fbpx

Sumi financiranja terorizma obstajajo tudi v Sloveniji

Foto: epa

Dejstvo pa je, in to so že dokazale države Evropske unije, da so šli teroristi skozi Slovenijo z migrantskim valom in jih ni nihče ustavil. S tem je v primeru terorizma neodzivna vlada Mira Cerarja ogrozila celotno Evropo in tudi zato bi moral biti vsak že najmanjši sum financiranja terorizma v Sloveniji znak za rdeči alarm.

Direktor Urada RS za preprečevanje pranja denarja Darko Muženič je razkril, da zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma uveljavlja novo kategorijo kazni, in sicer “ko gre za sistematično kršitev zakona in takrat, ko to kršitev stori finančna institucija. Recimo v primeru, da gre za sistematično kršitev zakona, se lahko pravno osebo kaznuje z globo v višini 1 milijona evrov ali dvakratnega zneska premoženjske koristi, ki jo je s tem oseba pridobila, odgovorne osebe oziroma samostojni podjetniki se kaznujejo z globo do 500 tisoč evrov oziroma spet dvokratnega zneska, če pa tovrstne kršitve stori finančna institucija, je zagrožena globa 5 milijonov evrov ali 10 odstotkov skupnega letnega prometa.” 

“Ne pričakujemo, da bo tovrstnih kršitev dosti, ker se naši zavezanci zavedajo svojih obveznosti in jih že zdaj dosledno izpolnjujejo, ampak pač take so zahteve direktive, ki je bila prenesena.”

Kršitelje bodo “pribili” na sramotilno internetno stran Urada 
Poleg tega pa bodo na internetni strani Urada objavili tudi ime in priimek kršitelja ter njegovo kršitev. “Ta sankcija, objava, je omiljena s tem, da bo v primerih, ko bo kršitev odpravljena, Urad to tudi objavil, da je zadeva s tem sanirana,” pravi Muženič. Mi pa se sprašujemo, od kje Uradu predlog za tako visoke kazni? Vprašanje, na podlagi česa so določili višino kazni, smo naslovili tudi na Muženiča, vendar nam še ni odgovoril. Ob tem pa je zanimiv tudi pregled odvzema protipravne premoženjske koristi v letih 2014 in 2015 – lani le 108 tisoč evrov, leta 2014 pa kar 4,5 milijona evrov. Malo verjetno je, da bi se stopnja kriminala te vrste v le enem letu zmanjšala za več kot 4 milijone evrov, zato Muženič tudi ni mogel obrazložiti te razlike, ampak je dejal: “To je le statistika, ki jo imamo. Vprašati morate pravosodne organe.”

Vsak sum financiranja terorizma je znak za rdeči alarm
Spregovoril pa je tudi o financiranju terorizma ter razkril, kar so očitno nekateri želeli na vse pretege prikriti: da je Urad RS za preprečevanje pranja denarja prejel nekaj sumov financiranja terorizma tudi v Sloveniji. “Sumov financiranja terorizma je bilo le nekaj, le 2 ali mogoče 3. Smo tranzitna država, torej sreča naše majhnosti je, da nismo zanimivi, zato pa smo prisiljeni v tesno sodelovanje najprej znotraj države z vsemi deležniki in tudi v sodelovanje z drugimi državami in njihovimi organi odkrivanja pregona kaznivih dejanj. Po mojem mnenju nismo za financiranje terorizma tako zanimivi in ta problem ni tako pereč. Slovenija je še vedno varna država,” je še povedal. Dejstvo pa je, in to so že dokazale države Evropske unije, da so šli teroristi skozi Slovenijo z migrantskim valom in jih ni nihče ustavil. S tem je v primeru terorizma neodzivna vlada Mira Cerarja ogrozila celotno Evropo in tudi zato bi moral biti vsak že najmanjši sum financiranja terorizma v Sloveniji znak za rdeči alarm.

Marjanca Scheicher