Zdaj gre zares: Začetek zbiranja podpisov za referendum proti miljardni korupciji pri gradnji drugega tira!

Foto: STA

Vabljeni, da natisnete, podpišete in v ponedeljek odpošljete pobudo za razpis referenduma proti zakonu o drugem tiru, ki bo imel, če bo obveljal, več kot milijardo evrov negativnih finančnih posledic za nas, naše otroke in vnuke. Gre za še večjo nasedlo investicijo kot je bil TEŠ 6.

“Zakon, kakršen je,  je potrebno odstraniti, saj uzakonja krajo, nadzorniki pa nadzorujejo samega sebe. Za alternativne različice so gluhi, saj alternativa zagotovo obstaja. Treba je ustaviti to norijo. To bi bila dobra šola za davkoplačevalce, da preprečijo to krajo,” meni pobudnik civilne iniciative Vili Kovačič.

Predsednik vlade Miro Cerar je pozval ministrstvo za infrastrukturo, “naj zagotovi študijo ovrednotenih variantnih rešitev za celovito ureditev železniške povezave med Divačo in Koprom s ciljem optimizacije projekta in pripravi predlog dokončne izbire najustreznejše rešitve.”

Ta poziv predsednika želijo udejanjiti oziroma mu pri tem pomagati, zato podpisani strojni inženirji Rudolf Varl, Darko Cafuta, Jože Gorenc in predsednik Vili Kovačič naslavljajo na vas predlog drugačne oz. spremenjene trase proge Divača – Koper.

Vlogo so sestavili zato, da znižajo stroške projekta za drugi tir tako, da bo tehnično, okoljsko  in cenovno vzdržen. Glede ocene stroškov projekta so se doslej pojavljale zelo različne številke in ocene: od 700 milijonov evrov, do 1.033 milijonov evrov, do 1,298.898 evrov (do evra natančno), do 1,4 milijarde evrov, kar pomeni, da je končna cena neznana. Po njihovem predlogu je cena bistveno nižja, v razponu 700 milijonov evrov, s tem, da že vključuje traso z dvema tiroma.

PREDLOG NOVE DVOTIRNE TRASE
Zdaj predvidena tunelska različica l/3  je bila izbrana že 27. 11. 2003, kot enotirna proga z dodatnimi servisno-reševalnimi tuneli. Ta predlog je bil modificiran  leta 2007, ko je 18. 7. 2007 ministrstvo za promet dalo pobudo za spremembo in dopolnitev DLN št. 007-131 /2007 /3- 0006105, po kateri naj bi se nova proga načrtovala kot dvotirna proga po različici l/3. Zadnja vladna različica pa ponovno predvideva en tir s servisnimi tuneli, čeprav je en tunel z dvema tiroma (brez servisnih tunelov) cenejši od uradne enotirne različice.

V zadnjem času je vse več pozivov o drugačnih pristopih z namenom racionalizacije in optimizacije projekta. Kot posledica tega in poziva predsednika vlade je Rudi Varl sestavil konec januarja 2016  predlog o drugem tiru, v katerem predlaga spremembo trase v tem smislu, da  odpadejo tehnično in cenovno nevzdržne serpentine od Črnega Kala dalje s tem, da del trase poteka po dolini Rižane. S tem se maksimalno izkoristi naravna danost terena.  Traso v dolini Rižane pa se uredi tako, da je ekološko varna.

Na posvetu v Državnem svetu RS marca 2016 na temo drugi tir je Rudi Varl tudi razložil predlagano spremembo, med prisotne pa je razdelil 40 izvodov elaborata in en izvod dal tudi ministru Petru Gašperšiču  v roke. Tudi projektantsko podjetje GEODATA inženiring iz Torina v svoji študiji navaja mnoge pomanjkljivosti projekta in obenem tudi predvideva možnost spremembe trase.

PREDLOG  SKUPINE INŽENIRJEV, ČLANOV  Slovenske inženirske zveze (SIZ).
Strojni inženirji poudarjajo, da je racionalizacija možna predvsem s spremembo trase. Naš predlog ima naslednje prednosti :

–         odpade 6 tunelov (v skupni dolžini 7,8 km);

–         odpadeta dva viadukta (skupne dolžine 1,1 km);

–         odpade križanje trase z viaduktom avtoceste;

–         čas gradnje se z upoštevanjem naravnih danosti znatno skrajša;

–         odpade vsa nevzdržna degradacija Tinjanskega gričevja;

–         odpadejo kilometri dovoznih poti za dovoz gradbenih strojev;

–        bistveno se zmanjša dolgoročno vzdrževanje proge zaradi relativno majhnih in nepotrebnih radiusov (obraba tirnic in koles vagonov), celotna proga se skrajša za okrog 4 km. 

POTEK TRASE
Predlagana trasa se začne na železniški postaji Divača, na višini okrog 420 metrov nadmorske višine, gre po manjšem nasipu in nato po skalnem  useku okrog 2 km daleč  površinsko do vstopa v tunel T-1, ki je na višini okrog 400 m. T-1 je je dolg 6,7 km, ima padec 17% in pride na plano v soteski reke Glinščice na višini okrog 280 metrih. Po premostitvi Glinščice z dvema mostovoma in galerijo v dolžini 215 proga vstopi v tunel T-2, ki je sam po sebi sicer dober.

TODA – tu se pojavi bistvena napaka predlagane trase in prednost našega predloga, saj je po njihovem mnenju v tej smeri nesmotrno in objektivno nemogoče nadaljevati traso. Izstop iz tunela T-2 je namreč na višini okrog 180 m, kar je 58 do 60 metrov previsoko, da bi trasa s primernim padcem in v približno ravni črti dosegla Luko Koper, zato so bile načrtovane te nevzdržne serpentine.

Poiskati je treba drugo različico, ki so jo projektanti po našem mnenju spregledali, mi pa jo v nadaljnjem tekstu predlagamo.

PREDLOG NAŠE SKUPINE INŽENIRJEV za OPTIMIZACIJO TRASE
V civilni iniciativi zato predlagajo, da se v celoti opustijo serpentine trase od Črnega Kala do Luke. S tem odpadeta mostova V1 in V2 skupne dolžine 1,1 km in vseh 6 tunelov v serpentinah T-3 do T-8 skupne dolžine 7,8 km. Namesto tega predlagajo, da trasa poteka začenši od Luke po dolini reke Rižane, in sicer kot dvotirna proga, pri čemer se izkoristi del že obstoječe proge od Luke do vasi Kortine. Pri tem ni nobenega dodatnega umeščanja v prostor, nobenih novih odkupov zemljišč in nobenih velikih načrtov. Dolina Rižane ima vzpon okrog 13%o in pri vasi Kortine doseže višino 100 m. Predlagamo, da nova dvotirna trasa premosti reko Rižano in cesto proti Hrastovljam ter se usmeri proti Kraškemu robu, kjer gre pri vasi Loka na višini okrog 120 m v naš predlagani tunel dolžine 9,4 km.  Po vstopu v kraški rob poteka trasa z naklonom 17 %o v velikem konkavnem loku (glej zemljevid) in z radijem 2.800 metrov ter se z  iztekom z istim radijem priključi na uradno potrjeno oz. izbrano traso v točki vstopa v tunel T-2, južno od soteske reke Glinščice.

Razlika med dolžino našega predlaganega  tunela in med tunelom T2 je 3,4 km, kar je ravno dovolj, da pridobimo že omenjenih 58 m, ki zmanjkajo pri uradni različici. Orientacijsko poteka naš predlagani tunel vzhodno od Črnega Kala, pod vasjo Črnotiče, pod vasjo Petrinja, pod vasjo Boka do Glinščice.

Levi ( zahodni ) tir naj bo izključno za prevoz tovorov v smeri Divača,  desni (vzhodni) pa za tovore v smeri Kopra, pri čemer se na desni tir priključi del obstoječe proge od železniške postaje Koper in imamo od desnega tira pri vasi Kortine odcep na obstoječo progo. Obstoječa proga ostane v funkciji za potniški promet, za lahke povratne kompozicije in za rezervo v primeru popravila nove dvotirne proge.

Tudi Jože P. Damijan v članku v Sobotni prilogi z dne 7. 5. 2016, z naslovom “Zakaj želi vlada 2 tir zgraditi na najdražji način ?”, navaja: “Če bi traso speljali malo bolj desno (op. vzhodno) od sedanjega tira (uradne variante), bi se lahko izognili vsaj polovici predorov, ki predstavljajo polovico vrednosti investicije.”

Koliko vzhodno je treba peljati traso in kakšen bi bil njen potek pa smo inženirji že januarja 2016 določili in narisali in to danes ponovno navajamo (glej zemljevid). Pripombe imajo tudi na neresno navajanje hitrosti 160 km/h, saj tovorni vlaki  v serpentini z radijem 600 m ne morejo voziti več kot 60 km/h in v serpentini 1350 m več kot 80 do 90 km/h. Obstaja še fizikalni pojem gibalne količine, to je količine energije, ki je potrebna za premik določene mase na določeno hitrost v določenem času. Ker vlak lahko pospešuje šele v ravnem delu, pa je ta del tako kratek, da  je vlak pri približevanju do 100 km/h ali morda nekaj čez – že v Divači.

IZRAČUN  CENE  PROJEKTA  –  DRUGI  TIR
Tunel z dvema tiroma je širok 8 m (Jesenice – Podrožca) izkopni presek pa okrog 95 kv. m. Uradna različica predvideva eno tunelsko cev  preseka 71 kv. m in servisno cev preseka 44 kv. m – Skupno   115 kv. m. Predlog iniciative je ena cev z dvema tiroma, morda s protipožarno pregrado, in brez servisnega tunela, saj sosedni tir lahko služi servisnim dejavnostim. Izkopni presek 95 kv. m je manjši od uradnega in zato cenejši.

Znana min cena izkopa 1 kub. m  materiala je min 150 € – izberemo 180 € in je cena   95×180 = 17100 € za 1m izkopa ali 17,1 Mio €/ km.  Ker je uveljavljene cena 1 km tunelske trase cca 35 Mio € , nam torej ostane za vsa ostala dela, kot izdelava tal in talnih naprav, betoniranje oboka, odvodnjavanje, portali itd. še 18 Mio €.

