fbpx

Še ena visoka javna uradnica, ki si je nezakonito zvišala plačo

Foto: Wikimedia Commons

Zgodbe o slovenskih uradnikih in profesorjih, ki si izplačujejo tisoče evrov za najrazličnejše dodatke. Tokrat je inšpektorat ugotovil, da si je v. d. direktorja Onkološkega inštituta Ljubljana Zlatka Štiblar Kisić v času, ko je bila pomočnica generalnega direktorja, dala neupravičeno izplačati dodatke za nadure v višini 6.000 evrov bruto in 150 evrov bruto za delo v manj ugodnem delovnem času.

Štiblar Kisićeva je neupravičene dodatke prejemala med novembrom 2014 in junijem 2015, ko je bila pomočnica za pravne zadeve takratnega generalnega direktorja inštituta Janeza Remškarja.

Dodatke je prejemala, ker je imela dodatno delo
Vseh 6000 evrov dodatkov naj bi Kisićeva dobila, ker je imela zaradi projekta Dora in zaradi urejanja internih aktov inštituta povečan obseg dela. Inšpektorat pa je ugotovil, da ta izplačila niso bila v skladu s pravili. V skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju pomočniki niso upravičeni do takšnih dodatkov. Kisićeva bo morala v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju dodatke vrniti.

Prijavil jo je njen nekdanji šef
Kisićevo je inšpektoratu prijavil nekdanji generalni direktor inštituta Janez Remškar, katerega pomočnica je bila Kisićeva. Proti njej je sprožil tudi postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in prepoved opravljlanja dela zaradi pridobitve protipravne premoženjske koristi.

Svet onkološkega inštituta je že pred to potezo direktorja Remškarja razrešil in Kisićevo imenoval na mesto v. d. generalnega direktorja, potegovala pa naj bi se tudi za mesto generalnega direktorja. O kandidatih za mesto generalnega direktorja bo svet inštituta odločal v četrtek.

A. R., STA