fbpx

Zakaj policija ne vodi evidenc izdaje plačilnih nalogov ilegalnim migrantom, ki jih je bilo letos skupaj že za najmanj 1,7 milijona evrov, Slovence pa rubijo že za nekaj 100 evrov?

Migranti v Bihaću (Foto: epa)

Zaradi nedovoljenih vstopov v Slovenijo je policija samo letos ilegalnim migrantom izdala že več kot 6.630 plačilnih nalogov. To pomeni prav toliko glob v višini 500 evrov, ki pa najverjetneje nikoli ne bodo poravnane, saj imamo zakonodajo, po kateri teh kazni od državljanov tretjih držav praktično ni mogoče izterjati. Na omenjeno problematiko v najnovejšem pisnem poslanskem vprašanju opozarja tudi poslanka SDS Anja Bah Žibert. Ta vlado Marjana Šarca med drugim sprašuje, kakšne ukrepe pripravlja, da bi lahko policija v primeru ugotovitve nedovoljenega vstopa v Slovenijo dejansko oglobila osebo ter določila ukrepe za dejansko zavarovanje izvršitve globe.

Iz dneva v dan postaja očitneje, da so v Sloveniji pod vodstvom nesposobne vlade Marjana Šarca in še posebej notranjega ministra Boštjana Poklukarja razmere na področju migrantske krize popolnoma ušle izpod nadzora. Medtem ko slovenska država povprečnega državljana z visoko denarno kaznijo kaznuje že samo v primeru nudenja medsosedske pomoči ali pa ga rubi za nekaj 100 evrov, se namreč ilegalni migranti, ki na nedovoljen način prečkajo slovensko-hrvaško mejo, v večjem številu svobodno gibljejo po našem ozemlju. In to kljub temu, da jim je policija po poročanju spletnega portala eMaribor zaradi nedovoljenega vstopa v našo državo samo letos izdala že več kot 6.630 plačilnih nalogov. To pomeni prav toliko glob v višini 500 evrov, ki pa najverjetneje nikoli ne bodo poravnane, saj imamo zakonodajo, po kateri teh kazni od državljanov tretjih držav praktično ni mogoče izterjati.

V državno blagajno bi moralo priteči najmanj 1,7 milijona evrov
6.630 plačilnih nalogov je policija ilegalnim migrantom izdala samo do konca avgusta, pri čemer se bo ta številka do konca leta zagotovo drastično povečala, saj v Slovenijo iz dneva v dan prihaja več tujerodnih oseb vprašljivega slovesa. Gre sicer za globe v razponu od 500 do 1.200 evrov, pri čemer policija v skladu z zakonodajo izreka najnižjo predpisano mero globe. To pomeni, da bi po tej poti v državno blagajno moralo priteči vsaj 3,3 milijona evrov oziroma, če predvidevamo, da bi vsi plačali tako imenovano polovičko, skoraj 1,7 milijona evrov. V zvezi s tem pa je treba izpostaviti nesprejemljivo dejstvo, da tega denarja naš proračun skoraj zagotovo ne bo videl. Pri veliki večini kršiteljev gre namreč za državljane tretjih držav, s katerimi Slovenija nima vzpostavljenih pravnih mehanizmov o vzajemnem priznavanju denarnih kazni. To preprosto pomeni, da teh glob naša država ne more izterjati.

Slovenki policiji pri varovanju meje pomagajo tudi vojaki, ki pa so premalo številčni, da bi to pripeljalo do zmanjšanja ilegalnih prehodov meje. (Foto: STA)

Kazni v veliki večini ni mogoče izterjati
Problem je predvsem v tem, da praktično nihče od prišlekov globe ne poravna takoj po prejetju. V tem primeru mora namreč prekrškovni organ izvesti vse ukrepe za zavarovanje izvršitve. Pri prvem tovrstnem ukrepu gre za začasen odvzem določenih predmetov, kot so potni listi, vozniška dovoljenja, dokumenti vozila, prevozne listine, vrednostni papirji, prevozna sredstva in druge premičnine, ki jih ima storilec pri sebi, ne glede na to, ali je njihov lastnik ali ne. V tem primeru se napiše sklep o začasnem odvzemu, ki ga izvrši uradna oseba prekrškovnega organa. Ob tem velja poudariti, da začasni odvzem lahko traja največ šest mesecev in se lahko s sklepom podaljša še za največ šest mesecev. Pri drugem tovrstnem ukrepu pa gre za začasni odvzem stvari, ki imajo tržno vrednost. V tem primeru sklep izvrši pristojni davčni organ po določbah zakonodaje, povezane z davčnimi izvršbami. Vse to pa je pri večini ilegalnih migrantov, ki k nam prihajajo brez dokumentov in imetja, nemogoče izvesti, saj nimajo ničesar, kar bi jim policija lahko odvzela. V tem primeru se tujcu izda tako imenovani ničnostni sklep, ki pa sam po sebi ne pomeni, da je s tem kršitelj oproščen plačila globe. V povezavi s tem nadvse čudi, da policija ilegalnim migrantom ne odvzame telefonov in drugih vrednih predmetov, ki jih glede na pretekle izkušnje posedujejo številni med njimi.

Slovenska policija in ilegalni migranti (Foto: STA)

Policija ne vodi podatkov o poravnanih globah
Vse to je zmotilo tudi poslanko SDS Anjo Bah Žibert, ki je na Šarčevo vlado že naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s plačilnimi nalogi zaradi nezakonitega prehoda meje s Slovenijo. Pri tem je poudarila, da je zaradi nedovoljenega vstopa v našo državo policija že leta 2018 izdala kar 3.874 glob, ter opozorila na to, da je avgusta letos mesečno število nezakonitih prehodov prvič preseglo mejo 2 tisoč ljudi. V Slovenijo je namreč pretekli mesec na nedovoljen način prišlo kar 2.352 oseb. Ob tem je kot glavni problem tudi sama izpostavila to, da glob kršiteljev praktično ni mogoče izterjati, za zavarovanje izvršitve pa policisti v večini primerov ničesar ne morejo odvzeti. Spomnila je še na odgovor na eno izmed zadnjih s tem povezanih poslanskih vprašanj, v katerem je policija pojasnila, da podatkov o poravnanih globah ne vodijo in jih zato tudi ne morejo posredovati.

Anja Bah Žibert (Foto: STA)

V pisnem poslanskem vprašanju Bah Žibertova Šarčevo vlado v povezavi s tem sprašuje naslednje:

1. Koliko nezakonitih prehodov meje na ozemlje Slovenije je ugotovila policija v letih 2016, 2017, 2018 in do 20. septembra 2019 ter koliko plačilnih nalogov je izdala v omenjenem obdobju?

2. Kakšne ukrepe pripravlja Vlada Republike Slovenije, da bi lahko policija v primeru ugotovitve nedovoljenega vstopa v Slovenijo dejansko lahko oglobila osebo in tudi določila ukrepe za dejansko zavarovanje izvršitve globe?

3. Zakaj policija ne vodi evidenc izdaje plačilnih nalogov in plačanih glob ter kakšne ukrepe pripravlja Vlada Republike Slovenije, da bodo takšne evidence obstajale?

Rajko Golob