Zbor za republiko: Evropska civilizacija je pred usodnimi preobrati

Foto: Zbor za republiko

“Evropska civilizacija je pred usodnimi preobrati, ki so morda začetek konca, zatona ali pa vendarle možnost, da se ta civilizacija transformira v nekaj, kar bo doživelo njeno obnovitev,” je opozoril akademik dr. Janko Kos v sredo v prostorih Muzeja VSO v Ljubljani, kjer je potekala javna tribuna z naslovom “Evropa in z njo Slovenija na razpotju – s koreninami ali brez njih?”, na kateri smo lahko prisluhnili še dr. Jožetu Rantu, Tonetu Kajzerju in dr. Andreji Valič Zver. Pogovorni večer je organiziral Zbor za republiko v sodelovanju z Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO).

Prvi govorec javne tribune je bil dr. Jože Rant, ki je predstavil demografijo in vpliv demografije na notranjo varnost naše domovine. Dejal je, da neko državo, nek narod tvorijo ljudje. “Ljudje so vir življenja in življenjske moči naroda, države, zasedajo določeno ozemlje – življenjski prostor.” Prebivalci so tisti, ki skrbijo za identiteto naroda in za svoj narod. “Poskrbeti moramo, da se bo država ohranila in s tem naš jezik, kulturna identiteta. Demografski trendi so taki, da se naše prebivalstvo krči, kar nas kot narod mora skrbeti. Če ne gojimo trave, jo preraste plevel in tuj osat, ki se po travniku razrase. Mi kot narod moramo skrbeti za trajno demografijo,” je poudaril dr. Rant.

Nadaljeval je, da smo Slovenci na meji neke prelomnice med Evropo in Afriko. Afriška celina je polna mladih ljudi z veliko rodnostjo – za razliko od Evrope. Obvladovanje nelegalnih migracij je predpogoj za nadaljnji miren in uspešen razvoj Evrope in tudi za uspešno integracijo legalnih migrantov v evropsko družbo. “Stopnja rodnosti v Sloveniji je bila še pred 30 leti 2-odstotna, po letu 1980 pa je ta začela rapidno padati. Sedaj počasi raste in je na 1,6 odstotka. To je še vedno premalo, da bi poskrbeli za trajno rast števila prebivalcev.” Dodal je, da bo to imelo številne posledice na različnih področjih, saj število mladih v Sloveniji upada. Spregovoril je o starostni strukturi Slovenije in podrobno s statističnimi podatki predstavil tudi demografsko sliko države. “Demografske trende, bodisi negativne (implozicija) bodisi pozitivne (eksplozicija), je težko zaustaviti, kaj šele obrniti. To zahteva splošno sprejemljive in koordinirane socialno-ekonomske ukrepe, premik v zavesti ljudi, zlasti mladine, k vrednotam življenja in odmik od anti-vrednot udobnega življenja,” je dejal dr. Rant.

Poudaril je, da je baza mladih celo ožja kot je baza ustvarjalnih ljudi, kar bo imelo številne posledice. “Piramide nerazvite sveta pa so tiste prave piramide, saj predstavljajo pozitivno rast.” Dodal je še nekaj besed o tem, kako bi se morala država bolj posvetiti izobrazbeni strukturi in številu nezaposlenih. Svoje predavanje je zaključil s predstavitvijo področja ruralne depopulacije, torej bega s podeželja v mesto ali tujino. “Posebnost Slovenije je v tem, da ni razlike med ruralnim in urbanim načinom življenja.

Tone Kajzer, bivši veleposlanik, je spregovoril o tem, kako obnoviti trende izseljevanja mladih in izobraženih. “Odliv možganov pomeni izgubo razvojnih in demografskih potencialov na vseh področjih, največ pa na tistih, ki družbi prinašajo najvišjo dodatno vrednost oziroma denar.” Dodal je, da odliv/priliv možganov posredno vpliva na napredek/nazadovanje družbe in ima vpliv na izgubo/krepitev nacionalnega/identitetnega demografskega potenciala družbe. V nadaljevanju je predstavil sliko Slovenije glede izseljevanja, kjer je potrebno vendarle pogledati vse detajle, ki kažejo na to, da so trendi izseljevanja negativni, saj se to povečuje. “Na letni ravni odhaja skoraj 30 do 40 odstotkov mladih.” Izpostavil je glavne vzroke za beg možganov: razlika v plačilu, premajhna vlaganja v razvoj, pomanjkanje priložnosti zaposlovanja izobražene delovne sile v domovini, pomanjkanje ekonomske svobode ipd.

