Afrika in Evropa bi morali še dodatno poglobiti vezi

Foto: EU

V teku so veliki geopolitični premiki – nekateri afriški voditelji se obračajo vstran od zahodnih partnerjev proti Rusiji, vendar bi morala Afrika poglobiti odnose in vezi s srednjo in vzhodno Evropo,” je na Twitterju zapisal profil Višegrad24, ki meni, da imata Centralna in Vzhodna Evropa skupaj z Afriko velik potencial za sodelovanje. Enako meni tudi veleposlanica EU, ki trdi, da si EU “vsak dan prizadeva, da bi bilo partnerstvo med Evropsko unijo (EU) in Afriško unijo (AU) močnejše in bližje prebivalcem Afrike in Evrope”

“Evropa in Afrika potrebujeta druga drugo, da ustvarita trden in trajen odgovor na globalne in skupne izzive, od podnebnih sprememb do miru in varnosti ali gospodarskega razvoja, ki zadevajo vse nas. Partnerstvo med Evropsko unijo in Afriško unijo, ki temelji na dialogu in multilateralizmu, je usmerjeno v rešitve in v prihodnost,” je zapisala Dessislava Choumelova, veleposlanica EU v Eswatiniju, medtem ko je na kar nekaj skupnih lastnosti z Afriko in Evropo spomnil tudi profil Višegrad24 na Twitterju.

Evropa in Afrika sta skupni deležnici v večstranskem mednarodnem sistemu, ki temelji na pravilih. EU in njene države članice so bile med prvimi, ki so izrazile polno podporo vključitvi AU v G20 in EU je Afriko ves čas podpirala pri njenih ambicijah, da postane ključni svetovni akter. “AU in EU bi lahko bili skupaj stebra pri obrambi sveta, ki temelji na pravilih, kjer so varovane suverenost, ozemeljska celovitost in pravica do samoodločbe,” meni Choumelova. Ne le da je EU ves čas kazala podporo Afriškim državam na vseh področjih, profil Višegrad24 je opomnil tudi na ostale skupne lastnosti, ki si jih vzhodna in centralna Evropa delita z Afriko, in sicer so na profilu zapisali: “Tako kot Afrika smo bili tudi mi kolonizirani. Za razliko od Afrike, ki so jo kolonizirale zahodne države, je Srednjo in Vzhodno Evropo podjarmil Ruski imperij in nato Sovjetska zveza. Rusija, ki jo nekateri vidite kot dobrega partnerja, ostaja še danes imperialna država,” so opozorili na profilu, sklicujoč se na obračanje Afrike k Rusiji.

Višegrad24: Rusija se napačno predstavlja in s tem prepriča mnoge
Na profilu so poudarili, da čeprav podrobnosti z Afriko niso očitne, se je pomembno zavedati, “kaj pomeni izgubiti suverenost nad deželo naroda. Vemo, kako je, če so naši ljudje zatirani, indoktrinirani s strani tuje sile in namenoma ostali neizobraženi in revni. Vemo, kako je biti nesvoboden.” Spomnil je, da so leta 1989 odvrgli okove komunizma in ponovno pridobili suverenost. “Od takrat smo okrevali in obnavljali – počasi, a zanesljivo nadoknadili izgubljena leta. Centralna in Vzhodna Evropa po besedah profila razumeta, zakaj se mnogi afriški voditelji obračajo stran od nekdanjih zahodnih kolonialnih sil, saj se Rusija napačno predstavlja, s tem pa mnoge prepriča.”

Foto: Twitter

Z vezmi, stkanimi pod sovjetsko oblastjo, je Rusija v zgodovini uživala tople odnose s številnimi afriškimi državami, saj se njihove gospodarske in ideološke ambicije pogosto ujemajo, njihove vezi pa krepi medsebojno nezaupanje do Zahoda. Širjenje afriških glasov o resolucijah Združenih narodov (ZN) za obsodbo ruske invazije na Ukrajino leta 2022 pa kaže na tri ključne teme, piše Fundacija Carnegie. “Prvič, številne afriške države vleče v konkurenčne smeri širša globalna geopolitika – za mnoge je bila vzdržnost racionalna izbira. Drugič, podpora Rusije na celini je morda precenjena in ni brezpogojna. Nazadnje je ruski vpliv pogosto omejen z obsegom, v katerem lahko vpliva na politično elito države in v nekaterih primerih to elito vključi v pokroviteljske mreže.”

V svojem zapisu je tudi veleposlanica EU poudarila, da si EU v svojem partnerstvu z Afriko prizadeva zagotoviti in spodbujati sodelovanje, da pa je kot otipljiv znak EU pripravljenosti za sodelovanje v partnerstvu, ki Afriki dejansko koristi, prav dejstvo, da je 33 najmanj razvitih afriških držav izkoristilo najugodnejši carinski režim, ki je odpravil tarife in kvote za ves uvoz blaga – razen orožja in streliva.

EU že danes kaže otipljive rezultate pri sodelovanju in pomoči Afriki
Danes je EU daleč glavna trgovinska partnerica afriške celine s skupnim obsegom 268 milijard evrov v letu 2021 (približno 5,225 bilijonov SZL) in 90 odstotkov afriškega izvoza, ki vstopi v Evropsko unijo brez dajatev. EU je opogumljena zaradi potenciala AfCFTA (afriškega celinskega območja proste trgovine) in ga podpira že od začetka ter v okviru pristopa Team Europe (EU in države članice) prispeva s strokovnim znanjem, institucionalnimi zmogljivostmi in izmenjavo pridobljenih izkušenj. Samo v Eswatini je EU v zadnjih 20 letih neposredno vložila okoli 6 milijard SZL na področja, kot so kmetijstvo, prehranska varnost, brezplačno osnovno izobraževanje, infrastruktura, zdravstvo, podpora civilni družbi, kar ne vključuje prispevkov prek agencij in programov Združenih narodov, h katerim največ prispevajo EU in njenih 27 držav članic. Že od prvega dne je iz svojih sankcij proti Ruski federaciji izvzela hrano in kmetijske vložke, poleg črnomorske pobude za žito je vzpostavila solidarnostne poti EU–Ukrajina, po katerih skoraj 61 milijonov ton žita zapusti Ukrajino po kopnem, vse to pa neposredno dosega afriške potrošnike.

Evropsko unijo potrjujejo kot glavnega partnerja Afrike na vseh ravneh, na področju trgovine, naložb in razvoja. Evropa je bila in bo ostala dolgoletna partnerica Afrike, kot je bilo dogovorjeno na 6. vrhu EU–AU februarja 2022 za krepitev infrastrukture kakovosti, bo do leta 2027 v Afriki mobiliziranih skoraj 150 milijard evrov (3 bilijonov SZL) naložb v okviru strategije “Global Gateway Investment”. Te naložbe potekajo že danes, je zapisano na spletni strani EU in dodano, da se je celotno financiranje razvojnega sodelovanja s strani Team Europe leta 2022 po vsem svetu povečalo za skoraj 30 odstotkov, pri čemer se je pomoč EU Afriki v obdobju 2021–2027 povečala za 11 odstotkov v primerjavi z obdobjem 2014–2020.

T.B.