SDS pred nedeljskimi evropskimi volitvami: Zavzemamo se za močno Slovenijo znotraj močne EU!

Foto: utrip-ljubljane.si

“Čas, ki je pred nami, tudi pred Slovenci, je čas boja. Čas boja za ohranitev našega ugodnega položaja v svetu. Boja za Evropo, za kakršno smo glasovali na referendumu 2003. Za Evropo evropske civilizacije in kulture, utemeljene na desetih božjih zapovedih in razsvetljenstvu. Evrope, ki spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine, enakopravnost obeh spolov in pravico človeka do varnosti in dostojanstva. Za Evropo, ki je svojo civilizacijo pripravljena in sposobna varovati in braniti.” (Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke)

Pred nedeljskimi evropskimi volitvami so na spletni strani SDS zapisali:

Letošnje volitve v Evropski parlament sovpadajo s trideseto obletnico Slovenske demokratske stranke (SDS), v kateri se je zbrala večina državotvorne moči nekdanjega Demosa. SDS ni le najuspešnejša stranka v sodobni slovenski demokraciji, ampak je tudi najtrdnejše zagotovilo, da bo Slovenija šla po poti, ki smo si jo Slovenke in Slovenci začrtali na plebiscitu za samostojno Slovenijo in na referendumih za vključitev v evro-atlantske povezave. Predsednik Janez Janša je strankino življenjsko zgodbo opisal kot trideset let zvestobe Sloveniji.

Naša Slovenija deli z Evropsko unijo veliko stvari: ima sorodne kulturne in verske temelje, način življenja in dojemanje sveta. Različne naravne in zgodovinske okoliščine so na tem prostoru oblikovale tudi različne identitete, ki se med drugim izražajo v jezikovni in kulturni raznolikosti. To predstavlja svojevrstno bogastvo, ki ga skušajo levi globalisti izničiti. V Evropski ljudski stranki, katere dolgoletna članica je SDS, je načelo EU “združeni v raznolikosti” poznano kot ključno pri ohranjanju evropske skupnosti. Evropska unija je najznamenitejši dosežek v evropski zgodovini, utemeljen na miru in varnosti, na demokraciji, svobodi in solidarnosti. Vpetost SDS v evropske vrednostne zaveze je v Evropskem parlamentu prepoznana tudi v poimenovanju dvorane po očetu samostojne slovenske države dr. Jožetu Pučniku.

Naša domovina zadnja leta z drugimi članicami deli tudi težave in probleme. Ogrožena je varnost, ki je ena najpomembnejših vrednot stare celine. Teroristični napadi niso le poslabšali občutka varnosti pri ljudeh, ampak so dodobra pretresli tudi varnostne sisteme v Evropi. Drugi izvor ogroženosti ljudi predstavljajo nezakonite migracije. Leta 2015 jih je Evropa pričakala popolnoma nepripravljena in se nanje napačno odzvala. Vendar ne vse države članice. Madžarska vlada je pokazala, kakšen je učinkovit boj proti migracijam in tihotapljenju ljudi, ki je postalo velik posel raznih kriminalnih združb. Danes ni več mogoče zanikati povezanosti med kriminalom in terorizmom na eni strani ter nezakonitimi migracijami na drugi.

Moč Evropske unije je odvisna od tega, do kolikšne mere uveljavlja načelo solidarnosti, saj je razvila dobre mehanizme razvojne pomoči. To želijo nekateri izrabljati v politične namene, kar nakazujeta/odražata primera sprožitve postopkov proti Poljski in Madžarski. Če se bo v Uniji ponavljala t. i. politika dvojnih meril, njena prihodnost ne bo rožnata. Strateški interes Slovenk in Slovencev pa je, da se Evropska unija ohrani kot skupnost državljanov in kot zveza avtonomnih držav.

Kakšen položaj Slovenije pričakujemo v prihodnje in za kakšno Evropo se zavzemamo?

