SDS: Dragonja, Mramor in Jazbec bi morali odstopiti

Foto: STA

Poslanci in poslanke državnega zbora so na seji odbora za finance in monetarno politiko obravnavali predlog priporočila glede sporne in poenostavljene pripojitve Probanke in Factor Banke k DUTB, kar naj bi povzročilo potrebo po njuni dokapitalizaciji. 

Poslanec SDS Marko Pogačnik je predstavil predlog priporočil DZ vladi, med katerimi je izstopal predvsem poziv, da se razkrijejo evidence (in ostali dokumenti) spornih propadlih bank, ki so jih morali dokapitalizirati. Predlog priporočil pa je pozival tudi k razrešitvi državnega sekretarja Metoda Dragonje, finančnega ministra Dušana Mramorja in guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca.

Na navedbe poslanca SDS se je odzval predstavnik vlade Metod Dragonja, ki je dejal, da so bile pripojitve bank k DUTB zakonite in primerne ter da so bile vse odločitve finančno pretehtane. Drugi se je k debati pridružil Jazbec, ki je ponovil že slišane besede, da pri pripojitvi Probanke in Factor Banke ni bilo nobenih nepravilnosti. Jazbec je še povedal, da so analize pokazale, da bi bil stečaj bank v nasprotju s pripojitvijo DUTB veliko bolj škodljiv za stabilnost celotnega bančnega sistema.

Zakaj se debati ne pridruži predstavnik DUTB?
Na to se je odzval Pogačnik, ki ni razumel, zakaj se razpravi ni hotel pridružiti predstavnik DUTB, ki bi lahko podrobneje obrazložil, zakaj naj bi DUTB vladi poslal poročilo, v katerem je bilo zapisano, da bo za pripojitev omenjenih bank slaba banka potrebovala dodatni kapital v višini 50 milijonov evrov.

Po pozivu se je finančni direktor DUTB Marko Rems le odzval. “Na podlagi podrobne analize Factor in Probanke je bilo ocenjeno, da bi dodatna izguba iz naslova pripojitve utegnila znašati okrog 40 do 50 milijonov evrov,” je dejal Rems.

Na račun davkoplačevalcev
Andrej Šircelj iz SDS je povedal, da je bistvo problema v tem, da niso znana menjalna razmerja, saj “gre pri vsem skupaj za istega lastnika in vsega ni bilo potrebno narediti”. Šircelj je prepričan, da je bila pripojitev omenjenih bank narejena na veliko in zaenkrat še nedorečeno škodo davkoplačevalcev. Obregnil se je tudi ob besedno zvezo državnega sekretarja Metoda Dragonje, da se pri kadriranju v največjo državno banko dogaja spopad instuticij, torej DZ in DUTB. Pri tem se je vprašal, ali ni morda ravno t. i. spopad institucij kriv za to, da bodo morali davkoplačevalci plačati več, kot je bilo predvideno. Šircljevemu mnenju se je pridružil tudi poslanec SDS Anže Logar, ki se je vprašal, kako dolgo bo ta spopad institucij še trajal in koliko bodo morali davkoplačevalci še plačati.

Majra Festić: Banka Slovenije ni izvajala ustreznega nadzora nad bankami
Na argumente poslancev je odgovorila vicegurenerka Mejra Festić, ki je povedala, da Banka Slovenije ni bila seznanjena z poraznim stanjem Factor banke, vse dokler predstavniki Factor Banke niso prišli na govorilne ure. Na to se je nemudoma odzval Anže Logar, ki jo je opozoril, da se Banka Slovenija ne bo tako zlahka izgovorila, saj je jasno, da BS v kritičnem času vsaj štiri leta ni pregledala kreditnih map Factor Banke. To je naknadno priznala tudi Festićeva, ob čemer je še povedala, da svet BS lahko obravnava samo mape, ki jih prejme.

Žiga Korsika