fbpx

Bolgarija že pred leti razglasila komunistično partijo za zločinsko organizacijo

Foto: epa

Bolgarija je formalno uvedla lustracijo že leta 1992, zaradi česar so v pravosodju, policiji in tajnih službah zamenjali do 90 odstotkov državnih uradnikov. Leta 2000 pa so sprejeli zakon, s katerim je bila Komunistična partija Bolgarije razglašena za zločinsko organizacijo zaradi nacionalne katastrofe, ekonomskega in moralnega zloma, njihovi člani pa so odgovorni za ciljno uničevanje evropskih civilizacijskih vrednot in namerno kršenje človekovih pravic.

Bolgarija je v primerjavi s Slovenijo naredila velik korak v smeri demokratizacije države, del katere je tudi odstranitev nasprotnikov demokracije s pomembnih državnih funkcij. Predvsem zaposleni v pravosodju, policiji in tajnih službah so bili v službi komunističnega represivnega režima, ki je kršil temeljne pravice državljanov, zato je njihova zamenjava nujna za normalno delovanje in razvoj države.

V Sloveniji ne obstaja noben pravni okvir ali zakon o lustraciji, je bil pa v preteklosti vložen poskus v zakonodajno proceduro s strani dveh manjših civilnih iniciativ, ki pa ni bil sprejet. Bolgarija se je s tem vprašanjem soočila že leta 1992 z zakonom o lustraciji in zakonom iz leta 2000, ki je komunistično partijo razglasil za zločinsko organizacijo. Slednji ima več ključnih členov, ki povedo, da je partija državo pripeljala do nacionalne katastrofe, ekonomskega in moralnega zloma, njihovi člani pa so odgovorni za ciljno uničevanje evropskih civilizacijskih vrednot in namerno kršenje človekovih pravic.

Vse akcije posameznikov, ki so sodelovali pri rušenju komunistične ideologije, pa so poštene, moralno upravičene in vredne spoštovanja.

Zakon v temeljnih določbah določa:

1. Bolgarska komunistična partija je prišla na oblast 9. septembra 1944 s kršenjem Trnovske ustave in s pomočjo tuje sile, ki je Bolgariji napovedala vojno.

 1. 2. Bolgarska komunistična partija, ki je odgovorna za upravljanje z državo med 9. septembrom 1944 in 10. novembra 1989, je državo pripeljala do nacionalne katastrofe.

2. Vodstvo bolgarske komunistične partije in vodeče osebe so odgovorne za:

 • ciljno in namerno uničevanje tradicionalnih evropskih civilizacijskih vrednot,
 • namerno kršenje temeljnih človekovih pravic,
 • strogo kaznovanje poslancev 25. sklica bolgarskega parlamenta in vseh nedolžnih, ki so jih obsodila “narodna sodišča”,
 • moralni in ekonomski zlom države,
 • vzpostavitev centralno-planskega gospodarstva, ki je privedlo do propada,
 • kršenje in uničenje tradicionalnih načel zasebne lastnine,
 • rušenje moralnih vrednot naroda in poseganje v njihovo versko svobodo,
 • ustvarjanje kontinuiranega terorja proti tistim, ki se ne strinjajo s sistemom upravljanja in proti določenim skupinam prebivalstva,
 • zlorabo vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture v politične in ideološke namene,
 • uničevanje narave.

3. Komunistični režim je zato odgovoren za naslednja dejanja:

 • Državljanom je vzel vsakršno možnost svobodnega izražanja politične volje in jih prisilil, da skrivajo mnenje o situaciji v državi ter javno izražajo strinjanje z dejstvi in okoliščinami, kljub dejstvom o njihovi neresničnosti ali celo kaznivosti. Režim je vse posameznike in njihove družine preganjal.
 • Sistematično je kršil temeljne človekove pravice skupinam prebivalstva, ki so drugačne po svoji politični, družbeni, verski ali etnični pripadnosti.
 • Kršil je temeljna načela demokracije in vladavine prava, zakonov in mednarodnih pogodb, s čimer je interes komunistične partije in njihovih predstavnikov postavljal nad zakone.
 • Oblast  je za pregon državljanov uporabljala vse mogoče metode, ki so:
  – usmrtitve, nehuman zaporniški režim, prisilno delo v taboriščih, mučenje, nasilje,
  – diagnosticiranje in prisilno pridržanje v psihiatričnih ustanovah kot sredstvo politične represije,
  – odvzem pravice do zasebne lastnine,
  – preprečevanje in prepoved pravice do izobraževanja in poklicnega udejstvovanja,
  – preprečevanje svobodnega gibanja znotraj in zunaj države,
  – odvzem državljanstva.
 • Nekaznovano je storil številna kazniva dejanja proti posameznikom.
 • Zaradi interesov proti tujim državam je država izgubila nacionalno dostojanstvo in suverenost.

Okoliščine v prvem in drugem členu so dovoljšen razlog, da se komunistični režim v Bolgariji med 9. septembrom 1944 in 10. novembrom 1989, razglasi za zločinskega.

Bolgarska komunistična partija je bila zločinska organizacija kot tudi vse druge organizacije, ki so imele za temelj njeno ideologijo, njihove aktivnosti pa so bile usmerjene v kršenje človekovih pravic in rušenje demokratičnega sistema.

Vse aktivnosti posameznikov, ki so bile v tem obdobju usmerjene na odpor in zavračanje komunističnega režima ter njegove ideologije, so poštene, moralno upravičene in vredne spoštovanja.

Zakon je 26. aprila 2000 sprejel parlament Republike Bolgarije.

M. P.