fbpx

Ustavna sodnica Dunja Jadek Pensa v zadevah Banke Slovenije, ki jo zastopa odvetniška družba Jadek & Pensa, večkrat delovala v konfliktu interesov!

Srečko Jadek, Dunja Jadek Pensa in Pavle Pensa. (Foto: Jadek & Pensa, STA)

Ali smo priča najbolj nestrokovni sestavi Ustavnega sodišča, se sprašuje del slovenske javnosti, ki spremlja hude strokovne napake nekaterih ustavnih sodnikov? V lanskem letu se je v aferi konflikta interesov znašel Matej Acceto. Zaupanje v eno najpomembnejših sodnih institucij v državi pa so sedaj še dodatno načeli ustavni sodniki Rok Čeferin, Marijan Pavčnik in Dunja Jadek Pensa. Slednja se je v konfliktu interesov znašla, ko je Banko Slovenije zastopala Odvetniška družba Jadek & Pensa. Osrednja partnerja družbe sta brat ustavne sodnice, Srečko Jadek in soprog ustavne sodnice, Pavle Pensa. Družba, po besedah Tadeja Kotnika, velja za hišno odvetniško družbo Banke Slovenije, a na Erarju ni zabeležen niti cent porabe davkoplačevalskega denarja za usluge te odvetniške družbe. Iz Banke Slovenije so nam posredovali podatek, da so s odvetniško pisarno Jadek & Pensa v preteklosti plačali za storitve Jadek & Pensa 28 tisoč evrov. Sami v Eraru niso zavedeni, saj kot centralna banka niso zavezanec za posredovanje podatkov o transakcijah v aplikacijo Erar, vsa javna naročila in z njimi povezane pogodbe Banke Slovenije pa si je lahko ogledati na spletni strani E-naročanje.si. Ali je prišel čas, da se v Sloveniji spremeni zakonodaja in bodo ustavni sodniki zaradi konflikta interesov odgovarjali ter na poziv poslancev in poslank predčasno končali mandat?

Ustavno sodišče se v tem trenutku nahaja na zelo nizki točki. Zaradi hudih napak, ki so jih storili ustavni sodniki Matej Acceto, Marijan Pavčnik, Rok Čeferin in Dunja Jadek Pensa bi si zaslužili, da predčasno zaključijo mandat. Med omenjeno druščino se bo v kratkem poslovila le Dunja Jadek Pensa, ki je lani zaključila mandat, a še vedno čaka na svojega naslednika, saj državni zbor v več poskusih ni uspel izglasovati novega ustavnega sodnika.

Kot smo že poročali, je močno zaznamovan ustavni sodnik, ki se je poleg konflikta interesov v primeru odvetniškega kandidata Petra Kodriča, znašel tudi v primeru neizločitve v postopku, kjer je kot stranka nastopila RTV Slovenija. Javni zavod že od aprila 2015 nakazuje mesečne pavšale v višini 4207 evrov odvetniški družbi Čeferin. Rok Čeferin je po uradnih podatkih še vedno 21-odsotni lastnik svoje odvetniške pisarne.

Odvetniška pisarna Jadek & Pensa zastopa Banko Slovenije
Sedaj pa je z dokumenti in dejstvi samostojni novinar Bojan Požar razkrinkal Dunjo Jadek Pensa. V kratkem bo predstavil še štiri primere konfliktov interesa omenjene ustavne sodnice. Vse nepravilnosti Jadek Pensove je v posebnem pismu, poslanem tudi na ustavno sodišče, razkril nekdanji kolumnist Financ Tadej Kotnik. Odhajajoča ustavna sodnica se je večkrat znašla v konfliktu interesov, ko je odločala o primerih Banke Slovenije. Osrednjo bančno institucijo je zastopala odvetniška družba Jadek & Pensa. Dunja Jadek Pensa pa je žena Pavla Pense in sestra Srečka Jadka.

https://twitter.com/BojanPozar/status/1372442423054458882

 

Prav primer ustavne sodnice Dunje Jadek Pensa kaže na to, kako so odgovorni na Ustavnem sodišču večkratne strokovne napake preprosto prikrivali, že od aprila 2018. Konfliktna sodnica je hotela odločati v zadevah Up-729/16 in Up-55/17, kjer je šlo za odločanje o ravnanju Banke Slovenije v primeru podrejencev. A je 19. aprila 2018 zjutraj, pred sejo prišlo pismo Kotnika pod oznako nujno, v katerem je dokumentiral pretekle odločitve Jadek Pensove v primerih Banke Slovenije. To smo razkrili tudi sami, ko smo opisali, da so jo nekateri ustavni sodniki umaknili iz odločanj o Banki Sloveniji, a jo je takrat pokril tedanji predsednik ustavnega sodišča Miroslav Mozetič. Prav zaradi Kotnikovega pisma, so ji sodniški kolegi na US predlagali, naj ne odloča več v teh zadevah. Novico je sprejela z veliko mero nejevolje in jeze. Kasneje pa v teh dveh zadevah ni sodelovala.