Pričakujemo:

I. Slovenijo v Evropi, ki ohranja naš način življenja

Naše družine so naše korenine in središče evropske identitete, ki temelji na krščanskih vrednotah. Evropska unija mora biti kakovosten in varen dom, kjer se mladi ne soočajo z negotovimi zaposlitvami, težko dostopnimi stanovanji in vprašljivo prihodnostjo. Verjamemo, da je kakovosten in varen dom osnova za lažje in bolj pogosto odločanje za snovanje družin. Zavzemamo se za višanje evropskih sredstev za projekte, ki izboljšujejo kakovost življenja ljudi ter sredstev za aktivno reševanje demografskih vprašanj v uniji, še posebej glede rodnosti. Evropska unija mora biti prostor pravičnosti in dom, v katerem se bodo starejši počutili varne in sprejete. Starajoča se družba je izziv, ki ga lahko spremenimo v priložnost. Verjamemo, da so starejši izjemen steber naše družbe: naša modrost, vir naših vrednot, temelj naših družin. Zavzemali se bomo za to, da bosta zagotavljanje dostojnih pokojnin in socialna zaščita starejših postali prednostni temi evropskih politik. Naš način življenja temelji na svobodi in solidarnosti.

II. Slovenijo v Evropi, ki ščiti svoje državljane

Dogodki zadnjih let kažejo, da nobena država članica ne more popolnoma sama zagotoviti polne varnosti za svoje državljane. Posledice neučinkovitega varovanja zunanje schengenske meje so vidne v uvedbi notranjih meja in porastu terorizma. Milijoni ljudi, ki so na nezakonit način prispeli v Evropo, predstavljajo tako varnostno kot tudi socialno tveganje za EU. Verjamemo, da je le učinkovita zaščita evropskih zunanjih meja predpogoj za varnost in utrditev zaupanja v unijo. Poskrbeti moramo, da nihče ne bo mogel vstopiti na slovensko in evropsko ozemlje brez legitimne odobritve državnih organov. V krščanskem in humanitarnem duhu prevzemamo odgovornost za pomoč tistim, ki jo zares potrebujejo. Zagovarjamo okrepljeno evropsko mejno in obalno stražo. Verjamemo, da lahko le skupaj, z okrepljenim in čezmejnim sodelovanjem ter zavzemanjem za vseevropsko varnostno-podatkovno bazo, premagamo terorizem. Okrepljeno sodelovanje zunanjih in notranjeobveščevalnih služb ter boljša izmenjava podatkov o teroristih bosta omogočila učinkovito določanje oseb, ki predstavljajo varnostno tveganje za našo domovino in državljane. V času ruskega hibridnega vojskovanja, novih vojaških ambicij Kitajske, negotovem čezatlantskem partnerstvu in nestabilnosti v naši soseščini, ki jih prinašajo nezakonite migracije, mora Unija uveljaviti bolj učinkovito obrambno politiko.

III. Slovenijo v Evropi enakovrednega razvoja

Evropska unija je tako projekt miru kot tudi ekonomsko-gospodarski projekt. Skupen evropski trg in enotna valuta evro sta bila tudi v času krize za Slovenijo najboljše zagotovilo za izhod iz težav. Evropska kohezijska sredstva so za Slovenijo orodje za ustvarjanje novih delovnih mest, zmanjševanje razlik med regijami, dvig kakovosti življenja, boljše zdravstvene storitve in nenazadnje priložnost za podjetnike. Odpiranje priložnosti za Slovenijo bo naša zaveza tudi za naprej. Z bolj izkoriščenimi evropskimi sredstvi želimo večjo prisotnost Evropske unije v vsakem slovenskem kraju.

