določujete, kaj je človekova pravica. Verjetno imamo tudi mi kakšne pravice, ki nam ob teh ogabnostih gre na kozlanje.

 • Sir Shrek

  glede na to da je bil vaš idol “brezmadežno” spočet se čudim, da imate toliko proti drugačnim družinam!
  Glasoval bom ZA… za slovence in slovenke ki se imajo radi in bi se želeli poročiti!

  • Peter

   …za slovence in slovenke ki se imajo radi in bi se želeli poročiti!…

   Kaj ko bi se začetek pozanimal, o čem se bo sploh odločalo na tem referendumu?

   • Sir Shrek

    eh Peter ne ga pihat v prazno. Enako velja zate in vaše cerkvene zaveznike…

 • Peter

  Aha, predreferendumska kampanja se začenja tudi na tem portalu. Levičarji so aktivirali enega li dva butla, ki mislita, da nas bosta s svojim lajanjem prepričala.
  Edino kar delata je, da dvigata rajting Novi24.
  Hvala.
  Za vse druge pa, se ima smisla pregovarjati z njim(a)?

  • andrej

   Mhm dvigujemo raiting, da vidi folk kaksne psiho novice tukaj in na 24kul se objavlja…

   Kot na zadnje brana novica, da kondomi sirijo hiv…

   Ma vi tukaj vsi, ki berete take novice se dejansko s cisto vsem napisanim strinjate in verjamete 100% v vse to? Berete svetovne medije, predvsem raznolike? Vi se delate, d se s temi bedarijami strinjate al dejansko verjamete v to?

   Jaz lahko razumem, da je nekdo proti nnecem ampak, da se klobasa lazi in da se s tem vkljucno z bralci stopnjuje sprenevedanje…si ne vem kaj mislit o vas…

   Kot, da berem novice tretjega sveta…noro

   • Peter

    Jaz pa vem, kaj si mislit o tebi. Pa bi me admin brisal, če bi to napisal.

   • peterpan

    Kaj so za vas dragec bedarije od tega kar je zapisano v članku? Dajte, navedite prosim kakšen protiargument.

    • andrej

     Vecino napisanega…problem je v tem, da nasplosno je ta “odvetnik” pristranski..ze to da ta famozni “odvetnik” razlaga o lobijih je cist mimo.

     • Peter

      Večino napisanega. Evo. In med brati, lobijev, jasno ni.
      Protiargumenti? malo morgen. Še niso vzeli.

     • viktorh

      cuj, pobic, asi izgubil kljukice?

    • Peter

     Ne boš doživel. Jim ne nese tako daleč, kaj čmo.

    • viktorh

     Težka bo, pob’č je mladoleten, pa se šele uči.

   • Peter

    Sicer pa, imamo opravka s človekom, ki bere svetovne medije, raznolike.
    Rispekt.

   • viktorh

    Drejček, bodi priden, začni se pripravljati, čez pol leta imaš zaključne izpite …čas je se zavedaš, da hočeš biti dober mojster.

 • Peter

  In seveda, proti argumentom, ki jih navaja g. Gorenšek nima nobenih pametnih protiargumentov, zato se zateka k znanim levičarskim trikom.
  Dolgčas.

 • andrej

  Za na psihiatrijo

  Da vam pomagam ker sem videl, da novinar ne loci pojme…lezbijka je zenska, ki ima rada zensko, gej je moski, ki ima rad moskega…homoseksualec je lahko gej ali pa lezbijka, heteroseksualec pa je zenska ali moski, ki ima rad/a nasprotni spol.

  • Peter

   Ja, kako je to lepo, da imamo mi tebe.
   In zdaj si nas prepričal, da glasujemo tako kot se tebi zdi prav?

   • viktorh

    ..pa se mu nisi zahvalil?

  • Peter

   Pa še ena zanimivost. Verjetno se imaš za strpnega. Verjetno še celo za izjemno strpnega.
   In strpno je po tvojem mnenju tudi to, da drugim odrekaš njihovo mnenje in se na vsak način trudiš, da bi to njihovo mnenje omalovaževal.
   In se ti zdijo tisti, ki mislijo drugače, za na psihiatrijo?
   Res si strpen. Celo izjemno strpen si.

  • viktorh

   ..hvala, da si nas izobrazil. Še sreča, da sem zaide kakšen intelektualec…

   • Sir Shrek

    … pove vzvišeno Viktorh-

    • viktorh

     …ostani zdrav….

     • Sir Shrek

      …ti pa se pozdravi.

     • viktorh

      …bom, bom enega ruknil namesto tebe, da se ne boš tako hitro uničil..

 • Antikrist

  Homofobi in ostali sovražniki normalnih ljudi! Zavedajte se, da bo zakon nekoč v bližnji prihodnosti zaživel, ne glede na to, kakšno sovraštvo počnete! Tudi temnopolti so dolgo čakali na svoje pravice, čeprav so jim še vedno kratene.

  • Ruggedplant

   Homoseksualne pravice do posvojitev otrok in temnopolti – zelo na mestu primerjava, bravo.

   • Sir Shrek

    pojdi prižgati raje križ in najdi svojo belo rjuho za čez obraz.

    • Ruggedplant

     Če bo to pomagalo pri spreobrnitvi tebi podobnim, z veseljem.

     • Sir Shrek

      poizkusiti ni greh… baje

 • Ted

  Tega pa so Primčevi zelo dobro plačali. Vsak dan se srečam s takšnimi in drugačnimi ljudmi. V državi, kjer prevladuje alkohol, kjer je stopnja samomorilnosti med najvišjimi na svetu, kjer je splošna razgledanost in izobraženost še vedno na zelo nizkem nivoju (s tem ne mislim šolske izobrazbe), kjer vsaka peta ženska “pade po stopnicah”, kjer je funkcionalna pismenost morda malo boljša kot v Albaniji, ne moremo pričakovati, da bodo ljudje razsodno glasovali.