Specifikacija cene celotne proge :

Del proge od ž. p. Divača do vhoda v T1     30 milijonov evrov

Tunel T1 (6,7 km )    6,7 x 35                         235 milijonov evrov

Premostitev Glinščice                                  15 milijonov evrov

Tunel 2 – po našem predlogu    9,4 x 35      329 milijonov evrov

Dve premostitve med Kortine in Loko         35 milijonov evrov

Odprta proga po dolini Rižane                      61 milijonov evrov

     Skupaj:  705 milijonov evrov

Če je cena 34 milijonov evrov/km je končna cena 686,3 milijona evrov. Neodgovorno bi bilo, če bi vlada predlog zavrnila brez preučitve ali tehtnih argumentov, saj se b CI izjemno trudijo za dobrobit Slovenije. “Želimo, da vlada tudi vse druge koristne predloge  upošteva in jih obravnava.”

POZIV VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE

 1. Pretehtajte predlog skupine strojnih inženirjev za racionalizacijo in optimizacijo proge projekta drugi tir.
 2. V predlogu poteka trase, ki jo ni izdelala ta vlada, a je zdaj uradno sprejeta, spremenite potek trase po našem predlogu tako, da bo postal projekt drugi tir tehnično in ekonomsko vzdržen.
 3. Osvojite naš predlog trase in zgradite progo v razponu cene 700 milijonov evrov.

PODPISANI OBRAZEC POŠLJITE NA NASLOV

Vili Kovačič, Na Straški vrh 26, 1000 Ljubljana

K podpisu povabite tudi sorodnike, prijatelje in znance! Teh podpisov ni treba overiti na upravnih enotah.

 • totex39

  Sramota je, da se v tak projekt spet vtikuje komunistična politika in ne upošteva stroko inženirjev.

 • učko

  Naveden je podatek, da je min.cena za izkopan kubik 150 eurov. To je kriminal in katastrofa !!!! Jaz si upam vsak dan izkopat 1 kubik s krampom in lopato, z lahkoto ! In mi to navrže na koncu meseca po 20 delovnih dneh 3000 eurov plače !!!! S strojem 1 kubik izkoplješ v 5 minutah !!! Ura stroja pa je 25 do 30 eurov maximalno !!!!!

  • komar marko

   No ja, UPAM da te najamejo in boš tolkel po apnencu. Nimaš pojma o čemu pišeš. Tam je samo nekaj centimetrov zemlje. Vse ostal se je pa za zjokat!

   • učko

    Apnenec ni tak problem. Če bi Pohorje razkopaval, kjer je granit, pol pa bi bilo to nekaj drugega !!!

    • komar marko

     No se že vlečeš iz dreka. Kot drugo je potrebno to stvar nekje odložiti. Ker pa so ekologi PREPAMETNI ni dovoljeno zasipavati kraških lukenj! Pač FDV stroka spet prevladuje in poneumlja, mi pa pristanemo na njihove norosti!

 • komar marko

  Problem te trase je, ker so jo projektirali gradbeniki, brez STROJNIKOV. Namreč tudi žičnice in vzpenjače so delo strojnikov in ne gradbenikov. Tu je srž vsega problema. Če bi ti dve skupini sestavili, bi bila optimalna rešitev, tako pa je FDV stroka pograbila tisto KAR JE NAROČILA. Pač, narod pa ITAK vse plača.

  • totex39

   Tukaj bi dodal še prometne inženirje, kar naša država nikoli ne vključuje, tudi pri gradnji cest ne. V vseh evropskih državah so pri teh gradnjah vključeni strojni, gradbeni in prometni inženirji.

   • komar marko

    So vključeni s simulacijo prometa. Drugače pa pri železnicah so strojniki PROFIJI!

    • totex39

     Morali bi biti vključeni že v samem štartu, tako je v tujini.

     • Fireblade

      Kje v tujini?? Kakšna znanja in kompetence pa imajo na infrastrukturi??

     • totex39

      V Nemčiji, Avstriji, kjer dela moj sorodnik z to izobrazbo.

     • Fireblade

      Ja pa kaj še, projektirat kretnice je nekaj drugega kot tunele in viadukte.

     • Fireblade

      Ti moraš najprej 1x videt kako se gradi železnice potem piši kaj kdo dela.

  • Novakec1

   Storkovnjakov s tega področja v slolandiji ni več so samo še lobniki in njemu podobni, bo treba počakat na stokovni kader ki se vali v €U, sam našim ne uspe nobenga zadržat.

   • tarantela

    Kja se bi sekiral, bomo pa kamele imel, te so trpežne ob prenašanju tovora.

    • Novakec1

     A tista od barbike še brca?

   • komar marko

    No ja, ker prevladuje FDV stroka. Nas ki smo v senci politike in ki kaj znamo nas je še veliko, samo se politika kiti z NAŠIM ZNANJEM!

  • Fireblade

   Kje pa inženirji strojništva projektirajo izgradnjo železnic???

   • komar marko

    sem odprl Krautov STROJNIŠKI PRIROČNIK, kjer so navedbe o tirnicah in progah. Strojna fakulteta v Ljubljani poučuje s tega področja. Nisem vedel, da so tirnice, lokomotive, vagoni in ostala zadeva domena gradbenikov in FDV stroke!

    • totex39

     Tako je, pri nas imamo preveč FDV izobražencev in jih je potrebno nekam zaposliti, inženirje pa pač ne rabimo. Ravno nasprotno kot v tujini o tem bi se dalo veliko napisati.

    • Fireblade

     položi si tirnice po oblakih, ne veš kaj pišeš res.

 • komar marko

  No ker sem za pravo tehnično rešitev, ki je CENEJŠA, vendar pa jo NEPODPIRAM. Preprosto, ni več časa. Edino kar je, da finančno vodenje prevzame CIVILNA INCIATIVA in ne vlada. Formirati je potrebno NEODVISNO VODENJE PROJEKTA, državo pa iz vodenja nagnati, tudi z LAŽNJIVCEM iz TDK!

 • tarantela

  Ja, kje ste bili pa prej? Tole z izgradnjo drugega tira se vleče že zelo dolgo, sedaj, ko je vlada končno potrdila, da gremo v izgradnjo, ste pa kar naenkrat pametni. A je to del famoznega programa, ki ga namerava SDS oz. Janša jutri vložiti v parlament in ki naj bi ustvaril Indijo Koromandijo? V senčni vladi so navadno vsi pametni. Sedaj pa še berglarji, da dol padeš!

  • učko

   Vlada je šele sedaj dala na mizo številke in že tut zalaufala projekt, kar je narobe. Ni bilo časa za javno debato, tako kot ne pri TEŠ-6. Najprej nekaj brez veze mutijo, pol pa, ko pridejo s številkami na plan, pa je že tudi štart projekta. Samo za to, da ne bi blo časa zminirat tako diletantsko zastavljen projekt !!!!

   • tarantela

    Drži, vendar je bilo razmišljanje o potrebi izgradnje drugega tira že dolgo znano in prav nobena stranka ni iztisnila kozjega bobka o tem. Sedaj so pa kar naenkrat pametni. Najbolj pa se mi zdi trapasto, da nekaj rovarijo iz tistega odbora, katerega član se je v četrtek lotil brezdomca. Tej skupini ne zaupam, nasilje ni način!

    • Mico Mitic

     Res ? No, potem vsekakor obsojaš levičarske teroriste na ulicah LJ ?

     • domovina mili dom

      Ta “brezdomec” je bil plačan. Iz za vogala pa je kukal kučan s fajonovo. Podobno kot na Kotnikovi.
      Napaka vztrajnikov je bila samo v tem, da niso licitirali in ponudili več, ker bi takrat ta priznal, da mu je kučan dal malo manj.
      Zato pa gre F21 v to akcijo T2, da si finančno opomore.

    • stajerc5

     Ta tvoj brezdomni pijancek ima sreco, da se ni pojavil na lepsi strani Trojan. Se danes bi bil v Komalandiji…

 • tarantela

  Tu vam niso nič napisali, da se je tudi stranka LDS na novo skup spravila in grejo na volitve.

  • učko

   Računajo na kratko pamet in izgubo spomina državljanov !!!

   • stajerc5

    A-a, ne bo vam uspelo; To je Jelovica! Tako nekako smo rekli vcasih.
    Ta finta je uspela samo specialistu za kante, parkrat, mislim pa, da so mu vsi “tapametni” v tem casu poflikali…

 • Fireblade

  Z zakonom ali brez, cena bo znana, ko bo prišla prva ponudba.

  Poslušat P.Damjane in Duhovnike pa je noro, kaj ti vedo o železnicah? P.D meša pojme kot da je drogiran, Plačan je od Luukee Koparske,ČEFURSKE firme, ki financira udbovce.

  • Novakec1

   V BIH so v dveh tednih ustanovil šolo žerjavistov ki so v treh tednih pridobil licence in so vsi zaposleni v Lučki ispostavi Kopar kot žerjavisti. Imaju i svog direktora.

   • RATATA

    To veš zaprmej?

    • Novakec1

     Sem bil na šolanju pa sem padel ker nisem muslič.

  • komar marko

   Ti vedo o železnicah veliko več lot pa si ti misliš. Kaj misliš koliko stvari je DUHOVNIK sprojektiral?

   • Fireblade

    0 in 0 če bi projektiral se ne bi smešil s takimi idejami, ker bi poznal regulative in standarde.

 • MEFISTO

  2. tir in vase okrog njega bo tudi ena sama sprdačina.

  • salma hayek

   Kot je bilo financiranje TEŠ 6 s pomočjo SDS in celo RKC

   • komar marko

    Ne laži. Če bi bil SDS bi bile rabote že pred sodiščem. Terček je v DZ povedal JAVNO kdo je pri TEŠ kradel!

   • učko

    Bimbo, zakaj delaš reklamo SDS-u. Vse je financirala država in davkoplačevalci, SD in Udbo mafija pa so kradli !!!!!!!!!!!

   • stajerc5

    Cuj, ti salama, tebe so pa predolgo zelhali(dimili)!

 • MEFISTO

  Zaradi ljudske modrosti, ki pravi, povej mi s kom občuješ, in povem ti, kdo si, ne upam polemzirati s tarantelo.

