fbpx

Patricija Šulin za spoštovanje in izvajanje dogovorov glede varnosti

Patricija Šulin, poslanka v Evropskem parlamentu (foto: osebni arhiv).

“Zelo pomembno je, da je Evropski svet znova potrdil zavezanost izvajanju strategije notranje varnosti za Evropsko unijo za obdobje 20152020. Samostojna dejanja posameznih držav članic ne bodo prinesla želenega rezultata, če ne bo ukrepanja na ravni EU,” je na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu ob robu razprave o decembrskem zasedanju Evropskega sveta poudarila evropska poslanka Patricija Šulin.

Če želimo okrepiti zaupanje ljudi v evropski projekt, je po mnenju Šulinove ključen “pravočasen in enoten odziv držav članic na nezakonite migracije, varnost in obrambo.” “Odpravljanje temeljnih vzrokov migracij, okrepitev evropske mejne in obalne straže ter intenzivnejše sodelovanje med državami članicami na področju zunanje varnosti in obrambe, kar so se med drugim dogovorili na zasedanju Evropskega sveta, so pravi odgovori na izzive,” je nadaljevala Patricija Šulin.

Šulinova, ki je tudi podpredsednica Odbora za proračun, je poudarila, da so v evropskem proračunu zagotovili ustrezna sredstva za evropsko mejno in obalno stražo ter za Evropski azilni podporni urad, “zato je sedaj vsa teža na EU in državah članicah, da se dogovori, ki so bili doseženi na najvišji ravni, spoštujejo in izvajajo.”

Države si prizadevajo za povečanje varnosti
Evropski svet je na decembrskem zasedanju razpravljal o najbolj perečih vprašanjih, o migracijah, varnosti, gospodarstvu in mladih ter zunanjih odnosih. Med drugim je sprejel sklep, da je novi partnerski okvir za sodelovanje pomemben instrument za obravnavanje nezakonitih migracij in njihovih temeljnih vzrokov, zlasti kar zadeva osrednjo sredozemsko pot. Voditelji držav so se prav tako dogovorili, da bodo pospešili prizadevanja za varnost in obrambo v sodelovanju z Natom ter se zavezali, da bodo okrepili sodelovanje ter namenili več sredstev za varnost in obrambo. Na dnevnem redu zasedanja Evropskega sveta so bili tudi Evropski sklad za strateške naložbe, strategije za enotni trg in energetska unija, instrumenti trgovinske zaščite, brezposelnost mladih, Ukrajina in Sirija.

M. P.