fbpx

Politična razrešitev: Damjan Damjanovič odhaja iz Slovenske filharmonije

Damjan Damjanovič opravlja funkcijo v.d. Direktorata za ustvarjalnost. (foto: STA)

Ministrstvo za kulturo je izdalo sklep, s katerim je Damjan Damjanovič razrešen s položaja direktorja javnega zavoda Slovenska filharmonija. Čez slab mesec tako Damjanovič ne bo več direktor.

Damjanovič, ki je na čelu Slovenske filharmonije od oktobra 2003, tretji zaporedni mandat pa se mu izteče oktobra prihodnje leto, je bil v zadnjem letu in pol večkrat tarča očitkov zaposlenih o neprimernosti za to funkcijo. Skupno sejo svetov, na kateri sta oblikovala mnenje o predčasni razrešitvi, je označil za nezakonito in v neskladju z ustanovitvenim aktom filharmonije.

Ministrstvo za kulturo je v sklepu 18. oktobra 2017 med drugim pojasnilo, da je pristojni organ dolžan razrešiti direktorja, če direktor pri svojem delu ni ravnal po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ni izvrševal sklepov organa zavoda ali je ravnal v nasprotju z njimi.

Damjanoviču se med drugim tako očita sum nepravilnosti (zlorab) pri službenih stanovanjih Slovenske filharmonije in kršitev predpisov in splošnih aktov zavoda, med katerimi so navedli, da ni vzpostavil sistem notranjega revidiranja oz. ni izvedel predpisanih notranjih revizij v letih 2013, 2014 in 2015 in da ni predložil sanacijskega načrta. Določene kršitve so bile sicer po besedah ministrstva izvedene že v prejšnjem mandatu, a so bile kljub temu upoštevane pri pojasnjevanju razrešitve.

Minister za kulturo Tone Peršak (foto: STA)

Pojasnila Damjanoviča ministra niso prepričala
Hkrati je ministrstvo na podlagi dokumentacije ugotovilo, da delo direktorja Damjanoviča ne omogoča kakovostnega izvajanja poslanstva Slovenske filharmonije. Glede na to, da so Damjanoviču očitali kar nekaj kršitev in nepravilnosti, je imel Damjanovič možnost, da ministru za kulturo vse skupaj pojasni. Damjanovič je pravočasno podal svoj odgovor glede očitanih kršitev, v katerem je podrobno pojasnil posamezne težave pri delu z orkestrom in zborom Slovenske filharmonije ter opisal težave pri upoštevanju zakonodaje.

V podrobnih odgovorih je direktor med drugim tudi pojasnil, da je Slovenska filharmonija v letih 2013 do 2016 v celoti izpolnila namen notranje revizije s tem, ko so bile v navedenih letih v Slovenski filharmoniji številne zunanje kontrole poslovanja oz. nadzor, izveden s strani državnih organov na številnih področjih. Prav tako Damjanovič trdi, da so bile ugotovljene nepravilnosti nato odpravljene.

Kot kaže, Antona Peršaka njegovi argumenti niso prepričali, zato vztraja pri svojem in ugotavlja, da so podani utemeljeni razlogi za predčasno razrešitev direktorja.

V nadaljevanju objavljamo izsek iz sklepa ministrstva.

“Glede na navedeno se Damjana Damjanoviča, direktorja javnega zavoda Slovenska filharmonija, z dnem 15. 11. 2017 razreši s položaja direktorja.” Zoper sklep pritožba ni dovoljena, lahko pa Damjanovič vloži tožbo na upravno sodišče.

B. O.