  Sramota bi bila prehuda.

  • tarantela

   Bi polemiziral, pa mi ne moreš parirat.

   • rrrrr

    O, sancta simplicitas!

  • stajerc5

   Prste proc, bodo zaceli govoriti, da zahajas v puf…

 • domovina mili dom

  Zakaj temu ignorantskemu vztrajanju vlade? F21 je na kant. Nagraditi je treba zveste rdeče hlapce.

  • komar marko

   ne ni na kant. Zato pa rabijo nov vir dohodka. TERČEK je v državnem zboru odkrito povedal kdo je pri TEŠ kradel. Pa se nič ne dogodi. Upam, da bo ROTNIK zapel. Samo nič ne bo pomagalo, ker bo ZASTARALO.

   • Nata

    + + ++ + + + + +

 • tarantela
 • Mico Mitic

  Seveda je potrebno zaustaviti ta poskus novega milijardnega ropa Slovenskega naroda s strani rdeče mafije. Tako da, podpisi so poslani. 37.

  • tarantela

   A morajo biti podpisi overovljeni?

   • stajerc5

    Kako bi bilo, ce bi prebrala clanek?

    • tarantela

     Preveč razvlečen! Pa zgoraj si preberi, kaj je napisal @ opazovalec.

  • Anton

   tudi na Kitajskem je rdeča mafija vendar poudarjam vendar, tam so sankcije, če kdo preveč namaka prste v marmelado, ide mu glava pa četudi gre za visokega funkcionarja, kaj pa pri nas, , pri nas zapirajo samo navadne državljane, oz politične nasprotnike. Po tej plati smo še na slabšem kot na Kitajskem,pa še po eni plati so Kitajci daleč pred nami, v zadnjih par desetletjih so ekspenzivno gospodarsko napredovali, infrastruktura je na nivoju 21 stoletja, dočim naša še vedno na nivoju za časa začetka prejšnjega stoletja.Res pa je da na Kitaskem množično kršijo človekove pravice, no roko na srce tudi Slovenija ni svetnica na tem področju, ŽAL

 • komar marko

  Sem gledal zaslišanje HANŽKA v primeru TEŠa ko so bili zaslišanci rdeči bratje. Kako je revček pazil na vsako besedo kaj jih bo vprašal. In vse RABOTE so padal v čas njihove vladavine!

  • stajerc5

   Njega je najbolj zanimalo, ce bo kevder dosti velik, ker trava rabi neverjetno veliko svetlobe in stroma. Tam bi imel All inclusive in direktno, brez stevca!!

 • Anton

  se podpišem, kaj se pa to prav krast ljudem, vse za cilj bogatenja petičnežev iz foruma 21

 • alojz

  Če bi Marija Terezija tako komplicirala bi mi še vedno jahali po makadamu iz rimskih časov. Poglejte proge iz tistih časov. Pa brez težke mehanizacije.

  • Anton

   to je samo odraz 2 dejanikov:

   komunajzerske nesposobnosti in kraje, ki je pri nas očitno dovoljen termin zgolj za nekatere, dočim elita tega termina pač ne pozna v slovarju Slovenskega knjižnega jezika

   sarkazem press

  • Anton

   ja sej pa še neki njihove reforme so bile za tistega časa sila pregledne in nič manj pragmatične kot današnje. Vse je bilo na “nivoju” 2 listov, torej že tedaj so znali biti ekonomični, tudi po tej plati, dočim naše kkomunajre pišejo cele znanosti v 1000 straneh, zaključek pa je en sam, ljudje se iz tistega špeha prav nič ne znajdemo, terminologija je na nivoju katero 3/4 državljanov, kateri se niso podrobneje seznanili s pravniškimi besedami ne pozna oz razume. Sprašujem se, zakaj se pišejo taki nepregledni zakoni, in to je popolnoma opravičeno vprašanje.Primaren cilj prava je spisati zakon, ki bo NAJPREJ čist navadnemu kmetu jasen.Pa nisme pravnik, vendar to so osnove logike

 • Nata

  Podpišemo. . . .tutti !!!!!
  Ampak, dragi Slovenci-ke, brez pardona vsi, ki se vsaj malo zanimate in vas res skrbi tale situacija pri nas!!

 • Levicar nikoli!

  Kje dobim obrazec??

 • Anton

  mene moti nekaj, nameniti miljardo in pol, za tir, po kateri bo vlak lahko vozil za 50% hitreje, in bo še vedno počasnejša kot aktualno konkurenčna ponekod to se pravi da bomo prisiljeni čez par desetletij morda še prej delati še eno modernizacijo. Nisem strokovnjak, vendar če bomo želeli biti v stiku s konkurenco, ali se pretirano motim?

 • Stajerka

  največja nevarnost in ironija je ta, da se 2.tir gradi za tovorni promet Luke Koper……ker pa bodo zaradi 2. tira podražili storitve Luke in avtocest, bo Luka postala nekonkurenčna in danes se to lahko kar hitro maščuje……in ko bo zgrajen 2.tir, bo Luki Koper upadel promet……tako kot 90% tranzita tanka izven Slovenije, tako bosta postala aktualna Trst in Reka…….mogoče celo pred dnevi omenjena alternativa – vlak iz Kitajske – časovno enako ladijskemu transportu, vendar mnogo-mnogo ceneje……..

 • Hun

  SDS je dala blagoslov za gradnjo TE6 ….dokazal ste svojo poštenost …nič manj oportunistični niste od levih falotov

  • Anton

   zakaj pišeš polresnice?

   • Opazovalec

    Pogodbo za gradnjo elektrarne je podpisal rajnki dr. Zagožen, takratni direktor ELES, ne vem kakšni član SDS in središče afere Patria

    • tohuvabohu

     To je laž. Podpisal jo je direktor TEŠ.
     Druga laž: v središču afere Patria ni SDS, ampak rdeči pritlikavec iz Murgel in njegove oprode. V središču afere je vedno tisti, ki jo sproži, ne pa tisti, ki je žrtev aferaštva.

  • Stajerka

   Vlada Slovenije je bila decembra 2006 seznanjena s ceno glavne tehnološke opreme v vrednosti 600 milijonov evrov; v septembru 2007 se je cena za opremo dvignila na 954 milijonov evrov, da bi dosegla junija 2008 dosegla že 1,343 milijonov evrov. Po tej ceni je bila podpisana pogodba s francoskim dobaviteljem Alstom junija 2008. Decembra 2009 pa je bil sklenjen aneks k pogodbi za dobavo opreme za 1.103 milijonov evrov. Gradnja objekta TEŠ-6 se je začela v decembru 2009.
   Vlade, ki so odgovorne za polomijado imenovano TEŠ-6

   Janševa 2004-2008 Pahorjeva 2008-2011 Janševa 2011-2013 Bratuškina 2013-2014
   Prvi negativni odmevi se pojavijo v javnosti že 19. decembra 2009 (ekonomist Jože P. Damijan »Smrdi do neba – Ekološka bomba iz Šoštanja«), češ da gre »za obupno slab energetski projekt, ki je nujno potreben tako kritične presoje stroke kot tudi finančne in protikorupcijske komisije«. Damijan opozarja tudi na dejstvo, »da sta dva glavna protagonista naložbe v TEŠ 6 aktualna vladna ministra Franci Križanič in Matej Lahovnik « in zahteva dodatne (prave) podatke za javnost in nadaljnjo javno diskusijo o prihodnji usodi projekta.

 • Anton

  no moti me še nekaj, no mene moti marsikaj(smeh), zakaj se smc ni povezala in navsezadnje upoštevala tudi predlogov s strani opozicije, kot tudi od širše plati strokovnjakov, razen kajpak NAŠIH. To deljenjeNAŠIH IN VAŠIh pri takem nacionalnemu projektu, kot je le ta, nima mesta in lahko pomeni zgolj nekaj,sum, da gre za “mutne posle”

 • Shadow
  • šmentanamuha

   Hvala za obrazec.

 • Antonius

  Kdor misli prispevati svoj podpis za referendum o nestrinjanju z lopovsko gradnjo drugega tira, naj pohiti.
  Do petka v tem tednu mora g. Kovačič imeti vse podpise. V četrtek 27. je praznik, ko pošta ne dela, ostanejo samo trije dnevi od ponedeljka do srede, ko je mogoče poslati g. Kovačiču podpise podpornikov referenduma.
  V petek, 28. poslano bo prepozno in neupoštevano!!

 • tarantela

  Poskušam čisto nepristransko:
  O drugem tiru se govori že leta dolgo, do sedaj ni bilo narejeno nič, čeprav so vsi vedeli, da ga potrebujemo. Zakaj sedaj kar naenkrat tak vik in krik? Sama še menim, da bi mnogo bolj potrebovali drugi tir, kot vedno več cest. Slednje gradijo na najboljših zemljiščih, ki jih potrebujemo za pridelavo hrane, poleg tega bo energija čedalje dražja in bo najbolj ekonomično prevažati po železnicah, predvsem tovor, ki ga kdo pošilja daleč preko EU.

  • stajerc5

   Toliko neobdelane zemlje kot jo je v Sloveniji, je ni nikjer v EU! Procentulano, jasno!

   • tarantela

    Najboljša ravninska zemlja je obdelana, po tej se vsakemu sline cedijo.

    • stajerc5

     Kupi si za zacetek bike, potem konje, pa na plug ne pozabi…
     Mat kurja, ni Boga, da bi ti pomagal!

  • FORT WORTH

   Po zeleznicah ?
   Vlak od Maribora do Kopra potrebuje priblizno 4.5-5h.
   Tovornjak pa 3h.
   Zdaj pa naredi kalkulacijo. Ampak to je samo cas voznje.
   Brez vsega ostalega,kar se pripada zraven preden gre lahko vlak na pot…
   Trenutno je pri nas vlak popolnoma nekonkurencen.
   Pa se tega ne bi imeli,ce nam v glavnem ne bi naredili zeleznic v casu Avstroogrske.

   • tarantela

    Bomo pač morali upočasniti tempo, na koncu bomo itak vsi prispeli na cilj. Sicer bi promet s pokvarljivo robo lahko še vedno potekla po cestah, da bi šlo hitreje, vse drugo lahko gre po železnici.

