fbpx

Vrhovno sodišče odločilo: Odvzem velenjskih dečkov je bil nezakonit. Bo ministrica Kopač Mrakova odstopila?

Anja Kopač Mrak (Foto: STA)

Sem zelo vesel! Vrhovno sodišče je odločilo, da se mora končati trpljenje in krivica koroških fantkov in starih staršev. Pričakujem, da bosta fantka v najkrajšem času pri starih starših ter da socialne službe in ministrica ne bodo izigravale odločitve vrhovnega sodišča,” je o odločitvi vrhovnega sodišča o nezakonitosti odvzema koroških dečkov dejal predsednik Gibanja za otroke in družine Aleš Primc. Gibanje za otroke in družine je ves čas od začetke afere opozarjalo nezakonitosti v tem primeru. Nazadnje tudi na nedeljskem taboru, kjer je bila zahteva za vrnitev koroških dečkov starima staršema, ena od zahtev taborske deklaracije.
Vrhovno sodišče je v današnji javni razglasitvi sodbe v zvezi s pritožbama Centra za socialno delo (CSD) Velenje in zastopnika babice dečkov iz Velenja navedlo, da je bil odvzem dečkov iz vrtca nezakonit ter da so bile njuni babici, pri kateri sta živela do odhoda k rejnikom, kršene ustavne pravice. Otroka za zdaj ostajata pri rejnikih.
Vprašanja o odgovornosti za odvzem koroških dečkov smo poslali tudi na ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti ter varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer. Na odgovore še čakamo.

CSD Velenje ukrepalo brez vednosti staršev
Center za socialno delo Velenje je brez tega, da bi bili stari starši seznanjeni (pri katerih sta po tragediji v družini po izgubi matere bratca živela), 30. marca letos oba otroka iz vrtca dalo v varstvo rejnikom.

Upravno sodišče v Mariboru vložilo tožbo
Odvetnik babice odvzetih otrok Velimir Cugmas, je na Upravno sodišče v Mariboru vložil tožbo, s katero je zahteval ugotovitev, da je CSD Velenje s tem dejanjem ravnalo proti zakonu in tako posegel v otrokove pravice. Obenem je zahteval izdajo začasne odredbe, v skladu s katero bi se dečka do pravnomočnosti odločitve vrnila k dedku in babici, torej vrnitev v prvotno stanje.

Z odvzemom so bile kršene človekove pravice
Upravno sodišče v drugem največjem slovenskem mestu je 11. maja letos razsodilo, da so bile z odvzemom otrok grobo kršene ustavne, pa tudi človekove pravice njuni babici, in sicer do družinskega življenja, medtem ko ni želelo ugoditi zahtevi, da se otroka do pravnomočnosti odločitve vrneta k babici in dedku, marveč je glede tega obljubilo posebne postopke.

Pritožila sta se oba zastopnika
Na odločitev upravnega sodišča sta se na vrhovno sodišče – to v nadaljnjih postopkih odloča glede pritožb v zvezi s sodbami upravnih sodišč, pritožila odvetnika tako Centra za socialno delo Velenje kot tudi babice otrok.

“V Gibanju za otroke in družine smo presrečni, da je tudi Vrhovno sodišče ugotovilo, da je bil odvzem fantkov starima staršema nezakonit ter da so bile kršene tako pravice fantkov kot starih staršev. To pomeni, da se morata fantka čimprej vrniti domov k starima staršema. Od socialnih služb in ministrice pričakujemo, da ne bodo izigravali odločitve Vrhovnega sodišča in bodo omogočili, da bosta otroka čimprej doma pri starih starših. Pričakujemo, da se bodo vsi vpleteni za zlorabe funkcij opravičili ter fantkoma, ki so ju po krivici iztrgali iz naročja starih staršev, iz svojih žepov izplačali primerno odškodnino, za vse gorje, ki so jim ga povzročili.”

