Veliki polom Anje Kopač Mrak: Je sploh primerna za državno sekretarko?!

Anja Kopač Mrak (foto: STA)

Ali Vlada RS meni, da je dr. Anja Kopač Mrak, ki je bila v prejšnji vladi odgovorna za pripravo in izvajanje novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, primerna za opravljanje funkcije državne sekretarke tokratne vlade?

Podpredsednik državnega zbora in poslanec SDS Jože Tanko je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z delom centrov za socialno delo. V njem je spomnil, da je bil decembra 2017 sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G), ki je predvidel uvedbo mesečnega informativnega izračuna do 1. januarja 2019 in uvedbo masovnega avtomatičnega informativnega izračuna do 1. septembra 2019. Zakon je bil predstavljen kot dosežek takratne ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bo razbremenil prosilce vlog. V zvezi s tem so nastali tudi stroški za informacijske storitve.

Po volitvah v Državni zbor RS je bila nova ministrica primorana pripraviti zakon, s katerim so to informatizacijo socialnih storitev z namenom avtomatizacije odložili za nedoločen čas, saj informacijski sistem še ni bil pripravljen za uporabo v roku in na način, kot ga je določil zakon. Posledica tega je bila, da so pri izdaji odločb za štipendije, otroške dodatke in druge prejemke nastale velike zamude, ki so v tem času izrazito vplivale na finančni položaj socialno najšibkejših, med drugim tudi mladoletnih otrok.

Tanko je v zvezi s tem na Vlado RS naslovil več vprašanj:
1. Kolikšni so bili do sedaj celotni stroški storitev (informatizacija, promocija, zaposlitev novih kadrov …) za izvedbo avtomatizacije, kot je bila predvidena z ZUPJS-G, in kateri so ti stroški?
2. Kolikšni bodo še predvideni nadaljnji stroški in kdaj bo informatizacija izvedena, kot je bila predvidena z ZUPJS-G?
3. Kdo je subjektivno odgovoren, da informativni izračuni in avtomatizacija, kot jo je predvidel ZUPJS-G, niso bili izvedeni?
4. Kdo je objektivno odgovoren, da informativni izračuni in avtomatizacija kot jo je predvidel ZUPJS-G, niso bili izvedeni?
5. Ali Vlada RS meni, da so osebe na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki so predlagale ZUPJS-G, vodile postopek njegove implementacije ter zamudile zakonsko določene roke, ker postopek implementacije ni bil učinkovit, primerne za opravljanje imenovanih funkcij v Vladi RS in na ministrstvu?
6. Kakšne sankcije so doletele tiste, ki so pri izvedbi avtomatizacije po ZUPJS-G sodelovali na strani ministrstva, in tiste, ki so na strani zunanjega izvajalca, zaradi tega, ker avtomatizacije po ZUPJS-G ni mogoče izvajati?
7. Takratna ministrica, sedaj državna sekretarka Vlade RS dr. Anja Kopač Mrak je bila v skladu s 17. členom zakona o vladi  odgovorna za pripravo in izvajanje ZUPJS-G, ki ga je v javnosti predstavljala kot izjemen dosežek na področju socialnih storitev. Ali Vlada RS meni, da je takšna oseba primerna za opravljanje funkcije državne sekretarke? 

J. G.