    • FORT WORTH

     Ja,vi z juga in JS bi upocasnjevali (:-)))
     Tisti,pa,ki se trudijo pa gradijo zeleznice z vlaki 300km/h in vec.

     • Gru

      Progo za vlak , ki gre 300km/h ni mogoce sezidat na tem mestu ;)

     • FORT WORTH

      Z vami,ki vidite samo ovire ni mogoce cisto nic.
      Te blokade imate v tintarah.

     • Gru

      Uuuu ker moder odgovor ;) vidim da ss spoznas na gradnjo ;)

   • Gru

    Zdj pa zracuni kok ton lahko vozi vlak in kok tovornjak ;)

    • FORT WORTH

     Se pojma nimas,kaj pises.
     Si ze kdaj sploh slisal za : cas je denar ?!
     Slovenija je mala drzava in tovornjak,ki bi se peljal od MB-KP ni izvedljiv projekt.
     To je mozno samo na vecjih razdaljah,kot npr.v ZDA…kjer to ze dolgo izvajajo.
     Mora pa biti dostava hitrejsa,da se izplaca…

     • Gru

      Prav mas cas je denar ;) Nisi pa zracunal kok tovornjakov lahko vlak prepelje v eni voznji, kar sprosti ceste in se zmanjsajo stroski za vzdrzevanje cest itd… ;)

     • FORT WORTH

      Katere ceste ?
      Nase ?
      Ko so jih butci gradili sploh niso naredili studije za koliko % se vsako leto poveca promet,ker bi sicer naredili 3 pasovnice po celi drzavi.
      Ekonomija ne popusca.
      In ljudje se pac odlocajo za prevoz materiala po cestah,ker je hitrejsi,zanesljivejsi in cenejsi. Tukaj vase teorije odpovedo. Pa se lahko postavis na trepalnice.
      Isto je tudi v zahodno evropskih drzavah…

 • Olga

  Bom podpisala! Lopovi bi radi kradli, račun za vrtoglave zneske pa izstavili nam vsem! Malo morgen!
  Samo v banana republiki lahko komunistični zločinec in udbaš prisiljuje vlado v nezakonitosti!? V vsaki normalni državi bi že 25 let sedel!

 • toxico

  najprej naj ostale tračnine zrihtajo pa modernejše vlake postaje. Ne pa neki na novo , ko še to niso sposobni vzdrževat. Te murgle pa ta Cerar nimam pojma.https://www.facebook.come

 • Opazovalec

  @Predlagana trasa se začne na železniški postaji Divača, na višini okrog
  420 metrov nadmorske višine, gre po manjšem nasipu in nato po skalnem
  useku okrog 2 km daleč površinsko do vstopa v tunel T-1, ki je na
  višini okrog 400 m. T-1 je je dolg 6,7 km, ima padec 17% in pride na
  plano v soteski reke Glinščice na višini okrog 280 metrih.
  ___________

  Samo zlobna pripomba, na predlagani trasi noben odsek nima naklona nad 1,7%. Ubogi Vili Kovačič, ki sicer ni sposoben prešteti glasov na referendumski pobudi, tudi ne loči ‰ of %. kako naj človek verjame takim šalabajzarjem, ki ne znajo šteti in ne ločijo odstotek od promila.

  Sicer bi pa človek od resnega medija, ki obravnava aktualno temo v RS pročakoval sliko, ki bi bila v zvezi s RS, konkretno sliko iz področja JŽI v RS. Vi pa kažete sliko hrvaške lokomotive nekje na območju RH. Sram va bilo!

  • tarantela

   Bobu bob!

   • tohuvabohu

    Ah, daj no, sirota, kot da se ti kaj svetlika o tem.

  • stajerc5

   Ce bi imeli hrvaskokockaste bi lahko bili srecni in se nam nebi Franz Joseph iz groba smejal. Kupi si nove gledike, da bos boljsi opazovalec…

 • Opazovalec

  @ Pripombe imajo tudi na neresno navajanje hitrosti 160 km/h, saj tovorni
  vlaki v serpentini z radijem 600 m ne morejo voziti več kot 60 km/h in
  v serpentini 1350 m več kot 80 do 90 km/h. Obstaja še fizikalni pojem
  gibalne količine, to je količine energije, ki je potrebna za premik
  določene mase na določeno hitrost v določenem času.
  _______________

  Po veljavnih predpisih jev loku z R=600m in nadvišanjem samo 120 mm, kar je manj od maksimalno dovoljenega, dovoljena hitrost “težkih” vlakov (vseh, ki niso posebne konstrukcije, tudi tovornih) enaka 100km /h in ne 60 km/h. Serpentina nima pri tem nobenega opravka, vpliva nekoliko na upor vlaka, toda lokomotiva 541 SŽ lahko z maksimalno vlečno močjo deluje šele pri hitrosti okoli 80 km/h. V radiju 1350 je dovoljena hitrost pod enakimi pogoji 150 km/h, pri večjem še dovoljenem nadvipšaju pa tudi 160 km/h, daleko več od dovoljenih hitrosti za tovorne vlake.

  Avtorji te pobude niso nikoli obiskovali predavanj fizike I na Visoki šoli. za premik določene mase v določenem časuu in določeno hitrostjo je potrebna DOLOČENA MOČ ali po kmečko P(moč)=F(sila upora).v(hitrost). In vložena energija (E) je enaka produktu sile upora F in poti s. E=F.s=F.v.t = P.t=F.s. NIKJER ni zaslediti gibalne količine.

  Kkao naj človek zaupa taim šalabajzarjem če ni VERNIK

  • tarantela

   Te ljudi vodi Primc, zato se menda spoznajo na vero, na fiziko in take zadeve pa z mano vred ne.

   • Nata

    No, morda pa se kdo le spozna tudi na fiziko. Saj niso vsi duhovniki.Sem verna, pa nisem preveč prepričana, da se res spoznam na vero . . . . . . .

    • tarantela

     A veš, kaj sem naredila. Poslušala sem nekega klerika na Ognjišču, so se pogovarjali o tem, kako spoznati več o veri Bogu itd. Rekel je, da naj vsak dobro preštudira Biblijo in se mu bo vera poglobila. Nato pa je dodal: “Lahko pa se zgodi, da bo ob prebiranju in študiranju svetega pisma vero čisto izgubil.” Torej, če nočeš izgubiti vere, ne razmišljaj in ne beri veliko o teh stvareh. Sprejmi kot dogmo in boš srečna. Pravkar gledam na National geografik tri-urno oddajo o bogu. Z malo začetnico pišem zato, ker je v tej oddaji voditelj oddaje šel po vsem svetu in nazorno prikazal ob pomoči domačinov njihova verovanja in različne bogove.
     Prišla sem do spoznanja, da ljudje potrebujejo boga, zato so si ga ustvarili. Če komu pomaga živeti, je to njegova prosta volja in izbira.
     Kar se pa tiče prispevka @ opazovalca, je pa nazorno prikazal, da se Primc in Janša in večina teh na fiziko ne spozna. Tudi jaz se ne. Torej je bolje, da se temu ogibajo, sicer pa njihov problem.

     • Nata

      O, je to tista oddaja, ki jo vodi igralec Freeman? Tisto je bilo super. Drugače pa o veri razpravljati ni lahko. Veliko moraš poznati in, verjetno podvomiš o marsicem.
      Jaz se s tem ne obremenjujem. . . uh, te besede pa ne maram. . . pač živim po enih načelih etike in morale. Je čisto dovolj!
      O znanju fizike naših politikov pa ne bi!

  • Mico Mitic

   Še eden ki svoj piskrček zraven poriva ? Nikar tako očitno. Ni higienično.

   • Gru

    Se eden ki nepozna zakone fizike ;)

    • Mico Mitic

     Poznamo mi zakone rdeče fizike, zelo dobro.

     • Opazovalec

      Hudič je, ko se delitev na “rdečo” in “črno” fiziko nekemu Stalinu ni obnesla, in so hitro spremenili kurs samo v FZIKO. Ti se pač ukvarjaj s črno, ampak ni mi jasno kakšna je ralika med “rdeč” in “črno” GIBALNO KOLIČINO, ENERGIJO, etc… daj prosim obrazloži širši javnosti!

     • stajerc5

      Kaj ne opazis, da smo te dobili na fdv diplomi, da pojma nimas, Bog te nima rad, ti bi pa se kar v bukvo…

     • Opazovalec

      Čuj ti Štajerc,

      če bi ti, in ostali na tem forumu, vedeli kakšno diplomo in še kaj več imam, bi nehali nakladat o gibalni količini in energiji….. vsekakor pa nimam diplome FDV kot vodstvene strukture SDS in tudi ne doktorata ene od UNI v Prištini ampak kaj uglednejšega, sicer ne med prvih 50 na svetu, vendar v svetu spoštovanih.

   • Opazovalec

    Če bi hotel prisloniti zraven svoj piskrček ne bi pisal takih bedarij, ki nimajo repa in glave, in limal slik HŽ kot dela topoumno uredništvo v članku s tematiko o JŽI RS..

  • tohuvabohu

   Čigav VERNIK si pa ti, ubožec? O fiziki očitno nimaš pojma. Za premik “določene” mase je merodajna dolžina poti, upor in višinska razlika, ne pa moč. Tvoja kmečka formula P=F.v je pa formula za trenutno moč vleke, pri čemer F ni upor vlaka, ampak vlečna sila. Gibalna količina G=m.v je pomembna, če imamo znano vlečno silo F in čas vleke t, kar opišemo s formulo G=F.t, kjer je G končna gibalna količina (ob predpostavki, da je začetna hitrost nič, v splošnem pa gre za delta G). Sicer pa vidim, da še nisi slišal za pospešek: ta je pomemben, če naj bo končna gibalna količina dosežena v določenem času.
   Sicer pa je to srednješolska snov, a ne, učenjak?
   Podatek o maksimalni vlečni moči pri 80 km/h je irelevanten, če vemo, da gre tu za premagovanje hude višinske razlike. To radikalno spremeni izračun.

   • Opazovalec

    In ti bi podučeval dobro podkovane fiziki. najprej te bom malo popravil.
    1) Za premik “določene” mase, mase vlaka, je merodajen predvsem naklon, ki je seveda določen kot kvocient višinske razlike in poti (približno res za male vzpone, za večje pa projekcije poti na horizontalo).