Borut Pogačnik nedavno že zatrdil, da tega niso počeli niti nacisti
Pred časom je na seji Komisije za peticije in za človekove pravice ter enake možnosti, ki je vzela v obravnavo odvzem teh otrok starim staršem, brez zadržkov komentiral dogodek tudi psihoterapevt Borut Pogačnik, ki je zatrdil, da je bil odvzem zločin, vlado pa za označil za “koalicijo zla”. “To, kar se dogaja sedaj, pa niso počeli niti v nacistični Nemčiji niti v stalinistični Sovjetski zvezi,”  je še navedel.

Za odvzemom ne stojijo nobeni pravni argumenti
Obenem je navedel tudi, da za tovrstnimi zločinskimi dejanji ni nikakršnih strokovnih argumentov. Ob tem je izpostavil dvojna merila ministrice, ki je v eni od oddaj povedala, da so njeni otroci v varstvu starih staršev, medtem ko preostalim starim staršem, kot se zdi ne zaupa. Obenem je vse poteze države označil za izredno škodljive, saj znajo imeti psihološke in vedenjske posledice na otroka, ko bosta odrasla.

Kdo bo odgovoren za to, če postaneta kriminalca?
“Lahko bosta zagrešila kakšno kaznivo dejanje, saj je to položena pot, ki vodi v deviacijo, če se k zadevi ne pristopi strokovno,” še navaja strokovnjak. Zgrožen pa je tudi zaradi obiskov obeh otrok, ki so dovoljeni le enkrat mesečno, o čemer pravi: “Ljudje božji, še v zaporih se lahko obiskujejo enkrat na teden. To je zločin, ki ga je storila država, zato je proti takšnim dejanjem nujno protestirati in jih preprečiti, saj smo vsi soodgovorni.”

To je velika sramota za našo državo!
Za Pogačnika je to dejanje nekaj povsem nezaslišanega: “Kako lahko nekdo prepreči stik otroka, ki hrepenita po stiku z bližnjimi?” V zvezi s tem, je tudi povedal, da ga je sram takšnih poslancev, in ki jih tudi on financira ter od njih zahteval odstop. “Jaz te koalicije ne priznavam,” je še dejal.

Gre za koalicijo zla!
Že omenjeni strokovnjak je še navedel, da zaradi tega primera ta koalicija ne more ponuditi ničesar moralnega, pa tudi ničesar takšnega, kar bi doprineslo k boljši družbi: “Mi moramo imeti boljšo družbo in to zahtevamo, zaradi uresničitve te države, ki jo imamo. Dečka morata imeti stike s starimi starši vsak teden. To, kar se dogaja sedaj, pa niso počeli niti v nacistični Nemčiji niti v stalinistični Sovjetski zvezi.”

Vrhovno sodišče o vsebini ni odločalo
“Vrhovno sodišče je v postopku izdaje začasne odredbe zavrnilo pritožbo, zoper katero sem izpodbijal sklep prvostopenjske sodbe in v katerem mi ni ugodilo pri izdaji začasne odredbe, ki je vsebinska – da bi morala otroka nemudoma takoj k babici do pravnomočnosti zadeve,” je odločbo vrhovnega sodišča komentiral odvetnik starih staršev ugrabljenih dečkov Velimir Cugmas. Odvetnik se je razveselil dejstva, da vrhovno sodišče navkljub vsemu v odločitvi pove, da je “osmi člen konvencijske pravice razmerja med babico in vnukom ključen, kar je zelo dobro.” je še dejal omenjeni zastopnik ter pristavil: “Dobro je tudi, da je takoj odločeno, da se lahko pritoži na ustavno sodišče. Upam, da bo zadeva rešena prioritetno in da bo odločeno do 15. julija,” doda Cugmas.

Bodo letele glave?
Ob razsodbi omenjenega sodišča se je že pred časom domnevalo, da bi tovrstna odločitev lahko ogrozila pozicijo ministrice Anje Kopač Mrak. Sedaj je prišla ura resnice. Številni na socialnih omrežjih namreč zahtevajo, da mora premier Miro Cerar nemudoma odstaviti ministrico. Prav tako bo morala velik del odgovornosti nase prevzeti varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in celoten aparat strokovnjakov različnih družboslovnih smeri, ki so vseskozi stali za odvzemom nedolžnih otrok. Gre namreč za hudo sramoto, ki ima za posledico hude kršitve otrokovih pravic, ki si jih stroka ne bi smela nikoli privoščiti.