Dodal je, da so razlogi za odseljevanje iz Slovenije pretežno ekonomski in tudi drugi. “Ni zaznati ravnotežja med začasnim odseljevanjem in priseljevanjem ( t. i. krožne selitve). V slovenski politiki do sedaj ni bilo nekih sistemskih ukrepov, ki bi vsa področja družinske in socialne politike povezala. Na to še vedno čakamo,” je strnil svoje misli Kajzer. Svoje poglede o nordijskih državah, kjer je deloval kot veleposlanik, je predstavil v nadaljevanju: “Nordijski narodi zaupajo drug drugemu, zaupajo institucijam, ki niso samo stavbe, temveč so to ljudje. To pa ohranja mlado populacijo doma.” Ob tem je dodal, da je v Sloveniji slika drugačna, saj se zelo malo Slovencev vrne nazaj v svojo domovino. “Problematiko izseljevanja, nizke rodnosti in demografskih sprememb je potrebno nasloviti skupaj in celovito. Potrebujemo ozaveščeno javnost ter celovite, medsektorsko usklajene in s strani širše javnosti podprte politike in ukrepe. Največ je potrebno delati na zaupanju in pozitivni selekciji. Potrebni so okrepitev in zaupanje v demokracijo in državo ter poudarjanje slovenske narodne samozavesti,” je na koncu poudaril Kajzer.

Kot naslednja gostja na javni tribuni je spregovorila dr. Andreja Valič Zver, direktorica Študijskega centra za narodno spravo. V uvodu je zbranim prebrala citat dr. Schumana o vlogi Evrope in nadaljevala, da je vloga kulture in naše skupne evropske preteklosti tisto, kar nas druži kot narod. “Včeraj, ko smo se spominjali 10. obletnice sprejetja resolucije o evropski zavesti in totalitarizmih, smo ugotovili, da ne moremo biti zadovoljni z implementacijo resolucije. Ugotavljamo namreč, da so po vseh teh letih med državami članicami velike razlike. Tudi Slovenijo še čakajo pomembni premiki,” je poudarila na začetku javne tribune.

Nadaljevala je, da mnogi v evropskem združevanju vidijo predvsem lastne interese. “EU ne more obstajati kot mehanska zveza. Na dolgi rok ne,” je dejala Valič Zverova. Dotaknila se je tudi evroskepticizma in problema, da so v Evropi vse glasnejši tisti ekstremno levi in desni, kar pa ni dobro za nadaljnje zaupanje v demokracijo. “Pomanjkanje demokratične kulture se odraža tudi pri volitvah, pri nizki volilni udeležbi, zlasti na evropskih volitvah.” Rekla je, da se bomo v prihodnosti v Evropi ukvarjali predvsem z ilegalnimi migracijami, pojavom terorizma, kibernetsko vojno, negativnimi demografskimi trendi in “ključno bo, kako bomo ubranili in ohranili svoj način življenja. Evropa še nikoli ni bila tako ranljiva kot je danes. Evropa bije lasten eksistenčni boj. Predpogoja za sožitje sta toleranca in spoštovanje, sta alfa in omega vsakršnih medsebojnih odnosov, tega pa marsikatere kulture ne znajo in nimajo,” je poudarila Valič Zverova.

Ob zaključku je opozorila na multikulti projekt, ki je popolnoma zgrešen. Skupnost je tista, ki mora biti dovolj imuna na vse izzive, ki ji prihajajo na pot. “Slovenci nismo dovolj uspešno krmarili naše barke v prehodu iz totalitarnega v demokratičen sistem, zato so nas prehitele nekdanje komunistične države. Slovenci opuščamo temeljite reforme in kulturnega sistema nismo uspeli premakniti v polje demokratičnega,” je strnila svoje misli.