IV. Slovenijo v Evropi z dinamičnim gospodarstvom

Verjamemo, da je socialno tržna ekonomija najboljši gospodarski model za 21. stoletje, saj dopušča ljudem avtonomne odločitve in zagotavlja socialno varnost za vse. Nadaljevati moramo z dokončanjem enotnega trga ter vlagati sredstva v regionalni razvoj. Dobre infrastrukturne povezave so ključne za enakomeren razvoj in ohranitev delovnih mest, vendar morajo biti investicije premišljene in predvsem pregledne. Poskrbeti moramo za mala in srednja podjetja, ki so hrbtenica evropskega in slovenskega gospodarstva. Menimo, da naše gospodarstvo zaradi birokratskih ovir in neustreznega poslovnega okolja ni v enakovrednem položaju s tujimi gospodarstvi. Zato bomo, tudi z racionalizacijo predpisov, ki dušijo naše podjetnike, kmete in posameznike, še naprej delali za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

V. Slovenijo v Evropi, ki skrbi za okolje in kmetijstvo

Le z bolj odločnim in enotnim ukrepanjem proti podnebnim spremembam ter manjšim negativnim okoljskim vplivom evropskih podjetij, bomo lahko predali čist planet naslednjim generacijam. Zavzemali se bomo, da Evropa postane vodilna skupnost na področju inovativnih, okolju prijaznih tehnologij. Obsojamo vsakršne manipulacije na področju varne hrane in se zavzemamo za strogo zakonodajo, ki bo preprečila goljufije. Evropski kmetje proizvajajo najbolj kakovostno hrano na svetu, skrbijo za krajino in tudi za kakovostno življenje na vaseh. Ponosni smo na bogato tradicijo in kakovost, ki ju zagotavljajo naše kmetje. Podpiramo zmanjšanje predpisov v skupni evropski kmetijski politiki, ki je v zadnjih desetletjih prinesla velik napredek.

VI. Slovenijo v Evropi s priložnostmi za mlade

Mladim moramo omogočiti prihodnost in jih postaviti v ospredje načrtovanja politik. Slovenska demokratska stranka daje na evropski ravni prednost ukrepom, ki spodbujajo zaposlovanje mladih. Podpiramo povečanje evropskega financiranja za vse politike, povezane z mladimi, od boja proti brezposelnosti mladih do programov za mlade, kot sta Erasmus+ in jamstvo EU za mlade. Omenjeni programi krepijo evropsko identiteto, povečujejo možnosti za zaposlitev ter dajejo udeležencem znanja in spretnosti za boljše zasebno in poklicno življenje. V zadnjih letih smo za boj proti brezposelnosti mladih znatno povečevali sredstva v proračunu EU, s čimer bomo nadaljevali tudi v prihodnosti. Še posebej podpiramo predlog Evropskega parlamenta, da se proračun za Erasmus+ poveča za trikrat, na 45 milijard evrov v naslednji finančni perspektivi.

VII. Slovenijo v Evropi brez korupcije

Korupcijo je potrebno izkoreniniti v vseh sistemih in podsistemih na podlagi pravil in kriterijev, ki so enaki za vse. Menimo, da je enakost pred zakonom absolutni predpogoj za normalno delovanje demokratične države. Odločno nasprotujemo delitvi na prvo in drugorazredne državljane in podjetja. Nedopustno je, da se lahko sredi evro območja pere denar za namene terorizma. V Evropski uniji vsako leto zaradi korupcije in davčnih goljufij izgubimo milijarde evrov, zato se zavzemamo za pregledne davčne sisteme in finančno poslovanje podjetij.

Vir: sds.si

 • fiat lux

  test

 • Slovenka

  SDS ima najboljši program. Kar je res, je res. Veliko sreče na volitvah!

  • Janez Kepic-Kern

   ++++++++++ SE STRINJAM-O. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

  • AndrejTauer

   To ni res! Kaksna nesramnost! SDS ima najslabsi program.

   • wert

    TROL-ašnik mrš !

    • AndrejTauer

     Jah, hej, svoje mnenje podajam. Tko kot zgornja madzarka.
     Ponavljam, SDS je kompletno za en kurac, zlagana stranka.

   • Janez Kepic-Kern

    ŠALA

    “TEST”
    NARAHLO TRKAM PO TVOJI GLAVI : “TUP, TUP! – A JE KDO – DOMA ?”
    “A
    JE KDO – DOMA – V TVOJI GLAVI?”
    LR. JANEZ K. KERN KOMENDA
    P.S.
    KONEC ŠALE

    • Novakec1

     Večina ne sliši ker preveč odmeva.

