fbpx

Požar na Vrhniki je povzročil veliko okoljsko škodo, o kateri je treba opraviti razpravo tudi v državnem zboru

Ob nedavni nesreči in požaru v kemični tovarni Kemis na Vrhniki je poslanec SDS Danijel Krivec na novinarski konferenci izpostavil, da se je v zadnjem tednu veliko govorilo o količinah nevarnih odpadkov, nato pa se je govorilo o tem, da so podatki o količinah in vrsti odpadkov zgoreli, kar je nekoliko nedoumljivo. “Sprašujemo se, ali je bila v tem skladišču resnično samo količina odpadkov, predvidena z okoljevarstvenim dovoljenjem, ali pa je bilo tam tudi kaj drugega?”

Poslanec je uvodoma dejal, da je bilo v prejšnjem tednu v medijih veliko poročanja o požaru v podjetju Kemis na Vrhniki. Ob tem je čestital za interventno delo Civilne zaščite in gasilcev, ki so se učinkovito in hitro spopadli s požarom. “V izrednih situacijah so te službe učinkovite, zelo dobro delajo in tudi sprejmejo primerne ukrepe, zatika pa se nato pri nadaljevanju ali odpravljanju posledic nesreč,” je povedal Krivec. V izogib nevarnim posledicam, ki lahko iz te nesreče sledijo, menimo, da je treba opraviti razpravo o tem na matičnem delovnem odboru, kasneje pa tudi na seji Državnega zbora RS. “Glede na to, da gre za zelo obširen požar, ki je bil na zelo zahtevnem objektu in je v javnosti zelo malo informacij, predvsem o tem, kakšne so posledice, je to nujno,” ocenjuje poslanec.

Krivec izpostavlja, da se je v zadnjem tednu veliko govorilo o količinah nevarnih odpadkov, nato pa se je govorilo o tem, da so podatki o količinah in vrsti odpadkov zgoreli, kar je nekoliko nedoumljivo. “Sprašujemo se, ali je bila v tem skladišču resnično samo količina odpadkov, predvidena z okoljevarstvenim dovoljenjem, ali pa je bilo tam tudi kaj drugega,” je dejal Krivec. Dodal je, da tudi analize onesnaženja niso v celoti znane, do neke mere pa se posamezne podatke celo prikriva, zato “menimo, da bomo skozi razprave na odborih lahko prišli do dejanskih podatkov in ugotovili, ali je v sklopu zakonodaje kakšna luknja, ki omogoča, da se tovrstna nevarna odlagališča odpadkov umešča v gosto naseljena območja, kot je to v primeru Vrhnike, oziroma na zavarovana območja, kot sta Natura 2000 in krajinski park,” je dejal poslanec SDS. Poudaril je, da se precej dvomov v korektnost umestitve objekta Kemis poraja tudi ob zadnjih informacijah, da je okoljevarstveno dokumentacijo pripravilo isto podjetje oziroma ista oseba kot pripravlja dokumentacijo za umeščanje projekta Magna Steyr na Štajerskem.

V okoliških vodotokih so vidne velike posledice požara
“Če se ugotovi, da je treba karkoli v zakonodaji spremeniti, je to nujno potrebno narediti, kajti takšni obsežni požari, ki v nadaljevanju povzročajo velika onesnaženja, ki v veliki meri še niso dokončno raziskana, lahko povzročijo težko popravljive posledice,”
je povedal poslanec. Na primeru Vrhnike je izpostavil, da so posledice požara vidne v okoliških vodotokih, pri čemer se ne ve, ali bo onesnažena tudi Ljubljanica, obenem pa ni nikakršnih podatkov glede onesnaženosti zemljin. “Veliko podatkov se skuša tudi prikrivati, s strani upravljalca tega odlagališča, zato je še toliko bolj pomembno, da se državnozborski odbor in tudi državni zbor seznanita z vsemi dejstvi in na osnovi tega sprejmeta rešitve, ki bi v nadaljevanju onemogočile, da bi se kaj podobnega še dogajalo,” je povedal poslanec SDS. Ob tem je dodal, da se izredni dogodki  seveda dogajajo, toda čim bolj je treba zmanjšati posledice, zato je tudi pomembno, kam so takšni objekti umeščeni.

Okoljevarstveno dovoljenje tovarni Kemis in Magni Steyr je dala ista oseba
Na vprašanje o vlogi ministra Dejana Židana v tem konkretnem primeru, o čemer krožijo neuradne informacije, je poslanec SDS Danijel Krivec odvrnil, da bo razprava na odboru po njegovi oceni dala natančnejše podatke. Ponovno pa je opozoril na povezavo istega človeka, ki pripravlja okoljevarstveno dokumentacijo za umestitev Magne Steyr v Hočah in je pripravil tudi okoljevarstveno dovoljenje za umestitev odlagališča v primeru Vrhnike.

O tem, kdaj lahko pričakujemo sejo odbora in sejo državnega zbora, je Krivec povedal, da bodo pobudo takoj posredovali vsem poslanskim skupinam in pričakujejo sopodpisnike poslancev iz vrst koalicije in opozicije. “Menimo, da je problematika urgentna in jo je treba hitro pregledati ter sprejeti primerne ukrepe, še posebno, če se ugotovi, da obstajajo pomanjkljivosti v postopkih umeščanja takšnih objektov v prostor,” je zaključil Krivec.
C. Š.