fbpx

Popravek: Prihaja račun za Kemis: Prvi gasilci že zboleli na dihalih, zdravniki jim ne morejo pomagati, država pa bi jih rada utišala

Foto: YouTube. Takole je gorel Kemis, številni gasilci pa so bili brez ustrezne zaščite. Ti zdaj že bolehajo na dihalih in so morali poiskati zdravniško pomoč.

Podjetje Kemis iz Vrhnike nam je poslalo popravek na navedbe v našem prispevku z naslovom: Prihaja račun za Kemis: Prvi gasilci že zboleli na dihalih, zdravniki jim ne morejo pomagati, država pa bi jih rada utišala. Popravek objavljamo v nadaljevanju:

Ne drži, da so morali številni gasilci zaradi težjih zdravstvenih posledic respiratorne narave poiskati pomoč v bolnišnici na Golniku. Po izjavi direktorja bolnišnice Golnik ta trenutek ni bil na zdravljenje sprejet nihče od gasilcev. Iz preventivnih razlogov bodo vsi gasilci odšli na pregled v Univerzitetni klinični center, Kemis pa bo pokril pomemben del stroškov pregledov v višini 30.000,00 EUR kot je bilo dogovorjeno z družbo gorenje.

Ne drži, da bi se v Kemisu izdelovala droga. V Kemisu se ni nikoli izdelovala nobena droga. Kemis je obrat za zbiranje odpadkov in se je ves čas držal izključno svoje dejavnosti in jih izvajal v skladu z izdanimi dovoljenji.

Ne drži, da se je direktor Emil Nanut obotavljal pri odgovoru na vprašanje ali lahko pride do eksplozije. Direktor podjetja Kemis Emil Nanut je v času intervencije v podjetju Kemis (od 15.5.2017 od 20.20 ure do 16.5.2017 do 02.30 ure) aktivno in z nasveti sodeloval z gasilci. Direktor je vodjo intervencije brez obotavljanja takoj opozoril, da je treba braniti požarni zid, ki deli področje gorljivih in lahko vnetčjivih snovi na dve požarni coni, da požar ne bi zajel cisternskega skladišča tekočin.

Ne drži, da je Kemis odpadke zbiral na črno. Kemis je vedno imel vsa ustrezna dovoljenja, ki so se z leti spreminjala glede na spremembo zakonodaje in glede na lokacijo delovanja Kemisa.

Ne drži, da je Kemis vrsto let deloval nezakonito. Kemis nikoli ni deloval nezakonito. Podjetje Kemis je bilo ustanovljeno leta 1983. Podjetje je leta 1991 kot prvo podjetje v Sloveniji izpolnilo pogoje za takrat tako imenovano ravnanje s posebnimi odpadki. Kemis je skozi vsa leta svojega delovanja imelo ustrezna dovoljenja za zbiranje in predelavo odpadkov. Za novo lokacijo t.i. SPPC Vrhnika smo leta 2009 in 2010 pridobili dve okoljevarstveni dovoljenji in sicer za emisije snovi v zrak in za obdelavo odpadkov. Poskusno obratovanje se je izvedlo na podlagi omenjenih okoljevarstvenih dovoljenj in v letu 2011 je podjetje pridobilo tudi uporabno dovoljenje. Ker smo v podjetju želeli razširiti število postopkov obdelave odpadkov, smo leta 2013 pridobili novo okoljevarstveno soglasje in IED okoljevrstveno dovoljenje.

Ne drži, da ima Kemis številne črne gradnje. Kemis ima za svoj objekt vsa dovoljenja.

Kemis d. o. o.

Direktor

Emil Nanut