Ne boste verjeli: Celo Evropska komisija sprejela priporočila za sledenje z mobilnimi telefoni pri soočanju s covid-19

Evropska komisija je sprejela, da bo zaradi lajšanja ukrepov proti virusu covid-19 dovolila državam članicam, da lahko preko mobilnih telefonov sledijo svojim državljanom. (Foto: Epa)

Evropska Komisija je danes sprejela priporočila za ukrepe pri oblikovanju skupnega pristopa EU za uporabo mobilnih aplikacij in mobilnih podatkov kot odziv na pandemijo koronavirusa. Digitalna orodja bodo lahko odigrala pomembno vlogo pri postopnem sproščanju zajezitvenih ukrepov – ob primernem času in v primeru skladnosti ukrepov s pravili EU.

Pomembna sta dva dejavnika. Prvi dejavnik je usklajen vseevropski pristop za uporabo mobilnih aplikacij za krepitev vloge državljanov pri učinkovitih in bolj ciljnih ukrepih omejevanja socialnih stikov ter opozarjanje, preprečevanje in sledenje stikov ter skupen pristop k modeliranju in napovedovanju razvoja virusa s pomočjo anonimiziranih zbirnih mobilnih podatkov o lokaciji.

V priporočilu so predstavljena ključna načela za uporabo teh aplikacij in podatkov, kar zadeva varnost podatkov in spoštovanje temeljnih pravic EU, kot sta zasebnost in varstvo podatkov. Komisija od izbruha pandemije odločno podpira države članice pri njihovih prizadevanjih za boj proti širjenju novega koronavirusa. Službe Komisije so preučile učinkovitost aplikacijskih rešitev za odziv na krizo ter njihov vpliv na varstvo podatkov.

Ursula Von der Leyen (Foto: epa)

Evropska komisija  bo upoštevala standarde EU za varstvo podatkov
V središču današnjega priporočila je predlog za skupen nabor orodij kot sredstvo za skupen usklajen pristop k uporabi aplikacij na pametnih telefonih, pri katerem bodo v celoti upoštevani standardi EU za varstvo podatkov.

Sestavljen bo iz:

  • specifikacij za zagotavljanje učinkovitosti mobilnih aplikacij za informiranje, opozarjanje in sledenje z medicinskega in tehničnega vidika;
  • ukrepov za preprečevanje širjenja nezdružljivih aplikacij, podpiranje zahtev glede interoperabilnosti in spodbujanje skupnih rešitev;
  • mehanizmov upravljanja, ki jih uporabljajo javnozdravstveni organi, v sodelovanju z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC);
  • opredelitve dobrih praks in mehanizmov za izmenjavo informacij o delovanju aplikacij ter
  • souporabe podatkov z ustreznimi epidemiološkimi javnimi organi, vključno z zbirnimi podatki za ECDC.

Da bi Komisija pomagala državam članicam, bo pripravila navodila, tudi o posledicah za varstvo podatkov in zasebnosti. Komisija je v tesnem stiku z Evropskim odborom za varstvo podatkov glede pregleda nad obdelovanjem osebnih podatkov na nacionalni ravni v okviru krize zaradi koronavirusa.

Skupen pristop k napovedovanju in modeliranju širjenja
V naboru orodij bo poudarek tudi na skupnem pristopu k modeliranju in napovedovanju razvoja virusa s pomočjo anonimnih zbirnih mobilnih podatkov o lokaciji. Z njim naj bi analizirali vzorce mobilnosti, vključno z vplivom ukrepov za omejevanje izhoda na intenzivnost stikov in s tem na tveganje okužbe.

Evropska Unija bo omogočeno sledenje tistim državljanom, ki bodo okuženi s virusom covid-19. (Foto: STA)

To bodo pomembni in sorazmerni vhodni podatki za orodja za pripravo modelov širjenja virusa, prinesli pa bodo tudi spoznanja, pomembna za oblikovanje strategij za ponovno odpiranje družbe.Komisija je 23. marca 2020 že začela razpravo z operaterji mobilne telefonije, v katero naj bi bile vključene vse države članice. Podatki bodo v celoti anonimizirani in posredovani Skupnemu raziskovalnemu središču (JRC) za obdelavo in pripravo modelov. Ne bodo se posredovali tretjim osebam, hranili pa se bodo samo, dokler bo trajala kriza.

Naslednji koraki
Države članice bodo skupaj s Komisijo v sodelovanju z Evropskim odborom za varstvo podatkov do 15. aprila 2020 pripravile nabor orodij, namenjen vseevropskemu pristopu za mobilne aplikacije. Komisija bo v pomoč državam članicam pripravila navodila, tudi o posledicah za varstvo podatkov in zasebnosti.

Notranji minister Aleš Hojs je naletel na neodobravanje opozicije in medijev, ko je predlagal ukrep sledenja v primeru soglasja obolelega s covid-19. (Foto: STA)

Države članice morajo o sprejetih ukrepih poročati do 31. maja 2020 ter omogočiti dostop do ukrepov drugim državam članicam in Komisiji za medsebojni strokovni pregled. Komisija bo ocenila doseženi napredek in od junija 2020 do konca krize objavljala redna poročila s priporočili za ukrepe in/ali za postopno opuščanje ukrepov, ki ne bodo več potrebni.

Izjava Komisara za notranji trg Thierry Breton
“Digitalne tehnologije, mobilne aplikacije in podatki o mobilnosti nam lahko zelo pomagajo pri razumevanju širjenja virusa in učinkovitem odzivu nanj.

Komisar za notranji trg Thierry Breton. (Foto: Epa)

S tem priporočilom začenjamo usklajen evropski pristop k uporabi takih aplikacij in podatkov, ne da bi popuščali pri pravilih EU o zasebnosti in varstvu podatkov, in preprečujemo drobljenje notranjega trga. Evropa je močnejša, kadar ukrepa skupaj.”

Izjava Komisara za pravosodje Didierja Reyndersa:
“Zdaj moramo stopiti skupaj, da bomo lahko prestali to krizo brez primere. Komisija podpira države članice pri njihovih prizadevanjih za boj proti virusu in podpirali jih bomo tudi, ko bo prišel čas za izhodno strategijo in okrevanje. Pri vsem tem bomo še naprej zagotavljali popolno spoštovanje temeljnih pravic Evropejcev.

Komisar za pravosodje Didier Reynders. (Foto: Facebook)

Evropska pravila o varstvu podatkov so najstrožja na svetu in primerna bodo tudi za to krizo, saj omogočajo izjeme in prožnost. Tesno sodelujemo z organi za varstvo podatkov in kmalu bomo pripravili navodila glede posledic za varovanje zasebnosti.”

Luka Perš