fbpx

Zdaj gre zares: Začetek zbiranja podpisov za referendum proti miljardni korupciji pri gradnji drugega tira!

Foto: STA

Vabljeni, da natisnete, podpišete in v ponedeljek odpošljete pobudo za razpis referenduma proti zakonu o drugem tiru, ki bo imel, če bo obveljal, več kot milijardo evrov negativnih finančnih posledic za nas, naše otroke in vnuke. Gre za še večjo nasedlo investicijo kot je bil TEŠ 6.

“Zakon, kakršen je,  je potrebno odstraniti, saj uzakonja krajo, nadzorniki pa nadzorujejo samega sebe. Za alternativne različice so gluhi, saj alternativa zagotovo obstaja. Treba je ustaviti to norijo. To bi bila dobra šola za davkoplačevalce, da preprečijo to krajo,” meni pobudnik civilne iniciative Vili Kovačič.

Predsednik vlade Miro Cerar je pozval ministrstvo za infrastrukturo, “naj zagotovi študijo ovrednotenih variantnih rešitev za celovito ureditev železniške povezave med Divačo in Koprom s ciljem optimizacije projekta in pripravi predlog dokončne izbire najustreznejše rešitve.”

Ta poziv predsednika želijo udejanjiti oziroma mu pri tem pomagati, zato podpisani strojni inženirji Rudolf Varl, Darko Cafuta, Jože Gorenc in predsednik Vili Kovačič naslavljajo na vas predlog drugačne oz. spremenjene trase proge Divača – Koper.

Vlogo so sestavili zato, da znižajo stroške projekta za drugi tir tako, da bo tehnično, okoljsko  in cenovno vzdržen. Glede ocene stroškov projekta so se doslej pojavljale zelo različne številke in ocene: od 700 milijonov evrov, do 1.033 milijonov evrov, do 1,298.898 evrov (do evra natančno), do 1,4 milijarde evrov, kar pomeni, da je končna cena neznana. Po njihovem predlogu je cena bistveno nižja, v razponu 700 milijonov evrov, s tem, da že vključuje traso z dvema tiroma.

PREDLOG NOVE DVOTIRNE TRASE
Zdaj predvidena tunelska različica l/3  je bila izbrana že 27. 11. 2003, kot enotirna proga z dodatnimi servisno-reševalnimi tuneli. Ta predlog je bil modificiran  leta 2007, ko je 18. 7. 2007 ministrstvo za promet dalo pobudo za spremembo in dopolnitev DLN št. 007-131 /2007 /3- 0006105, po kateri naj bi se nova proga načrtovala kot dvotirna proga po različici l/3. Zadnja vladna različica pa ponovno predvideva en tir s servisnimi tuneli, čeprav je en tunel z dvema tiroma (brez servisnih tunelov) cenejši od uradne enotirne različice.

V zadnjem času je vse več pozivov o drugačnih pristopih z namenom racionalizacije in optimizacije projekta. Kot posledica tega in poziva predsednika vlade je Rudi Varl sestavil konec januarja 2016  predlog o drugem tiru, v katerem predlaga spremembo trase v tem smislu, da  odpadejo tehnično in cenovno nevzdržne serpentine od Črnega Kala dalje s tem, da del trase poteka po dolini Rižane. S tem se maksimalno izkoristi naravna danost terena.  Traso v dolini Rižane pa se uredi tako, da je ekološko varna.

Na posvetu v Državnem svetu RS marca 2016 na temo drugi tir je Rudi Varl tudi razložil predlagano spremembo, med prisotne pa je razdelil 40 izvodov elaborata in en izvod dal tudi ministru Petru Gašperšiču  v roke. Tudi projektantsko podjetje GEODATA inženiring iz Torina v svoji študiji navaja mnoge pomanjkljivosti projekta in obenem tudi predvideva možnost spremembe trase.

