Nemčija je veliko več denarja namenila za osvoboditev Kuvajta kot Ukrajine

Nemški kancler Olaf Scholz (Vir: epa)

Kielski Inštitut za svetovno gospodarstvo je pripravil pregled vojaške, finančne in humanitarne pomoči, ki jo je bila deležna Ukrajina od izbruha vojne. Poročilo razkriva, ob vsem medijskem pompu, ki ga je bil deležen vsakokratni paket pomoči Ukrajini, da je bil dosedanji obseg pomoči “razmeroma omejen”Poročilo tudi razkriva velike razlike v količini pomoči, kadar se to meri v absolutnem merilu, torej milijardah pomoči, ter relativnem merilu, deležu bruto domačega proizvoda. 

Kadar se donacije meri v milijardah evrov z naskokom prednjačijo Združene države Amerike, katerim sledijo institucije EU, Združeno Kraljestvo in Nemčija. Kadar se donacije merijo v deležu bruto domačega proizvoda, so najbolj radodarne vzhodnoevropske države, kar je še bolj opazno, kadar se v pomoč Ukrajini vštejejo še stroški sprejema in oskrbe beguncev. Poročilo zajema časovno obdobje od 24. januarja 2022 do 15. januarja 2023. V tem obdobju primerjajo donacije 40 različnih držav in evropskih institucij. Pišejo, da so se pri pripravi poročila soočali s težavami, saj pomoč nekaterih držav ni bila javna. Kot izrazito nejasne omenjajo Francijo, Španijo in Poljsko. Zaradi tega so ustvaril indeks transparentnosti podatkov, ki izrazito nizko umešča tudi Slovenijo.

Po podatkih, dosegljivih v poročilu, je Ukrajina od vseh držav prejela približno 143 milijard evrov. Za primerjavo, slovenski proračun letos predvideva 13,4 milijarde evrov prihodkov in 16,7 milijarde odhodkov. ZDA so k temu primaknile 73,18 milijard, več kot polovico vseh donacij. Države EU so primaknile 54,92 milijard evrov. Države članice so podarile 19,9 milijard na relaciji država državi, 29,92 milijard preko Evropske komisije in Sveta Evropske unije, 3,1 milijardo preko Evropskega mirovnega instrumenta in dve milijardi preko Evropske investicijske banke. “Presenetljivo je, da so se same ZDA zavezale precej več kot vse države EU skupaj, v katerih neposredni soseščini divja vojna,” pišejo v inštitutu.

Donacije držav (merjeno v milijardah evrov). Donacije držav članic EU in EU institucij so združene v drugem stolpcu. Vir: zajem zaslona, IfW Kiel

Kot že rečeno, pa v pomoči, kadar se jo meri v deležu bruto domačega proizvoda, prednjačijo države vzhodne Evrope in Baltske države. Tudi ZDA se v tem merilu umešča zelo visoko, na peto mesto, kar kaže na zavezanost ZDA Ukrajini v tej vojni. Ko se upošteva donacije težkega orožja, so bile države vzhodne Evrope ponovno radodarne. Donirale so približno 6 odstotkov zalog tankov, havbic in različnih raketnih sistemov. Še posebej prednjačijo Poljska in Češka republika. Radodarni sta bili tudi Združeno Kraljestvo in Norveška, ki sta podarili 25 odstotkov zalog težkega orožja.

Donacije držav (merjeno v deležu BDP). Vir: Zajem zaslona, IfW Kiel

Nemci so za vojno v Kuvajtu potrošili trikrat več
V primerjavi z vojnami v preteklosti so donacije zaveznic razmeroma skopuške. Letno trošenje Združenih držav v času vojne v Koreji, Vietnamu in Iraku je bilo izrazito višje kot za Ukrajino v preteklem letu. Še bolj pomenljivo je trošenje Nemčije za namene osvoboditve Kuvajta med prvo zalivsko vojno leta 1990/91. Tudi tedaj je nemška pomoč izrazito presegala to, ki jo sedaj namenjajo Ukrajincem. ZDA so tako za korejsko kot vietnamsko vojno (merjeno v odstotku BDP) namenile 13- in 5-krat več. Podobno so Nemci za prvo zalivsko vojno v Kuvajtu potrošili trikrat več (merjeno v odstotku BDP), kot sedaj namenjajo Ukrajini.

Zahod prioritizira samega sebe
Kielski inštitut ugotavlja, da so prioritete držav t. i. zahoda med vojno v Ukrajini usmerjene predvsem v lastno preživetje. Države članice EU so mobilizirale desetkrat več sredstev za domače “energetske subvencije” v primerjavi s sredstvi, ki so jih namenili Ukrajini. Skupna vrednost paketov držav EU članic, ki so bili namenjeni blaženju draginje energentov, znaša 570 milijard evrov, pomoč Ukrajini pa, kot smo že zapisali, malo manj kot 55 milijard evrov. Podoben razkorak je opaziti tudi pri pomoči, ki so jo članice EU namenile okrevanju po epidemiji covid-19. Sklad za okrevanje (Next Generation) ima skupno vrednost 807 milijard evrov, kar je približno 14-krat več kot skupna podpora EU Ukrajini. “Te primerjave kažejo, da imajo evropske vlade dovolj sredstev, da bi se odzvali na velike pretrese, vendar je njihova jasna prioriteta porabe pomoč lastnemu prebivalstvu namesto pomoči Ukrajini,” pišejo v Kielskem inštitutu.

Celotna študija je dosegljiva – TUKAJ.

Gal Kovač