fbpx

Popravek: “Zapisnik izrednega inšpekcijskega nadzora Šahovske zveze potrjuje več nepravilnosti”

Foto: STA

Dne 6.6.2021 in 9.6.20121 smo na spletnem portalu Nova24TV objavili prispevka z naslovom “Kako je lahko Vesel spregledal tako očitne nepravilnosti na “Brglezovi” šahovski zvezi Slovenije?” in “Zapisnik izrednega inšpekcijskega nadzora Šahovske zveze potrjuje več nepravilnosti”. V nadaljevanju objavljamo prikaz nasprotnih dejstev.

“V zvezi z zapisom v člankih z naslovom »Kako je lahko Vesel spregledal tako očitne nepravilnosti na »Brglezovi« Šahovski zvezi Slovenije?« in »Zapisnik izrednega inšpekcijskega nadzora Šahovske zveze potrjuje več nepravilnosti« , ki med drugim govori o tem, da naj bi Inšpektorat RS za šolstvo in šport ugotovil nepravilnosti pri namenski porabi javnih sredstev in sum dvojnega financiranja ter o tem tudi obvestil policijo in finančno upravo, ter da naj bi v času »Brglezovega vodenja čudežno izginil sponzorski denar oziroma donacija Slovenskih železnic«, kot tudi, da se je po prepričanju nekaterih staršev na mesto predsednika zveze Milan Brglez zavihtel nezakonito, poudarjamo, da so vse te trditve povsem neresnične.

Dejstvo namreč je (kot izhaja iz priloženega sklepa Inšpektorata RS za šolstvo in šport številka 0618-50/2020-18 z dne 3.6.2021), da je inšpektorat izredni inšpekcijski nadzor zoper Šahovsko zvezo Slovenije ustavil, ker »ni razlogov za nadaljevanje postopka v okviru nadzorstvene pristojnosti inšpekcije«. Inšpekcija je pri tem sicer res odkrila nekatere administrativne napake pri vodenju in prijavi računov, vendar pa ugotovila tudi, da so sredstva bila porabljena namensko in da torej pri porabi sredstev ni bilo nobenih nepravilnosti. Prav tako tudi izrecno ne drži trditev o izginjanju denarja niti ne o čudežnem izginotju sponzorskega denarja oziroma donacije Slovenskih železnic. Ne drži niti zatrjevanje, da naj se sponzorska sredstva ne bi uporabljala za mladinske programe. Prav tem namenja ŠZS posebno pozornost in tudi beleži izjemne rezultate. Iz javnih sredstev je financiran zgolj del neposrednih stroškov mladinskega šaha (predvsem stroški nastopov na mednarodnih tekmovanjih), medtem ko so stroški celotnega programa vezanega na mladinski šah vsaj še enkrat višji in se pretežno krijejo iz sponzorskih sredstev.

Šahovska zveza Slovenije kot civilnodružbena organizacija zasebnega prava posluje v skladu s predpisi in lastnimi pravili, ne odgovarja niti politiki in tudi ne staršem šahistov. Je pa seveda odprta do vseh, ki delijo njene poglede in so pripravljeni v njej sodelovati in uresničevati svoje ambicije, želje in ustvarjalne ideje. V tem smislu tudi porablja finančna sredstva, zaradi odprtosti širši javnosti (ne le članstvu) dokumente o tem ne objavlja le na lastni spletni strani, pač pa tudi (predpisano) v javno dostopnih bazah AJPES. V zvezi s finančnim poslovanjem je podvržena tako notranjim kot zunanjim nadzorom. Še noben od nadzorov doslej ni potrdil, da bi pri trošenju sredstev bilo karkoli narobe, oziroma da bi bila ta porabljena nenamensko kaj šele, da bi čudežno izginjala. Tudi sredstva donatorjev (vključno s SŽ) so porabljena v skladu z dinamiko prilivov, ki je srednjeročna in v skladu z vsakoletnimi programi ter nameni porabe.

Tudi zdajšnji predsednik, kot vsi prejšnji in tudi sicer vsi organi zveze, so izvoljeni oziroma imenovani po pravilih, ki veljajo znotraj Šahovske zveze Slovenije in so skladni s predpisi o društvih. Aktualni predsednik je bil izvoljen na Občnem zboru zveze. S tajnim glasovanjem je zanj glasovalo kar 42 od 67 delegatov klubov.”