fbpx

Slovensko predsedstvo je v središče predsedovanja na področju zaposlovanja, socialne politike in enakih možnosti postavilo ljudi

NSI v predsedniško tekmo pošilja Janeza Ciglerja Kralja za katerega trdi, da je "bolj desen" od Logarja (foto: STA)

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je med dosežki slovenskega predsedovanja Svetu EU na svojem področju izpostavil prispevek k izboljšanju delovnih pogojev v Uniji. Dosežen je bil dokončni dogovor o zaščiti delavcev pred rakotvornimi snovmi, velik korak je bil storjen pri dveh direktivah o plačah. Kot predsedujoči Svetu EU na področju trga dela in socialne politike je Cigler Kralj gostil tudi ustanovni sestanek evropske platforme za boj proti brezdomstvu. Gre za zavezo držav članic, da bodo občutno zmanjšale brezdomstvo v EU do leta 2030, poroča STA.

“Slovensko predsedstvo je v središče predsedovanja na področju zaposlovanja, socialne politike in enakih možnosti postavilo ljudi,” je danes na novinarski konferenci poudaril minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Pojasnil je, da si je zastavilo dve prednostni nalogi, to je ustvarjanje odpornih in vključujočih trgov dela ter ustvarjanje odpornih in vključujočih družb v EU, predsedovanje pa se je izteklo zelo uspešno.

Na področju odpornih in vključujočih trgov dela je minister kot ključni prispevek slovenskega predsedstva izpostavil dokončni dogovor o predlogu direktive o zaščiti delavcev pred rakotvornimi snovmi. Z njo bodo delovna mesta v EU bolj zdrava, bolj varna in bolj trajnostna, je dejal in dodal, da bo zaščitila več kot milijon delavcev. “Pretreslo me je, ko sem izvedel, da več kot 100 tisoč ljudi na leto umre, ker so na delovnih mestih izpostavljeni kancerogenim snovem,” je dejal.

Fotografija je simbolična. (Foto: EPA)

Tisti, ki dela, ne sme biti reven
Kot pomembna je navedel tudi dogovora v Svetu EU o dveh pomembnih in odmevnih zakonodajnih predlogih, in sicer o predlogu direktive o ustreznih minimalnih plačah ter o predlogu direktive o preglednosti plačil. Direktiva o ustreznih minimalnih plačah bi lahko omogočila rast minimalnih plač v več kot polovici držav članic ter ugodno vplivala na več kot 25 milijonov delavcev v EU. “Z njo želimo doseči, da se za pošteno delo dobi dostojno plačilo,” je dejal Cigler Kralj, ki se mu še bolj pomembno zdi, da tisti, ki dela, ne sme biti reven. Na višino minimalne plače v Sloveniji direktiva zaenkrat ne bo vplivala.

Pravica do enakega plačila žensk in moških za enako delo
Glede predloga direktive o preglednosti plačil pa je minister dejal, da bo pomembno vplivala na preprečevanje diskriminacije in zagotovila pravico do enakega plačila žensk in moških za enako delo. Cilj direktive je urediti neustrezno uresničevanje temeljne pravice do dejanskega plačila, kar se mu zdi velik korak. Slovenskemu predsedstvu je uspelo tudi doseči dogovor z evropskim parlamentom o predlogu uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti, vendar ga Svet EU ni potrdil, je dodal Cigler Kralj. Največji dogodek na področju trga dela in socialne politike, ki ga je v času predsedovanja organizirala Slovenija, je bilo neformalno srečanje ministrov EU za zaposlovanje in socialno politiko julija na Brdu pri Kranju. Na njem so največ pozornosti namenili pogojem za okrevanje po epidemiji covida-19 ter uspešnemu okrevanju gospodarstev.

Na področju odporne in vključujoče družbe je slovensko predsedstvo v središče postavilo najranljivejše
Tega srečanja so se udeležili tudi predstavniki držav zahodnega Balkana in skupaj so sprejeli deklaracijo o zagotavljanju trajnostnega vključevanja mladih na trg dela. Na tej podlagi bodo države iz regije prejele evropska sredstva za izvajanje shem jamstva za mlade. “S tem smo odprli novo upanje za mlade na trgih dela teh držav,” je bil zadovoljen Cigler Kralj. Na področju odporne in vključujoče družbe je slovensko predsedstvo v središče postavilo najranljivejše v naši družbi in Cigler Kralj je izpostavil konferenco o jamstvih za otroke, na kateri je pozval k okrepitvi prizadevanj za zmanjšanje revščine in socialne izključenosti v EU. Udeleženci novembrske konference o človekovih pravicah za vse starosti so opozorili, da se človek stara že od rojstva naprej in ne šele v poznejših letih. V istem mesecu je potekala tudi konferenca o pravicah invalidov, na kateri so se zavzeli za krepitev multimodalne mobilnosti in dostopnosti, kar se zdi ministru ključno za večjo udeležbo in opolnomočenje invalidov v družbi.

Sara Bertoncelj