fbpx

Število prebivalstva v Sloveniji bo upadlo za 30 odstotkov! Razlog – sporno delovanje Maruše Gortnar in Tanje Salecl iz Sektorja za enake možnosti MDDSZ?

Foto: STA, LinkedIn

Najnovejše raziskave OZN o gibanju števila prebivalstva do leta 2100 so prinesle skrb vzbujajoče rezultate za našo državo. Poročilo Slovenijo posebej navaja kot tisto državo, katere prebivalstvo se bo bistveno zmanjšalo. Če je v Sloveniji še letos živelo 2.068.000 prebivalcev in jih bo leta 2030 živelo še 2.054.000, bo v naslednjih petdesetih letih sledil precej hiter upad – leta 2050 bo v državi živelo 1.942.000 prebivalcev, leta 2100 pa le 1.693.000 prebivalcev. Prebivalstvo Slovenije se bo ob tem glede na vse ostale države izredno hitro staralo.

Ena izmed največjih težav v Sloveniji je katastrofalna demografska slika, o kateri vladajoča radikalna elita namenoma molči, saj jo sama načrtno ustvarja. Gre namreč za temeljni program slovenske politične levice in njene civilne družbe, ki vključuje uničenje družine in naroda ter uvajanje takšnih socialnih programov, ki bodo drastično zmanjšali število slovenskega prebivalstva. Na konkretno vprašanje – zakaj se Slovenija sooča z vedno večjim upadanjem prebivalstva, je odgovor naslednji:

1. Slovenija je edina država na svetu, ki ima splav zapisan v ustavi, po katerem je legalizirano nasilje nad nerojenimi otroki. Od leta 1953 je bilo v Sloveniji, po zmernih ocenah, splavljenih več kot 700.000 otrok (prek kirurških in kemičnih splavov, abortivne kontracepcije, umetne oploditve itd.).

2. Slovenija je edina država na svetu, kjer je zunajzakonska zveza v vsem izenačena z zakonsko zvezo. Država omogoča zunajzakoncem, da se predstavljajo kot samohranilci in iz tega naslova pridobivajo več socialnih pravic (državna stanovanja, štipendije, otroške dodatke itd.). Ob tem pa je pomembno dejstvo – da s takšno politiko država promovira zunajzakonsko bivanje, v katerem se starši statistično redkeje odločajo za otroke kot poročeni pari.

3. Slovenija je država, kjer ekstremistična protidružinska politična levica spodbuja ločitev, s tem pa povzroča skokovito število otrok, ki velik del časa preživijo brez enega od staršev – ponavadi očeta. Prav tako se otroci iz ločenih družin težje odločajo za družinsko življenje, saj mnogi ne želijo ponoviti neuspeha svojih staršev.

4. Brezplačna kontracepcija. Slovenija je ena redkih držav v svetu, kjer je kontracepcija brezplačna. Samo od leta 1991 je država za eliminacijo otrok v našem narodu iz zdravstvene blagajne plačala več kot 160.000.000 evrov za kontracepcijo.

5. Obvezna protidružinska politika v osnovnih in srednjih šolah. V celotni izobraževalni vertikali v Sloveniji se mladim ne sme posredovati pozitivna družinska vzgoja. Namesto te imamo spolno vzgojo, ki temelji na promociji kontracepcije, splava, ločitve, homoseksualni ideologiji in sejanju predsodkov proti vsem, ki so mnenja, da je materinstvo in očetovstvo pozitivno.

6. Eksperimentiranje z zakonsko zvezo in družino. V letih 2009 in 2015 smo se v Sloveniji soočali z dvema napadoma radikalnih protidružinskih lobijev, ki so zahtevali ukinitev zakonske zveze moža in žene ter uvedbo eksperimentalnih skupin oseb, za katere je značilna nižja rodnost. Na dveh referendumih so državljani odločno zavrnili omenjena socialna eksperimenta.

Tanja Salecl in Maruša Gortnar: Glavni koordinatorici za državno protislovensko politiko?
Skriti Sektor za enake možnosti v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS (MDDSZ) je eden glavnih strateških centrov za promoviranje politik za zmanjšanje prebivalstva. Gre za urad, ki ga obvladujejo Anja Kopač Mrak, Maruša Gortnar in Tanja Salecl – radikalne feministke, ki pod pretvezo zavzemanja za enakost spolov, iz ozadja in daleč od oči javnosti, izvajajo socialno eksperimentiranje v Sloveniji (v njihovi ekipi so še: Pia Ažman, Jasna Jeram, Ana Klinar, Sonja Robnik, Sara Slana in Boštjan Vernik Šetinc).

Njihovo najnovejše delovanje je usmerjeno v prevzgojo slovenskih žensk, ki so po njihovem mnenju še preveč navdušene nad materinstvom in skrbjo za družino. V predlogu z naslovom “Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015–2020” je Tanja Salecl posebej izrazila zaskrbljenost nad ženskami, ki se veselijo otrok in hočejo skrbeti za otroke: “Kljub intenzivnemu sodelovanju žensk na trgu dela pa se tradicionalne predstave o vlogah spolov v zvezi z gospodinjskim delom in skrbjo za otroke ter druge odvisne člane in članice družine niso veliko spremenile.”

Prav tako je napovedala kontroverzne državne programe za prevzgojo žensk, ki hočejo biti matere: “Raziskave so pokazale, da prihaja do počasnejših sprememb glede delitev skrbi za otroke tudi zaradi trdovratnih predstav samih žensk o njihovi vlogi in ‘nenadomestljivosti’ kot mater, da so samo one primerne oz. bolj primerne za izvajanje nekaterih nalog. Zato moramo v prihodnje še več pozornosti nameniti ukrepom, ki bodo posvečeni odpravljanju stereotipov in kulturnih ovir, ki definirajo vloge spolov v družbi in družini.”

Potrebna je uvedba prodružinskih struktur v vse državne sisteme in družbene podsisteme!
Eden od ključnih ciljev nove slovenske politike je uvedba posebnih družinskih struktur, ki bodo pripravile in financirale programe za družini prijazno državo. Omenjene strukture morajo izdelati programe za pozitivno šolsko vzgojo in državno politiko, ki bo usmerjena k veselju nad otroki in vstopanju mladih v tiste oblike skupnega bivanja, ki imajo zadostno rodnost. Samo od tega je odvisna prihodnost naroda in države.

24kul.si