fbpx

Romana Tomc: EU parlament si prizadeva za sistemske reforme in se bori proti davčnim goljufom

Foto: osebni arhiv

Na področju monetarne politike je EU komisija obravnavala nizke obrestne mere evropskih bank, ki so pomembno spodbudile delovanje evropskega gospodarstva, vendar ta ukrep ne sme nadomestiti sistemskih reform, ki jih Slovenija še ni izvedla. Evropski poslanci so razpravljali tudi o direktivi za dostop davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja in o vzpostavitvi registra, ki bi omogočil izmenjavo podatkov o lastnikih podjetij na ravni EU.

Romana Tomc je v svojem govoru poudarila: “Politika nizkih obrestnih mer, ki jo je vodila ECB, je dala določene rezultate. Sprostitev dodatnega denarja za rast gospodarstva je bila dobra odločitev. Vendar nadaljnje vztrajanje pri nizkih obrestnih merah ne bi bilo dobro. Nenazadnje predstavlja tudi veliko nevarnost za pokojninske sklade, za katere obresti pomenijo sredstvo za ohranjanje in večanje premoženja.”

Zdi se, da je ravno tiste države, ki že v preteklosti niso naredile potrebnih reform, gospodarska rast uspavala. To je zelo nevarno, saj bodo naslednje krize, če in ki bodo prav gotovo prišle, pričakale še manj pripravljeni kot doslej. Slovenija je prav gotovo eden izmed takšnih primerov, to lahko vidimo iz poročil Evropskega semestra,” je povedala Romana Tomc.

Ne potrebujemo previsokih davkov, ki dušijo podjetja in tudi ne individualnih dogovorov, ki izbranim podjetjem omogočajo posebne ugodnosti, temveč ustrezno zakonodajo in njeno dosledno izvajanje.
.

Bančne goljufije pri nas nesankcionirane
V Sloveniji so se v bančnem sektorju dogajale razne goljufije, na katere sedaj opozarjajo številni strokovnjaki in tudi politiki, ki si želijo, da bi krivci za razne špekulacije odgovarjali pred sodišči. S tem bi tudi vladajoča politika lahko dala jasen signal, da taka dejanja obsoja. Žal pa na tem področju kljub vsem parlamentarnim preiskavam ostajamo le pri poskusih opozicije, da se stvar razreši. “Zaenkrat je tudi ECB pri spodbujanju članic k ugotavljanju odgovornosti ravnala preveč zadržano,” je izjavila Romana Tomc.

Evropska poslanka Tomčeva je povedala tudi: “Trdnost evropskega monetarnega sistema je odvisna tudi od trdnosti vsakega posameznega, še tako majhnega nacionalnega sistema. Težave v bankah, s katerimi so se spopadale države, niso bile le posledice krize, ampak predvsem nevestnega, pogosto tudi namerno škodljivega ravnanja posameznikov ali nekaterih zainteresiranih skupin.”

Evropski poslanici zoper davčne goljufije
Jasno je postalo, da morajo davčne oblasti posameznih držav med seboj sodelovati, če želimo stopiti na prste davčnim goljufom. Ta izmenjava mora biti samoumevna in avtomatična,” je dodala Romana Tomc.

Končno smo se začeli zavedati, da je zelo pomembno, kdo je v resnici dejanski lastnik podjetja. Skrivanje za zapletenimi povezavami, slamnatimi podjetji in raznimi prokuristi je megla, za katero se skrivajo tisti, ki bi se radi izognili plačilu davkom. To meglo lahko razblinimo z ustrezno zakonodajo,” je Romana Tomc opozorila komisarja Moscovicija, ki se ukvarja z davčnimi predpisi. “Vse to potrebujemo, da bomo lažje dosegali cilje socialne Evrope,” je bila zaključna beseda evropske poslanke Tomčeve.
.

A. B.