  3/4 jih sploh ne ve, za kaj tukaj gre. Danes sem videl letak, na katerem je napisano toliko laži, da sam ne vem, ali bi se smejal ali zgražal. Pa preden me napadete. Politično sem neopredeljen in mi “dol maha” za leve ali desne.

  • Ruggedplant

   “Politično sem neopredeljen in mi “dol maha” za leve ali desne.”
   … je še dodal Drnovšek, Rop, Virant, Zoki, Cerar, Klemenčič, Bratjošek in lahko naštevam v neskončnost, nismo vsi od včeraj, veš?

   Zdaj pa nazaj k temi: lahko prosim našteješ vsaj nekaj od teh navedenih laži? Zelo me zabava tudi tvoja izkazana sposobnost logičnega povezovanja v prvem odstavku. Si morda vsaj za trenutek pomislil, da bi lahko bil razlog prav v Primcu nasprotni ideologiji, ki s svojo 70 let trajajočo diktaturo intenzivno dela na idiotizaciji in moralnem razkroju nekoč ponosnega in poštenega katoliškega naroda v katerem prav ničesar od navedenega ni bilo zaznati?
   Enako hecna je tudi izjava o “dobrem plačevanju”. Si morda tole napisal s kakšnega drugega kontinenta, da si “spregledal” na desetine tisočev evrov, ki so jih v to kampanjo iz MOJE in TVOJE davkoplačevalske denarnice porabili LGBT-jevci za svoj cilj? Na drugi strani sam kampanje “Za otroke gre” niti opazil nisem – razen če dejansko verjameš, da moralno pokončnim ljudem moraš danes plačati, da v intervjuju povejo tisto kar čutijo.

  • Šejtan

   Se vid, prečo imaš v levo.

   • Sir Shrek

    tvojo burko bodo pa kmalu prepovedali v Sloveniji..

 • sodnikisozločinci

  Glede na to, da take skupine, ki se borijo za pravice LGBT, po Evropi financira v glavnem Soros in kompanija, pri nas pa so financirana ta društva iz proračuna, se mi je pojavilo zanimivo vprašanje. Kdo je financiral ta društva preden jih je začela financirati država (seveda so sklepe o tem sprejeli naši nadmoralni levičarji), a začetek financiranja s strani države sovpada s podelitvijo državnega priznanja Sorosu od Kučana in a je to dovolj za sum, da Soros sedaj podobno vsoto denarja, ki ga državljani plačamo za delovanje teh društev, plačuje naši rdeči mafiji?

  • Sir Shrek

   kaj pa če se financirajo sami? mislim da cca 20% lgbt ljudi lahko ima svoj glas.

 • Dejv

  Haha reklamno sporočilo, očitno si segmentira trg in se specializira za vesoljce aka razne klube krscankih vesc……. nebuloze bo na srečo povozila ignoranca in bojkot referenduma s strani večine, ki nima čaša za travme večnih pacientov

  • viktorh

   ..a si ti tud’ narobe zvezan?

   • Sir Shrek

    spet ata viktor pameten?

    • viktorh

     ..a tud’ ti?

 • Vrhovnisodnik

  Končno eden normalen, samo lobiji bi hoteli na lahek način do otrok pridit, vsi mi smo delali za njih naj se še oni pomatrajo. Lezbijke lahko zanosijo, naj zanosijo, če so luštne jih bodo zastonj oplodili, če niso bodo pa plačale, isto je z geji in ni nam treba tukaj utrujat zaradi njihovih sprevrženosti.Že tko mi grejo na živce z mavričnimi paradami, kjer izvajajo pritisk na nas normalne, a mi kje paradiramo slučajno in jih izivamo, tud v tem primeru se je Putin prav odločil. Doma med 4 stenami naj počnejo kar jih je volja,V državi so otroci lačni, ker država ne omogoči dijakom, ki imajo subvencionirano prehrano, ko so na obvezni praksi, kako do nje priti, tukaj se pa za afnarije lobijev miljoni zapravljajo.

  • Šejtan

   Bravo VS, tako se govori.

 • Vrhovnisodnik

  Pokažimo tem sprevrženim politikom, da nam je dosti njihove samopašnosti in ignorance delavnih ljudi in se udeležimo masovno tega referenduma in zaokrožimo proti temu zakonu, ki uveljavlja nasilje manjšine nad večino.

  • Šejtan

   ITAQ, tud moj lobi se bo masovno udeležil referenduma in bomo proti tem diskriminatornem zakonu, najbolj me pa moti, da je celo ministrica šla skakat tam in podpirat zakon, ko je vendar plačana od vseh državljanov, tudi tistih, ki so proti in to še med delovnim časom, jaz pa komaj na WC grem lohk na tekočem traku, sramota za to oblast, otroci pa lačni.

   • Vrhovnisodnik

    Se te spomnim iz kur, borec za otrokove pravice, a v Avatarju pa še kar furaš sliko antikrista odnosno Mayerja, po domače Šejtana iz Velenja, un je tud ubrisan.

   • Vrhovnisodnik

    Besedo lobi, raj spremen v delavstvo.

    • Šejtan

     Hvala VS.

  • Sir Shrek

   misliš reči obkrožimo “ZA”…

 • Šejtan

  In cel kup jih je v JS, tud ene par ministrov je sumljivih, izgleda bo to kmal pogoj za zaposlitev al kaj.

  • Vrhovnisodnik

   Pri cmerkotovi vladi je vse možno, vsi bolj kilavo delujejo.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!