fbpx

Prihaja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do hudih kršitev glede arhivskega gradiva?

Foto: sta

Po podatkih, ki jih posredujejo državljani, naj bi prihajalo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do grobih kršitev zakonodaje glede izročitve javnega arhivskega gradiva, ki bi ga morali sicer izročiti v 30 dneh. 

Poslanec SDS Marijan Pojbič, ki pokriva odbor za socialne zadeve, je dobil številne pripombe državljanov, da naj bi na ZPIZ-u redno prihajalo do kršitev obstoječe zakonodaje, ki glede izročitve arhivskega gradiva zamuja za več let, zato naj bi hranili precej arhivskega gradiva, ki se nanaša na zavarovance, v nasprotju z zakonom.

Neizročitev javnega arhivskega gradiva pristojnemu arhivu v zakonsko določenem roku – to je v roku 30 oziroma izjemoma 40 let – je sankcionirana z 92. členom ‘arhivskega’ zakona. Ta zakon daje javnopravnim osebam tudi možnost lastnega varstva arhivskega gradiva oziroma prenos arhivskega gradiva v lastno hrambo, vendar pa mora javnopravna oseba predlagati ministru, pristojnemu za kulturo, izdajo takega dovoljenja.

Kot je zapisal poslanec Pojbič v poslanskem vprašanju pristojnemu ministru Antonu Peršaku, po njegovih podatkih ZPIZ ni predlagal izdaje navedenega dovoljenja. Postopek za izdajo dovoljenja se začne na predlog javnopravne osebe. Javnopravna oseba stori prekršek, če ne izroči arhivskega gradiva pristojnemu arhivu ali če tega gradiva v zakonsko določenem roku ne prenese v lastno hrambo – vse te kršitve so sankcionirane z 92. členom zakona.

Pojbič je glede te pereče teme na ministra Peršaka naslovil naslednja vprašanja:

  • Kolikokrat in kdaj je v mandatu te vlade Inšpektorat za kulturo in medije opravil inšpekcijske nadzore v Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije?
  • Ali so bile v okviru opravljenih inšpekcijskih nadzorov ugotovljene nepravilnosti glede (ne)izročitve več kot 40-let starega javnega arhivskega gradiva Arhivu Slovenije?
  • Kakšne sankcije in ukrepe za odpravo nezakonitega stanja je sprejel inšpektorat oziroma posamezni inšpektorji/inšpektorice?
  • Ali in kdaj je ZPIZ Slovenije ministru (sedanjemu in ministrom, pristojnim za kulturo, ki so opravljali funkcijo od leta 2010 naprej) predlagal prenos več kot 40-let starega arhivske gradiva v lastno hrambo in za katera leta (glede nastanka arhivskega gradiva) je minister izdal ZPIZ-u Slovenije dovoljenje za lastno hrambo arhivskega gradiva?
  • Ali v Inšpektoratu za kulturo in medije vedo za omenjene kršitve Zakona o varstvu dokumentarnega gradiva in kakšne sankcije in ukrepi za odpravo nezakonitega stanja so bili izrečeni v mandatu te vlade in v zadnjih šestih letih?
  • Ali v ministrstvu za kulturo vedo, da v ZPIZ s kršitvijo določb Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih utemeljuje zavračanje zahtev strank za dostop do javnega arhivskega gradiva in ne ravna po veljavni zakonodaji, ki ureja arhivsko gradivo?

Miha Pirih