Kot zadnji govorec javne tribune je spregovoril akademik dr. Janko Kos. Orisal nam je definicijo kulture kot pojma in predstavil, kako pojem predstavljajo na slovenskih tleh. “V evropski zvezi in v Sloveniji se nejasno motajo okoli pojma kulture. V Sloveniji prevladuje najožji pomen,” je dejal literarni kritik. Dodal je, da umetnost ni vsa duhovna kultura, temveč je bila že v preteklosti povezana z različnimi področji, na primer z religijo in filozofijo. Umetnosti tudi ni mogoče izolirati od preostalih komponent duhovne kulture, kot so filozofija, znanost in umetnost sama. “V Sloveniji pa poskušajo umetnost čim bolj izolirati od vseh komponent, da je torej sama, desetnica,” je podal v svojem uvodu dr. Kos.

Meni, da je končni problem problem trajnostnega kulturnega razvoja. “Če neka politika skrbi za kulturo in umetnost, je jasno, da mora gledati naprej. Evropska civilizacija je pred usodnimi preobrati, ki so morda začetek konca, zatona ali pa vendarle možnost, da se ta civilizacija transformira v nekaj, kar bo doživelo njeno obnovitev.” Zaključil je s predstavitvijo in opisom razvoja evropske civilizacije in spomnil na dejstvo, da je Evropa po propadu antike prešla v srednjeveško krščansko civilizacijo, ki je bila še kako pomembna. “Evropska civilizacija bi se morala vrniti k izvorom, to sta antika in krščanstvo. Brez tega je njena usoda zapečatena. Nujno je, da se opremo nanju, saj lahko peljeta iz te dekadence v novo fazo Evrope,” je zaključil dr. Kos.

Na koncu javne tribune so vse zbrane povabili na naslednjo javno tribuno, ki bo v sredo, 10. marca, z naslovom “Evropa in z njo Slovenija na razpotju – Kam greš Evropa?”.

C. Š.

 • Franc Šink

  Seveda je grdo kar bom sedaj zapisal.Slovenski narod so spravili v neko stanje, da razmišlja takole. Zakaj bi seksal, ker produkt seksa lahko uvoziš iz Afrike.

  • Novakec1

   Se zgledujejo po frčaču Kranjcu.

 • RATATA

  Izredno pomembne teme javne tribune toda; treba je imeti oblast, najprej nad sabo, nato v državi in s tem v družbi, kar pomeni eliminacija škodljivcev in angažiranje poštenih v šolstvu, upravi, medijih in sodstvu.

  • Novakec1

   “Misija nemogoče”

 • Janez Kepic-Kern

  V MOJI MESEČNI REVIJI “SLOVENIANA”
  SEM
  LANI IN ŽE VEČKRAT PREJ – PREDLAGAL
  PRETVORBO
  SEDANJEGA – DRŽAVNEGA SVETA NAŠE R. SLOVENIJE
  V
  T.I.
  “DRŽAVNI NARODNI SVET SLOVENSKEGA NARODA.
  Poglejte v LINKU.
  Seveda se bodo morale pomladne stranke – okrepti itd. L.r. JANEZ KEPIC-KERN KOMENDA
  P.S.
  “DRŽAVNI SVET SLO NARODA”
  IZ REVIJE “SLOVENIANA”
  https://sloveniana.si/wp-content/uploads/2018/10/SlovenianaRevija_mesecnikJULIJ2018_veslovenskiSvet.pdf

 • ljubinica

  Poslušati bi morali prof. Kosa.
  On razume, kaj se dogaja.
  Temelji evropske civilizacije so: antična grsko-rimska kultura, krščanstvo in evropski narodi s svojimi kulturami.
  Vse to zdaj spodkopavajo ….

 • Franjo Trojner

  Počasi bomo belci v evropski civilizaciji preganjani na enak način, kot so danes KATOLIČANI.