    2) Za enakomerno gibanje s hitrostjo v se zahteva ravnotežje sil vleke F(v) in sile upora Fu(v). Torej ni neke bistvene nesmiselnosti.

    3) Pri računanj gibanja vlaka še nisem zasledil uporabe gibalne količine. Pospešek a vlaka in vsakega telesa je preprosto a(v) = [(F(v)-Fu(v)]/m. In vlečna sila in sila upora sta funkciji hitrosti. Za vlečno silo velja, daje omejena pod kritično hitrostjo z adhezijsko silo Fa enako produktu adhezijske mase in koeficienta trenja k(v). zato je adhezijska sila šibka funkcija hitrosti. načelno pa je vlečna sila omejena z močjo, F(v)=P/v. Hitrost, kjer je vlečna sila P/v enaka Fa se pač imenuje kritična hitrost. Pod njo deluje lokomotiva z zmanjšano močjo, ker sicer kolesa spodrsujejo, nad njo pa je za doseganje hitrosti omejitev moč lokomotive.

    4) Pospeševanje vlaka pa lahko kot vidiš računaš z gibalno količino ali pa z vlečno močjo, rezulat v primeru korektnega računanja bo pa enak, vsekakor pa gibalna količina ni to kar piše v članku:

    “….gibalne količine, to je količine energije, ki je potrebna za premik
    določene mase na določeno hitrost v določenem času.”

    5) Sicer pa vidim, da si absolviral fiziko I (vsaj klasično mehaniko). In sigurno se spomniš, da pospešenega in enakomernega gibanja niste nikoli obravnavali z gibalno količino. Vsaj v tisti “rdečih” časih, ko sem še študiral ni bilo tako, pa tudi pro. Kuhelj ni tega pri mehaniki nikoli počenjal. Vso računanje pač temelji na ravnotežju sil, ali prvem Newtonovem zakonu.

    6) Z gibalno količino se ukvarja predvsem takrat kadar gre za prenos sile v časovni enoti, tipično pri neelastičnih trkih, primer je balistično nihalo. pri vožnji vlaka vsekakor nimamo neelastičnih trkov, dokler ne pride do hudega trčenja. Vlaki, vagoni in lokomotive so namreč opremljeni z odbojniki ki lahko reverzibilno absorbirajo znatno energijo, nekaj 10 kJ, ali po domače sila za stisk odbojnika za 100 mm (95% poti) je do 1000 kN. Obstojajo pa še močnejši odbojniki, ki absorbija nereverzibilno velikostni red večjo energijo in silo, toda po tem neelastičnem trku morajo na popravilo.

    7) Vsekakor je pa gibanje vlaka komplicirana zadeva za korektno računanje. Opravka imamo namreč z N elastično spetimi masami. Njihovo gibanje se pa računa z Lagrangovo mehaniko, razširitvijo klasične Newtonove iz XVII stoletja. če si pa v njej doma, pa kapo dol. Vsekakor si pa eden od redkih, vsaj en na forumu, ki ne blebeta o “rdeči” in “črni” klasični fiziki iz XVII. stoletja.

    • tohuvabohu

     1) Za premik določene mase na določeno razdaljo z določeno višinsko razliko seveda ni bistven naklon, to je neumnost. Obstaja le nek mejni naklon, če želimo, da lokomotiva sploh potegne. Ta mejni naklon je načeloma odvisen od mase, če bi ga lahko sproti prilagajali, ampak to seveda ni mogoče.
     2) To je res, ampak ti nisi upošteval višinske razlike.
     3) Drži, da se lahko vse računa tudi brez uporabe gibalne količine. Ta je le koristen pripomoček.
     4) Se strinjam, da gibalna količina ni isto kot količina energije. Sta pa v zvezi. Kinetična energija W(k)=G**2/m/2.
     5) Absolviral sem matematiko, v sklopu katere sem imel tudi višjo tehnično mehaniko 1 in 2, oboje pri Kuhlju. Obravnali smo elastomehaniko, notranje napetosti, hidrodinamiko in še marsikaj. Res pa je, da tega nikoli nisem rabil.
     6) Tu si malo zašel s teme.
     7) Računanje gibanja vlaka je tukaj precej irelevantna zadeva. Vidim, da si ajzenponar, hehehe, in da poznaš nekaj obrazcev. Seveda mi je znana Lagrangeova posplošitev Newtonove mehanike, ne boš verjel, naletel sem tudi na Hamiltonovo funkcijo, ki upošteva notranje sile.
     Btw, ali veš, kje ima lokomotiva diferencial?

     • Opazovalec

      tohuvabohu,

      ne se hvalit da si ABSOLVIRAL iz matematike (torej si večni študent, kar ni pohvalno) in da si poslušal prof. Kuhlja. Bom te postavil na kruto dejstvo, da sem jaz diplomiral in magistriral iz fizike in pri Kuhlju iz tehnične mehanike sem imel dostojno 10/10 in dosegel še kakšno stopnjo več. In v debati z mojimi sinovi ne pozabim omeniti, da je spoštovani prof. Kuhelj bil profesor stare šole, ki je popisal cele table enačb, ki bi se dale strniti v preprosto simbolično obliko A=BC. Ker si abs. matematike boš vedel kaj sovse lahko A, B in C. Torej veš, da mi newtonska (pa še kakšna, ki je “rdeči” včasih niso marali) mehanika ni neznana. Poleg tega se pa spoznam, sicer ljubitelsko, tudi na dinamiko vožnje vlakov in problematiko železnic.

      ad1) Za premik vlaka na določeni razdalji z določeno višinsko razliko je merodajen predvsem NAKLON. Kotalni upor vlaka je okoli 2‰, upor vlaka v krivinah je istega reda, zračni je pa pri hitrosti tovornih vlakov tudi manj pomemben. Naklon recimo koperske proge je pa 8 (projekt, 17‰) do 13x(novi, 26‰) večji na stari. In razlika med vlečno silo lokomotive in uporom vlaka na klancu i =dh/ds definira pospešek, a=(Fv-Fu)/m=(Fv-mg(i+..)/m je pospešek. In dokler je Fv>=Fu se vlak giblje pospešeno ali enakomerno. To je vsa znanost dinamike vlaka pri vožnji vakreber (ali navzdol, kjer je pač Fv=Fzavorni).

      ad4) Me veseli, da priznavaš, da novinarji, oziroma avtorji pobude nimajo pojma o klasični mehanikai na nivoju gimnazije. Bom te pa samo še dopolnil, da je še lepša zveza me gibalno količino in pospeškom. Poglejmo primer, ko se masa ne spreminja, saj računamo vlak in ne rakete

      dG=Fdt=mdv, sledi F=mdv/dt=ma

      In verjami mi, noben model dinamike vožnje vlaka ne računa z gibalno količino. Izhaja se iz mase vlaka in njegovega upora, pri vožnji v klanec prevladuje upor klanca, pri visokih hitrostih pa zračni upor. Obstaja kup formul za izračun upora vlaka, v klanec je pa samo ena, Fu=mgtg(dh/dx)=~mgdh/ds=mgi.
      Uporu vlaka se pa upira recimo vlečna sila lokomotive Fv, le ta je za hitrosti nad krtično kjer je Fv=Fa, sem ti že razložil

      Fv(v>vk)=P/v in Fv(v<vk)=Fa(v)

      In nikjer ne boš zasledil gibalne količine, dokler ne boš začel obravnavati odbojnih naprav. vsaj jaz v množici člankov in knjig, ki se ukvarjajo s tem področjem nisem naletel na gibalno količino. V konkretnem prispevku je izraz uporabljen 8sicer napačno) samo zaradi leporečja in povzročanja (krivega) vtisa, da so avtorji nekakšne avtoritete (bolj kvazi kot sicer, saj je njihovo elementarno šteje naravnih števil omejeno pod 4000).

      ad7) Ne vem zakaj bi pri vožnji vlaka upoštevali hamiltonian, saj se notranja energija vlaka ne spreminja. Bo Lagranian dovolj uporaben za račun gibanja večih mas (vagonov) spetih z elastično vzmetjo. Ampak to je nekako izven topike gibanja vlaka kot celote.

      Vsekakor pa si opazil, da NISEM ajzenponar, kljub temu da sem že leta 1964 delal na "ajzenponu" v Mariboru. Sem si pač v počitnicah služil denar in s tem nadaljeval vsa gimnazijska leta. Delujem v povsem drugih poklicnih sferah, recimo na področju senzorjev MEMS.
      Vsekakor bod nekatera dejstva pa močno prizadela pogumnega blebetača ŠTAJERCA5, ki mi je pripisoval izobrazbo na nivoju njegovega vzora, torej FDV. Bog mu pomagaj v neumnosti.

      Tebi in ubogemu štajercu5 pa ljubi mir na zemlji in več pameti pri kritiziranju stvari, na katere se ne spoznata

     • tohuvabohu

      Ti si živ primer, kaj jeza naredi iz človeka, hehehehe.
      Prvič, jaz se nič ne hvalim (ne navajam ocen!), samo povem, da ne boš mislil, da imaš opraviti z nekom, ki samo nekaj blebeta o rečeh, o katerih nima pojma.
      Drugič, zakaj vztrajaš pri neumnosti? Naklon pri izračunu potrebnega vloženega dela za prevoz tovora nima pomena, ampak samo višinska razlika. Mora pa seveda biti manjši od mejnega naklona, sicer kompozicija ne spelje.
      Tretjič, nikjer nisem rekel, da predlagatelji nimajo pojma o mehaniki. Res pa je, da so z omembo gibalne količine ustrelili kozlička. Brez pojma gibalne količine se seveda da shajati. Tvoj “dG=Fdt=mdv” pa itak ni nič drugega kot drugi Newtonov zakon, zapisan malo drugače.
      Četrtič, tista tvoja butasta klobasarija na koncu je povsem odveč. Hamiltonke pa seveda nisem omenil v zvezi z vleko, to bi ti lahko kapnilo.
      Kar se tiče profesorja Kuhlja, se strinjam. Ne samo, da ni slišal za matrike, celo do vektorjev ni prišel.
      Če nisi ajzenponar, seveda ne pričakujem, da boš znal povedati, kje ima lokomotiva diferencial. Hecno pa je, da bi na ovinkih na vseh oseh lokomotive in tudi vagonov nastajala trenja med kolesi in tračnicami (kajti kolesa so negibno pritrjena na osi), če to ne bi bilo rešeno drugače.