Morebitno nadaljevanje afere lahko sproži kratek pregled podatkov na Erarju, kjer transakcije med Banko Slovenija in odvetniško družbo Jadek & Pensa, niso zabeležene. Od leta 2003 pa do sedaj je odvetniška pisarna prejela že več kot osem milijonov evrov davkoplačevalskih sredstev. Glede na to, da Kotnik v pismu navaja, da je Jadek Pensa prejela od Banke Slovenije na tisoče evrov za svoje delo, bi to moralo biti revidirano in zabeleženo. Vprašanje smo poslali na Banko Slovenije, da nam pojasnijo vzrok skrivanja javnega podatka. Iz Banke Slovenije so nam sporočili, da kot centralna banka ni zavezanec za posredovanje podatkov o transakcijah v aplikacijo Erar, vsa javna naročila in z njimi povezane pogodbe Banke Slovenije pa so razvidna na spletni strani https://www.enarocanje.si/. V Banki Slovenije z odvetniško pisarno Jadek & Pensa v zadnjih dveh letih nismo sodelovali, prav tako z omenjeno pisarno nismo imeli sklenjene pogodbe o stalnem sodelovanju. Nazadnje smo račun za njihove storitve v vrednosti nekaj več kot 3.000 evrov poravnali v začetku leta 2019. Z njimi smo sodelovali še v dveh letih pred tem (v skupni vrednosti okoli 28.000 evrov). Pred letom 2017 s to odvetniško pisarno nismo sodelovali.

V nekaterih primerih se ni izločila in je celo glasovala v prid Banki Slovenije
Kotnik v pismu navede primere, iz katerih se ni izločila sedaj odhajajoča ustavna sodnica. Izločiti bi se morala v oceni ustavnosti izbrisanih določil ZBan-1 (zadeva  opr. št. U-1-295/13), kjer je sodelovala v ključni odločitvi o nezadržanju izvrševanja in glasovala za odločitev v korist Banke Slovenije. Zelo očitno se ni nameravala izločiti niti iz končne odločitve, dne 16. oktobra 2016, saj je bila izločena šele na pisni predlog vložiteljev ustavne pobude. V nadaljevanju razkrije, da je bila podpisnica sklepa z dne, 25. januarja 2016, v katerem je mimo plenarne obravnave zavržena Kotnikova pritožba v primeru izpodbijanja vpisa izbrisa obveznic takratne Banke Celje. Ob koncu pisma Jadek Pensovo razkrinka še enkrat, ko se ni izločila niti pri odločanju o zahtevi Banke Slovenije za oceno ustavnosti novele Zakona o Banki Slovenije (opr. št. U-1-168/17), kjer je bila odločitev v korist Banke Slovenije (sklep opr. št. U-4-168/17-19 z dne 20. decembra 2017) sprejeta s preglasovanjem, pri čemer je Dunja Jadek Pensa oddala glas v korist Banke Slovenije. Novinar Bojan Požar je že najavil, da bo v kratkem predstavil še štiri primere konflikta interesov, ki jih je zagrešila Dunja Jadek Pensa.

Dobri poznavalci odvetniške scene v Sloveniji zagotavljajo, da spada odvetniška družba Jadek & Pensa med najmočnejše odvetniške pisarne v Sloveniji. Pisarna je vedno slovela po velikih klientih. Osrednji mediji so v zadnjih dneh pričeli pisati o tematiki stečajev. Tudi avtor teh vrstic ga bo v kratkem pripravil, a je zanimiva vloga Srečka Jadka pri nastanku insolvenčne zakonodaje. Tako naj bi bil član strokovne skupine za spremembo insolvenčne zakonodaje in ob enem tudi zastopnik Merkurja v prisilni poravnavi. Merkur je takrat lahko naredil ponovno prisilno poravnavo le ob spremembi sporne zakonodaje, ki jo je pomagal pripravljati brat ustavne sodnice Dunje Jadek Pensa.

Poznavalci zatrjujejo, da je prav Merkurju najbolj koristila sprememba zakonodaje, ki jo je pomagal soustvariti vplivni odvetnik Srečo Jadek. Sprašujejo tudi slovensko javnost, kako tu ni nobenega konflikta interesov, neznano kam izgine več milijonov evrov, “a smo vsi zadovoljni.  V glavnem nima problema početi zelo umazane zadeva.”

Ustavni sodniki Matej Acceto, Rok Čeferin in Marijan Pavčnik so se pri svojem delu ujeli v konflikt interesov. (Foto: Ustavno sodišče RS)

Afere se vrstijo, ali je čas za spremembo zakonodaje?
Ministrstvo za pravosodje bo moralo resno premisliti, ali obstaja možnost odpoklica ustavnih sodnikov v primeru hudih strokovnih napak. Prav aktualna sestava US se je velikokrat znašla v resno spornem konfliktu interesov. Vsi primeri, ki so jih predstavili manjšinski predstavniki medijskega prostora, so bili podprti z dokazi in dejstvi. Funkcija ustavnega sodnika je, ne glede na napake, varna in nedotakljiva. Odkriti primeri dajejo misliti, da so spremembe zakonodaje za t.i. odpoklic ustavnega sodnika, nujne.

Zakaj na Erarju ni nobenih javnih podatkov o zaslužkih odvetniške družbe Jadek&Pensa? (Foto: Erar)

Pismo Tadeja Kotnika o dokazanem konfliktu interesov ustavne sodnice Dunje Jadek Pensa. (Foto: Posnetek zaslona-Požareport)

Tadej Kotnik je poslal pismo že leta 2018. (Foto: Požareport)

Luka Perš