 • Janez Kepic-Kern

  UVODNI DEL MJEGA TEKSTA
  IZ MOJE REVIJE “SLOVENIANA” – O Z MOJE OSEBNE STRANI PREDLGANI
  PRETVORBI
  T.I. DRŽAVNEGA SVETA NAŠE R. SLOVENJE
  V NPR.
  “DRŽAVNI SVET SLOVENSKEGA NARODA” pri DZ R. Slovenije.L.r. Janez K. Kern KOMENDA
  P.S.
  IZ “SLOVENIANE”

  PRVO ŠTEVILKO TEGA POVSEM NOVEGA, OSREDNJEGA VSESLOVENSKEGA
  SLOVENSKO DOMOLJUBNEGA MESEČNIKA “SLOVENIANA”
  POSVEČAM TUDI POČASTITVI
  ŠTEVILNIH SLOVENSKIH RAZUMNIKOV,
  KI SO SE TRUDILI IN KI SO VELIKO POSTORILI
  ZA DOBRO
  SVOJEGA, SLOVENSKEGA NARODA, IZ KATEREGA SO IZŠLI !
  Od slovenskih intelektualcev, razumnikov iz sttarejših rodov navajam le tiste, ki so se trudili
  za ustanovitev Univerze in SAZU v Ljubljani: dr. Ivan Prijatelj in še mnogi, tudi mnoge generacije slovenistov, slovenskih pedagogov, ki so vzpodbujali in vlivali ljubezen do našega
  slovenskega jezika in slovenske književnosti mnogim generacijam slovenskih mladih!
  Izpostavim naj velik in pogumen trud pokojnega
  dr. Jožeta Pučnika, Tarasa Kermaunerja ter pokojnega dr. A. Šuštarja in ostalih iz slovenske RKC, ki so nam v času “Tito-Kardelj” komunizma vlivali upanje v boljšo prihodnost –
  za nas Slovence!
  Mnogo enako zaslužnih in pogumnih za slovenstvo zagretih slovenskih razumnikov – je še
  živečih: gospodje dr. D. Rupel, enkratni, srčni, pesemski glasnik slovenstva gospod Tone
  Kuntner, akademik dr. J. Kos in še mnogi!
  Poseben pozdrav in poklon tudi spoštovamu gospodu Ivanu Omanu !
  Bil je prvi, ki nas je okrog 1988. leta glasno javno nagovoril s “ Slovenci, Slovenke!
  Hvala vsem, iz srca – Janez Kepic-Kern!
  Spoštovani beroči !
  Verjamem, da se vam beročim zdi zgoraj zapisano ime nekega organa, “sveta”
  nekam nenavadno ali celo nepravilno napisano. Vendar ne gre za pomoto:
  nimam v mislih že obstoječega Državnega sveta pri Parlamentu oz v Državnemu
  zboru Republike Slovenije. Zanj vemo kakšen je, kako se vanj izbira in umešča
  državne svetnike in ki ga sedaj vodi po vtisu zelo pozItivni gospod Alojz Kovšca.
  V mislih imam povsem drugačno zamisel “Slovenskega državnega narodnega
  sveta”. Meni osebno se je porodila v za našo Slovenijo prelomnih letih 1988,
  1989. Morda in verjetno je o podobni zamisli vseslovenskega narodnega sveta –
  razmišljal tudi že v preteklosti – tudi že kdo pred menoj.
  Jaz, Janez Kepic-Kern sem takole izoblikoval svojo zamisel želenega osrednjega vseslovenskega organa vseh nas – Slovencev. : organa v katerem bi bili
  – splošno najbolj priznani poznavalci z raznih področij, ki naj – bi oblikovali
  osnovne strategije nadaljnega življenja in delovanja nas Slovencev kot
  naroda – vezano na oporo, ki jo lahko nudi naša država R. Slovenija. itd.

  Torej: mi, Slovenci na 1. mestu, država R. SLO – opora !

