fbpx

Tako poslujejo naše politične stranke. Najslabše gre spet Socialnim demokratom.

Foto: iStock

Računsko sodišče je prvič po spremembah Zakona o političnih strankah izvedlo revizije pravilnosti poslovanja političnih strank. Od 12 revidiranih strank sta pozitivno mnenje za poslovanje v letu 2014 dobili le Zavezništvo Alenke Bratušek (ZaAB) in zunaj parlamentarna SLS, ostale politične stranke pa so dobile mnenje s pridržkom.

Predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela ne preseneča, da sta samo dve revidirani politični stranki dobili pozitivno mnenje. Zadnja reforma zakonodaje s področja poslovanja političnih strank se je namreč izkazala za relativno neživljenjsko, saj je poslovanje strank zapletla. Državnemu zboru so že poslali predlog za spremembo zakonodaje. Stranke, ki pri poslovanju niso v celoti ravnale v skladu z zakonom in so zato od računskega sodišča dobile mnenje s pridržkom, so: SMC, SDS, DeSUS, SD, NSi, Trs, IDS, DSD, DL in PS.

SD je edina, od katere računsko sodišče zahteva predložitev odzivnega poročila. V njem mora stranka izkazati popravljalni ukrep za preklic izjave, naslovljene na DZ, o delitvi proračunskih sredstev za sofinanciranje političnih strank med SD in stranko Solidarnost na podlagi dogovora o skupnem nastopu na volitvah leta 2014. Strankam SMC, SDS, DL in PS je računsko sodišče izdalo tudi priporočila za izboljšanje poslovanja.

Kateri so glavni problemi strank?
Razlog za takšno stanje je po Veselu v letu 2014, ko so bile v Sloveniji državnozborske in lokalne volitve, zaradi česar je prihajalo do velikih problemov pri pretakanju sredstev s strankarskih računov na posebne račune volilnih kampanj.

Obenem pa se je izkazalo, da je nova zakonodaja zelo problematična, denimo, z vidika izrednih popustov in nefinanciranja pravnih oseb, stranke v svojih letnih poročilih tudi ne poročajo o vseh fizičnih osebah, ki so jim donirale. Revizija prispevkov fizičnih oseb se je izkazala za problematično zlasti tam, kjer se donatorji ne identificirajo s katerim od potrebnih podatkov, da bi računsko sodišča preverilo ustreznost takšnih donacij. Dodal je, da so tudi stranke tu v relativno velikih težavah, kako to preveriti.

Vesel je opozoril, da so prav vse stranke nezakonito pridobljene prispevke že nakazale v humanitarne namene. “Med revizijo smo uredili več, kot smo pričakovali, tako da so zdaj vse stranke seznanjene z načinom poslovanja,” je povedal.

Poslovna kultura strank se izboljšuje
Vesel je še poudaril, da je zakonodaja prinesla tudi nekaj dobrih rešitev. Med temi je naštel bistveno bolj resen način poslovanja strank, zlasti tistih, ki imajo manj izkušenj oziroma delujejo manj časa. Prinesla je tudi boljši način evidentiranja svojih obveznosti, sklepanja pogodb, evidentiranja članstva in poročanja.

Revizijo porabe javnega denarja določa zakon
Novela zakona o političnih strankah je v letu 2013 določila, da revizijo pravilnosti poslovanja strank, ki prejemajo sredstva iz državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti in so v preteklem letu prejele ali bile upravičene do prejema več kot 10.000 evrov teh sredstev, opravlja računsko sodišče. To mora v posameznem letu opraviti revizijo pravilnosti poslovanja najmanj tretjine omenjenih strank tako, da v obdobju štirih let opravi revizijo pri vseh teh strankah.

Pregledali so poslovanje strank iz obeh mandatov
Računsko sodišče lahko opravi tudi revizijo pravilnosti poslovanja stranke, za katero izvedbo le-te predlaga komisija za preprečevanje korupcije ali drug nadzorni organ. Tokrat je sodišče, ki nadzoruje porabo javnih sredstev, revidiralo stranke, ki so imele v letu 2014 poslance v DZ, in sicer tako tiste iz sklica pred kot tiste iz sklica po predčasnih volitvah.

M. P., STA