PREDLOG  SKUPINE INŽENIRJEV, ČLANOV  Slovenske inženirske zveze (SIZ).
Strojni inženirji poudarjajo, da je racionalizacija možna predvsem s spremembo trase. Naš predlog ima naslednje prednosti :

–         odpade 6 tunelov (v skupni dolžini 7,8 km);

–         odpadeta dva viadukta (skupne dolžine 1,1 km);

–         odpade križanje trase z viaduktom avtoceste;

–         čas gradnje se z upoštevanjem naravnih danosti znatno skrajša;

–         odpade vsa nevzdržna degradacija Tinjanskega gričevja;

–         odpadejo kilometri dovoznih poti za dovoz gradbenih strojev;

–        bistveno se zmanjša dolgoročno vzdrževanje proge zaradi relativno majhnih in nepotrebnih radiusov (obraba tirnic in koles vagonov), celotna proga se skrajša za okrog 4 km. 

POTEK TRASE
Predlagana trasa se začne na železniški postaji Divača, na višini okrog 420 metrov nadmorske višine, gre po manjšem nasipu in nato po skalnem  useku okrog 2 km daleč  površinsko do vstopa v tunel T-1, ki je na višini okrog 400 m. T-1 je je dolg 6,7 km, ima padec 17% in pride na plano v soteski reke Glinščice na višini okrog 280 metrih. Po premostitvi Glinščice z dvema mostovoma in galerijo v dolžini 215 proga vstopi v tunel T-2, ki je sam po sebi sicer dober.

TODA – tu se pojavi bistvena napaka predlagane trase in prednost našega predloga, saj je po njihovem mnenju v tej smeri nesmotrno in objektivno nemogoče nadaljevati traso. Izstop iz tunela T-2 je namreč na višini okrog 180 m, kar je 58 do 60 metrov previsoko, da bi trasa s primernim padcem in v približno ravni črti dosegla Luko Koper, zato so bile načrtovane te nevzdržne serpentine.

Poiskati je treba drugo različico, ki so jo projektanti po našem mnenju spregledali, mi pa jo v nadaljnjem tekstu predlagamo.

PREDLOG NAŠE SKUPINE INŽENIRJEV za OPTIMIZACIJO TRASE
V civilni iniciativi zato predlagajo, da se v celoti opustijo serpentine trase od Črnega Kala do Luke. S tem odpadeta mostova V1 in V2 skupne dolžine 1,1 km in vseh 6 tunelov v serpentinah T-3 do T-8 skupne dolžine 7,8 km. Namesto tega predlagajo, da trasa poteka začenši od Luke po dolini reke Rižane, in sicer kot dvotirna proga, pri čemer se izkoristi del že obstoječe proge od Luke do vasi Kortine. Pri tem ni nobenega dodatnega umeščanja v prostor, nobenih novih odkupov zemljišč in nobenih velikih načrtov. Dolina Rižane ima vzpon okrog 13%o in pri vasi Kortine doseže višino 100 m. Predlagamo, da nova dvotirna trasa premosti reko Rižano in cesto proti Hrastovljam ter se usmeri proti Kraškemu robu, kjer gre pri vasi Loka na višini okrog 120 m v naš predlagani tunel dolžine 9,4 km.  Po vstopu v kraški rob poteka trasa z naklonom 17 %o v velikem konkavnem loku (glej zemljevid) in z radijem 2.800 metrov ter se z  iztekom z istim radijem priključi na uradno potrjeno oz. izbrano traso v točki vstopa v tunel T-2, južno od soteske reke Glinščice.

Razlika med dolžino našega predlaganega  tunela in med tunelom T2 je 3,4 km, kar je ravno dovolj, da pridobimo že omenjenih 58 m, ki zmanjkajo pri uradni različici. Orientacijsko poteka naš predlagani tunel vzhodno od Črnega Kala, pod vasjo Črnotiče, pod vasjo Petrinja, pod vasjo Boka do Glinščice.

Levi ( zahodni ) tir naj bo izključno za prevoz tovorov v smeri Divača,  desni (vzhodni) pa za tovore v smeri Kopra, pri čemer se na desni tir priključi del obstoječe proge od železniške postaje Koper in imamo od desnega tira pri vasi Kortine odcep na obstoječo progo. Obstoječa proga ostane v funkciji za potniški promet, za lahke povratne kompozicije in za rezervo v primeru popravila nove dvotirne proge.

Tudi Jože P. Damijan v članku v Sobotni prilogi z dne 7. 5. 2016, z naslovom “Zakaj želi vlada 2 tir zgraditi na najdražji način ?”, navaja: “Če bi traso speljali malo bolj desno (op. vzhodno) od sedanjega tira (uradne variante), bi se lahko izognili vsaj polovici predorov, ki predstavljajo polovico vrednosti investicije.”

Koliko vzhodno je treba peljati traso in kakšen bi bil njen potek pa smo inženirji že januarja 2016 določili in narisali in to danes ponovno navajamo (glej zemljevid). Pripombe imajo tudi na neresno navajanje hitrosti 160 km/h, saj tovorni vlaki  v serpentini z radijem 600 m ne morejo voziti več kot 60 km/h in v serpentini 1350 m več kot 80 do 90 km/h. Obstaja še fizikalni pojem gibalne količine, to je količine energije, ki je potrebna za premik določene mase na določeno hitrost v določenem času. Ker vlak lahko pospešuje šele v ravnem delu, pa je ta del tako kratek, da  je vlak pri približevanju do 100 km/h ali morda nekaj čez – že v Divači.

IZRAČUN  CENE  PROJEKTA  –  DRUGI  TIR
Tunel z dvema tiroma je širok 8 m (Jesenice – Podrožca) izkopni presek pa okrog 95 kv. m. Uradna različica predvideva eno tunelsko cev  preseka 71 kv. m in servisno cev preseka 44 kv. m – Skupno   115 kv. m. Predlog iniciative je ena cev z dvema tiroma, morda s protipožarno pregrado, in brez servisnega tunela, saj sosedni tir lahko služi servisnim dejavnostim. Izkopni presek 95 kv. m je manjši od uradnega in zato cenejši.

Znana min cena izkopa 1 kub. m  materiala je min 150 € – izberemo 180 € in je cena   95×180 = 17100 € za 1m izkopa ali 17,1 Mio €/ km.  Ker je uveljavljene cena 1 km tunelske trase cca 35 Mio € , nam torej ostane za vsa ostala dela, kot izdelava tal in talnih naprav, betoniranje oboka, odvodnjavanje, portali itd. še 18 Mio €.

Specifikacija cene celotne proge :

Del proge od ž. p. Divača do vhoda v T1     30 milijonov evrov

Tunel T1 (6,7 km )    6,7 x 35                         235 milijonov evrov

Premostitev Glinščice                                  15 milijonov evrov

Tunel 2 – po našem predlogu    9,4 x 35      329 milijonov evrov

Dve premostitve med Kortine in Loko         35 milijonov evrov

Odprta proga po dolini Rižane                      61 milijonov evrov

                                                       Skupaj:    705 milijonov evrov

Če je cena 34 milijonov evrov/km je končna cena 686,3 milijona evrov. Neodgovorno bi bilo, če bi vlada predlog zavrnila brez preučitve ali tehtnih argumentov, saj se b CI izjemno trudijo za dobrobit Slovenije. “Želimo, da vlada tudi vse druge koristne predloge  upošteva in jih obravnava.”

POZIV VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE

  1. Pretehtajte predlog skupine strojnih inženirjev za racionalizacijo in optimizacijo proge projekta drugi tir.
  2. V predlogu poteka trase, ki jo ni izdelala ta vlada, a je zdaj uradno sprejeta, spremenite potek trase po našem predlogu tako, da bo postal projekt drugi tir tehnično in ekonomsko vzdržen.
  3. Osvojite naš predlog trase in zgradite progo v razponu cene 700 milijonov evrov.

PODPISANI OBRAZEC POŠLJITE NA NASLOV

Vili Kovačič, Na Straški vrh 26, 1000 Ljubljana

K podpisu povabite tudi sorodnike, prijatelje in znance! Teh podpisov ni treba overiti na upravnih enotah.