  To zamisel sem gojil že dolgo od mojih najstniških let dalje. A mojo zamisel takega tedaj in tudi še danes, 2018. leta še neobstoječega osrednjega organa – sem

  IZVLEČEK
  UDK 323(497.4)
  1.05 poljudni članek, “SLOVENIANA” znak “B”
  Izvleček:
  Namen: v prispevku imam namen opozoriti predvsem predstavnike R. SLO
  prava, političniih strank in vse prebivalce naše države R. Slovenije – na dodatno
  še “dane” a ne izkoriščene možnosti izoblikovanosto osrednjih organov naše
  države..Sprožitev javne razprave o temi in morda prve korake v smer “sveta”.
  Metodologija/pristop: opisna metoda osvov, iz katerih izvira moja zamisel
  “vseslovenskega narodnega sveta2”
  Analiza/rezultati: analiza stanja in načina delovanja Parlamenta, , vlade
  in sedanjega Državnega sveta pokaže, da ti organi ne zmorejo izoblikovati
  kompleksnih kvalitativnih strategij in konceptov na temeljnih področjih kot so
  pravo, šolstvo, kvalitetna delovna mesta za izobražene mlade
  Uporabnost: v prispevku predstavljena zamisel novega organa bi bila
  uresničljiva na temelju strokovnih obravnav v strankah, v strokovno-znanstvenih
  okoljih itd.
  Ključne besede: Republika Slovenija, Državni zbor Republike Slovenije

  ELEMENTE STRATEGIJ ŽIVLJENJA OBLIKUJEJO:
  VERA, TUDI
  SPLOŠNO LJUDSKA ZAVEST,
  ZNANOSTI IN
  STROKE
  IDEOLOGIJE PA
  – NE !
  Splošna misel – USPEŠNO VLADANJE MARIJE TEREZIJE JE TEMELJILO NA
  RKC VERI,
  NA RACIONALIZMU
  IN FIZIOKRATIZMU , ITD.
  Znana dejstva
  USPEŠNOVLADANJA BREZ DOBRIH
  OSNOV
  NE OBSTOJI !

  Javno z govorniškim nastopom tudi – predstavil – leta 1989, ko je gospod dr. D.
  Rupel v Cankarjevem domu ustanavljal njegovo stranko ”Slovenska demokratična zveza”, ki pa ni dolgo obstajala v njeni ustanovni podobi.
  Moj govorni nastop leta 1989 sem se o mojem predlogu “vseslovenskega
  državnega sveta”, ki je zbudil nekaj pozornosti, pogovarjal s pokojnim pisateljem
  g. Rudijem Šeligom in s še nekaterimi.
  Ker pa je bilo leto 1989,1990 pred Slovenijo veliko zelo nujnih odločitev in držanih
  opravil itd – ni prišlo do realizacije moje, gotovo da vsaj resnega premisleka
  vredne zamisli osrednjega predstavniškega organa nas Slovencev.
  Že od njegove mladosti, ko je še pisal pregledne ocene novih slovenskih knjig
  v zdaj že “pokojnih” “Naših razgledih” – vedno zelo aktivni gospod dr. D. Rupel
  je v letih okrog 1990. leta videl in imel veliko zamisli in dela okrog zunanje politike naše nove države, Republike Slovenije. Vse te pomembne zunanje politične
  opravke – je kot vemo – gospod dr. D. Rupel zelo samostojno in uspešno opravil.
  Jaz, Janez Kepic-Kern sam osebno, kot vedno, s konkrektnim knjižnično izposojevalnnim delom zelo zaposlen knjižničar – nevčlanjen v nobeno stranlo te svoje
  zamisli o osrednje slovenskem organu seveda nisem mogel realizirati. Niti te
  moje zamisli, ki se mi zdi tvorna – nikoli nisem pozabil ali jo opustil.
  Zato!
  Sedaj, v letu 2018. leta mojo cca 30 let staro idejo, zamisel o osrednjem,
  reprezentativno/elitnem vseslovensken narodnem državnem svetu – spet,
  zdaj, aprila 2018 javno ponujam v vednost in v premislek. Komunizem in
  pokomunizem za nas Slovence nista bila pozitivna: povzročla sta nam
  Slovencem veliko nesreče, tragedij, izgubljenih življenj ter gospodarske in
  vsakršne, tudi kulturne škode.
  Kot vemo iz aktualnega primera “NLB lukenj”: je preverljivo dejstvo je, da R.
  Slovenija – niti nima kakšnih realno uresničljivih kompleksnih, med seboj usklajeno povezanih strategij razvoja – niti za celoto razvoja, niti za temeljna področja
  kot so:
  • demografija-rodnost, družine,, sociala, pokojnine itd-
  • kmetijstvo, obrti, storiitve, sodobne-okolje neobremenjujoči industrije in tudi
  nimajo
  • koncepta družinskega, privatnega ter ostalega sodobnega gospodarstva,
  javnih financ.
  • in žal tudi ne na področju znanosti, prava, institucij prava itd.
  “VSESLOVENSKI DRŽAVNI NARODNI SVET”
  Z “DOBRIMI NAMENI” JE BILO UTEMELJENIH VELIKO SLABIH DEL, KI SO POVZROČILA
  TRPLJENJE IN
  SMRT MILIONOV LJUDI.
  Splošno znano dejstvo.
  MNOŽIČNI POLITIČNI MORILCI:
  HITLER,
  J.V. STALIN IN
  J.B. TITO
  SO SE ROKI
  PRAVICE IZMAKNILI – V SMRT!. ITD. L.R. JANEZ KEPIC-KERN KOMENDA

