fbpx

Predsednik programskega sveta sporoča RTV aktivistom, da niso zmožni delovati v demokratični in pluralni družbi

Dr. Peter Gregorčič (foto: Veronika Savnik)

Podpisniki javnega poziva Ukomu so mnenja, da Ukom z analizami poročanja RTV Slovenija na uradnih vladnih straneh posega v temelje svobode medijev, brez katerih v družbi ni mogoče kritično misliti in razpravljati o skupnih problemih. A po prepričanju predsednika Programskega sveta RTVS dr. Petra Gregorčiča, je poziv Sindikata novinarjev Slovenije in še nekaterih drugih utemeljen na napačnih predpostavkah, posledično pa so tudi zaključki, izpeljani iz napačnih predpostavk, bržkone zmotni. Poziv v odsotnosti kakšnih koli drugih dokazov o objektivni prekoračitvi pristojnosti Ukoma torej ne dokazuje političnih pritiskov na novinarje in novinarstvo, ampak kaže bolj na to, da avtorji poziva niso navajeni delovati v demokratični in pluralni družbi.

“Ukom naj preneha s pritiski na novinarje, vodstvo RTV pa naj se jim zoperstavi,” se je glasil naslov javnega poziva Ukomu, ki so ga novinarski sindikati naslovili na vodstvo in Programski svet RTV. Poleg Sindikata novinarjev Slovenije so se pod poziv podpisali še Društvo novinarjev Slovenije, Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija, Aktiv MMC, Katedra za novinarstvo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in Center za raziskovanje družbenega komuniciranja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Podpisniki so opozorili, da si “vladni urad prisvaja pooblastila, za katera nima zakonske podlage, in jih zlorablja za pritisk na novinarje in novinarstvo s ciljem politične podreditve javne radiotelevizije” – s tem so ciljali na analizo poročanja RTV Slovenija, ki dejansko ni nič drugega kot pove samo ime, torej analiza poročanja. “Ukom z analizami poročanja RTV Slovenija na uradnih vladnih straneh posega v temelje svobode medijev, brez katerih v družbi ni mogoče kritično misliti in razpravljati o skupnih problemih,” so zatrdili podpisniki.

V odgovoru je dr. Peter Gregorčič, predsednik Programskega sveta RTVS zapisal, da poziv temelji na zmotni trditvi, da Ukom nima pravne podlage za izvedbo analiz poročanja RTV Slovenija. Sklep o nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, ki ga je Vlada sprejela na podlagi 25.a člena Zakona o Vladi Republike Slovenije in 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije namreč v 3. členu opredeljuje naloge, povezane z zagotavljanjem strokovne podpore službam za odnose z javnostmi v ministrstvih in vladnih službah. V skladu s četrto alinejo 3. člena omenjenega Sklepa Vlade Ukom spremlja medije in pripravlja zbirke prispevkov (klipinge), objavljenih v domačih in tujih medijih. V skladu s peto alinejo 3. člena omenjenega Sklepa Vlade pa Ukom opravlja analitično dokumentacijsko dejavnost, ki se nanaša na spremljanje, dokumentiranje in analiziranje prispevkov, objavljenih v medijih. “Analize poročanja RTV Slovenija niso nič drugega kot to,” je zatrdil Gregorčič.

Analiziranje prispevkov RTVS ne more pomeniti pritiska na delo novinarjev in novinarstva
“Ker je vaš poziv utemeljen na napačnih predpostavkah, so zaključki, ki jih iz napačnih predpostavk izpeljete, zmotni,” je poudaril Gregorčič in dodal, da poleg tega  v pozivu navajajo obtožbe, ki jih ne utemeljijo. “Iz navedenega lahko torej zaključim, da redno analiziranje prispevkov RTV Slovenija skladno s sklepom o nalogah Ukoma, ki ga je na podlagi Zakona o vladi sprejela Vlada, ne more pomeniti pritiska na delo novinarjev in novinarstva,” je sklenil predsednik programskega sveta RTVS in v nadaljevanju še izpostavil, da posledično njihov poziv v odsotnosti kakšnih koli drugih dokazov o objektivni prekoračitvi pristojnosti Ukoma ne dokazuje političnih pritiskov na novinarje in novinarstvo, ampak bolj na “nevajenost pošiljateljev poziva delovati v demokratični in pluralni družbi.” Taka družba, ki je utemeljena v 1. členu Ustave Republike Slovenije, namreč nujno terja soočenja različnih mnenj in pogledov.

“Prepričan sem, da je usposobljenost za argumentirano soočanje različnih mnenj in pogledov še posebej pomembno za novinarje, ki želijo v demokratični ureditvi kakovostno opravljati svoje poslanstvo. Pošiljateljem poziva zato predlagam, da analize Ukoma preučijo in da – v kolikor prepoznajo, da so te analize v celoti ali v posameznih delih pomanjkljive, netočne ali morda celo zavajajoče – podajo Ukomu svoje nasprotne argumente. Pri tem pošiljatelje poziva spodbujam, da o svojih ugotovitvah obvestijo tudi javnost,” je v svojem odgovoru še pozval Gregorčič.

Sara Bertoncelj