   • Slovenka

    Kdo to pravi? Globoka država?

    • AndrejTauer

     Razum in treznost, draga madzarica ;)

     • Slovenka

      Andrejček, Andrejček. Mislim, da si zgrešil portal.

   • Novakec1

    Med slabimi najboljšega

  • Janez Kepic-Kern

   ZA SUVERENO
   SVOBODNO SLOVENIJO – BREZ “DIKTATA” – EU !

   V NEDELJO 26.5. 2019
   NE VOLITE SE ZDI – “PROTI SLOVENSKIH” – POKOMUNISTOV”

   ++++++++++ZA EVROPO – SUVERENIH NARODOV
   – ALI PA
   EU
   – EVROPE A LA FRANCIJA, GB – ISLAMIZIRANIH GB, FRANCIJE ….
   NE
   NIKAKOR – NE, NE RABIMO !
   ZA
   VIŠEGRAJSKO – EVROPO !

   POLJAKI SO PRED 300 LETI REŠILI – EVROPO
   IN NJENE LJUDI – PRED – TURKI ! Dejstvo! L.R. JANEZ KEPIC-KERN KOMENDA

   VOLITE
   ZA
   PRAVE PROSLOVENSKO USMERJENE KANDIDATE – KI,
   KI
   SO LE V – SDS in v SLS !!
   DR. Milan ZVER, odlična gospa Romana TOMC
   IN
   TUDI
   ZELO OK, PRIZADEVNA GOSPA
   – Patricija ŠULIN !

   NE !!
   za
   postarana Zmaga J.P in NSI Lojzeta PETERLETA – UPOKOJITA NAJ SE !

   ZLASTI – PA – DVOLIČNE Ljudmile NOVAK – 60 LET IMA – UPOKOJI NAJ SE !

   NE,
   NE, NE, NE , NE – NIKAKAKOR – NE VOLITI ! IZ ex KP, ZK strank KANIDATOV !
   NE,
   NIKAKOR – NE – VOLITI !
   NE,
   NE VOLITI. do nas SLOVENCEV – BREZBRIŽNIH !
   ali
   celo – “PROTISLOVENSKIH” kandidatov
   – NE VOLITI – NIKAKOR – NE VOLITI – SD TANJE F A J O N !
   Ni ji mar za nas SLOVENCE !
   ENAKO
   NI MAR – ZA NAS – SLOVENCE,
   NE – NE, NE, NE,
   – DATI VAŠ GLAS
   – NE –
   – V I O L E T I Tomić iz
   EX KP, ZK “PONAREJENE” =”FAKE” T.I. “LEVICE”,

   NE
   DAJTE VAŠ GLAS:
   LMŠ
   – Ireni JOVEVI
   – MAKEDONKA JE, ZA NAS SLOVENCE JI NI KAJ DOSTI, LE
   ZELO ZASILNO GOVORI – NAŠ – SLOVENSKI JEZIK !
   NAŠIH
   SLOVENSKIH PESMI – ZAGOTOVO – NE POJE, NE POZNA – ITD. !

   ENAKO
   NE, NE DATI VAŠEGA GLASU EX KP, ZK OZ.
   “DESUS”
   – Igorju ŠOLTESU, – njega zanima le “komunističnost” – O POTREBNOSTI NARODNE ZAVEDNOSTI
   NI
   ŠE NIKOLI – REKEL – ŠE – N I Č !
   Le na “nacionalizme”
   – opozarja – KAR JE – NESMISEL.
   NARODNA ZAVEDNOST !
   NAS
   – DOBREGA MILIONA SLOVENCEV – NI NEVARNA – NIKOMUR !