  • Janez Kepic-Kern

   OSREDNJI IN KONČNI DEL
   MOJEGA TEKSTA – IZ MOJE REVIJE “SLOVENIANA”
   O
   MOJEMPREDLOGU – ELITNEGA
   “DRŽAVNEGA SVETA SLOVENSKEGA NARODA” PRI DZ NAŠE R. SLOENIJE

   O stanju v – R. SLO slovenskem šolstvu vseh stopenj – o javnem in državnem sektorju, zdravstvu, v MNZ, “SOVI”, SV itd. – niti ne pišem.
   Takih celovitih vizij in celovitih ter uresničljivih strategij za posamezna področja in v
   dobro nas Slovencev kot posameznikov in nas Slovencev – kot naroda – zlasti – se
   zdi – zlasti nimajo – sedanje pokomunistične stranke ”LEVICA, SD, SMC, DESUS,
   ZAB?, LMŠ? !
   Izjemi sta – se zdi – stranki SDS in NSI:
   SDS IN NSI TAKE KOREKTNE VIZIJE IN STRATEGIJE ZA NAŠO DRŽAVO R.
   SLO IN ZA NAS SLOVENCE – LE – IMATA.
   Vsem nam, ki spremljamo R. SLO politiko pa je očitno, da
   PROGRAMI “ŽAL” SLOVENSIH POKOMUNISTIČNIH STRANK
   ŠE VEDNO “TEMELJIJO”
   NA NEKAKŠNI “KVAZIMARXISTIČNI”,
   NEDVOMNO “PONAREJENO” HUMANISTIČNI
   IN “PONAREJENO” SOCIALNI” POKOMUNISTIČNI
   IN POSOCIALISTIČNI IDEOLOGIJI,
   KI PA NEDVOMNO IZHAJA
   IZ POLPRETEKLEGA (EX KP, ZK “ “TITO-STALIN-KARDELJ”
   KOMUNIZMA, “KP, ZK SOCIALIZMA” ,
   KAKRŠNEGA SMO ŽIVELI OZ. SMO GA BILI PRISILJENI ŽIVETI OD 1945- 1990. LETA.