     • Opazovalec

      Zdaj vidim, zakaj si sfaliran študent, alias absolvent, oprosti ampak boljšega izraza ne morem uporabiti.

      Jaz nisem nikjer govoril o energiji, razliko potencialnih energij pozna vsako dete v osnovni šoli, no vsaj tako je nekoč bilo in ti to ven in ven ponavljaš. Jaz govorim o silah potrebnih za dinamično gibanje vlaka. Če bi se osredotočili samo na energijo bi bilo verjetno najučinkovitejše dvigalo. Toda vlak ni dvigalo, in tudi vlaka se ne da porivati v 80‰ klanec kot predlaga veliki inovator in slab sanator žičnic. Sile sp preprosto prevelike glede na zmogljivosti vlečno-odbojnih naprav.

      Kar se tiče Hamiltonijana si ga po mojem prepričanju omenil samo za to, da bi se delal poznavalca mehanike, nevedoč, da imaš opravka z vsaj takšnim, oziroma verjetno boljšim poznavalcem mehanike. Podobno kot se avtorji pobude delajo pametne z uporabo terminologije (gibalna količina) katere pomen sploh ne dojemajo.

      Nisem ajzenponar, in bi prav rad izvedel kje ima lokomotiva diferencial. Sam ga v 60 letih zanimanja za železnice namreč nisem odkril, pa sem v mladih letih kar nekaj časa delal na lokomotivah, odvzunaj in od znotraj v kotlu/peči. Skromno domnevam da pa vem kaj na železnici nadomešča diferencial. Nisem pa prepričan če je to umevanje lastno faliranemu študentu matematike.

      Pa brez zamere, s tabo je težko debatirat, si preveč zafrustriran glede na študijski neuspeh.

     • tohuvabohu

      Jaz zafrustriran? Haahahaha, zdaj ga pa že pošteno serješ. Iz vsakega stavka ti izbija neka nerazložljiva užaljenost. Pošteno sem povedal, da (sicer bolj teoretičnega) znanja o mehaniki v življenju nisem nikdar rabil. Marsikaj sem tudi že pozabil, nekaj pa je le ostalo. Kariero sem naredil v informatiki, in to kar uspešno. Hamiltonko sem omenil, da ti pokažem, da nisem ravno pek, nisem pa tudi ne trdil, da sem vrhunski strokovnjak. Zato ti svetujem, da se malo ohladiš.
      Glede diferenciala lokomotive (in tudi vagonov) je pa takole: kolesa so narejena v blag konus, se pravi imajo obliko odsekanega stožca. Tračnice imajo enak prečni naklon kot obod kolesa. Na ovinku se zaradi “centrifugalne” sile lokomotiva in vagoni premaknejo navzven in s tem povečajo kotalni radij koles na zunanji strani ovinka, zmanjšajo pa na notranji. Za vsak ovinek obstaja idealna hitrost vožnje, pri kateri ne pride do trenja, v praksi pa se poskušajo tej hitrosti čimbolj približati.

     • Opazovalec

      Tvoja razlaga “diferenciala” bi zadoščala za osnovno šolo. Tračnice so v nagibu 20:1 (stare proge) ali 40:1 (novogradnje), vsaj tako pravi “Pravilnik o gornjem ustroju železniških prog” iz leta 2010. Toda tračnice nikakor nimajo enakega prečnega naklona kot kolesa. Profil kolesa je določen po UIC 510. In če boš pobrskal po medmrežju, boš ugotovil da ni nobenega blagega konusa, temveč kompleksna krivulja, opis izven moči tega medija. Ima pa profil močan vpliv na stabilnost. Nikakor se ne sme pozabiti, da vlak NIKOLI ne vozi naravnost temveč niha malo levo malo desno z določeno periodo. In profil kolesa in nagib tirnic utvarja potrebne sile in ustrezno dušenje da ni to nihanje moteče. Zato ima kolo sorazmerno širok del z blagim konusom (pa ni linearno) in pri robu vedno bolj izrazitim konusom na robu sledilnega venca, ki pomaga v skrajno ostrih lokih. Bočna sila je pač funkcija kota med tirnico in obodom kolesa.
      Idelana hitrost za ovinek je hitrost, ko so bočni pospeški enaki 0. Pod temi pogoji bi vlaki vozili dokaj počasi. Zato se dovoljujeo bočni pospeši, za razna vozila različno, so pa v razponu 0,65 do 1,8 m/s^2. Ker so proge tipično namenjene mešanemu prometu, je potrebno poiskati kompromis med največjimi (potniški) in najmanjšimi (tovorni) hitrostmi, da so pospeški znotraj limit (negativni pospepški so omejeni na -0.33 do -0.72 m/s^2).

      Vsekakor si pa eden redkih neposvečenih, ki mu je približno jasno zakaj vlak sploh vozi po tirnicah, vsaka čast. Da si pa informatik, mi je bilo pa jasno takoj, ko si napisal absolvent matematike….. Jih poznam nebroj, ki niso nikoli “utegnili” diplomirati.

     • tohuvabohu

      Eh, nehaj no, zdaj vidim, da se samo “duvaš”. Čemu bi se nekdo, ki ni ajzenponar, zanimal za tehnične podrobnosti v zvezi s progami in z vleko (dobra ti je ta: dinamično gibanje vlaka, haaaahahahaha). Meni so to o diferencialu povedali strokovnjaki z železnic, kaj si ti “za en” modrec, pa ne vem (sem slučajno tudi nekaj časa delal na Prometnem institutu SŽ, če veš, kaj je to). To, kar navajaš ti, so predpisi oziroma standardi za gradnjo prog in izdelavo vozil, ne pa fizikalna razlaga.
      In na ovinku je bočni pospešek vedno večji od nič, razen če kompozicija miruje, a ne brihtnež?

     • Opazovalec

      Ne daš in ne daš mir. Počasi si že nagravžen. Če boš malo razmislil, ti svetujem za začetek da preštudiraš vpliv nadvišanja proge, ceste na bočne pospeške. To je sicer nivo srednješolske fizike. O tem, da je bočni pospešek 0 smao v mirovanju… Bog se te usmili, če take nakladaš.

      Ko si pa napisal, da si nekaj časa delal na prometnem inštitutu, bi ti samo zaupal, da je njih znanje kilavo, pravzaprav jih po delih objavljenih v svetovni literturi ni zaznati. Je, in bo veljalo, da v Sloveniji nikoli ni bilo nekih strokovnjakov za področje železnic, pa komu všeč ali ne. Očevidno se njihovo znanje končuje pri “diferencialu”.

      In še nekaj, standardi za gradnjo prog temelje na fizikalnih zakonitostih, niso iz neba vzeti. Če bi zadevo poznal, ne bi take klatil.

      Brihtneš, zdaj pa še razmisli, kakšno je “statično” gibanje. No sam bi napisal ponovno bolje, dinamika vlaka. Ampak človek pogreši, osel se pa hahlja. V tem, da se nekdo zanima za tehnične podrobnosti o progah in z vleko ni nič nenavadnega. Sem pač znanja željan ljubitelj železnic, ti si pa nekoč bil na Prometnem inštitutu in nisi prišel dalj od diferenciala.
      Pa se na področju železnic najde marsikaj strokovno zanimivega, recimo za matematika, optimizacija voznega reda, obteka vagonov. sicer si pa za začetek recimo poglej kaj delajo na Univerzi v Ouluju, in videl boš, da so tam železnice povsem drugačne kot pri nas, jih je ekonomika prisilila k racionalnemu obratovanju (primer Malmbanan).

      Ker pa postaja sedaj debata kontraproduktivna, bom raje nehal. Ti le brani oslarije ljube ti stranke in njenih šarlatanov, ki sicer ne poznajo srednješolske fizike, kaj to, še štetju do 4000 niso bili pored leti kos. Vendar pa si le poglej kakšne sile delujejo na vlak/avto v ovinku z radijem R in nadvišanjem h. Se da vse preprosto izpeljati z znanjem srednješolske fizike, le za povprečen razmik med dotikališčema kolesa in tirnice vzami 1500 mm.

     • tohuvabohu

      Res si kilavo tele. Zakaj bi se jaz spuščal v tehnične podrobnosti, ali se ti je čisto skisalo? Na Prometnem institutu, kakršen koli že je, se s tem nisem ukvarjal in tudi moje vedenje o diferencialu ni od tam, je pa od železničarjev. Kaj si pa ti, ne vem in nočem vedeti.
      A ja, zdaj vem kaj te moti. Stranka in tisti, ki so pripravili predlog za referendum. In zdaj pride en usran rdečkar in jih zabije v tla, haaaaaahahaha. Res si frajer, primojdunaj.

     • Opazovalec

      Dete sigurno nisem, kilav pa tudi ne, še vedno se ukvarjam s športom od kolesarjenja, turnega smučanja do smučarskega teka na daljših relacijah, recimo Rajalta na Finskem od Rusije do Švedske, tek ob Finsko-Rusko meji skozi Karelijo. Torej si ustreil kozla na nivoju zvestih forumašev, recimo ŠTAJERCA 5, ki me ima za FDV-jevca po vzoru svojega idola. vsekakor pričakujem, da zaposleni na določeni raziskovalni instituciji, pa čeprav programer/informatik približno vedo problematiko, tako pa se izkaže, da so govorice o odlagališču zaslužnih strankarskih kadrov kar upravičene. In očevidno je “diferencial” vrhunec vedenja na inštitutu.

      Stranka kot taka me nič ne moti, me pa motijo posamezniki, ki sprejemajo strankarske ideje brez kančka dvoma. In s svojim pisanjem si lepo pokazal, da ni bistvo referendumske pobude odvračanje od recimo “predrage” gradnje drugega tira, sicer ni do sedaj nihče pokazal na realne diskrepance, kljub trudu nekih iniciativ, vsekakor pa revizor ni priporočil druge trase, za to sploh ni bil pooblaščen, vsaj tako pišejo resni kritiki v Gradbenem vestniku marca 2017. Torej cenjeni pobudniki navajajo čisto laž ali pa izmišljotino, kaj ti je bolj drago.

