fbpx

Združeni narodi sprejeli pobudo Partnerstva za mir in spravo v resnici za uresničevanje pravic izvensodno pobitih žrtev v Sloveniji

Huda jama pri Laskem,morisce in povojno grobisce (Foto: STA)

Huda jama pri Laškem, povojno morišče. (Foto: STA)

Članice “Partnerstva za mir in spravo v resnici”: Nova slovenska zaveza (NSZ), Združeni ob Lipi sprave (ZLS) in Komisija Pravičnost in mir Slovenske škofovske konference (PI SŠK) so za Univerzalni periodični pregled- (Universal Periodic Review-UPR) pri Zadružnih narodih za človekove pravice pripravili in vložili (maja letos) pobudo za uveljavitev pravic izvensodno pobitih žrtev v Sloveniji. Pri tem so poudarili nujnost zagotavljanja individualnega pokopa žrtev ter s tem povezanih postopkov za zagotovitev DNK- analiz. Ustrezen človeški pristop je po njihovem temelj zagotavljanja človekovih pravic vsem.

Republika Slovenija je bila letos na vrsti za splošni periodični pregled glede uresničevanja temeljnih človekovih pravic 12. novembra v Ženevi. Pri zahtevnih postopkih priprave in vlaganja njihovih pripomb so jim pomagale nevladne organizacije iz tujine International Kolping society, Franciscan Internacional, Komisije Iustitia et Pax, nemške škofovske konference, ustanova Maximilian Kolbe. V tem procesu so se sestali tudi s predstavniki drugih držav. Ob robu UPR so 11. 11. v Ženevi organizirali dogodek, kjer so navzočim predstavnikom obširno prikazali težave, s katerimi se soočajo svojci in organizacije, ki zastopajo žrtev izvensodno pobitih.

Skladno z mednarodnimi konvencijami, ki ščitijo ujetnike, so poudarili nujnost zagotavljanja individualnega pokopa žrtev ter s tem povezanih postopkov za zagotovitev DNK- analiz. Ustrezen človeški pristop je temelj zagotavljanja človekovih pravic vsem, obenem pa tudi zagotovilo povezanosti družbe in se kaže tudi v njeni odprtosti za dialog z vsemi, posebej družbeno prizadetimi. Tako izraža brezpogojno zavezanost države za uresničenje tudi teh človekovih pravic.

Na predstavitvi je navzoči nuncij Svetega sedeža pri OZN za človekove pravice msgr. Ivan Jurkovič podprl prizadevanja za uresničevanje človekovih pravic prizadetim nekoč in danes. Predstavnik RS se je v imenu naše države zahvalil za njihova prizadevanja. Tudi predstavniki drugih držav so obljubili podporo njihovim prizadevanjem. Omenjene organizacije jim bodo zagotovile nadaljnjo podporo za implementacijo njihovih prizadevanj.

Prizor iz Hude jame. (Foto: STA)

Združeni narodi zagotovili podporo pri reševanju izvensodnih pobojev v času komunističnega režima v Sloveniji
V tem smislu imajo dogovorjene nadaljnje korake oziroma sestanke z njimi. Takšno srečanje, ki bo omogočilo uresničevanje njihovih pripomb, so jim zagotovili tudi vladni predstavniki Republike Slovenije ob srečanju pred UPR, njihova delegacija pa je na splošnem periodičnem pregledu zagotovila maksimalno zavzetost za uresničevanja človekovih pravic v Republiki Sloveniji.

Luka Perš