fbpx

Priročnik aktivistov LGBT za otroke ima še hujše nadaljevanje: “Družine z mamo in očetom niso normalne družine …”

Foto: iStock

“Družine z mamo in očetom niso normalne družine, saj starši zelo pogosto zlorabljajo svoje otroke, kar je lahko posledica njihovih travm zaradi svoje heteroseksualne spolne usmerjenosti,” piše v LGBT-priročniku, ki ga bodo uporabljali na delavnicah za otroke različnih starosti.

“Čeprav gre v tem primeru za domišljijsko delavnico, na kateri skušajo na primeru običajnih družin pokazati na krivico, ki se domnevno godi homoseksualcem in lezbijkam, je takšna primerjava nedopustna, saj pri nas homoseksualci in lezbijke že dolgo niso več diskriminirani. S takšnimi izjavami, pa četudi naj bi bile zgolj vaja v strpnosti, počnejo homoseksualni aktivisti iz Legebitre ravno nasprotno – širijo namreč prikrito nestrpnost do običajnih slovenskih družin, fantov in deklet, ki jih homoseksualni aktivizem niti najmanj ne zanima. Žalostno je, da zato pod pretvezo ‘razumevanja’ LGBT-oseb prikrito diskriminirajo normalno družino in odnos med fantom in dekletom,” je za Demokracijo povedal  socialni delavec Franci Donko.

Pisali smo namreč o LBGT-priročniku, ki ga bodo aktivisti LGBT uporabljali na delavnicah za otroke različnih starosti, tudi za mlajše od 9 let. Nas je pa bralka opozorila še na nekatere poudarke iz priročnika, predvsem na zadnjih straneh.

Tako je na strani 85 povzetek domnevne britanske raziskave heteroseksualnih družin. “Iz navedenih podatkov je razvidno, da družine z mamo in očetom niso normalne družine, saj starši zelo pogosto zlorabljajo svoje otroke, kar je lahko posledica njihovih travm zaradi svoje heteroseksualne spolne usmerjenosti,” povzemajo raziskavo.

Foto: iStock

Na strani 86 je povzetek neke ameriške raziskave. “Raziskava ameriških znanstvenikov je pokazala, da imajo otroci iz družin z mamo in očetom bistveno več psiholoških problemov v odraslosti, kar povezujejo s travmatično izkušnjo življenja v heteroseksualni družini.”

Otroke torej prepričujejo, da heteroseksualne družine niso normalne in da imajo otroci iz heteroseksualnih družin zato v odraslosti več psihičnih težav.

Še nekaj citatov iz nasvetov priročnika za aktiviste LGBT, ki bodo vodili delavnice (strani od 71 do 73):
“S pravilom, ki ga postavljamo, zavračamo heteronormativnost kot normalno in primarno ter na prvo mesto postavljamo istospolno usmerjenost in biseksualnost. Predstavimo ju kot edini ‘normalni in zdravi’ spolni usmerjenosti, kot družba prikazuje heteroseksualnost.”

“S postavljenim pravilom zavračamo (hetero)normativno družino z mamo in očetom in je ne dojemamo kot nekaj naravnega in dobrega. Kot edine prave družine razumemo tiste s staršema istega spola.”

Demokracija