      Zdaj bom pa zares končal, da ne bo vplivalo na zdravje vpletenih.

     • tohuvabohu

      Haluciniraš, siromak. Jaz se o referendumski pobudi nisem popolnoma nič izjasnjeval, kaj šele o njenem “bistvu”. Koliko je v njej strankarskih idej, tudi ne vem, najbrž je tebi kot rdečkarju jasno po “defaultu”.
      Tvoja jeza zoper PI, kjer sem delal pred 40 leti, je smešna. O diferencialih se tam sploh nismo pogovarjali. Itak tu ni šlo za znanost. Lahko ti še povem, da so tam prevladovali sinčki partijskih veljakov, kakršna sta Janez Stanovnik in Boris Kraigher.
      Sicer pa te jaz nisem nikamor popredalčkal. Ne zanima me, kdo si in kaj si, ampak se le odzivam na tvoje sranje in bruhanje po portalu.

 • Gru

  Zanimivo , vendar ni nikjer omenjen podatek kok bo stala izgradnja ekolosko varne trase. To ponavadi ni lih poceni.

  ” Traso v dolini Rižane pa se uredi tako, da je ekološko varna. “

 • Mico Mitic

  Drugi tir je samo še en tir več za izvoz našega denarja v žepe rdeče mafije.

  • Olga

   ++++++++++++ točno tako!

 • centurion

  Q?
  ZAKAJ pa rabi ta drugi tir?
  In KOMU rabi drugi tir?
  Hvala za odgovor.

 • dr Janez Sveti

  Zaradi luke, pa res ni potrebno, da državljanom ukradejo 1,6 milijarde €. Kaj imam JAZ, kot davkoutajevalec od luke Koper? A mi lahko kdo pojasni?
  DR Janez SVeti hribovski kmet.

  • Nata

   Drage in slabe banane.

   • RATATA

    Kako vrhunsko Nata!

    • Nata

     Jojmene. . . . . jaz sem sploh vrhunska trola, veš.

     • RATATA

      Poglej, kdo ti je apvoutal. Vsi vrhunski! Le Rubec še ni opazil.

     • Nata

      Ojej. . . kaj pa so mi apvoutal ? Da sem vrhunska trola ?

   • dr Janez Sveti

    Banane so čisto ok. V pokojni Jugoslaviji jih niti ni bilo za kupit!
    DR Janez Sveti

    • Nata

     No, če pa so ok., je pa v redu. Pa tisto južno sadje je tudi 1A?Zato, ker je tega v Jugi primanjkovalo, še ni rečeno, da nam lahko prodajo prav vsak šmorn

     • dr Janez Sveti

      Nihče te ne sili da kupiš.
      DR Janez Sveti Đem

     • Nata

      Imaš prav.
      Ampak prav nobenega veselja – z kritiko – mi ne privoščiš!

     • dr Janez Sveti

      Kako sem nesramen..Popljuvaj bando voluharsko tatinsko!
      DR Janez Sveti oddušek

  • AliquisN

   Luka Koper je pomembna oziroma bi lahko bila še bolj pomembna za države centralne Evrope, saj nimajo morja, zato ladijski promet poteka do Slovenija in nato naprej preko kopnega do držav centralne Evrope. Slovenija ima od tega različne koristi… npr. tovornjaki morajo pri nas kupovati vinjete, bencin, če se ne organizirajo drugače itd. Drugi tir bi pomagal, da bi se več držav odločilo, da za tovor uporabijo pot preko Slovenije, kar bi bilo seveda bolj donosno… Država pa prav tako potrebuje investicije, ki nato prinašajo nov kapital.

   • dr Janez Sveti

    Torej več uničevanja okolja, več uničenih avtocest in nič v žepu državljanov, kakor ni bilo niti do sedaj. Preseneti me z dokazom, da nimam prav!
    DR janez SVeti vseznalec

    • AliquisN

     V današnji globalizaciji je promet pomemben nimaš kaj in soočenje s posledicami onesnaževanja nas žal še čakajo, če nekaj ne spremenimo. Ni problem samo promet, potem imaš še smeti, ki se zbirajo v oceanih in dejansko tvorijo otoke itd. Infrastrukturo tako ali tako moramo obnavljati. Npr. obnovitev infrastrukture je prišla zelo prav pri New Dealu, saj so zmanjšali brezposelnost, ampak sedaj so drugačni časi in Slovenija se ne more primerjati z ZDA… Da pa to ne pride v žepe državljanov pa se nemorem popolnoma strinjati. Pri gradnji in kasneje pri uporabi se pobira davke, ki kasneje omogočajo večje državne izdatke… Potek izgradnje drugega tira je pa vsekakor žalost. Država bi zagotovo lahko bolje speljala projekt, da bi bolj donosen, ampak ker je trenutna vlada dokaj nesposobna in ker je pomembneje da določeni ljudje izstisnejo velike denarce je pač tako kot je.

  • stajerc5

   Vse odvisno kaksno “moko” uvazas iz J. Amerike…

   • dr Janez Sveti

    Belo,kakšno pa? Za to ne potrebujem drugega tira,saj mi tale en čisto dobro deluje.
    DR janez Sveti El Guzman

 • tarantela

  Spoštovani desni!
  S tem se boste spet osmešili, kot ste se v četrtek z bergl festivalom.
  Hvala za smeh! Upam, da boste še naprej počeli vse za naše veselje!

  • Olga

   Davkoplačevalci imamo pravico pogledati in odločati, kam gre naš denar! Sem spadajo tudi milijoni za “vrednote” NOB! Ko bo pipica zaprta, vam tudi do smeha ne bo! S polno ritjo je lahko srati!

  • Olga

   Spet ena afera marela? Koliko ste plačali provokatorju Tončku, da ga je kak udbaš po glavi mahnil?

   • tarantela

    A si ti tut bergličarka?

    • Olga

     A ste vi z one strani ceste? Ste “ubogega” Tončka spremili na urgenco?

     • tarantela

      Sploh v Ljubljano že dlje ne hodim. Do nadaljnjega. Namahal ga je pa eden vaših, če je v vaših vrstah udbaš, morate pa sami pogledat..

     • Olga

      Se bo kmalu zvedelo, tako kot pri mareli, ko je neka tovarišica s sodišča lagala….

  • tohuvabohu

   Hahahahaha, teatralna, kako si smešna. A temu se reče festival, če jih en tečnež dobi po betici?

  • Janez

   Tebi !
   Se za nad 70 let gorja,
   ki ga je povzročil polit morilsko vsiljeni KPS, ZKS, SD ITD. KOMUNIZEM – STALINIZEM ,

   Za to – se ti? Nič ne zahvaljujemo.
   Ne piši – nesmislov.
   Pred VS je bilo ogromno pozitivnega dogajanja. Smešni ste ex KP, ZK. L.R. JANEZ KOMENDA

  • Janez

   Daj, daj !
   Ex KPS, ZKS ljudje nas Slovence že desetletja “zabavajo” s svojo “ne-smešnostjo” !
   Jaz sem TV KAR ODJAVIL. VELIKO MOJIH – TUDI.
   DA NE GLEDAMO !
   Nesmešnih “smešnežev” kot so nam – ti ex KP, ZK- ji.
   A?
   Saj – jih – pobira. Leta – jih. Pobirajo. Pa – Matida. Hvaljen bodi, Bog ! L.r. JANEZ KOMENDA
   P.S.
   TOLIKO KVALITETNIH NASTOPOV, PRIKAZOV ITD. – KOT JIH JE BILO V DVEH LETIH PRED SODIŠČEM – EX KP, ZK – JI ? NISO ZMOGLI V NAD 7O LETIH NJIH TIRANIJE.
   EN NERODEN ZAPLET – SE ZGODI. JE – NEPOMEMBEN.

  • RATATA

   Ali!
   TI kdaj občutiš???
   Da te živleje porivle?
   Lp malo od Komende stran

  • Chico

   Si pa tečna, kot driska.

 • Janez

  Ja ?
  Že vsrkavam te info o 2. tiru !
  JA?
  AMPAK ,
  KAJ PA?
  IZ STARE AVSTRIJE – STARE PROGE , TIRI –

  – V KRANSKO GORO RATEČE, TRBIŽ ?
  – IZ VELENJA – DO SLOVENGRADCA I- KOROŠKA .
  – itd ? še katera – stara proga ?!

  To !
  JE BILO PA KAR UKINJENO, EX KP, ZK POLITIČNO SEVEDA !
  A?
  BO KDO KDAJ ZA TA MEGA KIKS SLO KOMUNISTOV – KDAJ? Odgovarjal ? L.r. JANEZ KOMENDA

 • macon

  Stric kučan je že zbral svojo tolpo, verjetno so si že v naprej razdelili nakradeno. Lahko se gremo kar hočemo, gospodarji udbovukojebine so se že odločili. Civilna razprava bo za lepotni okras.