   NE
   ODDATI – VAŠEGA DRAGOCENEGA – GLASU – ZA EU – VOLITVE
   LIBERALKI
   SICER KOROŠKI SLOVENKI,
   A ČLANICI ANACIONALNE, TUDI – PROTI NARODOM USMERJENE
   “ALDE LIBERALKE”

   Angelike
   MLINAR ,
   ki nečlansko zastopa SAB Alenke B.
   Ta
   blizu 50 let stara ANGELIKA MLINAR – JE AVSTRIJSKA DRŽAVLJANKA.
   Le
   ZAČASNO BIVALIŠČE IMA V R. SLOVENIJI : je pri 50 letih samska, ni znano – ali ima kaj otrok, ali jih – nima itd.
   Kaj
   bi VOLILI
   NEKO
   SLOVENKO
   IZ R. AVSTRIJE, KI JO NA
   NAŠO R. SLOVENIJO
   IN NA NAS – SLOVENCE -NE VEŽE -PRAKTIČNO – N I Č !
   OSTALIH
   SMC ITD. KANDIDATOV – NITI NE BI NAŠTEVA.
   NEKAJ
   IZVENPARLAMENTARNIH KANDIDATOV – JE ZELO POZITIVNIH
   A
   MORAJO – PREJE
   OKREPITI – SVOJE – “STRANKE”
   JE
   PA
   ZELO POMEMBNO
   V ZVEZI Z EU-VOLITVAMI 26. 5. 2018 !
   TOLE !
   ZLASTI ZELO POZITIVNO,
   “PRIDNO MRAVLJICO” IZ SDS – CENJENO GOSPO – PATRICIJO ŠULIN,
   DA
   DOBI DOVOLJ GLASOV
   IN DA
   PONOVNO PRIDE V EU – PARLAMENT.
   Hvala spoštovani gospe
   – P. ŠULIN
   – ZA NJENO
   DOSEDANJE LEPO PREDSTAVLJANJE NAS SLOVENCEV – V EU. L.R. JANEZ K.K. KOMENDA

   P.S.
   Ta “SD” ZELO SPORNA Tanja FAJON – JE RES – ZELO – SPORNA !
   naj
   KAR LEPO — SPODOBNO – ODIDE – IZ JAVNEGA ŽIVLJENJA.
   IN
   SE MIRNO POSVETI – UREJANJU
   NJE
   PRIVATNEGA ŽIVLJENJA – KI SE ZDI ZELO ” REVNO”:
   Pri cca 50 letih JE SAMSKA, BREZ OTROK.
   JAVNO ZNANO
   JE TUDI,
   DA IMA KAR RESNE IN HUDE – ZDRAVSTVENE TEŽAVE:
   s katerimi ni treba, da obremenjuje
   – NAS DRUGE, KER JI NISMO NIČ KRIVI – GLEDE NJE – ZDRAVJA.
   Veliko
   dosedanjih
   NJENIH GLASOVANJ – V EU parlamentu – je bilo ZELO – SPORNIH !
   ŠE
   BOLJ SPORNO
   PA JE BILO TISTO NJENO
   – OD sporne “SD” TANJE Fajon
   vablenje
   in
   ” vlačenje” ŠE BOLJ SPORNEGA
   EU
   “LEVIČARJA” – F. TIMMERMANSA – PO LJUBLJANI – s kolesom itd.
   TISTI,
   DO NAS PRIPADNIKOV EVROPSKIH NARODOV – SE ZDI – “SOVRAŽNI”
   ANTIPATIČNI
   F. TIMMERMANS – SE NAMREČ – KAR BREZSRAMNO – JAVNO – SE ZDI
   ZAVZEMA
   KAR – ZA – UNIČENJE NAS – STARIH AVTOHTONIH EVROPSKIH NARODOV
   IN
   ZA PREPLAVLJENJE EVROPE Z AFROISLAM MIGRANTI
   IN
   Z NJIH NASELITVIJO – V EVROPI !
   Kar je
   ” ZLOČINSKO – PROTIPRAVNO” v odnosu do naših
   – NARAVNIH IN
   USTAVNIH PRAVIC – NAS PRIPADNIKOV
   POSAMIČNIH STARIH EU – NARODOV.

