fbpx

Rojstev še vedno manj od smrti, Slovenci se izseljujejo, tujci priseljujejo

Fotografija je simbolična (Foto: STA)

Statistični urad Republike Slovenije je predstavil rezultate raziskave o številu slovenskih državljanov v letošnjem prvem četrtletju. Število državljanov Slovenije se je po statističnih podatkih v prvem četrtletju znižalo za več kot 2200, število tujih državljanov pa se je povečalo za 400. Delež tujih državljanov je znašal osem odstotkov. Podobno kot v zadnjem četrtletju lani je tudi v prvem četrtletju letos umrlo izrazito več prebivalcev, kot se jih je rodilo.

Število prebivalcev Slovenije se je v prvem četrtletju leta 2021 znižalo za 1.851. Število državljanov Slovenije se je znižalo za več kot 2.200, število tujih državljanov pa se je povečalo za 400. Delež tujih državljanov med prebivalci je 1. aprila 2021 znašal 8,0 odstotkov, enako kot tri mesece prej. Prebivalstvo Slovenije je 1. aprila 2021 sestavljalo 1.058.571 moških in 1.048.555 žensk. Delež žensk med državljani Slovenije je znašal 51,1 odstotkov (ta delež sicer zelo počasi upada že več let), med tujimi državljani pa 34,6 odstotkov (po več kot dveh letih upadanja ta delež od 1. aprila 2020 spet narašča).

Podobno kot v zadnjem četrtletju leta 2020 je tudi v 1. četrtletju letošnjega leta umrlo izrazito več prebivalcev, kot se jih je rodilo. V prvem četrtletju 2021 se je rodilo 4.431, umrlo pa je 6.433 prebivalcev. Število rojenih je bilo za 22 nižje, število umrlih pa za 699 višje kot v istem obdobju leta 2020. Negativna vrednost naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev se je v enem letu spremenila z –2,5 na –3,9.

Podatki Surs-a o meddržavnih selitvah in demografskih kazalcih v prvem četrtletju letošnjega leta. (Foto: Surs)

 

V Slovenijo se je v letošnjem četrtletju preselilo za 27 odstotkov manj tujih državljanov kot v letu 2020
V prvem četrtletju 2021 je zakonsko zvezo sklenilo 596 parov ali 33 manj kot v istem obdobju leta 2020, razvezalo pa se je 652 parov ali 193 več kot v prvem četrtletju 2020. V prvem četrtletju 2021 je bilo registriranih 29.760 notranjih selitev ali 533 več kot v istem četrtletju leta 2020.V prvem četrtletju 2021 se je v Slovenijo priselilo manj prebivalcev kot v istem obdobju leta 2020.

Delež gibanja tujih prebivalcev v Sloveniji. (Foto: Surs)

Priselilo se jih je namreč 5.346 ali za 27 odstotkov manj kot v prvem četrtletju 2020. Odselilo se je 5.195 prebivalcev ali 9 odstotkov več kot v istem obdobju leta 2020. Število odseljenih državljanov Slovenije (1.437) je bilo nižje od števila odseljenih tujih državljanov (3.758). Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (za 699), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države se je namreč odselilo 548 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo.

Luka Perš