fbpx

Nemško zvezno sodišče ni prepovedalo delovanja skrajno desne Nacionalne demokratske stranke

Foto: epa

Nacionalna demokratska stranka v Nemčiji ni nevarna, ker nima dovolj politične moči. Predsednik nemškega zveznega ustavnega sodišča Andreas Vosskuhle je povedal, da ima stranka ustavno sporne cilje, vendar manjkajo konkretni namigi in dokazi, da bi lahko bila pri tem uspešna.

Nemško zvezno ustavno sodišče je zavrnilo pobudo nemških dežel v zgornjem domu nemškega parlamenta za prepoved skrajno desne Nacionalne demokratske stranke (NPD). V skoraj 300 strani obsežnem spisu sodišče priznava, da stranka deluje v nasprotju z ustavo in da je povezana z nacionalnim socializmom.

Predsednik nemškega zveznega ustavnega sodišča Andreas Vosskuhle je, kot poroča STA, povedal, da lahko stranki odvzamejo državno financiranje za njeno delovanje. Vendar o tem ne odloča ustavno sodišče, ampak zakonodajno telo, ki odloča o spremembah ustave.

Nemško zvezno sodišče (foto: epa)

Nemško zvezno sodišče (foto: epa)

Gre za drugi poskus prepovedi, ki ni uspel
Kritiki novega poskusa prepovedi stranke so opozarjali pred tveganji, saj so ustavnopravne ovire za prepoved strank v Nemčiji zelo visoke. V zadnjem času  je Nacionalna demokratska stranka izgubila politično moč. Skrajno desna stranka je septembra 2016 na volitvah v deželi Mecklenburg Predpomerjansko izgubila še zadnje sedeže v deželnem parlamentu. Enega poslanca pa imajo v Evropskem parlamentu. Stranka, ki ima okoli 5200 članov, je dejavna le še na lokalni ravni. NDP je bila ustanovljena leta 1964. Najbolj uspešni so v vzhodnih nemških deželah, še posebej na Saškem.

Tudi drugi poskus nemških dežel v zgornjem parlamentu, da nemško zvezno sodišče prepove delovanje skrajno desne Nacionalne demokratske stranke, ni uspel. Prvi predlog so zavrnili leta 2003. Ustavno sodišče je edini nemški organ s pooblastilom za prepoved delovanja strank. Zaenkrat so prepovedali le dve: leta 1952 Socialistično stranko rajha (SRP), leta 1956 pa Nemško komunistično stranko (KPD).

Branka Jurhar