   Te stranke – se zdi imajo do nas Slovencev kot posameznikov in do nas Slovencev
   kot naroda – “indiferenten odnos”,
   za katerega se zdi, da je posledica “prepovedi izražanja svoje osebne narodne zavesti” pod hvalabogu bivšim “ KP; ZK STALIN-TITO
   komunizmom, socializmom”. Ki nam je – kot se spomnimo politično, preko medijev in
   šolstva – z “državno močjo” vsiljeval “bratstvo in enotnost” in najprej VKP/b stalinistični, , kasneje pa KP; ZK “Tito internacionalizem, neuvrščenost. Vse od 1945. leta
   dalje. In vsaj do 1990. leta,
   SEDAJ, V 2018. LETU SE ZDI, DA BIVŠI “INTERNACIONALIZEM” IN “ NEUVRŠČENOST”
   J.B. TITA
   – NADOMEŠČAJO R. SLO STRANKE SD, ZL, SMC, DESUS ( morda tudi LMŠ ) S
   ŠE BOLJ “IRACIONALNIM IN INTERNACIONALNIM T.I. MULTIKULTURALIZMOM”.
   Jaz, Janez Kepic-Kern
   osebno se spominjam bolj obdobij po 1960. letu.
   “Obupni”, zdaj, leta 2018
   – se mi zdijo tudi “programi” in sam obstoj ter “delo” nekaterih “pokomunističnih! na t.i. “marxizem”, internacionalizem” in na zdi se – “zavajajočo” t.i. “multikulturnost” sklicujočih se političnih “strank” !
   Ljudje, celo Slovenci v teh “strankah” še vedno se zdi še kar naprej živijo v “izgubljenih iluzijah” polpreteklega žal tudi slovenskega “Stalin-Tito komunizma, socializma” ki je – kot vemo – brez – prihodnosti. To, o brezperspektivnosti in tudi o “nevarni,
   stare narode, tudi našega – slovenskega – ogrožajoči rušilnosti utopične ideologije
   multikulturnosti” – to vemo vsi !
   Morda predstavlja ta “nova” v ceneno “lepoten” celofan zavita “ideologija – enako
   “grožnjo” kakršno je v 1930. letih predstavljal – “enakost med ljudmi” ponujajoči in
   grobo vsiljujoči se VKP/b stalinistični “komunizem?!

   Utopična in očitno “nečista” in zelo vsiljiva ideologija nekakšne “multikulturnosti! se zdi zelo podobna staremu “potvorjeno humanemu delavskemu stalinistično-marxističnemu “Kominterna” internacionalizmu? Ki je prinesel narodom
   Evrope in sveta toliko gorja in nesmiselnih, tragičnih politično povzročenih
   smrti?! Pod potvorjeno “lepotnostjo in kvazihumanostjo multikulturalizma se skriva – kdove kaj: zagotovo prikriti pohlep akterjev ideologije
   multikulturalizma po lahko “pridobljeni in materialno bogati “ OBLASTI
   “- AKTERJEV “ MULTIKULTURALIZMA” – seveda ! ?
   Moja ponudba premisleka o vseslovenskem strateškem vseslovenskem državnem
   narodnem svetu – je resna!
   Opozarjam tudi, da je mednarodno zelo priznani ekonomist, profesor in finančni minister cesarske Avstrije Eugen Bohm-Bawerk že ob koncu 19. stoletja ekonomsko
   korektno dokazal, da delo K. Maxa Kapital 1.2.3. ne dosega standardov znanosti.
   Sledi: pokomunistični “marxisti” – znanstveno veljavnega in v praksi pozitivno
   delujočega koncepta – ekonomike – sploh – nimajo!?
   Toplo vabljeni – priznani slovenski ekonomisti !
   Vesel bom, če se bo na osnovi mojih dobronamernih pobud – odprla argumentirana,
   na ekonomsko bolj pozitivna pota – vodeča strokovna debata ! O realno kvalitetnih,
   strokovnih in uresničljivih strateških ekonomskih “modelih” za našo R. Slovenijo.
   In za nas – Slovence !

