[Premik-91] Vojaška vaja, ki je Jugoslovanski armadi dala jasen signal: Svojo svobodo in neodvisnost bomo branili!

Foto: YouTube

Mobilizacijsko taktična vojaška vaja “Premik 91”, ki se je začela na današnji dan pred 30 leti, je eno temeljnih dejanj v okviru priprav na slovensko osamosvojitev in je dala jasen signal, da ima Slovenija svojo vojsko, ki je pripravljena braniti svojo domovino.

Slovenska TO se je aktivno začela pripravljati na osamosvojitev Slovenije v letu 1990, ko je stopila v veljavo nova organizacijska shema štabov TO in po izvedenem zgodovinskem plebiscitu ZA samostojno Slovenijo, ko je postalo jasno, da bo treba plebiscitno odločitev slovenskega naroda zavarovati tudi vojaško. Priprave za obrambo Slovenije so pospešeno stekle, potem ko je nastala realna možnost napada Jugoslovanske armade.

Za zavarovanje slovenske samostojnosti je TO začela usposabljati enote že pred osamosvojitveno vojno. V zimskem času je bila izvedena štabna vaja pod nazivom “KOBRA”, v kateri so udeleženci preigrali možne oblike in vsebine uporabe enot teritorialne obrambe. Na podlagi Kobre so pripadniki teritorialne obrambe izvedli mobilizacijsko – taktično vajo “PREMIK-91”, ki je potekala od 22. do 24. marca 1991. Vojaška vaja Premik-91 je potekala v času, ko se je dejansko odločalo o prihodnosti in samostojnosti Slovenije kot države in je bila prva vaja, v kateri so sodelovali pripadniki dveh pokrajinskih štabov TO in prva, ki je potekala na večjih razdaljah, od severne Primorske do Dolenjske. Izvedena je bila mobilizacija, preverili so taktično delovanje enot TO ob napadih med premikom in se pripravili na protidiverzantski boj. Sodelovale so enote 6. in 2. pokrajinskega štaba TO ter specialna brigada MORiS.

 

Naloga vojaka je varstvo svobode in demokracije
Na vojaški vaji Premik-91 sta bila med drugimi prisotna tudi takratni obrambni minister in sedanji predsednik vlade Janez Janša in takratni član predsedstva RS Ivan Oman, ki je v uvodnem nagovoru vojake, sodelujoče v vaji, nazival kot vojake slovenske vojske. Ivan Oman je v svojem nagovoru tudi povedal, da ni prave svobode brez miru in da ni pravega miru brez resnične svobode. “Ni naloga slovenskega vojaka, da izvaja nasilje, pač pa to, da se zoperstavi nasilju, da varuje svobodo, demokracijo in suverenost svoje slovenske države,” je pred 30 leti z zanosom povedal Oman in nadaljeval: “Na plebiscitu smo se državljani Republike Slovenije odločili, da naj bo Slovenija samostojna in neodvisna država. Zavezani smo, da ta cilj uresničimo in uresničili ga bomo. Kajti samo kot suveren narod z lastno državo si lahko zagotovimo tak razvoj, ki nam bo omogočal gospodarski napredek, socialno pravičnost in blaginjo.”

s

Vojaška vaja Premik-91 je enote TO izurila v izvajanju manevra na celotnem območju Slovenije. Z vajo so poleg premikanja po terenu preizkusili tudi nove organizacijske in taktične prijeme. “Premik-91” je potrdil pripravljenost slovenske Teritorialne obrambe, da nastajajočo državo Slovenijo obrani pred vojaško grožnjo Jugoslovanske ljudske armade in obrani plebiscitarno odločitev slovenskega naroda, izraženo decembra 1990, na katerem se je kar 95 odstotkov Slovenk in Slovencev opredelilo za samostojno in neodvisno državo. Vojaška vaja Premik-91 je bila tudi del procesa pretvorbe enot Teritorialne obrambe v Slovensko vojsko, ki brani celotno državo, in je dala jasen signal, da sta slovenski narod ter vojska na obrambo domovine pripravljena.

Sara Kovač