   VSI,
   KI STE RAČUNALNIŠKO BOLJ VEŠČI – VAS JAZ Janez Kepic-Kern
   in moji
   številni
   znanci in prijatelji – PROSIMO – da RAZŠIRITE – INFORMIRANOST NAS SLOVENCEV
   O TEM
   IZJEMNO SPORNEM VIDIKU – PROTI NAŠIM NARODNIM PRAVICAM – NAS SLOVENCEV
   USMERJENEGA
   JAVNEGA DELOVANJA “SD” Tanje FAJON !

   NPR. tako,
   da
   S PROTI – “SD” TANJI FAJON – polemičnimi KOMENTARJI
   NA
   VSEH E-PORTALIH NAŠE R. SLOVENIJE,
   KI
   IMAJO – OBJAVE – KOMENTAEJEV – NEDVOMNO IN
   JASNO
   ZAPIŠETE – NA ŠE OSTALIH ODPRTIH E-MEDIJIH NAŠE R. SLOVENIJE
   IN
   PROTESTIRATE, PROTESTIRAMO – P R O T I – DO NAS – EU NARODOV – UNIČEVALNIM
   STALIŠČEM
   SPORNIH – “LEVIČARJEV”
   KOT STA – se zdi proti EU narodom usmerjena
   IZJEMNO
   SPORNA
   – “LEVIČARJA” – F. TIMMERMANS
   IN SD TANJA FAJON ! L.r. Janez KEPIC-KERN KOMENDA
   P.S.
   ZDI SE, DA GRE V PRIMERU
   TEH
   “ZLOGLASNIH – EU – T.I. LEVIČARJEV – F. TIMMERMANS, SD – TANJA F. ITD.
   ZA
   “DO
   NAS
   POZITIVNIH POSAMEZNIKOV IN CELIH EU NARODOV
   IZRAZITO
   IRACIONALEN “SOVRAŽEN ODNOS” – KI
   NIKAKOR
   NI
   JAVNO SPREJEMLJIV
   IN
   GA JE VSEKAKOR TREBA
   PRAVOČASNO – JAVNO – KOREKTNO – ZAVRNITI
   IN
   JAVNO – PROTESTIRATI – PROTI !!!
   TAKEMU
   DO NAS EVROPEJCEV “SOVRAŽNEMU” POČETJU IN NAMENOM !
   Tisti,
   ki ste vešči KOMENTIRANJA NA E- MEDIJIH R. SLOVENIJE
   OPOZORITE
   TUDI
   NA DRUGIH E- PORTALIH: REPORTER, RTV SLO, DELO, SL. NOVICE ITD.
   NA
   NAM SLOVENCEM – ZELO NENAKLONJENE
   ALI CELO – SOVRA7NO – NAPRAM NAM SLOVENCEM
   NASTROJENE
   EX KP, ZK POKOMUNISTE
   IZ “STRANČIC” – SD, LEVICA, SAB, SMC, LMŠ, DESUS ITD.
   SLOVENCI,
   ZAVEDNI SLOVENCI – NE VOLIMO – KANDIDATOV – TEH STRANK.

 • učko

  Jah no, kurci in pizde, le kako se vi zavzemate za vse to kar govorite? Nisem videl še nobenega dokaza za to. Vsi se kao za nekaj zavzemajo, u bistvu pa so leni troti in ne delajo nič koristnega za našo državo in za Evropsko unijo. Za to pa tudi je tako kot je.

  • Ros

   Ti si lažnivec.

 • učko

  Me pa prav zanima, komu bo sedaj JaJo podturil svojga sinčka Glanzkopf juniorja-Tankštelerja v EU pisarni.

 • AndrejTauer

  Kopicenje kapitala, cerkvena oblast in plesniv krompir za rajo.

 • Rožle

  SDS in Janša sta bila vedno na samem vrhu tako , da levaki….
  SCAT…SRAT IN SPAT …!!!
  mokrenje na SDS ter JJ se končuje….
  …jutr zjutri na vse zgodi vas že čakajo prazne police…

  Želim vam lahko noč pošteni zavedni Slovenci in tudi vam lewaki, da ne bo foušije ..

