fbpx

Priseljevanje muslimanskih migrantov bi bilo treba zaustaviti, tako meni 55 odstotkov Evropejcev

Foto: epa

Po podatkih britanskega think thanka 55 odstotkov Evropejcev meni, da bi treba zaustaviti priseljevanje iz držav, v katerih prevladuje muslimansko prebivalstvo, poroča Russia Today.

Kraljevi inštitut za mednarodne zadeve Chatham House je opravil javnomnenjsko raziskavo, s katero so analizirali pomembne mednarodne zadeve in trenutna vprašanja, njeni rezultati pa so bili objavljeni v torek.

V raziskavi je sodelovalo 10.000 ljudi iz desetih evropskih držav, ki jim je bila dana naslednja trditev: “Vse nadaljnje migracije iz pretežno muslimanskih držav bi morale biti zaustavljene.” Do tega so se nato vprašani morali opredeliti. V povprečju se je 55 odstotkov vprašanih strinjalo, da bi te morale biti zaustavljene, 25 odstotkov jih je bilo neopredeljenih, 20 odstotkov pa se s to trditvijo ni strinjalo. Po navedbah think thanka (skupine za razmislek), ki ima sedež v Londonu, v nobeni državi delež tistih, ki se s trditvijo ne strinjajo, ni presegel 32 odstotkov.

Med državami, v katerih obstaja največji delež nasprotovanja nadaljnjim migracijam, so: Avstrija, Poljska, Madžarska, Francija, Belgija, Nemčija in Grčija, kljub temu, da se države med seboj razlikujejo po številu muslimanske populacije. Ostale države so se za razliko od Poljske v zadnjih letih srečevale ali s terorističnimi napadi ali pa so pomenile središče migrantske krize.

Starejša populacija je muslimanskim migrantom najmanj naklonjena
Javnomnenjska raziskava razkriva, da je največ nasprotovanja mogoče zaslediti med upokojenci in starejšo generacijo, mlajši od 30 let pa so večinoma tisti, ki manj nasprotujejo. Glede negativnega odnosa do muslimanov je mogoče zaslediti, da je delež večji pri manj izobraženih: “59 odstotkov tistih s končano sekundarno (nižjo) stopnjo izobrazbe nasprotuje priseljevanju migrantov, nasprotno pa 48 odstotkov diplomirancev podpira nadaljnje migracije”.

To ni prva raziskava, ki kaže na negativni odnos Evropejcev do muslimanov. Julija 2015 je raziskava ameriškega think thanka Pew Research Centra razkrila, da številni Evropejci muslimane sprejemajo z nenaklonjenostjo. Največje nasprotovanje proti muslimanom je mogoče zaslediti na Madžarskem (72 odstotkov), v Italiji (69 odstotkov) in na Poljskem (66 odstotkov).

N. Ž.