Protest Združenja za slovensko besedo zaradi ukinitve podružnične šole Osilnica

(Foto: STA)

“Združenje za slovensko besedo se v duhu ustanovnega sestanka pridružuje protestom prebivalcev Osilnice in onim, ki jih podpirajo ali so z njimi solidarni zaradi ukinitve tamkajšnje podružnične osnovne šole,” sporočajo iz Združenja za slovensko besedo.

“Osnovna šola v domačem okolju je že sama na sebi takšna vrednota, da pretehta finančno in pedagoško organizacijske ugovore zaradi majhnega števila učencev,” je jasen dr. Stane Granda, ki ob tem poudarja: “S tem dejanjem oblast nadaljuje odnos nekdanjega totalitarnega režima do tega območja, ki je bilo po II. svetovni vojni omejeno v svojem naravnem, družbenem in gospodarskem razvoju zaradi lege na robu zaprtega kočevskega področja.”

Dr. Granda: Dejanje ogroža prihodnost slovenskega naroda
V Združenju za slovensko besedo poudarjajo, da ima ukinjanje osnovnih šol hude posledice. “Zlasti ob etnični meji, konkretno na področju, kjer smo že pred stoletji izgubili področje Čebra, po II. svetovni vojni je bila zavrnjena prošnja tamkajšnjih ljudi, da se združijo s Slovenijo. Gre za dejanje, ki ogroža prihodnost slovenskega naroda,” je opozoril dr. Granda.

Združenje za slovensko besedo, dr. Stane Granda: “S takimi ali podobnimi dejanji dajemo v roke argumente onim v sosednjih državah, kjer zaradi birokratskih izgovorov ukinjajo šole pripadnikom naše tamkajšnje slovenske manjšine.”

Ne pustimo se preštevati
V duhu humanizma, kulturne tradicije slovenstva in v imenu resničnega nacionalnega interesa v Združenju za slovensko besedo pozivajo k oz. zahtevajo ohranitev dosedanje mreže osnovnih šol v Republiki Sloveniji, posebno pa še tam, kjer njihovo ukinjanje načenja prihodnost slovenskega obstoja.

J. F.