fbpx

Policija izdala preventivne nasvete občanom, kako ravnati ob srečanju z nezakonitimi migranti! Preberite, kaj vam svetujejo!

Slika je simbolična. Foto: metkovic-news.com

Ker Šarčeva vlada in ministrstvo za notranje zadeve pod Poklukarjevim vodstvom nista sposobna zagotoviti varnosti na državni meji, je naraščajoče število ilegalcev postalo dejstvo, povzročili pa so tudi že nekaj izredno težkih kaznivih dejanj. Policija je zdaj v zvezi s tem izdala zloženko s preventivnimi nasveti občanom, kako naj ravnajo ob srečanju z nezakonitimi migranti, ki že kroži po družbenih omrežjih, številni državljani pa je pred tem nismo videli, zato smo vprašanja naslovili tudi na policijo. Preberite, kakšne nasvete so napisali policisti!

Vlada Marjana Šarca in ministrstvo za notranje zadeve pod vodstvom Boštjana Poklukarja nikakor nista sposobna zagotoviti varovanja državne meje in ob tem je neizogibno dejstvo, da nezakoniti migranti prihajajo v vedno večjem številu. V zvezi s tem smo bili z zadnjih mesecih priča številnim hudim kaznivim dejanjem, zagrešenih s strani nelegalnih migrantov, med drugim ugrabitvi upokojenca v Beli krajini in poskusu umora taksista na Goriškem. Po družbenih omrežjih je tako zaokrožila zloženka z naslovom “Preventivni nasveti občanom, kako ravnati ob srečanju z nezakonitimi migranti”, ki je bila izdana julija letos.

Policija lokalne prebivalce v zloženki prosi za pomoč in informacije
Policija v njej uvodoma pojasni: “Slovenija leži na tako imenovani zahodnobalkanski poti nezakonitega priseljevanja v Evropsko unijo. Nezakonito priseljevanje ni izziv le za našo državo, saj se z njim srečuje večina držav Evropske unije. Za varovanje meje je v naši državi pristojna policija, k učinkovitemu izvajanju pa lahko veliko prispevate tudi občani.” Kot pojasnjujejo, je naloga policije zagotavljanje varnosti prebivalcev, zato naj bi ves čas skrbeli za osebno varnost in varnost njihovega premoženja: “Policisti v vseh primerih uradno pregonljivih kaznivih dejanj (s tem izrazom opredeljujemo tudi prekrške, ki so ravno tako uradno pregonljivi) izvedemo vse potrebne ukrepe, s svojimi aktivnostmi pa nezakonita ravnanja tudi preprečujemo, kar velja tudi za širše območje državne meje.”

Foto: Twitter

“Z vašimi informacijami smo pri svojem delu lahko še uspešnejši in učinkovitejši. Prebivalci namreč najprej in najbolje prepoznate nenavadne in sumljive okoliščine, ljudi in vozila v svojem okolju. Za pomoč in sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo,” poudarjajo pri policiji.

Takšne nasvete je izdala policija
Za osebno varnost in varnost njihovega premoženja lahko občani delno poskrbijo že sami, zato jim policisti svetujejo, da ključev ne puščajo v vozilih in zaklepajo vozila tudi, ko so parkirana na dvoriščih stanovanjskih hiš, ključe pa naj hranijo na varnih mestih. Svetujejo, da kolesa in mopede hranijo v zaklenjenih garažah ali drugih objektih, poskrbijo pa naj tudi za hrambo preostalih prevoznih sredstev, kmetijskih strojev in delovnega orodja, ki naj jih ne puščajo v okolici hiše brez nadzora. Pri odsotnosti od doma občanom svetujejo, da naj, tudi če gre za krajšo odsotnost, zaklepajo vrata stanovanjskih hiš in drugih objektov ter zapirajo pritlična okna in balkonska vrata, saj naj bi tako zmanjšali tveganje za vstop v objekte in morebitne tatvine. Če pride do srečanja z nezakonitimi migranti ali če občani opazijo sumljiva vozila, jim svetujejo takojšen klic policije na številko 113, najbližjo policijsko postajo ali anonimni telefon policije 080 1200, saj se bodo le tako lahko odzvali in prevzeli obravnavo nezakonitih migrantov, pozivajo pa tudi k obveščanju glede morebitnih primerov kaznivih dejanj.

Foto: sta


V zvezi s tem smo na policijo naslovili novinarska vprašanja. Odgovorili so nam, da je bila zloženka pripravljena na pobudo lokalnih skupnosti, ki so izkazale interes po informiranju občanov. “Natisnjena je bila v 6.000 izvodih. Po 1.000 izvodov je bilo poslanih na policijske uprave Koper, Ljubljana, Celje, Murska Sobota, Maribor in Novo
mesto. Zloženka je namenjena prebivalcem krajev, kjer so ugotovljene nedovoljene migracije, tj. predvsem prebivalcem ob meji. Zgibanka je eden od pripomočkov, s katero se informira in osvešča občane o samozaščitnem obnašanju, s tem pa tudi preprečuje različnih oblike varnostnih tveganj. Policisti na teh območjih tudi sicer ljudem nudijo informacije, se z njimi pogovarjajo ter na ta način zagotavljajo dejansko varnost kot tudi občutek varnosti v lokalnih skupnostih. Policisti so zgibanko delili občanom ob različnih priložnosti: ob obiskih občanov na policijskih enotah, obiskih policistov na domu, razdeljevali so jo tudi ustanovam, kot so občine, krajevne skupnosti, upravne enote, zdravstveni domovi, društva itd.”

Rok Krajnc