   “VSESLOVENSKI DRŽAVNI NARODNI SVET”
   ELITNI SLOVENSKI NARODNI SVET – DA ALI NE ?
   Rezultate” sedanjega , “ekonomsko-znanstveno” brezkonceptnega “socialističnega”
   vodenja držav in gospodarstev, v katerih pokomunistični “socialisti” vladajo – vidimo
   dosti realno – preko TV, dokaj neposredno npr. na stanju v državah kot sta – Venezuela, Grčija, delno tudi sedanja “Putinova” Rusija.
   Slovenci v R. Sloveniji, ki je naša edina domovina na tem svetu – si zgoraj navedenih “katastrofičnih smeri razvoja” – seveda niti najmanj – ne želimo !
   In jih tudi – odločno zavračamo !
   ”Moja osebna pobuda in ponudbe vsem Vam, mojim slovenskim sorojakom
   te zamisli o
   “VSESLOVENSKEM DRŽAVNEM SVETU SLOVENSKEGA NARODA”
   ima kar veliko tehtnih argumentov za temeljit javni premislek:!?
   Danes, leta 2018 ne moremo dopustiti – tako dokaj dobro informirani –
   kot smo – o negativnih političnih dogajanjih v polpretekli zgodovini in
   v sedanjem svetu, da bi se nam Slovencem “ponavljala” preteklost. Da
   bi nam spet vladali in nam “solili pamet in delali škodo” nekakšni novi,
   zdaj – “pokomunistični Kardelji”?! Upam, da ne! Lasten premislek in
   “ovržbeni dokazi” priznanega finančnika-ekonomista E. Bohm-Bawerka povedo: po-komunistično-socialistični “marxisti” nimajo-znanstvene , niti ne – pozitivno delujoče praktične koncepcije ekonomije !
   Mojo osebno zamisel o “VSESLOVENSKEM NARODNEM – ELITNEM – SVETU”
   ponujam vsem Vam beročim – v presojo. Ta novi organ naše države R. SLO
   – bi bilo treba še konceptno domisliti in “dodelati!
   Mu dati tudi temelje v Ustavi R. SLO in v ustrezni zakonodaji!
   Morda v tak visoko osmišljen in “učinkovit” vseslovenski državni organ spremeniti že obstoječi Državni svet naše države R. Slovenije.?!

   Zapisal odg. ur. Janez Kepic-Kern

   P.S. zakaj se v R. Sloveniji ne zgledujemo po sosednji in primerljivi nam državi Avstriji? Dela priznanega avstrijskega ekonomista E. Böhm-Bawerka so na Googlu.
   Eugen Böhm-Bawerk (1851-1914), “

 • cosmosjasnovidec

  Eni ter drugi samo vrtijo gobce za lastno korist od nobenega pa ni nikakršnega pozitivnega učinka.
  ——————————————————————————————–
  Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
  DR.Cosmosjasnovidec
  —————————————————————————————-

  • RATATA

   Ni haska dagajebeš!
   Bolj govorijo, bolj se zapletajo!

   • Novakec1

    Na kratko brez veliko nakladanja; je pred hitrim propadom, Amen.

   • cosmosjasnovidec

    Ja saj to je ravno to.
    ——————————————————————————————–
    Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
    DR.Cosmosjasnovidec
    —————————————————————————————-

 • Janez Kepic-Kern

  EX
  VKP/b MARXISTIČNI STALINIZEM-KOMUNIZEM, TITO KOMSOCIALIZEM
  I IN VSI MARXISTIČNI KOMSOCIALISTIČNI SISTEMI, DRŽAVE SVETA
  SO
  EKONOMSKO – NEZNANSTVENO “NE-UTEMELJENI”
  ZATO PROPADAJO – VSI PO VRSTI: SFRJ, GRČIJA, VENEZUELA ITD.
  ŽE
  DR. ALEKSANDER BAJT
  PRIZNANI SLOVENSKI EKONOMIST-ANALITIK
  JE TUDI NA STR. 1313
  NJEGOVE KNJIGE BERMANOV DOSJE
  OPOZARJAL
  NA DOKAZE AVSTRIJSKEGA EKONOMSTA E.B.BAWERKA
  — O
  NEZNANSTVENOSTI DELA “KAPITAL” K. MARXA. Poglejte. L.r. JANEZ K. KERN KPMENDA
  P.S.
  CITAT DR. A. BAJTA
  O E. B. BAWERKU – NA MOJEM E- PORTALU “SLOVENIANA”

  https://sloveniana.si/nove-

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!