  • Janez Kepic-Kern

   LAHKO NOČ TUDI TEBI – PRIZADEVNI – “ROŽLE”

   BRAVO !
   SDS NAJ OKREPI – PRAVO RES – KRŠČANSKO KRILO SDSJA.
   PA
   NSI-JA SPLOH NE BOMO RABILI. A ne ?
   Tak kot je pod LJ. Novak
   in pod M. TONINOM – ga ne rabimo. l.r. JANEZ K. KERN KOMENDA
   PA
   NSI

   •Edit•Reply•Share ›

   Avatar
   Janez Kepic-Kern • 20 minutes ago
   NE
   VOLIMO – DVOLIČNEŽEV – IZ – “KOMUNISTIČNE – NSI”

   ZA PRAVICO IN RESNICO,
   ZA SVOBODO – MISLI IN BESEDE – NAS SLOVENCEV !

   ZA NEPODREJENO,
   ZA SUVERENO
   SVOBODNO SLOVENIJO – BREZ “DIKTATA” – EU !

   V NEDELJO 26.5. 2019
   NE VOLITE SE ZDI – “PROTI SLOVENSKIH” – POKOMUNISTOV”

   ++++++++++ZA EVROPO – SUVERENIH NARODOV
   – ALI PA
   EU
   – EVROPE A LA FRANCIJA, GB – ISLAMIZIRANIH GB, FRANCIJE ….
   NE
   NIKAKOR – NE, NE RABIMO !
   ZA
   VIŠEGRAJSKO – EVROPO !

   POLJAKI SO PRED 300 LETI REŠILI – EVROPO
   IN NJENE LJUDI – PRED – TURKI ! Dejstvo! L.R. JANEZ KEPIC-KERN KOMENDA
   CENJENI , VSE BOLJŠI GOSPOD J. JANŠA !
   Tako se govori : “BOG ŽIVI SLOVENIJO”.
   IN
   “KORAJŽA VELJA” !
   G. J. JANŠI IN vsem iz OK SDS-JA
   ISKRENA HVALA – za dosedanje delo in – trud ! L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

   • Janez Kepic-Kern

    JAZ BOM VOLIL ,
    “PRIDNO MRAVLJICO” – OK GOSPO PATRICIJO ŠULIN !
    DR M. ZVER IN
    ODLIČNA GOSPA – ROMANA TOMC
    BOSTA TAKOINTAKO – DOBILA DOLJ GLASOV!
    VOLIMO
    ZELO OK GOSPO ŠULIN
    – DA TUDI ONA PRIDE V EU PALAMENT. L.R. jANEZ K. KERN KOMENDA

 • skorpijon93

  ZGLEDUJTE SE PO ČEŠKI, !!! ŽIVELA VIŠEGRAJSKA SKUPINA !

  • Janez Kepic-Kern

   ++++++++++++ SE STRINJAM. L.R. JANEZ KEPIC-KERN

 • Janez Kepic-Kern

  ŠE 1X.
  JAZ BOM VOLIL ,
  “PRIDNO MRAVLJICO” – OK GOSPO PATRICIJO ŠULIN !
  DR M. ZVER IN
  ODLIČNA GOSPA – ROMANA TOMC
  BOSTA TAKOINTAKO – DOBILA DOLJ GLASOV!
  VOLIMO
  ZELO OK GOSPO ŠULIN
  – DA TUDI ONA PRIDE V EU PALAMENT. L.R. jANEZ K. KERN KOMENDA

  • skorpijon93

   a to so tisti ki so podprli migrantske kvote , ki se obračajo po dežju ??

 • skorpijon93

  A VESTE SLOVENCI, češka pa ni sprejela evra pa ga ne bo, so pametnejši pa bolj pazijo, javni dolg češke je 32,7 % BDPja, eden nižjih, slovenski pa ne, Čehi nimajo težav z begom možganov

  • Novakec1

   Sloovce tudi ne ker opranih možganov nikjer ne marajo.

 • Novakec1

  Raje razmislite o sloeksitu ne pa širit to €U floskulo kot papagaji.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!