  • Janez

   Aja ?
   A ti to?
   Z dejstvi – veš?
   A?
   Je ta mini ex “sistemčik”ex KP, ZK – RE ŠE TOLIKO PRI MOČEH ?
   A?
   Se ne pripravlja na odhod – v DOM ZA STAREJŠE OBČANE ?
   V Komendi se po starem reče v
   “HIRALNICO ZA KREPAVNIKE” – ČAKAJOČE NA PRIHOD MATILDE !
   A?
   Jeres še toliko pri močeh?
   A?
   Ga mlajši ex ZK penzionisti iz EX KP, ZK “GNEZD” VPLETAJO V TAKE ZADEVE ?
   In?
   Mu ne pustijo, da bi se mirno priprail na zadnjo “ljubico” Matildo”?
   To ?
   Pa ni lepo !
   od teh “gnezdašev ex KP, ZK”. SAJ ŽE ČISTO STAROSTNIŠKO – ČEBLJA.?l.r. JANEZ KOMENDA

   • Janez

    Meni !
    je zoprno brati – tole
    – stalno o tem bivšem – ex KP, ZK ” sistemčik- kvazi politiku”.M.K.
    Zdaj je že dolgo
    – navaden upokojenec – brez javnih funkcij.
    M. K. – ki, da ima še – bogve – kakšen vpliv.
    Če?
    Ima kak javno sporen vpliv – naj to obravnava javno Parlament R. SLO.
    Zame je – upokojenec.
    Javne voljene funkcije – več nima.
    Me ne zanima. Nič. V nobenem smislu.
    Če kaj nelegalnega počne – naj se ga prijavi. Kot vsakega kršitelja ! L.r. JANEZ KOMENDA

 • Opazovalec

  @”Na posvetu v Državnem svetu RS marca 2016 na temo drugi tir je Rudi Varl
  tudi razložil predlagano spremembo, med prisotne pa je razdelil 40
  izvodov elaborata in en izvod dal tudi ministru Petru Gašperšiču v
  roke. Tudi projektantsko podjetje GEODATA inženiring iz Torina v svoji
  študiji navaja mnoge pomanjkljivosti projekta in obenem tudi predvideva
  možnost spremembe trase.”
  _________________

  Po razpoložljivih podatkih GEODATA ni nikjer komentiral poteka trase. Z sami naročilom je naročnik omejil presojo na obstoječi prostorski plan. Tako je družba GEODATA v sklepu priporočila da se potek trase ohrani v predvideni oblik. Recenzent je tako komentiral je le vzpon 17‰ kot prevelik.
  Vir: Gradbeni vestnik, letnik 66, marec 2017, stran 59,
  http://www.zveza-dgits.si/prelozitev-novega-zelezniskega-tira-divaca-koper-na-traso-1-3-vodnogospodarsko-ni-utemeljena

  Toliko o zavajanju javnosti z navajanjem neresničnih dejstev!

  • tarantela

   Tukaj velja le ena strokovnost in resnica, ni treba dvakrat ugibati, čigava! Edini mojster in vseznalec je, skratka: odrešitelj.

   • Chico

    tarantela spet se nekaj napihuješ. Ne mešaj se v strokovne posle, ker jih ženske za šporgetom ne razumete.
    Pokomandiraj tvojega starega! Skuhaj mu kofetek pa pleničke si zamenjajta. To je tvoje poslanstvo in ne, da se utikuješ v stvari, ki jih ne razumeš in tako napačne zaključke potem naprej interpretiraš “po svoje”.

 • Janez

  A ?
  Mi hoče kdo odgovoriti !
  1. ZAKAJ, ZA VRAGA – SO UKINILI V 1960. LETIH ?!
  -PROGE V KRANJSKO GORO ITD.
  – IZ VELENJA NA SLO KOROŠKO, SLOVENJGRADEC Itd.

  2. Pa?
  A je to res ?
  – da ima pri vsem tem svoje prste vmes ex “mini politik, bolje ZK SISTEMČIK” M. K. ?
  On ?
  Nikoli ni bil “politik”. Le “partijski sistemčik” je bil, ki je nonstop nekaj tvezil na TV.
  ŠE
  MOJA BITRA IN ODLOČNA MAMA – MI JE VEDNO REKLA:
  ” JANEZ, DAJ UGASNI TV, TEGA ŽEŽNJANJA ,
  OD M.K. PA ŽE !
  – NE BOM POSLUŠALA.
  ČUDNO, DA GA KDO SPLOH – RESNO JEMLJE”

  2. Ima pri vsem tem res ostareli 77 let upokojenec M.K. prste zraven ?
  Jaz sem mislil,
  – da kot človek v globoki penziji 77 let?
  Zjutraj ?
  Kaj poje. Nato?
  – gleda na TV CARTOON PROGĐRAME:
  risanke Tom&Jerry , Kalimero, Telebajske itd
  – gre na sprehod do Tržnice, morda Zokija itd.
  Itd. A je res še toliko pri sebi, za vse – tole: 2. tir itd. Saj ni za verjeti. .r. JANEZ KOMENDA
  P.s.
  KAJ PA. – PUTINA ?!
  ŠE KAJ OMENJAJO V BARJANSKEM ROBU ?
  Ali – ni njih novo geslo: “MELANIJI TRUP NIHČE NE SEŽE – DO KOLEN”
  “MELANIJA JE NAŠA, MI PA NJENI. Z MELANIJO ZA DOMOVINO – NAPREJ !”

  • tarantela

   A res verjameš, da je 19-letni fant imel tako moč, Kučan je bil namreč rojen 1941 leta.
   Vsaj verodostojni bodite!

   • Janez

    Jaz !
    O M.K. sploh nič ne mislim.
    Vedno mi je bil ?
    Tak, meni nesimpatičen, ponižen opornik in nadaljevalec, prevzemnik KPS krvave polit morilske štafete – od ex KPS Ivana Groznega MAČKA.
    KI JE CCA 1980. LETA SEDANJEGA GLOBOKEGA PENZIONISTA M. K !
    Tedaj, cca 1980 – trepljal – po rami.
    Jaz ?
    Tak nisem bil in ne bom – nikoli.
    Ljudem,
    Ki si imena “človek” niti ne zaslužijo imeti !
    KPS POLIT MORILCU I. MAČKU !
    Da se me dotakne?
    BI SE NIKAKOR NE PUSTIL.
    Upokojenec M.K
    – pa je, fotografija to dokazuje. Prevzel “oblast” od ” KPS Mačka”. Dejstvo. L.rJANEZ KOMENDA

   • Janez

    Nisem trdil!
    Da je tiste v stari Avstriji re tabilne proge – ukinil M.K.
    NJEGOVI EX KP, ZK PREDHODNIKI SO JIH.
    ŽAL !
    Gospodarsko nesposobni – kot so bili.
    Komunisti in pokomunisti so in so bili – slabi gospodarji. Dejstvo. L.r. JANEZ KOMENDA

    P.S. GOSPODARSTVO KPS, ZKS JE DELOVALO Z NASILJEM KPS POLITE.
    IN U..A – DIREKTORJEV – SEVEDA.
    ZDAJ
    POLITIČNO NSILEN NAČIN – NIKAKOR NI VEČ – PRAVI NAČIN GRADNJE … GOSPODARSTVA.

   • stajerc5

    Ne biti sigurna v rojstne podatke metercvanciga. Taksne frajle se vedno delajo mlajse kot so, nje?

  • Janez

   Meni !
   Je zoprrno – poslušati stalno ?

   O teh !

   – “murglah”.

   Zame ?
   Se slovenska javna politika “” dela.
   V voljenih in v državnih – organih R. SLO ! Parlament, vlada, vladni organi itd.
   Pa – na uradno prijavljenih shodih, v registriranih strankah itd.

   Ne pa v privat hišah nekih penzionistov.

   – NE – TOREJ ?
   NEPRIJAVLJENO – V NEKIH PRIVATNIH HIŠAH NA ROBU LJUBLJANE !
   Sploh pa.?
   Pri nekih ex političnih ljudeh, ki so že nad 10 let v penziji.
   Če ?
   Se tam, na robu LJ, v privat hišah – res kajj – državno političnega dogaja !

   Naj državni organi R. SLO – opozorijo – tangirane ?
   Da se grejo nekorektno aktivnost vmešavanja, nepooblaščenega vplivanja – domnevno?
   Na državne zadeve R. SL !?

   Zato !
   Kaj počne zasebno upokojenec M.K. – me sploh ne zanima
   Upokojenci hodimo
   v trgovine, v banko itd.
   Upokojenci – doma so domači opravki, gledanje TV, risanke in razvedrilne oddaje, filme itd. Nekateri radirešujejo križanke, radi hodijo na tržnico itd.
   Zato !
   Moj bolj
   – leposlovno-satiričen – prikaz možnih dogajanj – raznih privat hišah.
   V jkaterih živijo upokojenci – blizu – ki gredo proti 80. letu starosti.

   Ex javna , zdaj pa nejavna oseba,
   upokojenec M.K. me res ? Prav nič ne – me ne zanima. Čisto nič. L.r. JANEZ KOMENDA
   P.S.
   če drugi ne bi toliko omenjali upokojenca M.K. – ga sploh – ne bi omenjal.. Naj uživa penzionistični privat – mir.
   Če se pa vpleta v R.SLO državne zadeve – pa. Pooblaščeni nadzor – nad njim. Pač.
   Moja !
   pokojna, zelo ok mama. – pa o tedaj javni osebi ex KP, ZK M. K. – res ni imela ? Kakšno – posebno pozitivno mnenje. Njena državljanska pravica – pač. Imeti osebno mnenje o javni osebi.

 • črnaovca

  Ja referendum bo rešil vse tako kot je pred leti v primeru širitve termoelektrarne Trbovlje bil narod proti in plačali so dealvci v termoelektrarni ki je šla v stečaj in zaprtje. Raje urediti nadzor ne pa preprečevat igradnje samo za to ker tega ne delamo mi. Da se bodo nekateri obogatili je dejstvo kot so se doslej vedno pri velikih projektih in nakupih orožja

 • Janez

  Komentator ali?
  Komentatorka “tarantela”
  Blefiraš !
  Kot so ex KP, ZK -ji vedno “blefirali” kaj vse, da zmorejo.
  Pa – razen – groznega – zatiranja. So? Komaj kaj – zmogli.
  Pred V. sodišče prihajamo – predvsem – starejši !
  Naši !
  Mlajši, mislijo enako kot mi.
  A?
  So tam, kjer delajo pod enako EX KP, ZK kontrolo, nadzorom ! Presijo. Šikanami..
  To !
  Ni smešno. To je – nesramno – potvarjanje – dejtev.
  Zanikovanje – še vedno – izvajanega, bolj prikritega EX KP, ZK NEKOREKT POLIT. PRITSKA.
  ZDAJ – PRIKRITO, NEKOREKT – NA DELOVNIH MESTIH !
  ZLASTI V JAVNEM IN DRŽAVNEM SEKTORJU
  In – bi bili šikanirani – v službi – če bi prihajali.
  Ne
  Pogovarjaš se s pravim. Zame je ? Noč- noč, dan pa dan. Nič mišmaša. L.r. JANEZ KOMENDA

 • Aton

  Veliki projekti so velika promocija in veliki zaslužki za izbrance. Vse ostalo je nepomembno. Pravljice za drugorazredne