SDS: Škoda s procesom Patria je bila stranki povzročena namerno, zato naj odgovarjajo tožilci in sodniki!

Foto: STA

Na okrožnem sodišču je potekal prvi narok glavne obravnave v tožbi, s katero SDS od države zahteva 886.257 evrov odškodnine zaradi sojenja v zadevi Patria. Država namreč ne priznava odškodninske odgovornosti, SDS pa vztraja, da je do škode prišlo in to namerno. Tožilka Branka Zobec Hrastar je nekatere dokaze v obtožnem predlogu kar priredila, kar je dokazalo že sodišče, višji sodnik Milan Štrukelj pa je izdal, da so eno od pritožb zavrnili, ker je prišla “komanda iz vrha.”

Odvetnik SDS Franci Matoz je na začetku današnjega naroka povedal, da v SDS vztrajajo pri tožbi, podal je tudi nekatere dodatne dokazne predloge. Kot dokaz, da je bila škoda povzročena namerno in ne iz malomarnosti, je navedel, da je bilo v sodbah ljubljanskega okrožnega in višjega sodišča ugotovljeno, da je tožilka Branka Zobec Hrastar, ki je vložila obtožni predlog v zadevi Patria, v predlogu “zapisala neresnico in priredila dokaz”, kar po Matozovih besedah kaže, da je ravnala v nasprotju z dolžnim ravnanjem in pooblastili.

S*ukat ga je treba
Da je bila škoda v sojenju v zadevi Patria narejena namerno, po besedah Matoza dokazuje tudi dejstvo, da je predsednik senata višjega sodišča, ki je obravnaval eno izmed pritožb v omenjeni zadevi, višji sodnik Milan Štrukelj, povedal Jožetu Razpotniku, da je bila pritožba zavrnjena, ker je za to dobil ukaz “z vrha”. Zato je Matoz danes dodatno predlagal zaslišanji Razpotnika in Toneta Krkoviča, ki mu je Razpotnik povedal za Štrukljevo izpovedbo.

Dodatno je Matoz danes predlagal zaslišanje zakoncev Radovana in Mire Marvin, ki bosta po njegovih besedah izpovedala, kako je takratni predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša nekemu kolegu na javnem kraju razlagal, da je treba Janšo “sf …”. Oba naj bi svoje pričanje tudi notarsko overila.

Plačajo naj vpleteni
V SDS kot dokaz, da je bila celotna zadeva vodena v smeri, da se Janšo obsodi, vidijo tudi takratno odločitev Masleše, da se imenuje za predsednika senata, ki je odločal o Janševi zahtevi za varstvo zakonitosti zoper obsodilno sodbo. Po Matozovih besedah je bila takšna odločitev izvedena mimo pravil sodnega reda, kar je po njegovih navedbah ugotovilo tudi ustavno sodišče, ko je v odločbi, s katero je razveljavilo obsodilno sodbo, zapisalo, da Masleša ne bi smel predsedovati senatu in bi se moral iz odločanja izločiti, piše STA.

SDS odškodnino od države zahteva zaradi vpliva sojenja v aferi Patria na volitve leta 2014. Ob tem v SDS predlagajo pravobranilstvu, da odškodnino izterja od tožilcev Branke Zobec Hrastar in Andreja Ferlinca ter sodnikov Barbare Klajnšek, ki je sodila na prvi stopnji, člani senata višjega sodišča Milana ŠtrukljaMateje Lužovec in Silvane Vrebac Arifin, sodnikov vrhovnega sodišča, ki so potrdili obsodilno sodbo višjega sodišča in kasneje zastaranje Patrie: Branka MaslešeVesne Žalik, Damijana Florjančiča, Kristine Ožbolt in Maje Tratnik. Ko je bila zadeva po ustavni pritožbi in odločbi vrnjena na okrajno sodišče, in sicer z odločitvijo, da je bila Janši, Krkoviču in Črnkoviču kršena pravica do nepristranskega sojenja, kršili pa so tudi načelo zakonitosti, je zadevo zastarala sodnica Tanja Lombar Jenko

B. O.