fbpx

Vojaki: Še prosili nas bodo, da ostanemo v Slovenski vojski!

»Nadomestila za prepoved stavke tako ali tako ne prejemamo in na dnu, kjer se nahajamo, nas sankcioniranje, v kolikor se za stavko odločimo, ne more prizadeti, saj nas je velika večina pred tem, da damo odpoved, in še prosili nas bodo, naj vendarle ostanemo v slovenski vojski,« so zapisali na spletni strani sindikata Ministrstva za obrambo RS.

Sindikat MORS-a ni podpisal zadnjega dogovora vlade s sindikati, saj v tem dogovoru ni njihovih zahtev, ki so jih izrazili v obliki treh dopisov. Trdijo, da iz sklenjenega dogovora izhaja, da vlada nima nobenega namena ustrezno poplačati vojake za njihovo delo – zapisali so, da je Cerar zlorabil njihovo zaupanje. Od predsednika vlade zahtevajo, da uresniči svoje predvolilne obljube in uredi kaotične razmere, ki trenutno vladajo v obrambnem sektorju. Njihove zahteve, naslovljene na Cerarja, objavljamo v celoti.

ZAHTEVAMO:

– Takojšnje spremembe v ZSPJS in uvrstitve novih dodatkov, kot je opredeljeno v omenjeni zahtevi iz prve alineje (priloga 1 te zahteve);

– primerljivost plače vojaka s plačo drugih vojakov, ki so članice EU;
– popravek vseh izkazanih anomalij v dopisu (priloga 1);
– uresničevanje zakonskih določil pri delu preko polnega delovnega časa;
– ureditev načina obračuna potnih stroškov;
– povečanje dodatka po 59. čl. ZSSlov na 30 %;
– sklenitev kolektivne pogodbe za obrambni resor.

Podpora policistom
Kot je znano, vojaki po zakonu svojih zahtev za razliko od ostalih uslužbencev v javnem sektorju ne morejo izraziti v obliki stavke. Zato so se odločili, da bodo podprli stavko in stavkovne zahteve policistov – seveda v upanju, da se bodo na vladi spomnili tudi na njih.

Bodo vojaki prekršili zakon in stavkali?
V kolikor na obrambnem področju ne bo prišlo do zahtevanih sprememb, bodo vojaki prisiljeni uporabiti zakonska sredstva, ki so jim na voljo, a so se jim zaenkrat odrekli. Trdijo, da bodo začeli izkoriščati možnost bolniškega staleža zaradi preobremenjenosti, koristiti 185. člen Zakona o delovnih razmerjih, nekateri pa grozijo tudi z odhodom iz vojske.

Ž. K.