fbpx

Vlada na dopisni seji natančneje določila pogoje glede cepljenja!

Cepivo za Covid-19. (Foto: Pixabay)

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela štiri odloke, povezane z obvladovanjem epidemije COVID-19, v katerih se glede ukrepov ohranja enake izjeme kot doslej, natančneje pa so določeni pogoji glede cepljenja.

Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom določajo omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

Cepivo podjetij Pfifer in BioNTech. (Foto: epa)

Z odlokom se ohranjajo enake izjeme kot so določene v veljavnem odloku, pri čemer se glede cepljenja zoper COVID-19 določa, da osebam in potrošnikom ni treba opraviti testiranja, če imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Odlok začne veljati 20. februarja 2021 in velja do 26. februarja 2021.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov

Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije 11. februarja 2021, prepovedala obratovanje vseh žičniških naprav za prevoz oseb z izjemami nujne oskrbe, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter inšpekcijskih služb. Dovoljeno je obratovanje žičniških naprav pod pogojem bodisi, da upravljavec žičniške naprave zagotovi hitro testiranje v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče oziroma, da se upravljavcu naprav s strani uporabnika predloži negativni test na COVID-19, ki ni starejši od sedmih dni. V odloku je določeno, da se kot dokazilo poleg hitrih testov upoštevajo tudi PCR testi. Prepoved uporabe žičniških naprav ne velja za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov ter otroke v spremstvu staršev, do vključno 12. leta starosti.

Ta odlok določa tudi izjeme in način dokazovanja za osebe, ki so prebolele COVID-19, ali so bile cepljene. Negativni test ni potreben za osebe, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Predložitev negativnega rezultata testa tudi ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov. Negativni test tudi ni potreben za vse druge uporabnike, ki imajo dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma AstraZeneca najmanj 21 dni, šteto od prejema prvega odmerka cepiva. Predložitev negativnega rezultata testa prav tako ni potrebna za uporabnike s potrdilom o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev. Enako velja tudi za osebje, ki je v stiku s potrošnikom oziroma uporabnikom žičniških naprav. Upoštevajo se potrdila o testiranju oziroma dokazila o cepljenju, ki so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Foto: EPA

Za voznike avtotaksi prevozov je določeno, da mora voznik predhodno opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali s testom HAG in imeti negativen rezultat testa, ki ni starejši od 72 ur.

Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem in železniškem prometu se izvaja v skladu z modeli osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v počitniškem režimu dokler poteka izobraževanje na daljavo. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v registriranem obsegu, ko se v šolah izvaja pouk za učence katerekoli starostne skupine. Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z vsemi vrstami žičniških naprav se izvajajo v skladu z določili tega odloka in priporočili NIJZ ter se tudi s tem predlogom odloka ne spreminjajo, s 15. 2. 2021 se je uveljavil celoten vozni red potniških vlakov.

Odlok začne veljati 20. februarja 2021 in velja do 26. februarja 2021.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Spremembe odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremembe se nanašajo na določanje izjem pri tedenskem testiranju. Natančneje je tudi določeno, kdaj testiranja ni treba opraviti, če so bili zaposleni že cepljeni.

Foto: STA

Na podlagi zadnje ocene Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 se je Vlada Republike Slovenije odločila za podaljšanje veljavnosti odloka, ki je sprejet na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem tudi ukrepov v tem odloku. Podaljšanje veljavnosti je pripravljeno v obliki spremembe končne določbe. Tako ukrepi veljajo do 26. februarja 2021.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je vlada sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. S tem odlokom se do 26. februarja 2021 podaljša veljavnosti obstoječega odloka, prav tako pa se v skladu z dogovorom na seji vlade, ki je potekala 17. februarja 2021, uskladijo tudi obdobja in dikcije v zvezi dokazili glede cepljenja.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo