fbpx

[VIDEO] To je zakon, ki podjetnike sili v zaprtje dejavnosti

Foto: iStock

Marko Pogačnik, Matej Tonin in Bojan Dobovšek so spregovorili o zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Nekateri členi namreč samozaposlenim onemogočajo, da uživajo polno pokojnino in hkrati opravljajo dejavnost, s čimer sta oškodovani predvsem dve skupini podjetnikov.

Poslanec SDS Marko Pogačnik je na današnji novinarski konferenci opozoril, da je 32 poslank in poslancev – iz vrst SDS, NSi, nepovezanih poslancev ter oba poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti – vložilo zahtevo za oceno ustavnosti nekaterih členov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki “kršijo ustavna načela in temeljne človekove, socialne ter ekonomske pravice”.

Gre namreč za kršitev: enakosti pred zakonom in prepoved diskriminacije, kršitev pravice do zasebne lastnine in dedovanja ter kršitev pravice do socialne varnosti in pravice do pokojnine. Prav tako so poslanke in poslanci mnenja, da omenjeni členi pomenijo poseg v pravico do svobodne podjetniške pobude.

Zakon močno odstopa od pravnih praks v EU
Po besedah Marka Pogačnika ta zakon “onemogoča samozaposlenim, da uživajo polno stoodstotno pokojnino in hkrati opravljajo dejavnost, zakon pa tudi močno odstopa od pravnih praks, ki jih poznajo ostale države EU”. Po njegovih besedah je z omenjenimi členi zakona prizadeto predvsem podjetništvo, prav tako je “viden negativni odnos vlade Mira Cerarja do podjetništva”.

Mnogi podjetniki so zaradi nove zakonodaje prisiljeni zapreti dejavnost
“Dejstvo je, da je podjetnikom onemogočena hkratna zaposlitev in prejemanje pokojnine,” je pojasnil poslanec SDS. Pri tem je izpostavil primer razlikovanja statusa po posameznih poklicih. “Upokojeni profesorji lahko tako še vedno delajo po avtorskih pogodbah, medtem ko je verjetno nespametno, da bi podjetniki po avtorskih pogodbah polagali parket,” je dejal Pogačnik. Pri tem je opozoril še na posledico, da je bila zaradi nove zakonodaje večina podjetnikov primorana zapreti svojo dejavnost, “podatke o tem pa smo pridobili od Obrtne zbornice Slovenije”.

Poslanci so prepričani, da sta s tem zakonom prizadeta tako zasebni kot javni sektor, saj se s takšnim načinom po njihovem mnenju zmanjšujejo vplačani prispevki v pokojninsko in zdravstveno blagajno. Menijo tudi, da se s tem posledično zmanjšuje tudi sama potrošnja. Poslanec SDS je nazadnje še dejal, da “od ustavnega sodišča pričakujemo, da bo našo zahtevo obravnaval prednostno, in predlagamo, da se omenjeni členi Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju črtajo”.

N. K.