fbpx

Vlada pripravlja bone za nakup računalniške opreme za dvig digitalne vključenosti prebivalstva

Foto: iStock / Montaža Demokracija

Služba vlade za digitalno preobrazbo je v petek objavila osnutek zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Med drugim je z zakonom predvidena uvedba digitalnega bona, ki ga bodo lahko upravičenci uporabili za nakup računalniške opreme. Bon za nakup v zakonu določene računalniške opreme bo glede na osnutek vreden 150 evrov, deležni ga bodo otroci zadnjega razreda osnovne šole, dijaki srednjih šol, študenti naravoslovnih in tehniških študijskih programov ter pripadniki ciljnih skupin odraslih in upokojencev, ki se bodo v letu 2022 udeleževali subvencioniranih izobraževalnih programov.

Služba vlade za digitalno preobrazbo je v petek na spletni strani eUprave objavila osnutek zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, katerega namen je povečanje digitalne vključenosti prebivalstva in primerjalnega napredka digitalne razvitosti gospodarstva in družbe. Med drugim je predvidena uvedba digitalnega bona za nakup računalniške opreme, poroča Maribor24.

Digitalna vključenost sloni na štirih stebrih – dostopnosti in razpoložljivosti informacijsko-komunikacijske infrastrukture in digitalnih storitev, aktivnega državljanstva v informacijski družbi, zaupanja in občutka varnosti ter digitalnih kompetenc, pri čemer se predlog zakona usmerja predvsem v pridobivanje in krepitev digitalnih kompetenc ter poznavanje prednosti digitalnih tehnologij in storitev, piše v trenutnem osnutku.

Foto: Pixabay

Cilji predlaganega zakona so krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepitev zaupanja v digitalne tehnologije, spodbujanje zanimanja za tehniška znanja, še posebej na področju digitalnih tehnologij (računalniško programiranje, robotika, umetna inteligenca in podobno), krepitev razumevanja o digitalnih tehnologijah in njihovi odgovorni ter varni uporabi.

Cilj zakona je dvigniti nivo digitalnih kompetenc državljanov
Med cilji so tudi pridobivanje in dvig ravni osnovnih digitalnih kompetenc prebivalstva, da bi imelo osnovne digitalne kompetence do leta 2028 vsaj 80 odstotkov prebivalstva v Sloveniji, starega med 16 in 74 leti, dvig usposobljenosti za uporabo digitalnih kompetenc višjih ravni zahtevnosti, povečanje zanimanja za srednješolske, višješolske in visokošolske programe, ki vključujejo specialne digitalne kompetence, in zmanjševanje razlik med spoloma na tem področju. Želja sta tudi dvig podjetnosti v povezavi z digitalnimi kompetencami in razvoj na digitalnih kompetencah temelječega podjetništva.

Digitalni boni za nakup računalniške opreme
Med ukrepe promocije digitalnih kompetenc, digitalnih tehnologij in njihove rabe spadata naročanje izobraževalnih in promocijskih kampanj ter subvencioniranje promocijskih projektov. Medtem se bo nakup računalniške opreme po predlogu spodbujal z digitalnim bonom. Vlada bo z uredbo določila ciljne skupine, morebitne posebne pogoje za njegovo pridobitev, vrednost in čas veljavnosti vsakokratnega digitalnega bona, računalniško opremo, nakupu katere je vsakokratni digitalni bon namenjen, in druge podrobnosti.

Foto: Pixabay

Bon za nakup v zakonu določene računalniške opreme bo glede na osnutek zakona vreden 150 evrov, deležni ga bodo otroci zadnjega razreda osnovne šole, dijaki srednjih šol, študenti naravoslovnih in tehniških študijskih programov ter pripadniki ciljnih skupin odraslih in upokojencev, ki se bodo v letu 2022 udeleževali subvencioniranih izobraževalnih programov.

Sara Rančigaj