Obrazložitev sodbe vrhovnega sodišča:
Vrhovno sodišče je danes pravnomočno odločilo, da je bilo z odvzemom vnukov poseženo v ustavno varovano pravico tožnice do družinskega življenja. Vrhovno sodišče v tem upravnem sporu ni moglo odločiti o tožbenem zahtevku, da se mladoletna otroka namestita v rejništvo na dom tožnice oziroma starih staršev, vendar pa odločitev po vsebini razlogov pomeni ustrezno podlago za ureditev bodočih razmerij med tožnico in vnukoma.

Vrhovno sodišče se je v senatu upravnega oddelka, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki predsednik Peter Golob, poročevalec Erik Kerševan in član senata Marko Prijatelj, za namen zagotovitve poštenega postopka ter zato, da se glede na nujnost in naravo zadeve postopek ne bi po nepotrebnem podaljševal, odločilo za izvedbo pritožbene obravnave ter sodbo javno razglasilo. Sodišče je potrdilo izpodbijano sodbo Upravnega sodišča RS, v utemeljitvi pa izpostavilo pravno relevantna vprašanja za nadaljnje urejanje rejniških odnosov med starimi starši in mladoletnimi otroki.

Kot je senat poudaril v obrazložitvi razlogov sodbe, je razmerje med otroci in njihovimi starimi starši varovano z Ustavo in Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pravico otrok do starih staršev, pa tudi pravico starih staršev do otrok, je treba varovati ne le pred posegi države temveč tudi z aktivnim ravnanjem in skrbjo državnih organov. Razmerje med starimi starši in njihovimi vnuki (oziroma med mladoletnimi otroci in njihovimi bližnjimi sorodniki) lahko nastane in obstoji tudi brez predhodno izdanih pravnih aktov pristojnih organov. Čeprav je drugačno kot razmerje med starši in otroci in uživa manjšo stopnjo pravnega varstva, lahko pride do posebnega izraza v primeru, če so mladoletni otroci ostali brez skrbi svojih staršev, kar je podano prav v konkretnem primeru.

Tožena stranka, CSD Velenje, je nezakonito posegla v pravico tožnice do družinskega življenja zato, ker je bilo sporno dejanje izvršeno pred odločitvijo pristojnega ministrstva o vlogi tožnice za dovoljenje za opravljanje rejništva za mladoletna otroka, njuna vnuka. Vrhovno sodišče ni moglo odločiti, da se mladoletna otroka ponovno namestita na dom tožnice, saj ta zahtevek po vsebini presega možnost odprave posledic nastale kršitve ustavne pravice tožnice.

Sodišče je v razlogih sodbe poudarilo, da se otroci lahko skladno z zakonom dodelijo v rejništvo starim staršem samo na podlagi ustreznega dovoljenja, ki pa je bilo tožnici s strani ministrstva zavrnjeno. V tem sporu pa Vrhovno sodišče glede na zakonske omejitve ni moglo presoditi, ali je bila odločitev o tem, da se dovoljenje za rejništvo pritožnici zavrne ali ne, pravilna in zakonita, in ji ga v tem postopku ni moglo podeliti.

Vrhovno sodišče je pojasnilo, da je tožnici za uresničitev namestitve otrok pri njej v rejništvo zagotovljen drug postopek, v katerem ji je dana možnost izkazati pogoje za opravljanje rejništva. Na tej podlagi lahko pridobi ustrezno dovoljenje, ob ustavno skladni razlagi zakona pa temu sledi tudi namestitev mladoletnih otrok v rejništvo na njenem domu. To je edini zakoniti način, da stari starši pridobijo rejništvo nad mladoletnimi vnuki.

Vrhovno sodišče je ob odločitvi poudarilo, da čeprav sprejeta odločitev o tem, da je bila tožnici kršena njena ustavna pravica do družinskega življenja pomeni določeno zadoščenje, v okviru stališč iz sodbe predstavlja tudi podlago za ureditev bodočih razmerij z mladoletnima otrokoma, njenima vnukoma.

 

 

D. M., STA