Muslimani posilili 100 britanskih belk. Razlogi tičijo v Koranu, sodišče pa zaradi politike taji glavne motive dejanja

Tolpa posiljevalcev (Foto: Youtube)

Tolpa muslimanov je okoli 100 deklet omamila in posilila. Za svoje žrtve so izbrali zgolj britanske belke, ki so nemuslimanke. Že Koran jih uči, da je treba ženske, ki niso verne, spolno zlorabiti. Po sodniški razsodbi pa kljub vsem dokazom nobeno posilstvo ni bilo religiozno motivirano ali rasistično.

Pripadniki 40-članske tolpe so v Newcastlu polovili 100 deklet, jim dajali drogo in jih posiljevali. Delo so imeli razdeljeno. Prvi jih je spoznal v klubu in odpeljal, drugi jih je zalagal z drogo, tretji je ravnal z njimi kot s sužnjami, vsi pa so jih posiljevali. Posiljevalci se med seboj dobro poznajo, saj so člani skupine štiridesetih moških, ki dekleta po navadi izvlečejo z zabave in jih omamljajo. Dekleta čez čas drogo spet želijo in postanejo odvisna, moški pa jih v zameno za drogo prisilijo v spolne odnose.

Sodnica razsodila, da skupina muslimanskih posiljevalcev ni bila ne rasistično ne religiozno motivirana
Eden izmed muslimanskih posiljevalcev je dejal: ”Vse belke so dobre samo za eno stvar: da za moške, kot sem jaz, razširijo noge in da z njimi ravnamo kot s smetmi. Samo tega so vredne.” Ampak ne, to bojda ni rasistično. Sodnica Penny Moreland je dejala, da je skupina svoje žrtve izbrala ”ne zaradi njihove rase, ampak zato, ker so mlade, dovzetne, naivne in ranljive”. Očitno je bilo veliko naključje, da so vse posiljene, ki so bile ”mlade, dovzetne, naivne in ranljive”, bile tudi Britanke in belke. Nobena izmed njih ni bila muslimanka.

Koran spodbuja posilstvo nevernic
Koran uči, da lahko muslimani tiste ženske, ki niso verne, spolno zlorabijo. Pravi: ”O prerok, povej svojim ženam in hčeram ter ženskam drugih vernikov, naj se primerno oblečejo in prekrijejo z oblačili. To je primernejše. Že na videz bodo poznane in ne bodo spolno zlorabljene. Alah je vedno odpuščajoč in milosten.” Navedeni del Korana implicira na to, da se lahko ženske, ki se z oblačili ne zakrijejo dovolj, zlorablja. Takšna zloraba naj bi bila upravičena. A po sodniški razsodbi nobena dejavnost posilstva ni bila religiozno motivirana. In kako sodnica to ve? Dejstvo je, da ne ve. Ve pa, kako politično neugodno bi zadeva vplivala nanjo, če bi rekla drugače.

A. L.